آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان پیش دبستانی با بازی


ریبازی با آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان پیش دبستانی زمینه یادگیری مفاهیم و مسائل ریاضی مرتبط با آنها را فراهم می نماید. نمونه مسائلی مانند پیدا کردن ارتفاع، محاسبه حجم، پیدا کردن عمق و گودی در آینده با مفاهیم کوتاه وبلند ارتباط دارند.

ریبازی معتقد است که بهتر است آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی به گونه ای انجام گیرد که مهارتی بر مهارتهای کودک بیفزاید و از طرفی آموزش به صورت ملموس و شهودی باشد.

پیشنهاد می کنیم قبل از این آموزش به مطالعه آموزش مفاهیم قیاسی بپردازید.

نکات مهم در آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان

 •       آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان پیش دبستانی با بازی هایی انجام گیرد که مهارتی بر مهارتهای کودک بیافزاید.
 •        برای مقایسه کوتاه و بلند بین دو شکل، مقایسه را بین اشکالی انجام دهید که فقط بلندی یا کوتاهی آنها با هم فرق داشته باشد.
 •       در مقایسه بین دو شکل از واژه ” تر” و در مقایسه بین بیشتر از دو شکل از واژه ” ترین ” استفاده کنید.
 •       حتما با استفاده از بازی های مهارتی این مفاهیم را آموزش دهید.

بازی ساخت برج هیجانی برای آموزش مفهوم کوتاه و بلند

برج هیجانی را در تصویر زیر می توانید ببینید و همان طور که از اسم آن مشخص است سازه ای در دومینو هست که کودکان با هیجان آن را می سازند. ساخت این برج باعث افزایش تمرکز و دقت کودکان می شود و مهارتهای دست ورزی آنها را تقویت می کند.

نوع فعالیت بهتر است برای کودکان  به صورت زیر صورت گیرد تا مفاهیم پایه ای ریاضی را نیز مرور کنید.

فعالیت:

وسایل مورد نیاز برای انجام فعالیت: مهره های دومینو از رنگهای متفاوت. قطعه چوب

چوب سبز رنگ داخل کیت را به صورت ستونی قرار دهید و از کودک بخواهید که برای شما فعالیتهای زیر را انجام دهد.

 •       با یک دسته 6 تایی از مهره های سبز رنگ در سمت راست چوب یک برج هیجانی بسازد.
 •       سپس از او بخواهید که در سمت چپ چوب یک برج هیجانی زرد رنگ بسازد که بلندتر از برج سبز رنگ باشد.

 

آموزش مفهوم کوتاه و بلند

 •       در ادامه از او بخواهید که همراه با شما جملات زیر را کامل کند.
 1. برج سمت راست از برج سمت چپ ………. است.
 2. برج زرد رنگ از برج سبز رنگ ……… است.
 3. برج بلندتر در سمت ……… چوب ساخته شده است.
 4. برج ……… در سمت راست چوب ساخته شده است.

در ادامه از او بخواهید که فعالیت زیر را انجام دهد.

 •       با یک دسته چهارتایی از مهره های مشکی رنگ، یک فلشی بسازد که جهت چپ به راست را نشان دهد.
 •       یک دسته چهارتایی از مهره های زرد رنگ، یک دسته شش تایی از مهره های سبز رنگ و یک دسته ده تایی از مهره های قرمز رنگ را بردارند.
 •       از سمت چپ به راست سه برج بسازید که برج اول از همه کوتاهتر( کوتاهترین) و برج آخر از همه بلندتر ( بلندترین) باشد.

آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان

 

      در ادامه از فراگیران، سوالات زیر را بپرسید.

 •       کوتاه ترین برج با چه رنگی ساخته شده است؟
 •       رنگ برج ها را از بلندترین برج به کوتاه ترین برج بگویید.
 •       برجی که از برج زرد رنگ بلندتر است را بگویید. ( هر دو برج را باید بگویند.) جواب: برج های سبز و قرمز
 •       برجی که بلندترین برج است را نشان دهد.
 •       برجی که از برج قرمز رنگ، کوتاه تر و از برج زرد، بلندتر است را نشان بده.

 

نکته: سعی کنید که در آموزش مفهوم بلند و کوتاه مثالهایی نزنید که اشکال را به صورت خوابیده از نظر بلندی و کوتاهی مقایسه شوند.

به نظر ما زدن مثالهایی مشابه با:  کدام مار بلندتر یا کدام مار کوتاهتر است مناسب نمی باشد زیرا در ریاضی این گونه مفاهیم به درازا مرتبط می شود که با واژه طول ارتباط بیشتری پیدا می کنند و استفاده درست از واژه ها در آینده درک مسائل ریاضی را برای کودکان راحت تر می کند.

 

آموزش مفهوم کوتاه و بلند همراه با افزایش مهارتهای دست ورزی کودک

با استفاده از هر گونه وسایلی که در منزل دارید و برای راحت تر بودن، می توانید با ابزارهای داخل کیت آموزشی ریبازی تمریناتی را برای کودک طراحی کنید که باعث افزایش مهارتهای دست ورزی کودک نیز بشود.

مثال 1: برج سطح مقطع گرد زیر را برای شما بسازد. از او بخواهید که یک برج کوتاهتر از آن برای شما بسازد.

آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان پیش دبستانی

آموزش مفهوم کوتاه و بلند با بازی برای بروز خلاقیت کودکان

برای بالا بردن مهارت و از طرفی بروز خلاقیت کودک فعالیتهای زیر را از او بخواهید.

 •       4 مهره سبز را هر طور که دوست دارد روی هم بچیند.
 •       حالا 4 مهره قرمز را طوری روی هم بچین که از قبلی بلندتر شود.

نکته: اگر دیدید که مهره های سبز را  به گونه ای روی هم چیده است که دیگر نمی توان از آن بلندتر ساخت، سوال 2 را به صورت زیر بپرسید.

حالا 4 مهره قرمز را طوری روی هم قرار بده که از قبلی کوتاهتر شود.

 •       در پایان از او بخواهید که ۶ مهره را به گونه ای روی هم قرار دهد که بلندی آن نه کوتاهترین باشد نه بلندترین.

یکی از روشهایی که کودکان می توانند فعالیت بالا را برای بروز خلاقیت خود انجام دهند، در تصویر زیر نشان داده شده است.

آموزش مفهوم کوتاه و بلند به کودکان پیش دبستانی با بازی

شما با استفاده از کیت آموزشی ریبازی می توانید تمام مفاهیم ریاضی پیش دبستانی و دوره ابتدایی را با بازی که بهترین روش می باشد به کودکان خود آموزش دهید. این روش  علاوه بر راحت تر نمودن یادگیری ریاضی باعث بروز خلاقیت،  تقویت حافظه دیداری، افزایش دقت و تمرکز و… کودک شما نیز خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید