آموزش مفهوم قبل و بعد به کودکان با استفاده از بازی


آموزش مفهوم قبل و بعد به کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزش این مفهوم از نگاه گروه ریبازی باید به گونه ای باشد که یادگیری مفاهیم مرتبط با آن را برای کودک قابل فهم تر و ملموس تر کند. آموزش مفهوم قبل و بعد از بُعد مکانی و بعد زمانی متفاوت می باشد و نیاز کودکان در دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی، مفهوم مکانی واژه قبل و بعد می باشد.

در آموزش مفهوم قبل و بعد به کودکان پیش دبستانی از لحاظ بعد مکانی ابتدا باید مفاهیم آموزش جهت ها مرور شود چون قبل و بعد مکانی با جهت ها ارتباط مستقیم دارد.

آموزش مفهوم قبل و بعد به کودکان پیش دبستانی

نکته مهم در آموزش مفهوم قبل و بعد مکانی این است که جهت مسیر را به کودک نمایش دهید. در این مسیر چیزهایی قبل از او قرار دارند که از آنها گذشته باشد یا به عبارتی از آنها رد شده باشد و چیزهایی بعد از او قرار دارند که هنوز به آنها نرسیده باشد.

فعالیت 1: 

چهار مهره مشکی را بردارید و با آن فلشی بسازید که جهت چپ به راست را نشان دهد.

یک مهره فلزی آبی، یک سه گوش سبز، یک چهارگوش قرمز و یک چهارگوش کشیده زرد را از سمت چپ به راست به صورت ردیفی بچینید.

آموزش مفهوم قبل و بعد به کودکان

حال از او بخواهید که یکی از مهره های سفید را بردارد و به این مهره نقش یک آدمک بدهید. آرم مهره را هم چشم آن آدمک معرفی کنید. مهره را که همان آدمک فرضی است از سمت چپ به راست حرکت دهید و آن را بین سه گوش سبز و مهره فلزی آبی قرار دهید.

آموزش قبل و بعد به کودکان با بازی

با مشاهده تصویر و معرفی جهت حرکت سوالات زیر را از او بپرسید:

 • چه شکلی بعد از  آدمک  قرار دارد؟ سه گوش سبز رنگ ( چون آدمک به سه گوش سبز رنگ نرسیده است.)
 • چه شکلی قبل از آدمک قرار دارد؟ مهره فلزی آبی رنگ ( چون آدمک از مهره فلزی آبی رد شده است.)

بعضی کودکان با دو جمله نرسیدن و رد شدن ارتباط خوبی پیدا نمی کنند. بهتر است بگویید اگر می خواهد چیزهایی که قبل از او قرار دارد را بگوید، کافی است به پشت سر خود نگاه کند و اگر چیزهایی را که بعد از او قرار دارد می خواهد، کافی است جلوی خود را نگاه کند و بگوید.

سوال زیر را حتما از او بپرسید و کامل برای او توضیح دهید:

 • چه شکل هایی بعد از آدمک قرار دارد؟ در اینجا توضیح می دهید چون گفته چه شکلهایی یعنی همه شکلهای بعد آدمک را می خواهد. پس باید سه گوش سبز، چهارگوش قرمز و چهارگوش کشیده زرد را بگوید و بداند همه این شکلها بعد از آدمک قرار دارد.

نکته: چون در آینده برای پاسخگویی به سوالاتی از قبیل زیر کمتر دچار مشکل می شود.

 • دو تا عدد بعد از عدد 4 چیست؟
 • چهارمین عدد بعد از عدد 6 در این الگو چیست؟

فعالیت 2: 

با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی یا هر وسیله دیگری که دارید تصویر زیر را بسازید. نکته مهم این است که سبک آموزش شما عملی محور باشد و کودک را تشویق به انجام دادن آنها کند.

آموزش قبل و بعد به کودکان پیش دبستانی با بازی

برای آموزش قبل و بعد به کودکان داستانی با استفاده از تصویر برای او می سازید. به عنوان مثال:

آدمکی از خانه خود بیرون آمده و به سمت پل حرکت کرده است. اگر او الان روی پل ایستاده باشد:

 • چه چیزهایی قبل از او قرار دارد؟
 • چه چیزهایی بعد از او قرار دارد؟
 • الگویی در تصویر پیدا کند.

نمونه تمرینات عملی برای آموزش قبل و بعد به کودکان همراه با مرور دیگر مفاهیم پایه ای ریاضی

نمونه ای از تمریناتی که برای مربیان عزیز طراحی کرده ایم تا به صورت عملی با فراگیران خود تمرین کنند می توان به صورت زیر طراحی کرد.  در این ارزیابی سعی بر این است که مفاهیم پایه ای ریاضی قبلی نیز مرور گردد.

 1. فلشی را بسازید که جهت چپ به راست را نشان دهد.
 2. از سمت چپ به راست سه برج بساز که اولی از همه بلندتر و رنگ آن زرد و آخری از همه کوتاهتر و رنگ آن سبز باشد. برج دومی آبی رنگ باشد.
 3. آدمک را جایی قرار بده که بلندترین برج قبل از آن باشد. ( دقت کنید در این جا باید از چپ به راست حرکت کند و از بلندترین برج رد شود.)
 4. آدمک را بین برجهای سبز و  آبی قرار دهید و از او بخواهید که بگوید چه برجی بعد از آدمک و چه برجهایی قبل از آدمک قرار دارد.

در نمونه تمرین بالا مفهوم جهت ها، رنگها، بلند و کوتاه، شمارش و قبل و بعد را در حین تمرین از دانش آموز ارزیابی می کنید.

کیت اموزش ریاضی ابتدایی با بازی یکی از بهترین کیت های تولید شده در زمینه آموزش ریاضی ابتدایی می باشد که شما با استفاده از این کیت آموزشی ریبازی و همچنین آموزش های گروه آموزشی ریبازی می توانید ریاضیات ابتدایی را به بهترین نحو و با استفاده از بازی های سرگرم کننده به کودک خود آموزش دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید