آموزش تقارن به کلاس اولی ها با استفاده از پکیج ریبازی


آموزش تقارن با استفاده از پکیج ریبازی برای دانش آموزان بسیار جذاب و قشنگ است و می توان سوالات جالب و مفهومی را به صورت دست ورزی برای کودکان طراحی نمود. ریبازی معتقد است که تمام مفاهیم ریاضی را باید هم زمان به صورت دیداری، شنیداری و دست ورزی به دانش آموزان آموزش داد. ترکیب این سه زوش باعث ماندگاری مفاهیم در ذهن کودک می شود.

طراحی سوالات  به سبک ریبازی برای آموزش تقارن به کلاس اولی ها

برای طراحی سوال به سبک ریبازی باید حتما پکیج ریبازی را در اخنیار داشته باشید تا بتوانید بی نهایت کاربرگ آموزشی را بدون استفاده از کاغذ و مداد برای دانش آموزان فراهم نمایید. تقارن یکی از مباحثی است که دانش آموزان در تمامی پایه های بالاتر با آن ارتباط خواهند داشت و فونداسیون این مفهوم باید بسیار اساسی و محکم برای دانش آموزان بسته شود.

دو نکته مهم برای آموزش تقارن به صورت دیداری و دست ورزی به پیش دبستانی ها و کلاس اولی ها باید در نظر داشته باشید. نکته اول کاملا مثل هم بودن دو طرف خط تقارن و نکته دوم فاصله ی یک اندازه داشتن تا خط تقارن است.

باید با استفاده از ابزار، این مفاهیم و نکته ها را به دانش آموزان آموزش دهید.

فعالیت های کارگاه ریبازی برای آموزش تقارن به کلاس اولی ها، تماما به صورت عملی و دست ورزی همراه با افزایش دقت دیداری و شنیداری است. نمونه ای از این فعالیت ها در زیر بیان شده است.

ریبازی معتقد است کودکان باید دقیقا با واژه های ریاضی به صورت مفهومی و بیان عبارت های کلامی آشنایی کامل پیدا کنند و بر آن مسلط شوند. به عنوان مثال برای آموزش تقارن باید بتوانند درباره خط تقارن و شکل متقارن چند جمله ای را بیان کنند. مهم این است که این جمله ها را متناسب با پایه ای که در حال آموزش دادن هستید انتخاب کنید. برای کلاس اولی ها می توانید از جملات زیر استفاده کنید.

خط تقارن چیست؟ هر کدام از بچه ها جملات زیر را می توانند بگویند.

  1. خط تقارن شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
  2. اگر شکل را روی خط تقارن تا کنیم، هر دو طرف مثل هم هستند.
  3. فاصله شکل های سمت چپ با فاصله شکل های سمت راست تا خط تقارن یک اندازه است.
  4. فاصله شکل های بالا و شکل های پایین تا خط تقارن به یک اندازه است.( با هم برابر هستند.)

شکل متقارن چیست؟ شکلی که خط تقارن داشته باشد شکل متقارن نام دارد.

با تا کردن مربع و مستطیل به طرق مختلف خط تقارن این اشکال را به آنها نشان دهید و سپس جملات زیر را به آنها آموزش دهید.

مربع یک شکل متقارن است چون خط تقارن دارد. مستطیل هم شکل متقارن است چون خط تقارن دارد.

در ادامه به صورت عملی از آنها بخواهید تصاویر متقارنی را بسازند و درباره آنها جملاتی را بیان کنند. در نهایت باید آموزش تقارن به گونه ای صورت گیرد که تمام مسائلی که با تقارن ارتباط دارد را به راحتی حل کنند.

نمونه فعالیت های کارگاه ریبازی برای آموزش تقارن به کلاس اولی ها

با ابزار پکیج ریبازی می توانید مفهوم تقارن را به صورت ملموس و جذاب به دانش آموزان آموزش داده و از طرفی خلاقیت آنها را پرورش دهید.

فعالیت: چوب قرمز را ار داخل پکیج ریبازی بیرون آورده و به صورت ستونی قرار دهید.

ابزار مختلفی را از داخل پکیج می توانید بیرون آورید و با آن اشکال متقارنی را بسازید. در آموزش تقارن باید نکته فاصله ی یکسان و مثل هم بودن دو طرف تا خط تقارن  را مدام به دانش آموزان یادآوری کنید تا ارتباط این دو نکته را با مفهوم تقارن به خوبی یاد بگیرند.

به عنوان مثال فعالیت را به صورت زیر انجام دهید.

از رنگ های زرد، سبز و آبی هر کدام یک مثلث و از رنگ قرمز دو مثلث، بردارید. آنها را در سمت راست چوب قرار دهید و با استفاده از آنها یک شکل دلخواهی بسازید. سپس سمت چپ یک شکل مثل آن بسازید. فقط باید اشاره کنیم که بچه ها فاصله هر مثلث تا خط تقارن ( چوب قرمز) باید یکسان باشد. به عبارتی اگر در سمت راست، مثلث قرمز به چوب از همه نزدیکتر است در سمت چپ نیز باید مثلث قرمز به چوب نزدیک تر باشد. شکل سمت راست و چپ هم باید کاملا مثل هم باشند. با گفتن این نکات باید بتوانند به مسائل زیر پاسخ دهند.

 

آموزش تقارن

نمونه سوالات آموزش تقارن برای کلاس اولی ها

برای این که متوجه شوید مفهوم تقارن را به خوبی متوجه شده اند سوالات زیر را برای آنها مطرح کنید.

  1. شکلی خط تقارن دارد. سمت چپِ خط تقارن دو مثلث آبی و یک مستطیل زرد استفاده شده است.
  • در شکل متقارن از چند مستطیل زرد استفاده شده است؟ (بپرسید شکل متقارن چی بود؟)
  • تعداد مثلث های استفاده شده در شکل متقارن چند تاست؟ (باز هم بپرسید شکل متقارن چی بود؟)
  • کل شکل روی هم از چند مثلث و مستطیل استفاده شده است؟

دقت کنید در تمرینات بالا اگر دانش آموزان مفهوم جمع را یاد نگرفته اند باید با استفاده از شمارش اشکال در دو طرف خط تقارن مسائل را برای آنها حل کنید.

 

فعالیت :

فعالیت دوم را برای آموزش تقارن به کلاس اولی ها که باعث مهارتهای دست ورزی آنها می شود و دقت و تمرکز آنها را افزایش می دهد به صورت زیر انجام دهید.

  • تصویر را برای آنها با استفاده از ابزار پکیج ریبازی بسازید و از آنها بپرسید که آیا چوب سبز می تواند خط تقارن باشد یا نه؟ دلیل آن را بگویند. این تمرین باعث افزایش دقت دیداری آنها می شود و از طرفی مهارتهای دست ورزی و دقت و تمرکز آنها را تقویت می کند.

آموزش تقارن

نمونه سوال هوش برای آموزش خط تقارن:

  • در یک پارکینگ ماشینها و موتورها به صورت متقارن قرار داده شده اند. یعنی این پارکینگ متقارن است. اگر 20 موتور و 30 ماشین در قسمت بالای پارکینگ، پارک شده باشند خط تقارن پارکینگ ردیفی است یا ستونی؟

نمونه تمرین دست ورزی برای آموزش تقارن:

اگر بخواهیم شکل را متقارن کنیم نیاز به چند مهره داریم؟ برای پاسخگویی به این سوال بهتر است مقالات مربوط به شمارش در سایت مطالعه کنید.

آموزش تقارن

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید