خدمات ما

آموزشگاه علمی آزاد نواندیشان بر اساس موافقت شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان یزد در نودونهمین جلسه مورخ ۱۵/۲/۹۴ واجد شرایط دریافت مجوز راه اندازی گردید و محل آن دبستان سید مصطفی خمینی در شهیدیه میبد یزد می باشد.

.

هدف اصلی آموزشگاه با توجه به تخصص موسس آموزشگاه( دکتری ریاضی کاربردی) آموزش درک مفاهیم ریاضی به نوآموزان با قرار دادن آنها در محیط بازی و استفاده از حواس پنج گانه آنان می باشد.