کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی همراه با چگونگی آموزش سوالات


کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی با سبک ریبازی بسیار متفاوت و جذاب می باشد و سوالات آن مفهومی است. ریبازی این موضوع را به صورت کلامی و اساسی به دانش آموز آموزش می دهد. در این مقاله نمونه سوالاتی را طرح می کنیم و روش توضیح دادن آن را به دانش آموزان آموزش می دهیم.

گروه ریبازی معتقد است که  از واژه کاربرگ در موضوع کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی استفاده نکنیم. کاربرگ یعنی کار روی برگه و ریبازی ایمان دارد که تمام مفاهیم اگر به صورت عملی آموزش داده شود هم دانش آموزان به ریاضی علاقه مند خواهند شد و هم اضطراب آنها نسبت به این درس کاهش می یابد.

نمونه کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی با استفاده از پکیج ریبازی

سوال 1: با استفاده از مهره های دومینوی داخل پکیج عدد 23 را بسازید و چند جمله درباره عدد 23 بگویید.

کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی

ریبازی معتقد است تمام مفاهیم ریاضی باید به گونه ای آموزش داده شود که مهارتهای دست ورزی کودکان تقویت شده و خلاقیت آنها نیز بروز پیدا کند. بهتر است قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید مقاله آموزش عدد دو رقمی به دانش آموزان اول ابتدایی را مطالعه کنید.

چگونگی تدریس سوال 1 در کارگاه ریاضی با بازی گروه ریبازی

 • تفاوت رقم و عدد در ریاضی چیست؟

جواب: رقم در ریاضی فقط 10 تا داریم (0و1،…،9) ولی عددها خیلی زیاد هستند. ( واژه بی نهایت را نیز می توانید به کار ببرید و برای آنها توضیح دهید که بی نهایت یعنی خیلی خیلی زیاد و تمامی ندارد.)

اعداد با رقم ها ساخته می شوند وقتی می گوییم عدد دو رقمی یعنی دو رقم را برداشتیم و با آن یک عدد ساخته ایم.

 • 23 چند رقم دارد؟ جواب: دو رقم
 • کدام رقم تعداد یکی ها را نشان می دهد و کدام رقم تعداد دسته های ده تایی؟ رقم 3 تعداد یکی ها را نشان می دهد و رقم 2 تعداد دسته های ده تایی را نشان می دهد.
 • رقم یکان در سمت راست نوشته می شود یا سمت چپ؟ سمت راست.
 • رقم دهگان در کدام سمت نوشته می شود؟ سمت چپ

از دانش آموز بخواهید که با استفاده از ابزار داخل پکیج ریبازی تصویر مطابق تصویر فوق را بسازد. ساخت این تصویر مهارتهای کودک را افزایش داده و در لحظه به صورت دیداری و شنیداری همراه با دست ورزی مفهوم عدد و رقم را یاد می گیرد.

حالا با توجه به تدریس خود از آنها بخواهید که پاسخ سوال 1 را بدهند. به عبارتی چند جمله در مورد عدد 23 بگویند.

نمونه جملاتی که بهتر است بگویند :

 • 23 دو رقم دارد.
 • رقم سه تعداد یکی ها و رقم 2 تعداد دسته های ده تایی را نشان می دهد.
 • 23 دو دسته ده تایی دارد.
 • 23 سه یکی دارد.
 • رقم یکان در سمت راست و رقم دهگان در سمت چپ نوشته می شود.

با توضیحات بالا بهتر است در کاربرگ عدد و رقم ریاضی دوم ابتدایی نمونه سوالی مشابه با سوال 1 باشد تا دانش آموزان عبارتهای کلامی ریاضی یا بهتر بگویم زبان ریاضی را بهتر متوجه شوند.

حتما در زمان خود سوالی مشابه با سوال بالا برای اعداد سه رقمی نیز طراحی شود.

تمرین: دانش آموز با دیدن یا ساختن تصویر زیر تمام مطالبی را که آموخته است برای شما توضیح دهد. این سبک آموزش باعث تثبیت و ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموز می شود.

کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی

سوال دیگری که در کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی می توانید بیاورید به صورت زیر است.

سوال 2: با رقم های 3، 5 و 8 چند عدد دو رقمی می توانیم بسازیم؟ ( تکرار رقم ها می توانیم داشته باشیم.)

