آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی


ریبازی، آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی را به گونه ای تدریس می کند که کودکان در آینده با مفاهیم مرتبط با آن از قبیل جدولهای شگفت انگیز، مسائل مربوط به ضرب، مختصات و … درک بهتر و مناسب تری داشته باشند. تدریس باید به صورت عملی و دیداری باشد و از طرفی خلاقیت دانش آموز را مد نظر داشته باشد. سوالات باید به گونه ای باشد که مفاهیم پایه ای دیگر ریاضی را مرور کند و مهم تر از همه مهارتی به مهارتهای کودک بیفزاید.

نمونه ای از سوالاتی که باید دانش آموز با واژه ردیف و ستون آشنایی کامل داشته باشد.

 • یاغبانی سه ردیف درخت کاشته است. اگر در هر ردیف 9 درخت کاشته باشد، او در کل چند درخت کاشته اشت؟
 • مختصات نقطه ای که سه واحد به صورت افقی (ردیفی) به سمت راست و دو واحد به صورت عمودی (ستونی) به سمت بالا حرکت کرده است را بنویسید.

نکات مهم در آموزش ردیف و ستون به کودکان پیش دبستانی

 • آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی با بازی صورت گیرد.
 • نحوه ساخت ردیف و ستون باید برای کودک بیان شود. حتما برای این قسمت مبجث آموزش جهت ها به کودکان پیش دبستانی را مطالعه کنید.
 • نحوه شمارش ردیف و ستون را برای کودک توضیح دهید.
 • ساخت جدول ردیفی و جدول ستونی را برای او توضیح دهید.

نکته: ساخت ردیف از سمت چپ به راست یا از سمت راست به چپ صورت می گیرد.

نحوه بیان ساخت ردیف:

 • با دست تون جهت چپ به راست یا راست به چپ را به کودک نشان داده و بگویید ردیف اینجوری ساخته می شود.
 • از او بخواهید که با دستش ساخت ردیف را برای شما نشان دهد.
 •  تمرینات عملی را برای او طراحی کنید.

نمونه ای از تمرینات عملی

فعالیت 1:

برای مرور مفاهیم جهت ها و شباهت ها و تفاوتها، تمرینات آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی را به صورت زیر طراحی کنید. لازم به ذکر است تمرینات با ابزار کیت آموزشی ریبازی طراحی شده است و شما می توانید با هر وسیله دیگری نیز آنها را انجام دهید.

با تصویر زیر می توانید فعالیتهای زیر را انجام دهید تا دقت دیداری کودک را افزایش دهید.

آموزش ردیف و ستون با بازی

 1. با چهار مهره مشکی رنگ یک فلشی بسازید که جهت چپ به راست را نشان دهد.
 2. چهار تا سه گوش را که رنگهای متفاوتی دارد در یک ردیف قرار بده و سه گوشهای این ردیف را از سمت چپ به راست بچین.
 3. ردیف دوم را زیر ردیف اول درست کن و در آن از چهار شکل متفاوت استفاده کن که همه اشکال داخل ردیف، رنگ مشابه (مثل هم) داشته باشند. ( مرور شباهت و تفاوت برای کودکان پیش دبستانی)

آموزش ردیف و ستون کودکان پیش دبستانی با بازی

نحوه بیان ساخت ستون:

تفاوت ساخت ستون با ردیف در این است که ستونها از بالا به پایین یا از پایین به بالا چیده می شوند.

 • برای آموزش ستون، فقط فلش جهت ها را از بالا به پایین یا از پایین به بالا بسازند.
 • تمریناتی مشابه با ردیف را برای ستونها طراحی کنید.

تصویر زیر ایده ای برای طراحی تمرینات به شما می دهد.

آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی با بازی

فعالیت 2:

برای مرور مفاهیم چپ و راست و شمارش، تمرینات آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی را به صورت زیر مرور کنید.

 • چوبی را به صورت ستونی قرار دهید.
 • می خواهیم در سمت راست چوب 3 ردیف درست کنیم. در ردیف اول 3 مهره قرمز باشد. در ردیف دوم 4 مهره سبز رنگ باشد. در ردیف سوم 5 مهره زرد رنگ باشد.
 • مهره های هر ردیف را با توجه به نکته زیر بچینند.

نکته: اگر دانش آموز راست دست باشد مهره ها را از چپ به راست بچیند و اگر  چپ دست یاشد مهره ها را از راست به چپ بچیند.

 • در سمت چپ چوب 2 ستون درست کنید که در ستون اول 4 سه گوش آبی و در ستون دوم 4 سه گوش قرمز یاشد.  ( جهت شمارش ستونها را برای کودک معرفی کنید که از چپ به راست یا از راست به چپ ساخته می شوند.)

نمونه سوالاتی برای مطلب فوق طرح کنید.

 1. ستونها در کدام سمت چوب ساخته شده است؟
 2. تعداد ردبقها بیشتر است یا ستونها؟
 3. تعداد ردیفها چندتا بیشتر از تعداد ستونها است؟
 4. ……

آموزش ردیف و ستون کودکان پیش دبستانی

ساخت جدول ردیفی با مهره های دومینو

دوست داریم که با استفاده از مهره های دومینو ساخت جدولهای ردیفی را به کودکان آموزش دهیم و نکاتی را که در مورد آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی بیان کردیم در اینجا به کار ببندیم.

روش بیان ساحت جدول ردیفی:

 • 2 دسته سه تایی از مهره های قرمز رنگ و 2 دسته سه تایی از مهره های آبی رنگ را بردارید.
 • 3 دسته دو تایی از مهره های زرد رنگ را بردارید.
 • چینش دسته های سه تایی و دسته های دوتایی را مطابق با تصویر زیر انجام دهند.

آموزش ردیف و ستون به کودکان

 • بعد از ساخت تصویر، ردیفهای داخل جدول را به آنها نشان دهید و مثالهایی از ردیفهای یک قفسه و … برای آنها بیان کنید.

نکته: ردیفهای جدول را هم می توان از بالا به پایین شمرد هم از پایین به بالا.

 • فلشی را  بسازند که جهت بالا به پایین را نشان دهد و به آنها بگویید که ردیفها را از بالا به پایین می شماریم.
 • از آنها بخواهید که در ردیف اول، دو مهره مشکی رنگ قرار دهند.
 • در ردیف سوم، 4  مهره سبز رنگ قرار دهند.
 • سوالاتی مشابه با سوالات زیر را برای مرور مفاهیم پایه ای ریاضی برای کودک طراحی کنید.
 1. مهره های سبز رنگ در کدام ردیف قرار دارد؟
 2. داخل ردیف دوم چند مهره قرار دارد؟
 3. تعداد مهره های داخل ردیف سوم را با انگشتان دست چپ نمایش بده.
 4. بیشترین تعداد مهره ها داخل کدام ردبف قرار دارد؟
 5. کدام ردیف کمترین تعداد مهره را دارد؟

تمرین: آموزش ساخت چدول ستونی یه عهده مربی می باشد.

تمرین آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی برای بررسی خلاقیت کودکان

از هر وسیله ای می توانید برای انجام این نوع تمرینات استفاده کنید و لازم به ذکر است که ابزار کیت آموزشی ریبازی برای طرح هر نوع سوالی دست شما را باز می گذارد. شما می توانید برای اطلاع از اطلاعات بیشتر از کیت آموزشی ریبازی اینجا کلیک کنید.

 1. با استفاده از 6 چوب داخل تصویر یک جدول ردیفی درست کنند که سه ردیف ذاشته باشد.
 2. بدون خراب کردن جدول، آن را به جدول ستونی تبدیل کنند.

راهنمایی: تصویر زیر می تواند شما را راهنمایی کند و برای اینکه دانش آموز جدول ردیفی ساخته شده را بدون خراب کردن به جدول ستونی تبدیل کند، کافی است آن را بچرخاند. نکته آن این است که دانش آموز متوجه شود که اگر ردیف را از طرف دیگر نگاه کند، می تواند به شکل ستونی ببیند.

آموزش ردیف و ستون پیش دبستانی

تمرینات بالا بسیار مهم می باشد تا در آینده مفاهیم پایه ای ریاضی را بهتر درک کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید