ریبازی در شبکه تابان یزد

ریبازی

RiBazi

ریاضی با بازی

سبکی نوین در آموزش ریاضی

ریاضی با بازی

ریاضی را همراه با بازی به فرزندانمان آموزش دهیم.

دوره های منسجم

دوره هایی منسجم همراه با سرفصل های علمی

نتایج فوق العاده

با کمترین زمان و هزینه فرزندانمان را با ریاضی آشتی دهیم.

بعضی وقتها زبان  از شکر پروردگارقاصر است. همیشه در ذهن خود داشته باشید: همراه با توکل حرکت کن، حتما نتیجه آن برکت است. خدایا شکر که صدای خاموش بندگانت را می شنوی. خدایا شکر که تلاش صادقانه بندگانت را می بینی. سه سال تلاش برای تاسیس ریبازی سه سال فعالیت با برگزاری کارگاه بازی و […]

ریبازی

در کارگاه های حضوری آموزش ریاضی با بازی ریبازی، کیت آموزشی ریبازی که تصویر آن را مشاهده مینماییم، نقش بسیاری مهمی در آموزش مفاهیم مختلف ریاضی همراه با بازی و سرگرمی به کودکان و نوآموزان را دارد. “کیت آموزشی ریبازی “ بر همین اساس، و با توجه به اینکه حمایت و همکاری شما والدین و […]

به یکی از نکاتی که اعتقاد داریم، اعتماد سازی ریبازی برای عزیزان است و این اعتماد زمانی به دست می آید که عزیزانی که در کارگاه بازی و ریاضی ما شرکت داشته اند: در حرفاشون بوی رضایت باشد، با ما از پیشرفت فرزندانشون صحبت کنند، از تایید کیت آموزشی ریبازی حرف بزنند، هدف کارگاههای بازی […]

کوتاه و بلند یکی از مفاهیم پر کاربرد در ریاضی مفهوم کوتاه و بلند با ارتفاع آموزش داده می شود. می توانیم مثالهایی بزنیم که فقط ارتفاع تغییر کند، و سعی کنیم این مفهوم را با تمرینهای مهارت محور به کودک آموزش دهیم. یکی از این تمرینهای مهارت محور ساخت برج هیجان است. برج هیجان […]

ریبازی – سبکی نوین در آموزش ریاضی با بازی

با افتخار مورد تایید مجامع علمی و آموزشی هستیم.

سخن متخصصان

من با ۲۹ سال تجربه کاری، تمام حرفهای شما را به خوبی درک می کنم و بر تمام آنها صحه می گذارم. وسایل بسیار خوب و مناسب انتخاب شده اند.

با 26 سال سابقه کلاسی مفیدتر از این کلاسها ندیدم باتشکر ازآقای زارعشاهی وجناب آقای دکتر رسولی که امکان تشکیل این کلاس ها را در مدرسه شهید رحیمدل میبد را فراهم کردند. امیدوارم اولیاء استقبال کنند ونتایج خیره کننده آن را در آینده ببینند و از تاثیر این کلاسها لذت ببرند.