آموزش عدد سه رقمی به دانش آموزان دوم ابتدایی با سبک ریبازی


آموزش عدد سه رقمی به دوم ابتدایی ها با سبک ریبازی بسیار جذاب و زیباست از این نظر که برای آموزش مفاهیم جدید از مفاهیم آموزش داده شده قبلی، بسیار قشنگ و متفاوت استفاده می کند. برای آموزش عدد سه رقمی سعی کنید از مفاهیم شمارش چندتا چندتا و الگویابی و الگوسازی استفاده کنید.

آموزش عدد سه رقمی به دوم ابتدایی ها با استفاده از سبک ریبازی

برای معرفی عدد سه رقمی ابتدا از رسیدن عدد یک رقمی به عدد دو رقمی توضیحاتی به صورت زیر ارائه دهید.

بچه ها الگوی زیر را نگاه کنید و به سوالات پاسخ دهید.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

بجه ها شمارش چندتا چندتا انجام شده تا این اعداد نوشته شوند؟ جواب: یکی یکی و سعی کنید توضیحات شما کامل باشد. مثلا از 1 شروع شده و یکی یکی اضافه شده تا به عدد 9 رسیدیم.

بچه ها عدد بعد از 9 چگونه درست می شود؟ یکی به 9 اضافه کنیم و عدد 10 حاصل می شود. تعداد رقم های عدد 10  چندتا بیشتر از قبلی هاست؟ یکی. پس وقتی بزرگترین عدد یک رقمی بنویسیم و یکی به آن اضافه کنیم عدد بعدی چند رقمی می شود؟ دو رقمی

بچه ها آیا عددی که می نویسید کوچکترین عدد دو رقمی است؟ بله

بچه ها حالا بیایید الگوی شمارش  10تا  10 را بنویسید.

10,20,30,40,50,60,70,80,90

سوالات زیر را پاسخ دهید.

عدد10 چند دسته ده تایی است؟ یکی

اگر 9 تا یکی به آن اضافه کنیم چه عددی حاصل می شود؟ 19. این عدد چند رقمی است؟ 2 رقمی اگر یک واحد دیگر به آن اضافه کنیم 19 برابر با چند می شود؟ 20 حالا 20 چند دسته ده تایی است؟ 2 تا

پس 90چند دسته ده تایی است؟ 9 تا. حالا اگر 9 تا یکی به 90 اضافه کنیم چه عدد حاصل می شود؟

99=90+9

آموزش عدد سه رقمی با این سوالات آغاز می شود.

قبول دارید 99 بزرگترین عدد دو رقمی است؟ بله پس اگر یکی به آن اضافه کنیم عددی که به دست می آید چند رقمی می شود؟ سه رقمی

حالا یکی به 99 اضافه کنید چند دسته ده تایی دارید؟

90+10=90+9+1

90 که 9 دسته ده تایی بود و 1+9 نیز می شود یک دسته ده تایی پس اگر 99 به اضافه ی 1 کنیم ده دسته  ده تایی داریم که بچه ها می دانید آن را چگونه نشان می دهیم؟ 100 و می خوانیم صد

سوال زیر را پاسخ دهید:

100 برابر با چند دسته ده تایی است؟ 10 تا دسته ده تایی

10 دسته ده تایی برابر با چند می شود؟ 100

نکته مهم این است که این سوالات برای تثبیت و ماندگاری حتما پرسیده شود.

حالا بچه ها به ده دسته ده تایی یک دسته صدتایی می گوییم. حالا بگویید 100 یک عدد چند رقمی است؟ 3 رقمی پس برای نشان دادن جدول ارزش مکانی آن نیاز به چند خانه داریم؟ سه خانه یک خانه ی جدول برای رقم یکان عدد، یک خانه ی جدول برای رقم دهگان و یک خانه ی جدول برای رقم صدگان.

یکان

دهگان

صدگان

0

0

1

سوال: کوچکترین عدد سه رقمی چند است؟ واضح است که کوچکترین عدد سه رقمی از جمع بزرگترین عدد دو رقمی با یک حاصل می شود. پس 100 کوچکترین عدد سه رقمی است.

برای آموزش عدد سه رقمی بهتر است از مکعب کوئیزنر استفاده کنید و دسته های ده تایی و یکی را به دانش آموزان نشان دهید و چگونگی پیدا شدن 10 و 100 را با آنها نشان دهید تا در ذهن آنها تثبیت شود و در هیچ زمانی این مطالب را فراموش نکنند.

تصویر مکعب کوئیزنر را می بینید که می توان دسته های صدتایی و ده تایی را به راحتی برای دانش آموزان نشان داد.

آموزش عدد سه رقمی

در تصویر 9 دسته صدتایی و 9 دسته ده تایی و 10 تا یکی می بینید که می توانید در آینده با آن کمترین عدد 4 رقمی را بسازید.

فعالیت: تصویر زیر را نشان دانش آموز دهید و سوالات زیر را از او بپرسید:

آموزش عدد سه رقمی

  1. برای این تصویر جدول ارزش مکانی بکش.
  2. در تصویر چند دسته صدتایی را می بینید؟ 3 تا. آن را در کدام خانه جدول باید قرار دهی؟ آخرین خانه از سمت راست ( اولین خانه از سمت چپ)
  3. حالا بگو سه دسته صدتایی برابر با چند می شود؟ 300
  4. در تصویر چند دسته ده تایی را می بینید؟ 4 تا. آن را در کدام خانه جدول باید قرار دهی؟ خانه وسطی
  5. 4 دسته ده تایی برابر با چند می شود؟ 40 تا
  6. در تصویر چند یکی داریم؟ 2 تا. آن را در کدام خانه جدول قرار می دهیم؟ اولین خانه از سمت راست

برای آموزش عدد سه رقمی برای دوم ابتدایی ها سوالاتی از قبیل ارزش پول، ساخت  و تقریب اعداد سه رقمی و جمع و تفریق آنها برای دانش آموزان طرح کنید.

نمونه سوالات ساخت اعداد برای آموزش عدد سه رقمی به دوم ابتدایی ها

1: یک عدد سه رقمی بنویس که رقم یکان آن 7، رقم دهگان آن 8 و رقم صدگان آن 3 باشد. برای آن یک جدول ارزش مکانی بکش و رقم ها را در جای مناسب قرار بده.

2: عددی سه رقمی هستم. رقم یکان من 5، رقم دهگان من 3 تا بیشتر از رقم یکان من است و رقم صدگان من سه تا کمتر از رقم دهگانم است. من را در جدول ارزش مکانی ام قرار بده.

3: با ارقام 2، 0 و 6 چند عدد سه رقمی می توانید بنویسید که رقم های تکراری نداشته باشد. ( آموزش این مساله در پیج ریبازی با آیدی @ribazi_com قرار داده خواهد شد.)

4: با رقم های 4، 8 و 9 چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟ ( رقم تکراری مجاز است.)

سوال کلیدی و متفاوت برای آموزش عدد سه رقمی:

عدد های سه رقمی که رقم یکان آن برابر با جمع رقم های دهگان و صدگان باشد بنویسید.

جواب: ،369،358،437،246،325،224،123،202،101

اینجا سوال بپرسید: آیا می توان اعداد دیگری را نیز نوشت؟ قطعا باید به آنها آموزش دهید که با جابجایی رقم های صدگان و دهگان اعداد دیگری به دست می آید.

639،538،426،235،213

در اینجا نکات زیر را باید به دانش آموزان یادآوری دهید.

نکته اول: اگر 0 در سمت چپ عدد نوشته شود جز رقم ها حساب نمی شود مثلا023 یک عدد دو رقمی است نه سه رقمی .

نکته دوم: در جابجایی دهگان و صدگان 224 چون هر دو رقم مثل هم هستند پس نیازی به نوشتن دوباره این عدد نیست.

تمرین مشابه: 

  1. عددهایی را که حاصل جمع رقم های یکان و صدگان برابر با دهگان می شود را بنویسید.نکته: دقت کنید در این جا حتما باید در مورد واژه حاصل جمع برای دانش آموزان به صورت ریاضی توضیح دهید. 
  2. چند عدد سه رقمی بنویسید که رقم دهگان آن کوچکتر از رقم صدگان و رقم صدگانش بزرگتر از یکانش باشد.

جواب 2: جدول ارزش مکانی را رسم کنید تا بتوانید برای دانش آموزان به خوبی توضیح دهید.

981،971،961،951،941،931،921،

982،972،962،952،942،932،931

و…….

اعداد سه رقمی زیادی را می توان نوشت که شرط بالا را داشته باشد.

 

نمونه سوالات مربوط به ارزش پول برای آموزش عدد سه رقمی به دوم ابتدایی ها

  1. اگر 200 سکه 1 ریالی و 10 سکه 10 ریالی به راننده تاکسی بدهیم، او چند سکه 100 ریالی به ما میدهد؟

روش توضیح مساله:

سوال: بچه ها چند سکه یک ریالی داریم؟ 200 تا

بچه ها ارزش 200 تا سکه یک ریالی چند می شود؟ 200 ریال

بچه ها 200 چند تا 100 تایی است؟ 2 تا بنابراین 200 ریال چند تا سکه 100 ریالی ایست؟ 2 تا پس تا الان راننده تاکسی باید 2 تا سکه 100 ریالی به ما بده

بچه ها 10 تا دسته ده تایی چند می شد؟ ( حتما با الگوی شمارش چندتا چندتا برای آن ها یادآوری  کنید) 00 تا

پس 10 تا سکه 10 ریالی چند می شود؟ 100 ریال

پس اگر 10 تا سکه 10 ریالی به راننده بدهیم باید یکی سکه 100 ریالی به ما بدهد. قبلا باید 2 تا سکه 100 ریالی و الان هم باید یکی سکه 100 ریالی به ما بدهد پس روی هم چند سکه 100 ریالی باید بله ما بدهد؟ آفرین 3 تا

  1. ارزش 50 سکه 1 ریالی و 3 سکه 10 ریالی و 2 سکه 100 ریالی را روی هم حساب کنید و آن را به صورت عدد و رقم بنویسید.

جواب: 50 سکه 1 ریالی =50

3 سکه 10 ریالی=30

2 سکه 100 ریالی =200

پس روی هم برابر است با: 280=200+30+50

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید