آموزش الگو به کودکان پیش دبستانی با بازی


گروه آموزشی ریبازی آموزش الگو به کودکان را به صورت عملی و شهودی و با سبکی متفاوت و جذاب انجام می دهد چون می داند که این مفهوم یکی از محتواهای بسیار مهم و پرکاربرد است که دانش آموز در تمامی دوره های تحصیل خود به نحوی با آن درگیر است. آموزش باید به صورتی باشد که در آینده آموزش الگویابی و الگوسازی به کودکان راحت تر و آسانتر باشد. ریبازی مفهوم الگوها و موارد مرتبط با آن را به صورت بازی به کودکان آموزش می دهد تا برای آنها جذاب و دوست داشتنی تر شود.

نکات آموزش الگو به کودکان پیش دبستانی

مفهوم الگو در هر پایه ای متفاوت آموزش داده می شود ولی مهم نکات کلیدی است که در تمامی الگوها کاربرد دارد. نکات زیر را برای کودک توضیح دهید.

 • وجود ریتم و آهنگ مشخصی
 • داشتن نظم و ترتیبی مشخصی در الگو
 • خواندن الگوها را از سمت چپ به راست معرفی کنید.
 • جمله ها یا شکلهای قبل و بعد یک الگو را می توان به دست آورد که به آن مفهوم الگویابی گویند.
 • کاربردهای الگو را برای مسائل دیگر از قبیل شمارش، محور اعداد و …. توضیح دهید و مثالهایی برای کودک بیان کنید.

بازیهای زیادی را می توان برای آموزش  الگوها به کودکان طراحی نمود. بازیهایی که باعث افزایش دقت و تمرکز کودک شوند و از طرفی مهارت محور هم باشند. با وسایل متفاوت و جذاب می توانید تمرینات مختلفی را برای کودکان طراحی نمایید.

بازی1: چینش تاپلینگ برای آموزش الگو به کودکان

بازی چینش تاپلینگ برای آموزش الگوها یکی از بازیهایی است که کودکان آن را با هیجان انجام می دهند و باعث افزایش هماهنگی چشم و دست می شوند.

با مثالهای زیر مفهوم الگو را برای کودکان توضیح دهید.

مثال: 6 مهره سبز و 6 مهره زرد را به صورت یک در میان مطابق تصویر بچینید. سعی کنید مهره ها را به صورتی بچینید که روی یک خط راست و فاصله بین آنها به یک اندازه باشد. از طرفی با انداختن مهره اول، بقیه مهره ها نیز بریزند.

آموزش الگو به کودکان

از دانش آموزان می خواهیم که رنگهای مهره ها را برای ما بخوانند. برای آنها توضیح می دهیم که چه آهنگ مشخصی در خواندن رنگها وجود دارد. سپس مثالی می زنیم که نتوان با آهنگ آن را به صورت منظم خواند. از آنها تفاوت خواندن دو مورد را می پرسیم. کودکان به نکاتی اشاره خواهند کرد. در اینجا با توضیحِ تفاوت موجود در خواندن دو تصویر، کلمه الگو را برای کودک معرفی می کنیم.

نکات مهم در آموزش مفهوم الگو به کودکان پیش دبستانی و پایه اولی ها:

 1. معرفی واژه تکرار در الگو
 2. معرفی قسمت های تکرار شونده و شمارش آنها که در الگو تکرار می شود.
 3. طراحی تمرین برای بروز خلاقیت دانش آموز در ساخت الگو

تصویر زیر نمونه ای از خلاقیت  دانش آموزان در کارگاههای بازی و ریاضی است.

آموزش الگو به کودکان پیش دبستانی بازی

سوالاتی که در آموزش الگوها به کودکان می توانید طرح کنید، عبارتند از :

 1. الگو را با نام رنگها بخوانید.
 2. الگو را با نام اشکال بخوانید. ( این سوال برای الگوهایی که با اشکال هندسی ساخته اید مطرح کنید.)
 3. الگو را با نام شکل و رنگ بخوانید.
 4. قسمت تکرار شونده در هر الگو را جدا کنید.
 5. در الگو تعداد قسمت های تکرار شونده را با انگشتان دست خود نشان دهید.

به عنوان مثال در الگوی تصویر فوق اگر قسمتهای تکرار شونده را جدا کنیم تصویر به صورت زیر می شود و تعداد  آن را برای دانش آموز می شماریم.

آموزش الگو با بازی

پاسخ سوالات بالا برای الگوی تصویر فوق:

 1. قرمز، آبی- قرمز، آبی – قرمز، آبی
 2. سوال برای الگوهایی که با اشکال هندسی ساخته شده اند مطرح می شود.
 3. مهره قرمز، مهره آبی – مهره قرمز، مهره آبی، مهره قرمز، مهره آبی
 4. چواب این سوال در تصویر فوق می بینید.
 5. سه مرتبه

در آموزش الگو به کودکان سعی کنید از مفاهیم قبلی نیز محتوایی تولید کنید تا ماندگاری آنها در ذهن کودک بیشتر گردد. به عنوان مثال در  آموزش الگوها، سوالاتی برای آموزش اشکال هندسی نیز طرح نمائید.

مثال: تصویر زیر را در نظر بگیرید.

آموزش الگو به کودکان پیش دبستانی با بازی

سوالات زیر را برای تصویر بالا مطرح کنید.

 1. الگو را با نام شکل و رنگ بخوانید. جواب: چهارگوش قرمز، چهارگوش کشیده آبی، سه گوش سبز – چهارگوش قرمز، چهارگوش کشیده آبی، سه گوش سبز – چهارگوش قرمز، چهارگوش کشیده آبی، سه گوش سبز
 2. قسمتهای تکرار شونده الگو را جدا نمایید.

آموزش الگو به کودکان به روش ریبازی

 1. تعداد قسمتهای تکرار شونده را بگویید.

بازی2:  ساخت برج هیجانی برای آموزش الگو به کودکان پیش دبستانی 

برج های هیجانی که برای آموزش مفهوم بلند و کوتاه استفاده می شود، می توان برای ساخت الگوها نیز به کار برد. این بازی باعث افزایش دقت و تمرکز کودک می شود و مهارتهای دست ورزی  کودک را افزایش می دهد.

در ساخت برج های هیجانی مناسب تر است که برای خواندن الگو از شمارش رنگها استفاده کنید. برای اینکه مطلب را بهتر درک کنید به مثال زیر توجه کنید.

مثال: برج هیجانی زیر را بسازید.

آموزش الگو به کودکان با بازی

در حین ساخت برج هیجانی کودک باید بداند که چه رنگهایی را بردارد و بسازد. سپس آن را بخواند.

ساختن الگو به این ترتیب است که دو مهره قرمز سپس دو مهره آبی، دو مهره سبز  و در پایان دو مهره زرد را بردارد و بسازد. این عمل را تکرار کند.

حال از او بخواهید که الگو را بخواند. دوتا قرمز، دوتا آبی، دوتا زرد، دوتا سبز – دوتا قرمز، دوتا آبی، دوتا زرد، دوتا سبز

سوال: الگو چند قسمت تکرار شونده دارد؟

نکته: این سوال را فقط بچه هایی که درک بالایی دارند می توانند پاسخ دهند.

خلاقیت کودکان به ما آموزش می دهد که در آینده برای آموزش الگو به کودکان چه سوالاتی را مطرح کنیم. نمونه الگوهایی که با ابزار کیت آموزشی ریبازی توسط کودکان ساخته شده در تصویر زیر مشاهده می کنید.

آموزش الگو به کودکان پیش دبستانی

تمرین: سوالاتی برای تصویرهای بالا طراحی کنید و از کودکان یا دانش آموزان خود بپرسید.

پایه گذاری آموزش مفهوم الگویابی برای کودکان

آموزش مفهوم الگویابی را  با مثال زیر برای کودکان توضیح می دهیم.

مثال: تصویر زیر را بکشند یا با ابزار کیت آموزشی ریبازی بسازند.

آموزش الگو

سپس سوالات زیر را از آنها بپرسید.

 1. آیا تصویر بالا الگو هست یا نه؟ چرا؟
 2. بچه ها شکل رو کامل کنید تا یک الگو داشته باشیم.
 3. حالا بگویید که الگویی که ساخته شده چندتا قسمت تکرار شونده دارد؟ قسمتها را از هم جدا کنید.

مثال: بعد از ساختن تصویر زیر شکل را کامل کنند تا الگو داشته باشیم.

آموزش الگو به کودکان

گروه آموزشی ریبازی با تولید محتواهای مهارت محور باعث جذابیت درس ریاضی شده و دانش آموزان با علاقمندی درس ریاضی را آموزش می بینند. پیشنهادهای جذاب شما می تواند کار ما را جذاب تر از گذشته کند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید