آموزش تناظر یک به یک به کودکان پیش دبستانی با بازی


ازفعالیتهای گروه آموزشی ریبازی، آموزش تناظر یک به یک به کودکان با بازی  است. بازیهای کیت آموزشی ریبازی، باعث یادگیری مفاهیم پایه ای ریاضی به صورت ملموس و دیداری همراه با بروز خلاقیت کودکان می شود. یادگیری بعضی از مفاهیم ریاضی در آینده ارتباط بسیار نزدیکی با آموزش تناظر یک به یک دارند. به عنوان مثال در مفهوم هم نهشتی اشکال هندسی و نوشتن اجزای متناظر، مفهوم تابع یک به یک و نگاشتهای یک به یک توابع مختلط و …. بنابراین یادگیری این مفهوم در همان کودکی باارزش و مفید است.

در بسیاری از محتواها، مثالهایی از قبیل بشقاب و قاشق، گل و گلدان و …. برای آموزش این مفهوم بیان می شود. به مثالهای زیر توجه کنید.

مثال1: اگر سه نفر سر سفره نشسته باشند چند بشقاب غذا باید بیاورید؟

مثال2: سه بشقاب غذا داریم. اگر داخل هر بشقاب یک قاشق قرار دهیم به چند قاشق نیاز داریم؟

مثال3: اگر سه گلدان داشته یاشیم وداخل هر گلدان یک شاخه گل قرار داده شود، چند شاخه گل داریم؟

یکی از راههای مناسب برای توضیح این مسائل استفاده از راهبرد رسم شکل است که بچه ها متوجه شوند که در ریاضی مسائلی هستند که با رسم شکل راحت تر حل می شوند.

ریبازی با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی بازیهای ساده و جذاب را برای کودکان به گونه ای طراحی می کند تا علاوه بر مهارتهای دست ورزی، خلاقیت کودک نیز بروز کند.

آموزش تناظر یک به یک به کودکان با بازی

یکی از بازیهایی که می توان با مهره های دومینو انجام داد ساخت پلکانهایی با درخواست مربی و هم چنین با خلاقیت خود کودک است. قبل از اینکه سوالات خود را برای آموزش تناظر یک به یک مطرح کنید مطلب آموزش شمارش به کودکان پیش دبستانی را مطالعه نمایید.

در ابتدای آموزش لازم است که ساخت پلکان را از کودک بخواهید تا یادگیری مفهوم شمارش را مرور کرده باشید.

فعالیت 1:

  • پلکانی بساز که سه پله داشته باشد. پله اول آن آبی رنگ، پله دوم آن زرد رنگ و پله سوم آن سفید رنگ باشد.

واضح است که باید با 1 مهره آبی، دو مهره زرد و سه مهره قرمز پلکان را بسازد. یعد از ساخت پلکان، سوالات زیر را برای آموزش تناظر یک به یک از او می پرسید.

  1. پلکان چند پله دارد؟
  2. اگر بخواهیم روی هر پله یک مهره قرار دهیم، باید چند مهره داشته باشیم؟
  3. اگر بخواهیم فقط روی پلکان اول و دوم مهره قرار دهیم نیاز به چند مهره داریم؟

فعالیت 2:

  • پلکانی مشابه با تصویر زیر بساز و بگو این پلکان چند پله دارد و پله سوم آن با چند رنگ ساخته شده است؟ جواب: 4 پله و با 2 رنگ ( آبی و قرمز)

آموزش تناظر یک به یک به کودکان

توضیحات برای کودک:

پلکان 4 پله دارد. پله اول آن با یک مهره آبی، پله دوم آن با یک مهره آبی و یک مهره قرمز، پله سوم آن با دو مهره قرمز و یک مهره آبی و پله چهارم آن با 3 مهره قرمز و یک مهره آبی ساخته شده است. پس پله سوم آن با دو رنگ آبی و قرمز ساخته شده است.

حال آموزش تناظر یک به یک به کودکان را با توضیحات زیر انجام دهید.

  • پلکان چند پله داشت؟ 4 پله
  • حالا می خواهیم روی هر پله یک مهره قرار دهیم . مربی مهره ها را می آورد و روی هر پله ای یک مهره قرار می دهد. سپس تعداد مهره ها را می شمارد و به او می گوید پس اگر بخواهیم روی هر پله یک مهره قرار دهیم باید تعداد پله ها را بشماریم و به همان تعداد مهره برداریم و بیاوریم.

تمرین: 

  • از کودک بخواهید که با 4 مهره قرمز، 3 مهره آبی، دو مهره زرد و یک مهره سبز یک پلکان بسازد. ( در این تمرین سعی کنید با خلاقیت خود پلکان را بسازد.)

در یکی از کارگاههای بازی و ریاضی گروه آموزشی ریبازی پلکان تصویر زیر ساخته شده است. برای پلکان تصویر، سوالاتی را طراحی کنید که هم مفهوم شمارش برای کودک مرور کرده باشید و هم تناظر یک به یک را به او مجدداًٌ آموزش داده باشید.

آموزش تناظر یک به یک

نکته: بعضی از معلمان عزیز در آموزش تناظر یک به یک به کودکان از عبارت تقابل یک به یک نیز استفاده می کنند که در ریاضی به ندرت از این عبارت استفاده می شود و لازم به ذکر است که در دوران پیش دبستانی و ابتدایی نیاز به استفاده کردن این عبارت نمی باشد و فقط کافی است که کودک مفهوم آن را متوجه شود و سوالاتی که با تناظر یک به یک ارتباط دارد را پاسخ دهد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید