سلام!
_

درباره ریبازی

و اعضای گروه

دکتر حسن رسولی شورکی، موسس و مدیر گروه آموزشی ریبازی با تأسیس آموزشگاه علمی آزاد نواندیشان (بر اساس موافقت شورای نظارت بر امور آموزشگاه های علمی آزاد استان یزد در نود ونهمین جلسه مورخ 1394/02/15) فعالیت های آموزشی سبک نوین ریبازی را آغاز نمود و در نهایت این فعالیت ها منجر به تشکیل شرکت تعاونی خدمات آموزشی ریبازی گردید.

آدرس آموزشگاه ریبازی، دبستان علی فاضلی واقع در شهیدیه_ میبد_یزد می باشد.

8اساتید
753فراگیران ریبازی
6سال تجربه
اعضا
_

آشنایی با معلمان و کارشناسان موسسه

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_

حسن رسولی شورکی

موسس و مدیر

صفیه کریمی

مربی ریبازی

حسین قانعی

عضو هیات علمی دانشگاه

زهرا نقیبی

مربی ریبازی

مرضیه بمانیان

مربی ریبازی

ناهید میرزایی

مربی ریبازی

خدمات گروه آموزشی ریبازی:

  • برگزاری کارگاههای” ریاضی با بازی” در مدارس دولتی و غیر انتفاعی
  • تهیه محتواهای جذاب و ساده برای درک بهتر مفاهیم ریاضی
  • تهیه محتوای ریاضی برای اسباب بازیهای متفاوت
  • طراحی کیت آموزشی ریبازی برای فراگیران