جواب: 9 تا . 35، 38، 33 و 53، 58، 55 و 83، 85، 88

توضیح: بهتر است با روش الگوسازی که در آینده با آن ارتباط خواهند داشت، برای آنها توضیح دهیم.

 • یکبار رقم 3 را سمت چپ و  یکبار رقم 5 را سمت راست و یکبار رقم 8 را سمت راست قرار دهید. ( با رسم نمودار درختی بهتر می توانید توضیح دهید.)

چه اعدادی نوشته می شود؟ 35 و 38

حالا چون گفته رقم تکراری هم می توانیم داشته باشیم پس 33 را هم می توانیم بنویسیم. ( در اینجا واژه تکراری را خوب توضیح دهید.)

راجع به هر کدام از اعداد، سوالات مربوط به تعداد دسته های ده تایی و یکی ها را بپرسید.

در ادامه توضیح دهید که حالا بیاییم و ابتدا رقم 5 را سمت چپ بنویسیم و یکبار رقم 3 را سمت راست و یکبار رقم 8 را سمت راست بنویسیم. چه اعدادی نوشته می شوند؟ 53 و 58

آیا عدد دیگری می توانیم بنویسیم؟ ( چون رقم ها تکراری است ) باید پاسخ دهند بله و بگویند 55.

در اینجا دیگر  معلم نبایدنوشتن 3 عدد بعدی را توضیح دهد بلکه معلم باید بپرسد که سه عدد بعدی را چگونه می سازید. نکته مهم این است که دانش آموزان باید بتوانند به صورت کلامی نوشتن سه عدد بعدی را توضیح دهند.

نمونه سوالات دیگر در کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی

سوال 3: اختلاف کوچکترین عدد دو رقمی با بزرگترین عدد یک رقمی را به دست آورید. 

در اینجا باید کلمه اختلاف را توضیح دهید و سپس 89=10-99 را برای آنها انجام دهید.

سوال 4: هفت دسته صدتایی و 6 یکی با 15 دسته ده تایی جمع می شوند، آن عدد را به دست آورید.

توضیح سوال 4 بسیار مهم است که چگونه پاسخ دادن به این گونه سوالات را برای دانش آموز آسان کند.

هفت دسته صدتایی و 6 یکی چند می شود؟ 706

15 دسته ده تایی یعنی 10 دسته ده تایی و 5 تا دسته ده تایی. حالا بگویید 10 دسته ده تایی چند تا می شود؟ 100 تا

در ادامه بپرسید 5 دسته ده تایی چند تا میشه؟ 50 تا

پس بچه ها 15 دسته ده تایی چند می شود؟ 150

حالا 706 را با 150 جمع کنیم چه عددی حاصل می شود؟ 856

نمونه سوال دیگری که در کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی می توانید طراحی کنید به صورت زیر است.

سوال5: یک عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکان آن بزرگترین عدد یک رقمی باشد و رقم دهگان آن از رقم یکان 3 تا کمتر و رقم صدگان آن با رقم دهگان برابر باشد.

توضیح: با پرسیدن سوال به جواب برسید.

ابتدا سه خانه خالی بکشید. —-  —–  —–

بزرگترین عدد یک رقمی: 9. این رقم کجا باید نوشته شود؟ در خانه یکان

خانه یکان را نشان دهند و 9 را در آن خانه بنویسند. رقم دهگان بابد چند باشد. 3 تا کمتر از 9 یعنی چند؟ 6 پس خانه دهگان را نشان دهند و 6 در آن بنویسند.

خانه صدتایی چه رقمی باید نوشته شود؟ رقم صدگان باید مثل رقم دهگان باشد. خانه صدگان را نشان دهند و رقم 6 را در آن بنویسند. پس جواب برابر با 669 می شود.

گروه ریبازی معتقد است که ریاضی را باید به صورت عملی و شهودی همراه با دست ورزی به دانش آموزان آموزش داد و تمام کاربرگهایی که برای دانش آموزان تهیه می کند عملی باشد و به دور از مداد و کاغذ و به صورت بازی و بیان عبارتهای کلامی ریاضی باشد.

کاربرگ عدد و رقم دوم ابتدایی باید به صورتی ساخته شود که دانش آموز هم بتواند سوالات ریاضی دوم ابتدایی که در امتحانات با آن روبرو می شود حل کند هم مهارتی به مهارتهای او افزوده شود به عبارتی اجزای بدن او هماهنگ تر شده تا میزان یادگیری او تقویت شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید