ریبازی در شبکه تابان یزد

ریبازی

RiBazi

ریاضی با بازی

سبکی نوین در آموزش ریاضی

ریاضی با بازی

ریاضی را همراه با بازی به فرزندانمان آموزش دهیم.

دوره های منسجم

دوره هایی منسجم همراه با سرفصل های علمی

نتایج فوق العاده

با کمترین زمان و هزینه فرزندانمان را با ریاضی آشتی دهیم.

برای آموزش شمارش به همراه افزایش دقت دیداری می توان تمرینهایی زیبایی را طراحی نمود. ریبازی اکثر فعالیتها و موضوعات آموزشی خود ( مثلا  آموزش شمارش ) را به صورت شهودی و عملی به دانش آموزان آموزش می دهد. به عنوان مثال آموزش عدد دو رقمی 12 در کارگاه بازی و ریاضی در تصویر زیر […]

پلکان پیچشی

دانش آموز در کلاس اول ابتدایی با اعداد دو رقمی و شمارش آشنا می شود. مهم ترین عامل برای ریبازی در آموزش، این است که نوع تفکر و دیدگاه دانش آموز نسبت به مسائل ریاضی عوض شود. در کلاس دوم، در ابتدای درس ریاضی، اعداد دو رقمی و شمارش اشیا یا اشکالی که تعداد آنها […]

تقارن با کیت ریبازی

ریبازی مفهوم تقارن را برای اول ابتدایی ها (به کمک ابزار کیت آموزشی)، به گونه ای یاد می دهد که خلاقیت آنها نیز بروز کند. آموزش مفهوم تقارن برای اول ابتدایی ها لینک ریبازی و تقارن را برای شروع آموزش تقارن مطالعه کنید. برای اول ابتدایی ها می توان با کمک کیت ریبازی سوالات زیر […]

آموزش کمتر و بیشتر

مفاهیم کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها از مفاهیم پایه ای در ریاضی است که فراگیر باید به درستی آن ر ا درک کند تا در ریاضی مفاهیم مرتبط با آن را به درستی یاد بگیرد. سعی کنید این مفاهیم را با فعالیتهای عملی به دانش آموزان آموزش دهید. آموزش کمتر و بیشتر مقدماتی […]

آموزش مساحت ابتدایی

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی با استفاده از ابزار کیت، مسائل محیط و مساحت را به صورت فعالیتهای عملی طراحی می نماید. قبل از مطالعه این مطلب می توانید لینک های زیر را نیز مطالعه کنید. آموزش محیط در کارگاه بازی و ریاضی تمرین سانتی متر، محیط و مساحت کارگاه بازی و ریاضی محیط […]

ریبازی – سبکی نوین در آموزش ریاضی با بازی

با افتخار مورد تایید مجامع علمی و آموزشی هستیم.

سخن متخصصان

من با ۲۹ سال تجربه کاری، تمام حرفهای شما را به خوبی درک می کنم و بر تمام آنها صحه می گذارم. وسایل بسیار خوب و مناسب انتخاب شده اند.

با 26 سال سابقه کلاسی مفیدتر از این کلاسها ندیدم باتشکر ازآقای زارعشاهی وجناب آقای دکتر رسولی که امکان تشکیل این کلاس ها را در مدرسه شهید رحیمدل میبد را فراهم کردند. امیدوارم اولیاء استقبال کنند ونتایج خیره کننده آن را در آینده ببینند و از تاثیر این کلاسها لذت ببرند.