3 بازی برای آموزش اشکال هندسی به کودکان پیش دبستانی


رببازی با بازی های جذاب و دوست داشتنی و با استفاده از ابزار کیت خود،  آموزش اشکال هندسی به کودکان پیش دبستانی را به صورتی جذاب تدریس می نماید. آموزش این مفهوم بدین دلیل اهمیت دارد که در مفاهیم ریاضی و  زندگی بسیار مهم پرکاربرد است.. از کاربردهای اشکال هندسی در مقاطع بالاتر می توان به مباحث تقارن، محیط و مساحت، خواص چندضلعی ها و زاویه های داخلی و خارجی و …. اشاره نمود. ریبازی این مفهوم را به گونه ای آموزش می دهد که خواص اشکال در ذهن کودک باقی مانده و در آینده برای یادگیری مفاهیم مرتبط با آنها راحت تر باشد.

آموزش اشکال هندسی به کودکان

در آموزش اشکال هندسی به کودکان پیش دبستانی، از تعداد گوشه ها برای معرفی اشکال استفاده می کنند به عنوان مثال مثلث را با سه گوش و مربع و مستطیل را با چهارگوش معرفی می کنند. گروه آموزشی ریبازی در آموزش از محیط اطراف استفاده کرده و از کودک می خواهد که اشکال هندسی را برای آنها پیدا و معرفی کند ولی با توجه به این که تعداد گوشه های مربع و مستطیل برابر هستند مربع را با چهارگوش و مستطیل را با چهارگوش کشیده معرفی می کنیم تا کودکان از محیط، اشکال را جزئی تر تشخیص دهند و آموزش تفاوت مربع و مستطیل در آینده برای آنها  راحت تر باشد.

 در اینجا سه بازی را با استفاده از ابزار کیت ریبازی برای آموزش اشکال هندسی  معرفی می کنیم تا کودکان این مفهوم را به صورت جذاب و زیبا آموزش ببینند.

قبل از انجام بازیها، اشکال هندسی داخل کیت آموزشی ریبازی را به کودک نشان داده و گوشه ها و لبه های آنها را برای او معرفی کنید. در ادامه از او بخواهید که نام اشکال را برای شما بگوید. حال بازیهای زیر را برای آموزش بهتر انجام دهید.

قبل از انجام بازیها می توانید کتاب کودکان و ریاضی را مطالعه نمایید تا ایده هایی جذاب را در تدریس کودک یا فراگیران خود به کار بندید.

بازی اول: آموزش  اشکال هندسی سه گوش و چهار گوش با بازی پیچ و مهره کردن چوبها

یکی از بازی هایی را که می توان برای آموزش اشکال هندسی به کودکان پیش دبستانی انجام داد، بازی ساختن اشکال هندسی با چوبها و پیچ ومهره های داخل کیت آموزشی ریبازی است. داخل کیت، قطعاتی چوب با رنگهای اصلی زرد، قرمز، آبی و همچنین رنگ سبز وجود دارد که با آن سوالاتی بسیاری زیبا را می توان طراحی نمود به گونه ای که هم اشکال هندسی را آموزش ببینند و هم مهارتهای دست ورزی آنها افزایش یابد.

الف: روش انجام بازی برای ساخت سه گوش:

چوبها و پیچ و مهره های داخل کیت آموزشی ریبازی را مطابق با تصویر زیر روبروی دانش آموز قرار دهید.

آموزش اشکال هندسی
تصمویر شماره یک

حال از او بخواهید که با استفاده از چوبها و پیچ و مهره ها یک سه گوشی را بسازند که سه لبه ی آن هم اندازه باشد. مطابق با تصویر زیر می توانند سه گوشها را بسازند.

 اشکال هندسی

از آنها بپرسید آیا می توان سه گوشی را ساخت که لبه های آن هم اندازه باشند و با سه گوشهای قبلی فرق داشته باشد؟

پاسخ: بله.  سه گوش بزرگتر داخل تصویر را می توان با لبه های زرد، سبز و آبی نیز ساخت. رنگ های لبه های آن با یکدیگر فرق دارند.

دوباره بپرسید: آیا جور دیگری میتوان ساخت؟

پاسخ: بله. با چوبهای  قرمز، زرد و آبی نیز می توان سه گوش دیگری را ساخت.

با این بازی دارید زمینه های یادگیری مسائل آمار را در ذهن آنها تقویت می کنید.
نکته: با استفاده از ابزار ریبازی می توانید سوالات و محتواهای جذاب و قشنگ را طراحی نمود. کافی است با ریبازی همراه باشید تا آنها را در اینده برای خود تهیه کنید.

پیچ و مهره ها محل گوشه ها را نشان می دهند. حتما روی تابلو نیز اشکال را رسم کرده و محل گوشه ها و لبه ها را برای کودک معرفی نمایید.

