درباره ما

آموزشگاه علمی آزاد نواندیشان بر اساس موافقت شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان یزد در نودونهمین جلسه مورخ ۱۵/۲/۹۴ واجد شرایط دریافت مجوز راه اندازی گردید و محل آن دبستان سید مصطفی خمینی در شهیدیه میبد یزد می باشد.
آموزشگاه علمی آزاد نواندیشان  تمامی برنامه های خود را با برند ریبازی ارائه می نماید.

هدف اصلی آموزشگاه با توجه به تخصص موسس آموزشگاه( دکتری ریاضی کاربردی) آموزش درک مفاهیم ریاضی به نوآموزان با قرار دادن آنها در محیط بازی و استفاده از حواس پنج گانه آنان می باشد.
موسس آموزشگاه دکتر حسن رسولی شورکی می باشد. ایشان فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی گرایش کنترل از دانشگاه یزد می باشد.