تقویت دیکته کودکان با استفاده از حافظه دیداری


تقویت دیکته کودکان با تقویت حافظه دیداری آنها رابطه مستقیمی دارد به عبارتی هر چه حافظه دیداری کودک قویتر باشد می توان گفت که در نوشتن املای کلماتی که حروف هم آوا داخل آن باشد، بسیار بهتر عمل می کند. برای تقویت حافظه دیداری کودکان می توانید مقاله ” تقویت حافظه دیداری کودکان با استفاده از کیت آموزشی ریبازی” را از اینجا مطالعه کنید.

بسیاری از خانواده ها فکر می کنند که ضعف املا دانش آموز با تمرین کردن رفع می شود. خانواده در ابتدا باید دلیل ضعف فرزند خود را از طریق متخصصین تشخیص داده و  راهکاری را برای رفع آن پیدا کند. اگر دانش آموزی کلماتی را اشتباه می نویسد که حروف هم آوا دارند دلیل آن ضعف حافظه دیداری او می باشد. بنابراین حافظه دیداریِ ضعیف باعث می شود که دانش آموز کلماتی که حروف هم آوا دارند را اشتباه بنویسد.

تقویت حافطه دیداری با استفاده از واژگان

تقویت دیکته کودکان

کارتهایی را به صورت تصویر فوق تهیه کنید. کارت ها را نشان دانش آموز داده و از او بخواهید که خوب نگاه کند. سپس کارتها را مخفی کرده و سوالاتی مشابه با سوالات زیر از او بپرسید.

 1. چند کلمه در تصویر وجود داشت؟
 2. کلمات با چه رنگهایی نوشته شده بودند؟
 3. کدام کلمات با رنگ سبز نوشته شده بود؟
 4. کدام کلمات با رنگ قرمز نوشته شده بود؟
 5. سومین کلمه از سمت راست چه کلمه ای بود؟
 6. اولین کلمه از سمت چپ چه کلمه ای بود؟
 7. آخرین کلمه از سمت چپ چه کلمه ای بود؟

با توجه به اینکه هدف گروه آموزشی ریبازی آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی است، محتوای خود را به گونه ای تولید می کند که همزمان با آموزش ریاضی باعث تقویت مهارتهای دیگر فراگیر نیز بشود. یکی از راههای تولید محتوی استفاده از اسباب بازیهایی است که فراگیر مدت کمی از آنها استفاده می کند.

گروه آموزشی ما برای اینکه خانواده را از هزینه کردنهای اضافی بابت اسباب بازیهای متنوع رها کند، با استفاده از یک اسباب بازی محتوایی را برای چندین مفهوم آموزشی تولید می کند. یکی از این اسباب بازیها، بازی آموزشی عمو زنجیرباف است.

از این بازی به گونه ای استفاده می کنیم که علاوه بر اهداف شرکت تولید کننده این بازی به مقاصد دیگر نیز دست یابیم.

اهداف گروه آموزشی ریبازی جهت استفاده از این بازی عبارتند از: 

 • تقویت حافظه دیداری کودکان
 • تقویت دیکته کودکان
 • آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی

کاربردهای آموزشی این بازی از نظر شرکت تولید کننده؛ الگوسازی، مرتب سازی، شمارش، اندازه گیری و مهارت رسم می باشد. گروه آموزشی ریبازی از این اسباب بازی به گونه ای استفاده می کند که حافظه دیداری کودک نیز تقویت شود و در ادامه با طراحی واژه هایی که حروف هم آوا دارند باعث تقویت دیکته کودکان می شود.

سبک ریبازی برای آموزش همزمان مفاهیم پایه ای ریاضی و تقویت حافظه دیداری

دانه های رنگی از دو تا سه رنگ مثلا زرد، قرمز و آبی، بسته به توانایی کودک به هم متصل کنید.

دانه های متصل شده را به صورت ردیفی  روی یک سطحی قرار دهید.

از کودک یا دانش آموز بخواهید که آن را خوب نگاه کند.

صبر کنید تا کودک یا دانش آموز تایید کند که خوب نگاه کرده است. بعد از آن، حلقه ها را مخفی کرده و سوالاتی مشابه با سوالات زیر را از او بپرسید.

 1.  در ساخت زنجیر از چند رنگ استفاده شده بود؟
 2.  کدام رنگ از همه بیشتر بود؟
 3.  تعداد دانه های زنجیر آبی رنگ چند تا بود؟
 4. تعداد دانه های رنگ آبی بیشتر بود یا تعداد دانه های رنگ زرد؟
 5. دانه اول زنجیر از سمت چپ چه رنگی بود؟
 6. اگر از سمت چپ دانه های زنجیر را بشماریم، دانه قرمز رنگ چندمین دانه زنجیر بود؟
 7. دانه های زرد و قرمز زنجیر روی هم چندتا بودند؟

در مرحله اول دانش آموز به بسیاری از سوالات فوق نمی تواند پاسخ دهد ولی در دفعات بعدی این بازی، او حواس خود را بیشتر جمع کرده و به تعداد بیشتری از این سواات پاسخ خواهد داد.

تمرین: برای تصویر زیر سوالاتی را برای دانش آموز طراحی کنید و باعث تقویت حافظه دیداری او شوید.

بعد از انجام بازیهای فوق، فعالیت زیر را برای تقویت دیکته کودکان انجام دهید.

فعالیت:

کارتهایی از کلمات را بسازید و در آن از واژه هایی استفاده کنید که حروف هم آوا دارند.

به عنوان مثال از واژه های زیر استفاده کنید:

حوله، مهین، محمود، هندوانه، مهناز

کارتها را به ترتیب از چپ به راست بچینید. برای اینکه چندین مفهوم را به کودک آموزش دهید از سوالاتی مشابه با سوالات زیر برای آموزش استفاده کنید.

 1. تعداد کلمات را بگویند.
 2. کلمات را به ترتیب (از چپ به راست) بگویند.
 3. اسمی را بگو که از “ح” استفاده شده بود و آن را بنویس.
 4. نام چه میوه ای داخل کلمات بود؟ آن را بنویس

و ……..

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید