ریبازی در شبکه تابان یزد

ریبازی

RiBazi

ریاضی با بازی

سبکی نوین در آموزش ریاضی

ریاضی با بازی

ریاضی را همراه با بازی به فرزندانمان آموزش دهیم.

دوره های منسجم

دوره هایی منسجم همراه با سرفصل های علمی

نتایج فوق العاده

با کمترین زمان و هزینه فرزندانمان را با ریاضی آشتی دهیم.

در کارگاههای ریاضی با بازی تیم ریبازی، تدریس عبارت جبری برای پایه هفتم به گونه ای صورت می گیرد که دانش آموز درک درستی از این مفهوم را به دست آورد. تجربه ریبازی: بسیاری از دانش آموزان عبارات جبری و مسائل مرتبط با آن را حل می کنند بدون این که بتوانند یک جمله یا […]

برای آموزش عدد مخلوط به چهارم ابتدایی ها، واحد را خوب معرفی کنید و این مفهوم را با ابزار بسته آموزشی ریبازی به زیبایی می توان توضیح داد. مفهوم عدد مخلوط در فصل 2 کتاب پایه چهارم ابتدایی در یک جمله ای بسیار کوتاه توضیح داده شده است. سپس در فصل پنجم کتاب به معرفی […]

آموزش مساحت ابتدایی

در کارگاههای ریاضی با بازی، آموزش چندضلعی ها برای پایه هشتم به سبک زیر تدریس می گردد. ابتدا مفاهیمی که در پایه های قبلی خوانده اند، مرور می گردد. مرور مفاهیم چندضلعی ها مروری بر مفاهیم قبلی با سوالات زیر انجام می شود: نام اشکال هندسی که تاکنون یاد گرفته اید را بگویید. خواص هر […]

در کارگاههای ریاضی با بازی تیم ریبازی، برای تبدیل واحد میلی متر به سانتی متر ابتدا مروری از واحدها صورت می گیرد و از دانش آموز ارتباط بین واحدها پرسیده می شود. سوالاتی مربوط به واحدهای اندازه گیری میلی متر و سانتی متر واحد میلی متر چگونه به وجود می آید؟ واحد میلی متر بزرگتر […]

آموزش سانتیمتر و میلیمتر برای دوم ابتدایی ها در پستهای قبلی و دلیل این که اصلا چرا باید واحد سانتیمتر و میلیمتر را معرفی کنیم ، بیان کردیم. حال برای معرفی این واحدها به صورت شهودی و عملی با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی به صورت زیر عمل می کنیم. آموزش سانتیمتر و میلیمتر […]

ریبازی – سبکی نوین در آموزش ریاضی با بازی

با افتخار مورد تایید مجامع علمی و آموزشی هستیم.

سخن متخصصان

من با ۲۹ سال تجربه کاری، تمام حرفهای شما را به خوبی درک می کنم و بر تمام آنها صحه می گذارم. وسایل بسیار خوب و مناسب انتخاب شده اند.

با 26 سال سابقه کلاسی مفیدتر از این کلاسها ندیدم باتشکر ازآقای زارعشاهی وجناب آقای دکتر رسولی که امکان تشکیل این کلاس ها را در مدرسه شهید رحیمدل میبد را فراهم کردند. امیدوارم اولیاء استقبال کنند ونتایج خیره کننده آن را در آینده ببینند و از تاثیر این کلاسها لذت ببرند.