ریبازی در شبکه تابان یزد

ریبازی

RiBazi

ریاضی با بازی

سبکی نوین در آموزش ریاضی

ریاضی با بازی

ریاضی را همراه با بازی به فرزندانمان آموزش دهیم.

دوره های منسجم

دوره هایی منسجم همراه با سرفصل های علمی

نتایج فوق العاده

با کمترین زمان و هزینه فرزندانمان را با ریاضی آشتی دهیم.

در کارگاههای ریاضی با بازی ابتدا دانش آموز با مفهوم کسر و ساخت آن با استفاده از ابزار کیت ریبازی تسلط کامل پیدا کرده و سپس او را با کسرهای بزرگتر از واحد و ارتباط آنها با اعداد مخلوط آشنا می کنیم. تدریس کسرهای بزرگتر از واحد برای پنجم ابتدایی ها تعریف کسر بزرگتر از […]

راهبرد الگویابی یکی از مفاهیم مهم در دوره های ابتدایی و متوسطه است و نمونه سوالات الگویابی به دانش اموزان کمک می کند تا این مفاهیم را به خوبی متوجه شوند. نمونه سوالات الگویابی سوم ابتدایی ها با کیت ریبازی: سوال 1: با خلاقیت خود، یک تصویر با دو مثلث، سه مستطیل و یک مربع […]

قبل از نمونه سوالات راهبرد الگوسازی ، کاربرد و زمان استفاده از این راهبرد را برای شما عزیزان توضیح می دهیم. راهبرد الگوسازی برای حل مساله، زمانی استفاده می شود که حل مساله نیاز به بررسی حالتهای مختلف داشته باشد و برای اینکه حالتی از قلم نیفتد، لازم باشد آنها را با الگو و ترتیبی […]

تدریس قبل و بعد اعداد به اول ابتدایی ها یا به عبارتی شمارش قبل و بعد تعداد شکل های یک دسته از مفاهیم بسیار مهم و اساسی در ریاضی است. ریبازی با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی در کارگاههای ریاضی با بازی، این مفهوم را با مرور چند مفهوم دیگر به صورت عملی و […]

آموزش جمع و تفریق کسرها از پایه چهارم ابتدایی در سطح نسبتاً آسانی شروع می شود و این موضوع در کلاسهای بالاتر ادامه دار خواهد بود. تجربه نشان داده است که اگر دانش آموز این مفهوم را با عبارات کلامی و به صورت شهودی و عملی آموزش ببیند میزان یادگیری او افزایش می یابد. آموزش […]

ریبازی – سبکی نوین در آموزش ریاضی با بازی

با افتخار مورد تایید مجامع علمی و آموزشی هستیم.

سخن متخصصان

من با ۲۹ سال تجربه کاری، تمام حرفهای شما را به خوبی درک می کنم و بر تمام آنها صحه می گذارم. وسایل بسیار خوب و مناسب انتخاب شده اند.

با 26 سال سابقه کلاسی مفیدتر از این کلاسها ندیدم باتشکر ازآقای زارعشاهی وجناب آقای دکتر رسولی که امکان تشکیل این کلاس ها را در مدرسه شهید رحیمدل میبد را فراهم کردند. امیدوارم اولیاء استقبال کنند ونتایج خیره کننده آن را در آینده ببینند و از تاثیر این کلاسها لذت ببرند.