آموزش اشکال هندسی ایتدایی از آن جهت مهم است که دانش آموزان با این مفهوم در تمام دوره ها سر و کار دارند.

محتوی ریبازی به ابزار آن ارزش می دهد.

اشکال هندسی

محتواهای زیادی فقط در این تصویر پنهان است.

آموزش باید به گونه ای صورت گیرد که علاوه بر اشنایی با خواص و کاربرد آنها، دقت و مهارتهای کودک را نیز افزایش دهیم و جذابیت خاصی برای یادگیری ایجاد کنیم.

نمونه فعالیتهای ریبازی برای آمورش اشکال هندسی در کارگاههای بازی و ریاضی

1: قطعات چوبی رنگی داخل کیت آموزشی ریبازی را بردارید. ( معرفی رنگ به عهده مربی مثلا سبز، قرمز و آبی )

 تصویر زیر قطعات چوب داخل کیت ریبازی و کاربرد آن در مقاطع بالاتر را نیز نمایش می دهد.

 • محیط و مساحت با ابزار ریبازی
 • از فراگیر بخواهید که با برداشتن چوبها یک سه گوش بسازد که لبه های آن هم اندازه باشد.
 • با مهره های داخل کیت آموزشی ریبازی مکان گوشه ها را نمایش دهد.
 • سه مهره دومینوی قرمز را روی لبه آبی رنگ بچیند.
 • دو مهره دومینوی آبی را روی لبه سبز رنگ بچیند.
 • روی کدام از لبه ها مهره چیده نشده است؟
 • یک جمع برای مهره های دومینوی روی لبه ها بنویسد.
 • یک سه گوشی بسازد که دو لبه ی آن هم اندازه و اندازه لبه ی سوم از آن دوتا کمتر باشد.

و ………

نکته: با استفاده از ابزار ریبازی فعالیتهای بسیار متنوع همراه با محتواهای عالی را می توان برای آموزش اشکال هندسی به دانش آموزان ارائه داد.

تجربه ریبازی:

تصویر زیر نمونه ای از فعالیتهای تجربه شده ریبازی را نمایش می دهد.

آموزش اشکال هندسی

این فعالیتها باعث می شود که خواص و نام اشکال هندسی را در مقاطع بالاتر با ذهنیت بهتری آموزش ببیند.

به عنوان مثال وقتی از فراگیر می خواهید که سه گوشی را بسازد که دو لبه ی آن هم اندازه و … به عبارتی در حال آشنا شدن با خواص مثلث متساوی الساقین است که در آینده یاد می گیرد.

الگوی هندسی یکی از مباحث پرکاربرد در ریاضی اول ابتدایی است و آموزش آن باید به گونه ای صورت گیرد که باعث بروز خلاقیت فراگیر گردد.

الگوها را می توان برای دانش آموزان با جملات زیر توضیح داد:

 • الگو را می توانیم با آهنگ مشخصی بخوانیم.
 • هر الگو باید نظم مشخصی داشته باشد.
 • اگر بتوان از رابطه هایی که داده شدها اند، رابطه های بعدی را حدس زد یک الگوی مشخصی داریم.
 • الگوهای هندسی و عددی دو نوع از الگوهایی هستند که کار می شود.

در کلاس اول ابتدایی دو نوع الگوی هندسی و عددی داریم.

در این مبحث به الگوی هندسی می پردازیم.

نکته: برای آن که الگوها با خلاقیت به دانش آموز آموزش داده شود سعی کنید از ابزارهای متفاوت استفاده کنید.

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی برای آموزش مفهوم الگو از ابزار متفاوتی استفاده می کند تا جذابیت تدریس خود را بالاتر ببرد.

نکته: با استفاده از ابزار ریبازی دانش آموز را به ساخت الگو تشویق کنید تا خلاقیت او نیز بروز کند.

نمونه فعالیتهای کارگاه بازی و ریاضی تیم ریبازی

مثال: تصویر زیر، نمونه ای از الگوهایی هستند که با کیت ریبازی ساخته می شوند. این تصویر دارای 3 الگو هست که با وسایل مختلف کیت ریبازی ساخته شده است.

الگوی اول ابتدایی

ساخت الگوهایی با ابزار کیت ریبازی

 

سوالاتی که برای تصویر فوق می­توانید طرح کنید، به صورت زیر است:

 • هر کدام از الگوها را بخوانید.
 • قسمت تکرار شونده هر الگو را در سمت راست چوب درست کن.
 • در سمت چپ چوب ، قسمت تکرار شونده هر الگو، چندبار تکرار شده است؟

نکته: الگوی هندسی که با مهره ­های دومینو ساخته شده است نیاز به دقت دارد تا آرم­های روی مهره ­ها درست تکرار شوند مثلا در الگوی داخل تصویر، آرم مهره ­ی زرد بالا و آرم مهره ­ی آبی سمت پایین است. دانش آموز باید دقت کند تا این آرم­ها به درستی تکرار شوند.

 

مثال: برای هر کدام از الگوهای داخل تصویر زیر می توان سوالاتی مرتبط با خود الگو طرح کنید به عنوان مثال برای الگوی اول تصویر زیر می­ توان سوالاتی را به صورت زیر طرح گردد:

آموزش الگو به اول ابتدایی

 • قسمت تکرارشونده الگو را نشان دهند.
 • قسمت تکرار شونده هر کدام از الگوها در سمت چپ چوب، چند دفعه ساخته شده است؟ جواب: 3 دفعه
 • در هر قسمت تکرار شونده، از چندچهارگوش ( مربع ) استفاده شده است؟ 4 تا چهارگوش ( مربع )
 • در قسمت چپ چوب، الگوی ردیف دوم را بخوانند.

ادامه دارد

دانش آموز در کلاس اول ابتدایی با اعداد دو رقمی و شمارش آشنا می شود.

مهم ترین عامل برای ریبازی در آموزش، این است که نوع تفکر و دیدگاه دانش آموز نسبت به مسائل ریاضی عوض شود.

در کلاس دوم، در ابتدای درس ریاضی، اعداد دو رقمی و شمارش اشیا یا اشکالی که تعداد آنها یک عدد دو رقمی است به دانش آموز آموزش داده می شود.

شاید خیلی از دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی نیز شمردن اشیا را بلد باشند ولی از نظر ریبازی:

علاوه بر شمارش، مهم نوع شمردن و راهکاری است که دانش آموز در کلاس دوم با آن آشنا می شود.

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی، طراحی تمرین را با وسایل مختلف به عهده خود فراگیر قرار می دهد و سپس از او سوالات مرتبط با موضوع را از او می پرسد.

طراحی تمرینات شمارش با شکل برای دوم ابتدایی ها

در کارگاه بازی و ریاضی، شمارش را همراه با بروز خلاقیت یا بالا بردن تمرکز به دانش آموز آموزش می دهیم.

فعالیت 1:

 • تعدادی از مهره های فلزی رنگی را به دانش آموز تحویل دهید.
 • هر شکلی را که دوست دارد با خلاقیت خود بسازد.

شمارش مهره ها:

 • از او بخواهید مهره هایی که در شکل استفاده کرده است را بشمارد.

بدون خراب کردن یا با خراب کردن شکل از او درخواست شمارش مهره ها را داشته باشید.

 • آموزش اعداد دو رقمی با شکل

  تصویر1: تصویر خلاقانه توسط دانش آموز و شمارش مهره ها

روش های متفاوت برای شمارش :

 • شمردن تک تک مهره ها
 • پیدا کردن قاعده ای برای شمارش به عنوان مثال:

قاعده الف زمانی کارآیی دارد که دانش آموز جمع اعداد را بلد باشد.

الف: در تصویر، یک مهره آبی قرار دارد که از بقیه جلوتر است. اگر ستونی که این مهره در آن قرار دارد را از شکل جدا کنیم، تعداد مهره های سمت چپ و راست با هم برابر است. کافی است فقط یک طرف را شمرده و با خودش جمع کنید و سپس تعداد مهره های ستونی را که کنار گذاشتید به آنها اضافه کنید.

ب: شمارش رنگهای مثل هم و سپس جمع کردن همه ی آنها

ج: شمارش با دسته بندی کردن به صورت دسته های سه تایی، پنج تایی یا ده تایی

آموزش عدد دورقمی

تصویر2: شمارش با دسته بندی ده تایی

در تصویر 2 شمارش به صورت  10;  20;  در نهایت 29=9+20؛ انجام می شود.

نکته: مهم این است که دانش آموز از این فعالیت درک کند که برای هر مساله ای نیاز است تفکر کند تا راحت ترین روش را برای خود انتخاب کند.

تمرین: روش های متفاوتی برای شمارش اشیا داخل تصویر انتخاب کنید.

آموزش اعداد دو رقمی

تصویر3: آموزش شمارش با پلکان دو طرفه

آموزش اعداد دورقمی بعد از شمارش

فعالیت 2:

برای آموزش اعداد دو رقمی ابتدا از دانش آموز بخواهید یک فعالیت عملی را انجام دهد.

آموزش اعداد دو رقمی

تصویر4: آموزش اعداد دو رقمی با فعالیت عملی

 • شمارش مهره های دومینو داخل تصویر را انجام دهد.

روش شمردن: یکی از برج ها را می شمارد و چون برج دیگر هم اندازه با برج قبلی است، نیاز به شمردن آن نداریم. ( 23 مهره داریم)

حال با پرسیدن سوالات زیر اعداد دو رقمی را آموزش دهید.

 • 23 عدد چند رقمی است؟ دو رقمی
 • رقم سمت راست نشان دهنده چیست؟ تعداد یکی ها
 • رقم سمت چپ نشان دهده چیست؟ تعداد دسته های ده تایی
 • ارزش کدام رقم بیشتر است؟ چرا؟ رقم سمت چپ. زیرا دسته های ده تایی را نشان می دهد. پس در عدد دو رقمی 23 ارزش رقم 2 بیشتر است.

با تصویر زیر در کارگاه بازی و ریاضی، اعداد دو رقمی را بهتر می توان توضیح داد.

آموزش اعداد دو رقمی با برج هیجانی

تصویر5: آموزش عدد دو رقمی با ساخت دسته های ده تایی

 

 تمرین: برای تصاویر زیر سوالاتی در مورد مفاهیم آموزش داده شده را طرح کند.

آموزش شمارش با شکل

تصویر 6: آموزش اعداد دو رقمی همراه با شمارش

 

نمونه سوالات تئوری ریبازی:

 • چند عدد دو رقمی می توان نوشت که رقم دهگان آن 3 باشد؟
 • با رقم های 2 و 6 چند عدد دو رقمی می توان نوشت؟ ازبزرگترین به کوچکترین بنویس.
 • چند عدد دو رقمی کمتر از 50 می توان نوشت که اختلاف رقم دهگان و یکان آن 2 باشد؟

 

تجربه های ریبازی از کارگاههای ریاضی با بازی

ریبازی بعد از گذشت چندسال فعالیت و برگزاری کارگاههای ریاضی با بازی، به تجربیاتی دست یافته است که عبارتند از:

 • هیچ کارگاهی برای کودک ارزش ندارد تا زمانی که خودش برای رفتن به آن علاقه نشان ندهد.
 • خانواده ها نقش بسزایی در کیفیت کارگاهها دارند.
 • کارگاهها باید با زبان خود کودک یعنی با بازی برگزار شود.
 • تمام فعالیتها باید به صورت عملی و مشاهده ای برگزار و به صورت نظری ارزیابی شوند.
 • کارگاهها به گونه ای برگزار شود که با غیبت دانش آموز، امکان جبران از طرف او باشد.
 • کارگاهها باید مهارتهای دانش آموز را بالا ببرند و خانواده این تاثیر را در فرزند خود ببیند.

ریبازی کارگاههای ریاضی با بازی را به گونه ای برگزار می کند که کودک با ذوق و شوق وارد کارگاه شود و لبخند بر لبان کودک باشد.

ریاضی با بازی

ریبازی با طراحی کیت آموزشی برای منزل، نقش خانواده ها را در آموزش بسیار پررنگ نموده است. ریبازی بعد از هر جلسه، والدین را با موضوعات آشنا می کند تا بتوانند در منزل با فرزند خود تمرین کنند.

ریاضی با بازی

تمرین آقا رضا در منزل

 

ریبازی برای اینکه بتواند غیبت دانش آموز را جبران کند، با استفاده از فضاهای مجازی، موضوعات درسی و تمرینات را برای خانواده ارسال می نماید.

 

بازی و ریاضی

گروههای ریبازی

 

توصیه ریبازی:

فرزندان خود را به کلاسهای تقویتی نبرید، فقط در کارگاههای عملی ما شرکت کنید تا متفاوت آموزش ببینید.

 

ادامه دارد…..

تیم ریبازی در نظر دارد کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) را در سرتاسر کشور با آموزش دادن مربیان برگزار نماید.

کارگاه ریاضی با بازی فعلا در استان یزد در حال برگزاری  است.

امیدواریم کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) در آینده ای نزدیک در تمام استان ها برگزار شود.

شهرستان خاتم یکی از شهرستانهای استان یزد می باشد که در حال حاضر میهمان نوآموزان پیش دبستانی در کارگاههای بازی و ریاضی است.

مربی این کارگاهها یکی از بهترین مربیان شهرستان خاتم، سرکارخانم عبدالهی با مدرک کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی است.

کارگاههای ریاضی با بازی در شهرستان خاتم برای دو رده سنی پیش دبستانی و اول ابتدایی در حال برگزاری است.

ریاضی با بازی

تصویر 1: نوآموزان شهرستان خاتم در کارگاه ریبازی

با توجه به اینکه ریبازی تمام مفاهیم را به صورت عملی و مشاهده ای آموزش می دهد، این کارگاهها برای تیم هزینه بر می باشد.

بازی و ریاضی

تصویر 2: آموزش مفهوم شمارش در کارگاه ریبازی

از طرفی خانواده ها لازم است کیت آموزشی را فراهم نموده تا در منزل تمرینات را انجام دهند.

در این صورت است که تاثیر این کارگاهها دو چندان خواهد شد.

سرفصل آموزشی

سرفصلهای این کارگاه برای رده های پیش 1 و 2 مشابه است فقط با این تفاوت که مباحث به صورت آسانتر برای رده های پیش 1 و کمی پیشرفته تر برای پیش 2 آموزش داده می شود.

ریبازی

تصویر3: آموزش شمارش به فراگیران کارگاه ریبازی

با مشاهده تصویر 2 و 3 مشاهده می کنید که شمارش به چگونگی و با چه تفاوتی به نوآموزان با رده های سنی متفاوت آموزش داده می شود.

توصیه ریبازی:

کارگاهها را جدی بگیرید تا فرزندان شما در آینده با درس ریاضی مشکلی نداشته باشند.

ریبازی معتقد است در کارگاههای ریاضی با بازی باید کودک را به یادگیری درس ریاضی علاقه مند نمود. این هدف فقط با آموزش ریاضی با بازی صورت خواهد گرفت.

تجربه ثابت کرده است که دانش آموزانی که به ریاضی علاقمند هستند، معما و سوالات هوش آنها را علاقمندتر کرده و هیجان زیادی از معماها می برند.

قصد داریم دراینجا نمونه ای از سوالات جذاب کارگاه ریاضی با بازی برای کودکان مطرح کنیم.

نمونه سوالات هوش در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

شکل دیوار نوع اول :

ریاضی با بازی

تصویر 1: دیوار نوع اول

کتاب کودکان و ریاضی به زودی به چاپ خواهد رسید.

ساخت این دیوار در کتاب “کودکان و ریاضی” به طور کامل شرح داده شده است.

سوالات هوش از این دیوار برای تمام رده های سنی از  پیش دبستانی تا کلاس سوم ابتدایی توسط تیم ریبازی طرح شده است که در زیر به آنها اشاره می شود.

توضیح مختصری از ساخت دیوار نوع اول با پایه معین:

در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)، ساخت دیوارها را به طور کامل توضیح داده می شود.

مهم این است که مهارت و اعتماد به نفس کودک با ساخت این دیوارها بالا می رود و از طرفی صبر و حوصله کودک افزایش می یابد.

دیوار اگر پایه 5 باشد در ردیف اول 5 مهره، ردیف بعدی 4 مهره و همین جور یکی یکی کم می شود تا به عدد یک برسیم.

( توضیح کامل در کتاب کودکان و ریاضی، تکنیکهای خلاق برای مفاهیم اولیه)

رنگ مهره ها در یک طبقه مثل هم و طبقه با طبقه مختلف است. ساختن دیوار را با رنگ سبز شروع کرده ایم. طبقه بعدی آبی، طبقه بعد قرمز  و رنگهای زرد و صورتی نیز  در ساخت دیوار به کار رفته است.

برای پیش دبستانی ها:

 • اگر رنگ صورتی از رنگ زرد بیشتر باشد، صورتی طبقه چندم است؟

برای اولی ها:

 • رنگ زرد چندتا از رنگ سبز کمتر است؟

برای دومی ها

 • نام رنگهایی را ببرید که تعدادشان بیانگر یک الگوی عددی است که دوتا دوتا در حال کم شدن می باشد.

برای سومی ها:

 • کدام رنگها می توانند دو برابر یا نصف هم باشند؟

 

 

ریبازی بعد از اتمام هر دوره کارگاه “ریاضی با بازی” از قبیل مقدماتی و پیشرفته برای هر مقطع، یک آزمون عملکردی از کارآموزان به عمل می آورد.

آزمون عملکردی کارگاه بازی و ریاضی به دلخواه است و هزینه ای جدا از هزینه ثبت نام دوره را دارد.

این آزمون به صورت تک نفره است. تمام موضوعات سرفصل به صورت عملی از نوآموز پرسیده می شود.

بازی و ریاضی

تصویر 2: آزمون عملکردی ریبازی

در نهایت بنا بر ارزیابی فعالیتهای نوآموز در آزمون عملکردی، گواهی دوره با درجه های “خوب” یا  “بسیار خوب” برای او صادر می گردد.

نکته: آزمون عملکردی ریبازی، تحت هیچ عنوانی اسم امتحان نداره و استرس های امتحان در این آزمون به صفر می رسد.

در آزمون کارگاه بازی و ریاضی تمام مباحث به صورت بازی، آزمون گرفته می شود.

نکته قابل توجه:

ریبازی، هر موضوعی را که نوآموز به خوبی درک نکرده باشد، به اطلاع خانواده وی رسانده و از آنها درخواست می کند که این مباحث را با او تمرین کنند.

ریاضی با بازی

تصویر1: گواهی دوره ریبازی

برند ریبازی زیر نظر فعالیتهای آموزشگاه نواندیشان میبد و شرکت تعاونی خدمات آموزشی شمیم وصال میبد می باشد.

برای آموزشگاه نواندیشان میبد نیز یک سربرگی طراحی شده است که می توانید آن را در تصویر زیر مشاهده کنید.

در سربرگ ریاضی با بازی آورده شده است تا ما را با این نام بشناسند.

بازی و ریاضی

تصویر2: سربرگ آموزشگاه نواندیشان میبد بامعرفی برند ریبازی

معتقدیم بزودی برند و محصولات خود را در سرتاسر ایران به خانواده های عزیز ایرانی معرفی خواهیم کرد.

ریبازی معتقد است که معما حال دانش آموز را خوب می کند. به همین دلیل در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) معماهایی را مطرح می کند.

 

در مطلب قبل تحت عنوان ” کارگاه بازی با ریاضی برای با هوشان دوره اول  ابتدایی “مباحث و سوالاتی مطرح شد.

در این جا، بخشی از پاسخ سوال شمارش مستطیلها را  با تصاویر توضیح می دهیم.

مشابه فعالیتهای زیر در کارگاه ریاضی با بازی ( ریبازی)  برای دانش آموزان انجام می شود.

تیم ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی  در آینده برای طراحی معما، وقت بیشتری خواهد گذاشت.

ریاضی با بازی( ریبازی)

برای مشاهده سوال، لینک بالا را مجدداً بخوانید.

این نوع مسائل خوب نگاه کردن را به دانش آموز می آموزد.

دقت و تمرکز کودک را افزایش می دهد.

توصیه ریبازی:

سعی کنید این نوع تمرینات را به صورت بازی در منزل همراه با هیجان  کار کنید.

امیدواریم در کارگاه ریاضی با بازی (بازی و ریاضی) این نوع تمرینات را بیشتر انجام دهیم.

شمارش مستطیلها

هر مهره قرمز، خود یک مستطیل است. پس ۷ مهره قرمز داریم.

شکل زیر، مستطیل هشتم را نشان می دهد.

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تصوبر1: مستطیل هشتم

مستطیل نهم، دهم و یازدهم با تصاویر زیر می توانید ببینید.

ریاضی با بازی( بازی و ریاضی)

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

نکته:  4 مستطیل دیگر نیز می توانید پیدا کنید. سعی کنید آنها را پیدا کنید.

“بهار اتفاقی نیست که در تقویم‌ها بیفتد و روی کاغذ.

بهار ماجرایی نیست که در پیام‌هایی نوروزی که هزاران بار دست به دست می‌گردد؛
بهار اتفاقی‌ست که در دل می‌افتد و در جان و در رفتار و در زندگی.
هیچ درختی پیام تبریکی برای کسی نمیفرستد.
درخت اما می‌شکفد، جوانه میزند، شکوفه میکند، سبز میشود و ما باخبر میشویم که بهار است و ما میفهمیم که این چنین بودن مبارک است.”
.
سلام و خداقوت به شما ستارگان آسمان آموزش کشور …
خاطره‌ای جالب که امسال در مدرسه توجه من را به خودش جلب کرد.
اینکه رفتار اجتماعی ما تاثیر زیادی در پرورش نوگلان باغ علم دارد.

خاطره‌ای از نحوه برخورد مدیر و معاون یک مدرسه با دانش‌آموزان تعریف میکنم که همیشه بین زنگ‌ها هنگام ورود به كلاس در می‌زنند و يا بعد از وارد شدن به کلاس ابتدا سلام می‌کنند.
از کارهاى انفرادى دانش‌آموزان تقدیر می‌کنند و از فعالیت‌های گروهى آنها  قدردانی ویژه به عمل می‌آورند.
حتى گاهى بابت ناهماهنگی‌های پیش‌آمده در امور مدرسه از دانش‌اموزان عذرخواهی می‌کنند.
شاید همین چند مورد که خدمت شما بیان کردم ساده و ابتدایی باشد!
به تحقیق که دانش آموزان مان از رفتار ما می‌آموزند و در آنها نهادینه می‌شود.

معلم بودن مسئولیت بزرگی است و جز  با عشق نمی‌توان درس زندگی داد.

خیلی از معلمان اعتراض میکنند که: دانش آموزم بسیار با ادب و آرام بود اما یک‌مرتبه پرخاشگر و بی ادب شده.
این رفتار اگر مربوط به بحران رشد نباشد، می‌تواند دلیلش آن باشد که مودب بودن او نشانه اضطراب و نگرانی بوده که به مرور تبدیل به افسردگی شده.
به همین دلیل مودب‌بودن بدون انرژی و پویایی در بیشتر مواقع به معنی خوبی شرایط نیست.
برای آموزش آداب اجتماعی به دانش آموزان ، از نصیحت و اجبار و مقایسه و تنبیه نباید استفاده کرد، چون این روش از دانش‌آموز اگر هم گل بسازد، گل مصنوعی می‌سازد که زیبایی و عطر گل طبیعی ندارد.
.
رفتارهای اجتماعی که میخواهیم دانش آموزان بیاموزند را تبدیل به بازی کنیم و تبدیل به فعل در رفتار خودمان کنیم و با اشتیاق آن‌را انجام دهید.

“همه اتفاقات از کنار ما میگذرند
جز آن‌چه بر دل ما بشیند
که از درون ما می‌گذرند
و بر ضمیر ما حک شود.”

بهزاد تودرواری

به عنوان موسس ریبازی از آقای تودرواری نهایت تقدیر و تشکر را دارم که گهگاهی دلنوشته های زیبایش را برای تیم ما ارسال می کند.

امیدواریم این همکاری بیشتر و بهتر گردد.

کیت آموزشی ریبازی با وسایل خیلی ساده ولی در عین حال بسیار پرکاربرد طراحی شده است.

کیت آموزشی برای مفاهیم مهم ریاضی سوالات متنوع طرح نموده و دانش آموز به طور شهودی این مفاهیم را آموزش می بیند.

مفاهیمی که با کیت ریبازی می توان آموزش داد:

مفاهیمی از قبیل مفاهیم مکانی و اندازه ای، اشکال هندسی، خطوط، ردیف و ستون، تقارن، الگوهای متفاوت، شمارش، جمع و تفریق اعداد یک و دو رقمی روی محور، کسرها، اندازه گیری ( میلی متر، سانتیمتر و متر)، محیط، مساحت، زاویه و …

یکی از این مفاهیم ردیف و ستون است که از مفاهیم پرکاربرد و در عین حال کمی برای دانش آموزان سخت می باشد.

تجربه ریبازی:

تجربه ما نشان داده که دانش آموز، ردیف و ستون را با تمرینات ریبازی به راحتی یاد گرفته و تشخیص می دهد ولی مشکل در پیدا کردن همزمان ردیف و ستون می باشد.

به عبارتی اگر شکلی به صورت یک جدول داشته باشید که دارای ردیف و ستون است و از دانش آموز خواسته شود که شیئی را مثلاً در ردیف دوم و ستون اول قرار دهد با مشکل روبرو می شود.

ریبازی سبک زیر را برای آموزش این مطلب با کیت خود طراحی نموده است.

ابتدا در آموزش ردیف و ستون مفهوم دسته بندی را مرور می کند.

به شکل زیر توجه کنید.

ریبازی

تصویر1: ساخت ردیف

ابتدا از او می خواهید که یک دسته سه تایی از مهره های آبی، یک دسته سه تایی از مهره های سبز، یک دسته سه تایی از مهره های قرمز و یک دسته سه تایی از مهره های سفید و دو دسته سه تایی از مهره های زرد رنگ برای شما بیاورد.

مفهوم دسته های چندتایی برای آنها توضیح دهید.

بعد شکل فوق را بسازند. این شکل ردیف را نشان می دهد. شمارش ردیفها را از بالا به پایین یا از پایین به بالا به آنها آموزش دهید.

مثلا به این صورت توضیح دهید:

سه مهره مشکی داخل ردیف دوم قرار می دهیم. مهره های مشکی نیز به صورت ردیفی کنار هم گذاشته شده اند.

از او بخواهید که مهره ها را برداشته و داخل ردیف سوم قرار دهد. حتما جهت شمارش ردیفها را توضیح دهید.

باید تجربه کنید که چه روشی برای آموزش فرزندتان مفیدتر است.

تجربه ما نشان داده بعضی از دانش آموزان، اگر موضوع آموزشی ردیف را کاملاً مسلط شوند بعداً ستون را بهتر یاد می گیرند و از طرفی بعضی از دانش آموزان با مشاهده هر دو در یک لحظه، تفاوت را مشاهده و بهتر می توانند این موضوع را درک کنند.

حالا به شکل زیر توجه کنید.

ریبازی

تصویر2: ساخت ستون

باز دسته های سه تایی برای شما آورده و ایندفعه شکل را به صورت تصویر 2 بچیند.

نوضیح دهید که این شکل به صورت ستونی ساخته شده است.

2 مهره مشکی داخل ستون سوم ( شمارش از سمت چپ ) قرار دهد.

از دانش آموز خواسته شود که این ردیفها و ستونها را بسازد تا با ردیف و ستون به طور کامل آشنا و مسلط شود.

در نهایت شکلی به صورت زیر بسازید.

ریبازی

تصویر3: ساخت ردیف و ستون

از او بخواهید مهره ها را داخل ردیف ها و ستونها قرار دهد تا کاملا با ردف و ستون به این شکل نیز آشنا شود.

مثلا به او بگویید مهره ها را داخل ردیف اول قرار بده سپس برای او توضیح می دهید زمانی که ردیف اول گفته می شود باید مهره در این جاها قرار بگیرد.

به همین ترتیب ستون اول، دوم و سوم نیز کار شود.

در نهایت از او می خواهید مهره ای در ردیف اول و ستون دوم قرار دهد.

ریبازی معتقد است ابتدا کل ردیف اول را پر کنید و سپس کل ستون دوم را پر کنید. حالا مهره ای که هم در ردیف اول و ستون دوم قرار دارد نشان او دهید.

مربی یا والدین عزیز، برای دانش آموز، به این روش  تمرینات زیادی حل کنید تا این موضوع را به طور کامل یاد بگیرد.