برای معرفی لبه ها، می توانیدسه گوشها را بدون پیچ و مهره بسازید و سپس مهره های دومینو را بردارید و روی  لبه های سه گوش بچینید و سپس از کودک بخواهید که روی لبه های دیگر نیز مهره ها را بچیند.

نوع سوالات را می توانید به صورت زیر طراحی کنید:

  1. مهره های آبی را روی لبه زرد رنگ بچیند.
  2. مهره های سبز رنگ را روی لبه قرمز رنگ بچیند.
  3. مهر ه های مشکی را روی لبه آبی رنگ بچیند.

آموزش اشکال هندسی به کودکان با بازی

نکته: چینش مهره ها را مطابق با تصویر زیر بچیند ولی بعد از آشنایی با لبه ها، برای بالا بردن دقت و تمرکز کودک می توانید از او بخواهید که مهره ها را به صورت ایستاده روی لبه ها قرار دهد.

با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی می توانید همین فعالیت را برای ساخت چهارگوشها انجام دهید و سوالات مرتبط با چهارگوشها را نیز برای کودکان طراحی کنید.

 

نمونه تمرینات برای آموزش اشکال هندسی به کودکان پیش دبستانی همراه با مرور مفاهیم پایه ای دیگر

مربی با استفاده از توضیحات درست برای تمرینات زیرمی تواند باعث افزایش درک  مطلب کودک شود.

  1. با استفاده از چوبهای داخل تصویر 1، یک چهارگوش کشیده بسازید که فقط دو رنگ در لبه ها به کار رفته باشد. ( برای ساخت این چهارگوش، می تواند دو چوب زرد و دو چوب آبی از داخل کیت بردارد که چوبهای هم رنگ با هم یک اندازه نیستند.)
  2. چهارگوشی بسازید که هر چهار لبه ی آن هم اندازه باشند.
  3. 5 پیچ و مهره و چوبها را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید تا با آنها شکلی را بسازد. تعداد گوشه ها و لبه های آن را با انگشتان دست خود نشان دهد.
  4. چوب سبز رنگ که طول آن از همه بیشتر است را به صورت ستونی قرار دهد. در سمت راست یک چهارگوش سبز و در سمت چپ یک سه گوش سبز قرار دهد و سپس تفاوتها و شباهتهای آنها را بگویند.

سوالاتی مشابه با سوالات زیر را برای مرور مفاهیم پایه ای از کودک بپرسید:

الف: تعداد لبه های سه گوش را با انگشتان دست راست و تعداد گوشه های چهارگوش را با انگشتان دست چپ نمایش بده.

ب:  با چوبهای داخل کیت آموزشی چهارگوشی را بسازید. برای نشان دادن گوشه های آن با مهره های دومینو نیاز به چند مهره داریم؟

ج: سه گوشی را بسازید که رنگ لبه های آن زرد، آبی و سبز باشد. هر سه لبه هم اندازه باشد. روی لبه ی زرد، 4 مهره قرمز رنگ به صورت ایستاده قرار دهید.

بازی دوم: پر کردن پازل تصاویر با استفاده از اشکال هندسی

در این بازی، تصاویری پازل مانند را رسم می کنید و از کودک می خواهید که پازل را  با استفاده از اشکال هندسی داخل کیت آموزشی ریبازی پر کند.

مثال1: با کدام یک از شکلها می توانید تصویر زیر را کامل کنید.

بازی آموزش اشکال هندسی به کودکان

نکته: نمونه های زیادی را برای این بازی می توانید با توجه به تنوع اشکال هندسی داخل کیت ریبازی طراحی نمایید.

بازی سوم: پر کردن تصاویر با اشکال هندسی

در این بازی تصاویری را برای کودک رسم می کنیم و از او می خواهیم که با استفاده  اشکال هندسی داخل کیت، تصاویر را پر کنند یا شکلی مطابق با تصویر را برای ما بسازند.

مثال1: با دو سه گوش و یک چهارگوش کشیده شکلی مطابق با تصویر زیر را بسازند.

آموزش اشکال هندسی به کودکان با استفاده از بازی

مثال 2: با سه تا از سه گوشهای داخل کیت آموزشی ریبازی شکلی مطابق با تصویر زیر را بسازند.

آموزش اشکال هندسی به کودکان با بازی

نکته: گروه آموزشی ریبازی با توجه به تدریس درس ریاضی در تمام مقاطع می داند نوع سوالاتی را که باید برای بازیها طرح نماید، چگونه باشد تا کودک در آینده مفاهیم ریاضی را بهتر یاد بگیرد.

به عنوان مثال، نوع سوالات این بازی باید به گونه ای طراحی گردد که در آینده کودک مساحت شکلهای مختلف را که می توان به اشکال دیگر تقسیم کرد را به راحتی حساب کند.

همراه گروه آموزشی ریبازی بمانید تا مطالب کامل تر و جامع تر را در آینده برای کودکان و فراگیران خود تهیه کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید