آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان با بازی


محتواهای گروه ریبازی برای آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان پیش دبستانی به گونه ای است که مفاهیم ریاضی از قبیل مساحت را در آینده برای کودک قابل فهم تر می کند. تدریس مفاهیم پایه ای به سبک ریبازی بسیار جذاب و مهارت محور است. سعی می شود که محتواها به گونه ای باشد که مهارتی به مهارتهای کودک اضافه شده و مفاهیم را به صورت عینی و شهودی آموزش دهد.

آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان پیش دبستانی با بازی

ابزار کیت آموزشی ریبازی به گونه ای طراحی شده است که با آنها می توان برای تمام مفاهیم پایه ای ریاضی که نیاز به عینی شدن دارند، محتوایی جذاب و مهارت محور تولید کرد.

محتوای آموزش داخل و خارج با ابزار کیت آموزشی ریبازی به گونه ای است که مروری بر مفاهیم قبلی نیز می باشد. مفاهیمی از قبیل آموزش اشکال هندسی .

فعالیت 1:

قطعات چوب داخل کیت آموزشی ریبازی را روبروی کودک قرار دهید.

آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان با بازی

از کودک بخواهید که یک چهارگوشی بسازد که هر چهار لبه ی آن هم اندازه باشد. داخل آن یک سه گوشی درست کند که دو لبه آن هم اندازه و اندازه لبه سوم از آن دوتا کمتر باشد.

سپس در خواستهای زیر را از او داشته باشید.

 • داخل سه گوش دو تا مهره فلزی زرد رنگ را قرار دهد.
 • داخل چهارگوش، دو مهره فلزی آبی رنگ و یک مهره فلزی مشکی رنگ قرار دهد. ( تجربه: اکثر کودکان مهره های داخلِ چهارگوش را خارج از سه گوش قرار می دهند.)

آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان پیش دبستانی

حال سوالات زیر را برای آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان از آنها بپرسید:

 1. داخل سه گوش چند مهره فلزی قرار دارد؟ همه براحتی پاسخ خواهند داد که دو مهره
 2. داخل چهارگوش چند مهره فلزی قرار دارد؟ اینجا 99/9 درصد پاسخ رو اشتباه خواهند داد و میگویند 3 مهره

در اینجا لازم است بدون اینکه دست به مهره ها بزنید چوبهای سه گوش را از داخل چهارگوش بردارید و از او بپرسید که الان چند مهره داخل چهارگوش می بینید؟ همه پاسخ صحیح را خواهند گفت. در اینجا لازم است که برای کودک توضیح دهیم که داخل سه گوش، داخل چهارگوش نیز محسوب می شود.

سپس از او بخواهید که خواسته های شما را انجام دهد.

الف: چهارگوشی را بساز که هر چهار لبه ی آن هم اندازه باشد و داخل آن یک سه گوشی که هر سه لبه ی هم اندازه است را درست کن.

ب: دو مهره دومینو سبز را در مکانی قرار بده که خارج از سه گوش ولی داخل چهارگوش باشد.

ج: سه مهره فلزی قرمز را در مکانی قرار بده که خارج چهارگوش باشد.

د: دو مهره فلزی زرد را در مکانی قرار بده که هم داخل چهارگوش باشد هم داخل سه گوش.

و: دو مهره دومینو قرمز را بردار یکی از آنها داخل سه گوش و یک از آنها خارج چهارگوش قرار بده.

آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان

حال سوالات زیر را برای کودک طراحی کنید.

 1. تعداد مهره های فلزی داخل چهارگوش را با انگشتان دست راست خود نشان بده. جواب : 2 تا
 2. تعداد مهره های دومینو داخل چهارگوش را با انگشتان دست چپ خود نشون بده. جواب: 3 تا
 3. تعداد مهره های دومینو خارج سه گوش را بگو. جواب: 3 تا
 4. تعداد مهره هایی که خارج سه گوش هستند را بشمار. جواب: 6 تا ( چون جنس مهره ها را نگفته پس باید همه مهره ها را بشمارد.)

فعالیت 2:

فعالیت زیر را برای آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان پیش دبستانی انجام دهید.

 • دو چهارگوش سبز رنگ و سه سه گوش آبی رنگ را از داخل کیت آموزشی ریبازی را بردار.
 • یک دسته شش تایی از مهره های قرمز رنگ، یک دسته شش تایی از مهره های زرد رنگ، یک دسته شش تایی از مهره های سبز رنگ و یک دسته 6 تایی از مهره های آبی رنگ را بردار.
 • شکل های چهارگوش و سه گوش را طوری قرار بده که بتوانی یک برج گرد بسازی که یک سه گوش آبی و یک چهارگوش سبز داخل آن باشد.
 • حالا بگو چند شکل خارج برج قرار دارد؟ ( جواب: 3 تا)
 • چه شکلهایی داخل برج قرار دارد؟ ( جواب: یک سه گوش آبی و یک چهارگوش سبز)

آموزش مفهوم داخل و خارج به کودکان دبستانی با بازی

با ابزار کیت آموزشی ریبازی محتوای جذاب و متنوع برای اکثر مفاهیم پایه ای ریاضی می توان طرح نمود و با آن باعث بروز خلاقیت فراگیر شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید