آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی با استفاده از بازی


چگونگی آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی از این جهت مهم است که بتوان در همان ابتدا درس ریاضی را برای کودک شیرین و او را به یادگیری آن علاقمند نمود. آموزش شمارش با بازی به کودکان پیش دبستانی یکی از اهداف گروه ریبازی بوده است و توانسته است با طراحی یک کیت آموزشی ساده و زیبا مفاهیم پایه ای ریاضی را به صورت جذاب و دوست داشتنی به کودکان پیش دبستانی آموزش دهد.

با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی می توان بازیها را به گونه ای طراحی نمود که مفاهیم پایه ای ریاضی به صورت ملموس و دیداری به کودک آموزش داد.

آموزش شمارش با بازی به کودکان پیش دبستانی

یکی از بازیهایی که می توان برای آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی انجام داد ساخت سازه پلکان با استفاده از مهره های دومینوی استاندارد داخل کیت آموزشی ریبازی است.

نحوه تدریس آموزش شمارش با بازی به کودکان پیش دبستانی به صورت زیر می باشد. در این تدریس سعی بر این است که آموزش چپ و راست و آموزش جهت ها نیز مرور شود.

مراحل را به صورت انجام فعالیتها برای مربیان پیش دبستانی بیان می کنیم تا بتوانند بازی را با جملاتی بیان کنند که باعث افزایش درک مطلب کودک شود.

فعالیت 1: آوردن مهره های دومینو برای ساخت پلکان

با جملات زیر از کودک بخواهید که فعالیتهای مورد نظر شما را انجام دهد.

 • پنج رنگ از مهره های دومینو را برای من بیاور.

( دقت کنید که در این مرحله  کودک باید 5 رنگ متفاوت را برای شما بیاورد نه اینکه از یک رنگ، پنج مهره را بیاورد.)

 • یک فلشی بسازند که جهت چپ به راست را نشان دهد.
 • مهره ها را از چپ به راست مطابق با تصویر زیر بچیند.

آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی

شمارش مهره ها را برای او از سمت چپ به راست انجام دهید و سپس با سوالات زیر این مفهوم را برای او تثبیت کنید.

 1. مهره اول چه رنگی است؟ جواب: مشکی
 2. دومین مهره چه رنگی است؟
 3. رنگ مهره سوم را بگو.
 4. رنگ مهره ها را به ترتیب از چپ به راست بگو. جواب: مشکی، سبز، آبی، زرد و قرمز
 5. رنگ آخرین مهره را بگو.

فعالیت2: ساخت سازه پلکان 

در ادامه فعالیت 1، با جملات زیر از کودک بخواهید که فعالیت دوم را انجام دهد.

 • از رنگ اول، یک مهره را بیاور. ( رنگ اول مشکی بود بنابراین باید یک مهره مشکی را برای شما بیاورد.)
 • از رنگ دوم، 2 مهره را بیاور.
 • از رنگ سوم، 3 مهره را بیاور.

از اینجا به بعد سوالات زیر را مطرح کنید:

 • از رنگ چهارم چند مهره را باید بیاوریم؟
 • از رنگ پنجم چند تا؟

بعد از آوردن مهره ها، چوب سبز رنگ داخل کیت آموزشی را بردارید و به صورت ستونی قرار دهید. از کودک بخواهید که با مهره هایی را که برای شما آورده است، سمت چپِ چوب یک پلکان مطابق با تصویر زیر بسازد.

آموزش شمارش به کودکان

آموزش شمارش با بازی برای تقویت حافظه دیداری

در اینجا آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی را به صورتی انجام می دهیم که حافظه دیداری کودک نیز تقویت شود. بر ای رسیدن به این هدف، از کودک بخواهید که تصویر 2 را با دقت نگاه کند تا بتواند به سوالات شما پاسخ دهد. سوالات زیر را از او بپرسید.

 1. پلکان با چند رنگ ساخته شده است؟
 2. نام رنگها را بگو.
 3. رنگ پله ی سوم پلکان را بگو.
 4. تعداد مهره های پله چهارم پلکان را با انگشتان دست راست خود نشان بده.
 5. تعداد مهره های پله سوم را با انگشتان دست چپ و تعداد مهره های پله پنجم را با انگشتان دست راست نشان بده.

تذکر: ابتدا باید مطمئن شوید که آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی را به گونه ای انجام داده اید که کودک تسلط کامل بر شمارش پیدا کرده است و می توانید او را وارد بازی تقویت حافظه دیداری کنید.

فعالیت 3: از کودک بخواهید که یک پلکانی را سمت راست چوب مطابق با تصویر زیر بسازد.

آموزش شمارش

حال از کودک بخواهید که به سوالات شما پاسخ دهد. سوالات به گونه ای طراحی شده اند که برای پاسخگویی به آنها نیاز به دقت و توجه زیاد می باشد.

 • پله ی اول پلکان سمت راست چه رنگی است؟
 • رنگ پله آخر پلکان سمت چپ را بگوید.
 • تعداد مهره های پله ی سوم پلکان سمت راست را با انگشتان دست چپ خود نمایش بدهد.
 • پله ی سوم کدام پلکان با رنگ سبز ساخته شده است؟ جواب: پلکان سمت راست
 • پله ی دوم پلکان سمت چپ چه رنگی است؟

در ادامه برای تقویت حافظه دیداری کودک از او بخواهید که با دقت به پلکان سمت چپ و راست نگاه کند. برای او توضیح دهید که بعد از اینکه نگاه کرد دیگر حق نگاه کردن به پلکان را ندارد و باید بتواند به سوالات شما پاسخ دهد.

سوالات زیر را از او بپرسید.

 1. پله ی اول پلکان سمت راست چه رنگی بود؟
 2. پله ی اول پلکان سمت چپ چه رنگی بود؟
 3. پله ی آخر پلکان سمت چپ با چند مهره ساخته شده بود؟
 4. پله ی آخر پلکان سمت راست چه رنگی بود؟

نمونه تمرینات نسبتاً سخت برای آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی

تمرینات زیر را به صورت عملی و شهودی برای کودک توضیح دهید.

 1. پلکانی بسازید که از چپ به راست ساخته شده باشد و سه پله داشته باشد.
 2. پلکانی بسازید که پله ی اول آن با رنگ زرد، پله ی دوم آن با رنگ سبز و پله ی سوم آن قرمز باشد. ( در اینجا باید متوجه شده باشد که یک مهره زرد رنگ، دو مهره سبز رنگ و سه مهره قرمز رنگ را بردارد.)
 3. پلکانی بسازید که 4 پله داشته باشد و با سه رنگ ساخته شده باشد. ( در اینجا باید به او آموزش بدهید که دو پله از پله های پلکان باید همرنگ باشند. به تصویر زیر نگاه کنید.)

آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی با بازی

با مشاهده تصویر فوق برای کودک توضیح می دهید که این پلکان با سه رنگ قرمز، آبی و سبز ساخته شده است و 4 تا پله دارد.

قابل ذکر است که بازیهای زیادی را با ابزار کیت ریبازی برای آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی می توان طراحی نمود و در دوره های ریبازی می توان به نمونه های بیشتری دست یافت که باعث بروز خلاقیت برای مربی و کودکان می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید