آموزش مفهوم جمع و تفریق کلاس اول با بازی


گروه آموزشی ریبازی معتقد است که آموزش مفهوم جمع و تفریق کلاس اول ابتدایی باید به گونه ای صورت گیرد که دانش آموز در آینده مسائل ریاضی را  راحت تر حل کند. از طرفی آموزش به صورت مهارت محور و عملی باشد.

بهتر است در ابتدا مثالهای کلامی از مسائل ریاضی برای دانش آموز که نیاز به عمل جمع دارد، بیان شود تا همزمان درک او برای حل مسائل ریاضی در آینده بشیتر شود.

در ابتدا واژه جمع و تفریق را با ذکر مثالهایی بیان می کنیم.

مثال: بچه ها من قصد دارم از امروز پولهایم را جمع کنم و یک جا نگه دارم.بچه ها آیا من اگر پولهایم را جمع کنم بیشتر میشه؟ بله، پس بچه ها در ریاضی اگر چیزی بیشتر شد یعنی عمل جمع انجام دادیم.

مثال: بچه ها من اگر با پولهایم چیزی بخرم، پول‌های  من چی میشه؟ کم میشه؛  بچه ها بدونید در ریاضی کم شدن یعنی تفریق.

آموزش مفهوم جمع و تفریق کلاس اول ابتدایی با سبک ریبازی

فعالیت 1:

 • دانش آموزان یک چوب رو به صورت ستونی قرار دهید.
 • یک دسته سه تایی از مهره های آبی، یک دسته دو تایی از مهره های قرمز و یک دسته چهارتایی از مهره های سبز را بردارید.
 • آنها را به صورت ردیفی در سمت چپ چوب بچینید.

آموزش مفهوم جمع و تفریق کلاس اول

نکته: جهت شمارش ردیف ها را از بالا به پایین معرفی کنید.

سوالات زیر را از دانش آموزان بپرسید:

 • تعداد مهره های هر ردیف را با انگشتان دست خود نشان دهند.
 • تعداد مهره های ردیف دوم بیشتر است یا تعداد مهره های ردیف اول؟
 • کدام ردیف کمترین تعداد مهره را دارد؟

در ادامه فعالیت را به صورت زیر انجام می دهید.

 • اگردو مهره قرمز به مهره های ردیف اول اضافه شود تعداد مهره ها چندتا می شود؟
 • اگر سه مهره به مهره های ردیف دوم اضافه کنیم تعداد مهره های هر دو رنگ را با انگشتان دست چپ خود نشان بده.
 • اگر یک مهره زرد به تعداد مهره های ردیف سوم اضافه کنیم، تعداد مهره های هر دو رنگ را با انگشتان دست راست خود نشان بده.

آموزش مفهوم جمع و تفریق کلاس اول با بازی

در پایان از دانش آموز می خواهیم که با استفاده از اشکال هندسی تصویر زیر را بسازد و به سوالات زیر پاسخ دهد. نکته مهم این است که سوالات را به گونه ای بپرسید که آموزش مفاهیم متفاوت مرور گردد.

آموزش مفهوم جمع و تفریق

 • تعداد مهره های ردیف اول در سمت چپ چند تا است؟ 5 تا
 • چند تا شکل باید به ردیف اول سمت راست اضافه کنیم تا با تعداد مهره های ردیف اول در سمت چپ برابر شود؟ 2 تا
 • به نظر شما سمت راست چهارگوش چه رنگی اضافه کنیم تا رنگهای هر دو ردیف اول سمت چپ و راست مثل هم باشند؟
 • سوال قسمت بالایی را برای هر دو ردیف دیگر نیز تکرار می کنید.

با استفاده از سوالات بالا باید در پایان تصویر زیر را بسازند.

آموزش مفهوم جمع و تفریق با بازی

حالا برای آموزش مفهوم تفریق به صورت زیر عمل می کنیم. از دانش آموز می خواهیم که فعالیتهای زیر را انجام دهد.

 • چوبی را به صورت ردیفی قرار دهند. یک فلشی بسازند که جهت چپ به راست را نشان دهد.
 • در قسمت بالای چوب سه ستون با شرایطی که شما بیان می کنید، بسازند.
 • ستون اول با 5 مهره آبی ساخته شود.
 • ستون دوم با 4 مهره قرمز ساخته شود.
 • ستون سوم با 3 مهره زرد ساخته شود.

آموزش جمع و تفریق

سوالات زیر را بپرسید:

 • فلش جهت شمارش ستونها را نشان می دهد. این فلش چه جهتی را نشان می دهد؟
 • اولین ستون چه رنگی است؟
 • دومین ستون با چند مهره ساخته شده است؟
 • تعداد مهره های ستون سوم بیشتر است یا ستون اول؟

در ادامه از او بخواهید که فعالیتهای زیر را انجام دهد؟

 • اگر از ستون اول 3 مهره را بیندازیم، چند مهره ایستاده باقی می ماند؟ ( نکته: حتما بیان شود که از تعداد مهره های ایستاده کم شد.) به همین تعداد  چهارگوش آبی بردار و در قسمت پایین چوب یک ستون بساز.
 • اگر از ستون دوم سه مهره را بیندازیم چند مهره ایستاده داریم؟ پس از مهره های ایستاده چند مهره کم شده است؟ به تعدادی که مهره ایستاده باقی ماند، سه گو قرمز بردار و ّا آن یک ستون بساز.
 • اگر از ستون سوم، یک مهره را بیندازیم، از تعداد مهره های ایستاده چند مهره کم می شود؟ یکی  به تعداد مهره های ایستاده، چهارگوش زرد را بردار و با آنها یک ستون بساز.

در پایان باید تصویر زیر را ساخته باشد.

آموزش جمع و تفریق با بازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید