آموزش جهت ها به کودکان پیش دبستانی


آموزش جهت ها به کودکان پیش دبستانی به سبک ریبازی از آموزشهای جذاب و دوست داشتنی است. در این سبک، آموزش با بازی صورت می گیرد و مفهوم را به صورت ملموس و عینی به کودک یاد می دهد. آموزشِ جهت ها به کودکان پیش دبستانی از این حیث مهم است که یادگیری این مفهوم در یادگیری مفاهیمِ دیگرِ ریاضی کاربردهای بسیاری دارد. جهت ها در یادگیری مفاهیمی از قبیل شمارش، قبل و بعد، محور اعداد، بردارها، مختصات و …. نقش موثری دارند.

آموزش جهت ها به کودکان با استفاده از کیت آموزشی ریبازی

پیش نیاز آموزش جهت ها، آموزش چپ و راست به کودکان است. بعد از آموزش مفهوم چپ و راست، آموزش جهت ها به کودکان را شروع کنید. کودک پیش دبستانی نیاز به یادگیری 4 جهت دارد. جهت ها را باید به صورت زیر معرفی کنید.

 1. جهت چپ به راست
 2. جهت راست به چپ
 3. جهت بالا به پایین
 4. جهت پایین به بالا

در ادامه باید کودک بتواند یک جهتی را به صورت زیر نیز بیان کند.

 1. به سمت راست
 2. به سمت چپ
 3. به سمت بالا
 4. به سمت پایین

روش تدریس آموزش جهت ها به کودکان پیش دبستانی 

والدین یا مریبان عزیز

 • در ابتدا چهار مهره دومینو به هر رنگی که دوست دارید را انتخاب کنبد. به عنوان مثال از داخل کیت آموزشی ریبازی 4 مهره سفید رنگ یا ۴ مهره زرد رنگ را بردارید و یکی از فلشهای داخل تصویر را بسازید.
 • از نوآموز بخواهید که فلشی مثل فلش ساخته شده شما را بسازد. ( به جای کلمه فلش می توانید از کلمه پیکانه استفاده کنید.)
 • با کشیدن یک فلش روی تابلو، ابتدا و انتهای فلش را برای کودک مشخص کنید.
 • از نوآموز بخواهید که مطابق با تصویر زیر دستان خود را به صورت موازی روی ابتدا و انتهای فلش قرار دهد.
آموزش جهت ها به کودکان
تصویر 1

سوالات زیر هم برای آموزش جهت ها کاربرد دارد و هم برای مرور آموزش چپ و راست مفید می باشد.

 1. کدام دست شما روی ابتدای فلش قرار دارد؟
 2. کدام دست شما روی انتهای فلش قرار دارد؟

پاسخ سوالات را باید با کلمه راست یا چپ جواب دهند.

می توانید سوالات را به صورت زیر نیز بپرسید تا درک مطلب کودک برای پاسخ به سوالات افزایش یابد.

 1. دست راست شما کجای فلش را نشان می دهد؟
 2. دست چپ شما ابتدای فلش را نشان می دهد یا انتهای فلش؟

در تمامی سوالات فوق در یک لحظه کودک هم باید دست چپ و راست خود هم ابتدا و انتهای فلش را تشخیص دهد.

نکته مهم در آموزش جهت ها به کودکان:  همیشه جهت فلش را از ابتدای فلش به انتهای فلش می­خوانیم.

بنابراین اگر دست چپ او روی ابتدای فلش و دست راست او روی انتهای فلش قرار داشته باشد، جهت فلش را باید به صورت چپ به راست بخواند.

نکته: همیشه انتهای فلش جهت حرکت را نشان می­دهد.

به عنوان مثال اگر دست راست ( دقت کنید دستان به صورت موازی روی ابتدا و انتهای فلش مطابق با تصویر فوق قرار می ­گیرد) روی انتهای فلش قرار گرفته باشد، این فلش به سمت راست حرکت می­کند.

تمرین: تصویر ۱ ( فلشهای چپ به راست و راست به چپ) را دوباره بسازند و با مشاهده آن به سوالات زیر پاسخ دهند.

 • فلشی که جهت راست به چپ را نشان می­دهد، چه رنگی است؟
 • فلشی که جهت چپ به راست را نشان می­دهد با چه رنگی ساخته شده است؟
 • کدام فلش حرکت به سمت راست را نشان می­دهد؟
 • کدام فلش حرکت به سمت چپ را نشان می­دهد؟

آموزش جهت های بالا و پایین به کودکان پیش دبستانی 

با مهره های دومینو تصویر زیر را بسازند و سپس به سوالات زیر پاسخ دهند.

آموزش جهت ها به کودکان پیش دبستان

 1. ابتدای فلش مشکی رنگ را نشان دهند.
 2. انتهای فلش سبز رنگ را نشان دهند.

توضیحات زیر را برای کودک بیان می کنید:

همیشه فلشها را از ابتدا به انتهای آنها می خواندیم. در ادامه گفته می شود که

 • بچه ها فلش سبز رنگ را نگاه کنید. ابتدای فلش بالاتر است یا انتهای فلش؟ جواب: ابتدای فلش
 • پس این فلش را از بالا به پایین می خوانیم.

حالا فلش مشکی رنگ را نگاه کنید.

 • ابتدای فلش پایین تر قرار دارد یا انتهای فلش؟ جواب: ابتدای فلش
 • پس این فلش را از پایین به بالا می خوانیم.

تذکر: تجربه به ما نشان داده است که با این نوع سوالات و تکرار آنها، کودکان به گونه ای جهتها را یاد می گیرند که در یادگیری مباحث مقاطع بالاتر درک بهتری خواهند داشت.

تمرینات آموزش جهت ها به کودکان با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی

تمرین :

 • یک دسته 4 تایی از مهره ­های دومینو را بردارید و با آنها فلشی بسازید که جهت راست به چپ را نشان دهد.
 • با یک دسته چهارتایی از مهره­ های دومینو یک فلشی بسازید که جهت چپ به راست را نشان دهد.
 • با یک دسته چهارتایی از مهره ­های دومینو فلشی را بسازید که جهت بالا به پایین را نشان دهد.
 • یک دسته چهارتایی از مهره­ های دومینو را بردارید و با آن فلشی بسازید که به جهت پایین حرکت کند.
 • فلشی بسازید که حرکت به سمت راست را نشان دهد.
 • فلشی بسازید که حرکت به سمت بالا را نشان دهد.

خلاقیت ریبازی در این است که این مفهوم را در آموزش سرفصلهای بعدی استفاده می کند تا بتواند این مفهوم را در ذهن کودک تثبیت کند. به عنوان مثال به مطلب زیر توجه کنید.

کاربرد آموزش جهت ها در مفهوم شمارش:

فرض کنید تصویر زیر را به شما داده باشند.

آموزش جهت ها به کودکان پیش دبستانی

حال از شما بپرسند: چهارگوش سوم چه رنگی است؟

واضح است که هر کودکی با سلیقه خود از یک جهتی این چهارگوشها را می شمارد. اگر کودکی از چپ به راست بشمارد جواب قرمز و اگر از راست به چپ بشمارد جواب آبی را خواهد گفت. بدین منظور جهت ها در آموزش مفهوم شمارش کاربرد دارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید