ریبازی معتقد است مفاهیم پایه ای ریاضی را باید به صورت جذاب همراه با افزایش مهارت دست ورزی به فراگیر آموزش داد.

موضوع آموزش: خوب نگاه کردن، شمارش، کمتر و بیشتر، بالا و پایین، بین و وسط

بازی اول:

متصل کردن زنجیرهای رنگی

وسیله مورد نیاز: اسباب بازی عمو زنجیر باف

نحوه بازی:

 • مربی دفعه اول، حداکثر سه تا از دانه های زنجیر را به هر طریقی که دوست دارد، به یکدیگر وصل کند.
 • برای مدتی نشان دانش آموز دهد.
 • وقتی دانش آموز زنجیرهای متصل را خوب نگاه کرد، زنجیر رو از نگاه او دور کنید.
ریبازی

آموزش مفاهیم پایه

 • سوالات زیر را بپرسید:
 1. تعداد زنجیرها؟
 2. نام رنگها؟
 3. بالاترین رنگ؟
 4. پایین ترین رنگ؟
 5. کدام رنگ بیشترین تعداد را دارد؟
 6. کدام رنگ کمترین تعداد را دارد؟

 در نهایت از او بخواهید که بیاید و مطابق زنجیرهای متصل شما، زنجیرها را به یکدیگر وصل کند.

بازی دوم:

چینش مهره های فلزی کیت ریبازی

وسیله مورد نیاز: مهره های فلزی و مهره های دومینو داخل کیت ریبازی

نحوه بازی:

مربی مهره های رنگی رو بر دارد و روی هم بچینید.

ریبازی

از دانش آموز می خواهید که خوب نگاه کند.

سوالات مشابه با سوالات بازی قبل را از او بپرسید.

این بازیها، دست ورزی را به همراه خود دارد.

این بازی را با مهره های دومینو نیز می توانید انجام دهید.

از تصویر زیر ایده بگیرید.

سپس با یکی از چوبهای رنگی روی مهره ها را بپوشانید.

 

سوالات مشابه را از او بپرسید.

سپس از او بخواهید به همان ترتیبی که شما مهره ها را کنار هم قرار داده بودید، او نیز قرار دهد.

ریبازی

 

آموزش مفهوم بین و وسط:

یک برج هیجانی در سمت راست و یک برج هیجانی در سمت چپ بچیند. محدوده بین دو برج را به فراگیر نشان دهید.

مفهوم وسط  و بین را برای او تعریف کنید.فاصله از دو طرف مساوی باشد می گوییم وسط دو برج قرار دارد.

اگر فاصله های دو طرف با هم برابر نباشد می گوییم بین دو برج قرار دارد.

آموزش بین و وسط با ساخت برج هیجانی

در این بازی می توان مفهوم دورتر و نزدیکتر را نیز به نوآموز آموزش داد.

تمرینهای ریبازی:

 1. سمت راست با روی هم چیدن مهره های فلزیِ کیت ریبازی، یک سازه بسازید. از او بخواهید که شمارش کل مهره ها را برای شما بگوید و با انگشتان دست راستش نشان دهد. سپس از او رنگی که بیشتر از همه است را برای شما بگوید. رنگی که از همه کمتر هست را نیز نام ببرد.
 2. سمت چپ یک برج هیجانی با مهره های آبی و سمت راست یک برج هیجانی با مهره های زرد بچیند. از او بخواهید یک برج قرمز بین دو برج ساخته شده و نزدیکتر به برج زرد بسازد.
 3. تصویر زیر را بسازد.

ریبازی

به سوالات زیر پاسخ دهد.

 • کدام رنگ بالاتر از همه قرار دارد؟ آبی
 • کدام رنگ پایین تر از همه قرار دارد؟ سبز
 • کدام رنگ از همه کمتر است؟ قرمز و مشکی
 • کدام رنگ بیشترین است؟ آبی
 • تعداد مهره های سبز را با انگشت دست راست نشان بده.
 • تعداد مهره های زرد را با انگشت دست چپ نشان بده.
 • مهره های آبی رنگ بیشتر است یا مهره های زرد رنگ؟ آبی
 • مهره های آبی چندتا بیشتر از مهره های قرمز است؟ 2 تا

 

ریبازی و نحوه آموزش کلفت و نازک

کلفت و نازک از مفاهیم پایه ای ریاضی هستند.

از جمله مسائلی که به این مفاهیم ارتباط داشته باشند، می توان اشکال هندسی استوانه ای شکل و مسائل  محاسبه ای مربوط به آنها را نام برد.

ریبازی معتقد است که کلفت و نازکی با واژه قطر ارتباط دارد. برای آموزش این مفهوم از مثالهایی استفاده کنید که قطر و ارتفاع نقش اساسی در آن داشته باشند.

به عنوان مثال، از لوله های پولیکا با قطرهای متفاوت، استفاده کنید.

ریبازی

آموزش مفاهیم پایه ای

 

نکته: در آموزش مفاهیم کلفت و نازک در نظر داشته باشید، مثالهایی بزنید که فقط قطر تغییر کند و هیچ بعد دیگری تغییر نکند.

تصویر فوق را نگاه کنید، از لوله هایی با قطر متفاوت ولی بلندی یکسان استفاده شده و از نوآموز خواسته می شود که از کلفت ترین تا نازکترین برای ما مرتب کند.

پیچ های متری نیز وسیله خوبی برای آموزش این مفهوم است زیرا بلندی همه آنها یکسان است ولی قطر آنها تغییر می کند.

دلیل اینکه بیان می شود فقط قطر تغییر کند به این جهت است که فراگیر درک کند که کلفتی و نازکی فقط به قطر بستگی دارد.

اگر دو لوله پولیکا به فراگیر نشان دادید و تفاوت آنها را خواستید به این دلیل که هیچ بُعد این دو لوله تغییر نکرده جز قطر بنابراین توقع داریم که فراگیر به کلفتی و نازکی اشاره کند.

پیچ های متری کابرد زیادی در آموزش مفاهیم اولیه دارند و از آنها به گونه ای استفاده می شود که مهارت دست ورزی کودک نیز افزایش یابد.

ما در کارگاه ریاضی با بازی( ریبازی )، تجربه های گرانبهایی به دست آورده ایم.

یکی از این تجربه ها را به صورت زیر براتون تعریف می کنیم.

موضوع تدریس، اشکال هندسی بود.

کیت ریبازی، دارای 9 قطعه چوب با اندازه های متفاوت است که با انها اشکال هندسی با مشخصات متفاوت درست می کنند.

دانش آموز دختری داشتیم که کلاس اول رو خونده بود. این دانش آموز اشکال هندسی رو داخل دفترش بسیار زیبا و قشنگ می کشید ولی نمی تونست اونها رو با قطعات چوب بسازه.

 

با تمرین و ممارست بهش یاد دادیم که چگونه این قطعات رو کنار هم بگذاره و اشکال هندسی رو درست کنه.

واقعا رسم اشکال هندسی روی یک سطح درک درستی از اشکال هندسی به کودک نمیده ولی وقتی دانش آموز با ابزار، اشکال رو بسازه هم محل گوشه ها رو می بینه، هم با لبه ها خوب اشنا میشه از طرفی میشه به گونه ای تمرین داد که دقت و تمرکز او را افزایش داد.

ریبازی

گوشه های سه گوش

ریبازی

چینش مهره روی لبه ها

حالا می تونید از او بخواهید که مهره ها رو روی لبه ها بچیند. این چینش هم نیاز به دقت و تمرکز دارد و هم لبه ها رو معرفی می کند.

تمرینات کیت ریبازی برای اشکال هندسی

تمرین برای پیش دبستانی ها:

 • با چوبهای کیت یک سه گوش بساز.

جواب: هر چوبی دوست داشت انتخاب کند. فقط باید سه قطعه چوب بردارد و یک سه گوش بسازد.

 • از نوآموز بخواهید یک چهار گوش براتون بسازه و گوشها رو با مهره ها نشون بده. روی لبه ها مهره بچینه و رنگ مهره های روی هر لبه فرق داشته باشه.
 • از نوآموز بخواهید از محیط چند سه گوش و چهارگوش براتون پیدا کنه.

 

تمرین کیت ریبازی برای اولی ها

 • یک سه گوشی درست کن که اندازه دوتا از لبه ها با هم برابر و اندازه لبه سوم از اون دوتا کوچکتر باشه. روی لبه ای که اندازه اش از همه کوچکتر است مهره های زرد رنگ بچین.
 • یک چهار گوش درست کن که سه تا لبه هاش هم اندازه و اندازه لبه چهارم از اونا بزرگتر باشد. روی بزرگترین لبه، مهره های آبی رنگ بچین.

 

تمرین کیت  ریبازی برای دومی ها:

 • با پیچ و مهره ها و چوبهای رنگی یک سه گوش درست کن.

رنگ لبه های سه گوش، زرد، آبی و سبز باشد. اندازه لبه سبز رنگ از همه بزرگتر باشد.

 • یک چهارگوش درست کن که اندازه دوتا لبه های سمت چپ و راست از اندازه دوتا لبه های بالا و پایین بزرگتر باشد. آنها را با پیچ و مهره به هم وصل کن.
 • تفاوت و شباهت دو شکل بالا که ساختی  رو بگو.

سوالات هوش برای هر مقطعی:

 • با چهار تا از قطعه های چوب کیت ریبازی، سه تا سه گوش درست کن.
 • با پنج تا از قطعه های چوب کیت ریبازی، دوتا سه گوش و یکی چهارگوش درست کن.

 

 

کارگاه ریبازی در روز پنجشنبه مورخ 2 اسفند برای نوآموزان پیش دبستانی سما اردکان برگزار گردید.

مطالبی که در این جلسه به نوآموزان عزیز آموزش داده شد، عبارتند از:

آشنایی با شمارش و شکل اعداد همراه با آموزش الگو

فعالیتهای ریبازی:

در کارگاه، تمام فعالیتها به صورت عملی و بدون استفاده از مداد و کاغذ صورت می گیرد.

شکل اعداد که با چوب تهیه شده، به نوآموز نشان داده می شود و نوآموز عدد را می خواند.

سپس از او خواسته می شود به ازای عددی که دیده، اشکال هندسی سه گوش یا چهارگوش را برای مربی بیاورد.

به عنوان مثال عدد 3 به او نشان داده شده و از او خواسته می شود سه سه گوش که دوتا از آنها آبی و یکی از آنها زرد است را برای مربی بیاورد.

بعد از آوردن اشکال از او خواسته می شود تا با خلاقیت خود، با این سه سه گوش هر شکلی را که دوست دارد بسازد.

این نوع آموزش به سبک ریبازی، مرور مطالب قبل ( اشکال هندسی) به همراه بروز خلاقیت کودک را در پی خواهد داشت.

نمونه ای از ساخت اشکال توسط نوآموزان در زیر مشاهده کنید.

ریبازی

ماهی

ریبازی

قایق

 

همین فعالیت برای عدد 4 و چهارگوش و طرق مختلفِ کنار هم قرار دادن آنها نیز انجام شد.

ریبازی

 

ریبازی

بعد از آموزش شمارش با اشکال هندسی، شمارش با مهره های دومینو به صورت زیر آموزش داده شد.

آموزش شمارش با مهره های دومینو

درخواست مربی ریبازی:

پنج رنگ انتخاب کن.

رنگ اول یکی، رنگ دوم دوتا، رنگ سوم سه تا، رنگ چهارم چهارتا و رنگ پنج را پنج تا بردارید.

از سمت چپ به ترتیب رنگها را کنار هم بچینید تا شکل پله درست شود.

ریبازی

آموزش شمارش و تناظر یک به یک

 

سوالات مربی:

کدام رنگ کمترین تعداد رو دارد؟

کدام بیشترین؟

قرمزها بیشتر هستند یا مشکی ها؟

تعداد مهره های مشکی کمتر است یا سبز؟

تعداد مهره های سفید را بشمارید.

آموزش شمارش همراه با الگو

ریبازی

آموزش شمارش همراه با الگو

این نوع آموزش را می توانید به زودی در کلیپهای آموزشی ریبازی مشاهده نمایید.

تمرین برای منزل:

با مهره های کیت ریبازی، پنج رنگ انتخاب کند.

رنگ اول را چهارتا، رنگ دوم را سه تا، رنگ سوم را یکی، رنگ چهارم را دوتا و رنگ پنجم را پنج تا انتخاب کند.

به ترتیب از سمت چپ کمترین تعداد رو بگذاره و ادامه بده تا بیشترین تعداد.

 

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی آموزش مفهوم جمع به پیش دبستانی ها را به گونه ای انجام می دهد:

که فراگیر بتواند در سالهای بالاتر مسائلی را که از طریق جمع کردن انجام می شود مثال بزند و آنها را به راحتی حل کند.

اگر دانش آموز مفهوم واژه جمع را به خوبی درک کند، در مثال زدن مسائل و حل آنها بسیار بهتر عمل خواهد کرد.

ریبازی مفهوم و درک واژه جمع را با روی هم ریختن چند شیء به کودک آموزش می دهد.

آموزش مفهوم جمع دو شیء

در کارگاه بازی و ریاضی، مربی یک ظرفی را برداشته و از دو طرف سوراخ می کند.

با استفاده از ظرف و ابزاری که به دلخواه می توانید تعیین کنید، ریزش مهره ها را داخل ظرف از هر دو مسیر انجام دهید.

در حال ریخته شدن اشیاء روی همدیگر، توضیح داده می شود که فرآیند جمع در حال رخ دادن است.

سپس از دانش آموز خواسته می شود که مثلاً جمع 2 با 3 را انجام دهد.

اشیا را در اینجا تیله انتخاب می کنیم.

دانش آموز باید بداند که از مسیر اول باید 2 تیله و از مسیر دیگر 3 تیله وارد ظرف کند.

بعد از انجام این فعالیت مربی در این جا توضیح می دهد که 5 تیله روی هم وارد ظرف شده است. به عبارتی 2 تا تیله و 3 تیله روی هم 5 تیله می شود.

دقت کنید که در این گونه مسائل اصلا طریقه به دست آوردن جواب را برای دانش آموز توضیح ندهید و فقط بشمارند.

آموزش مفهوم جمع سه شیء

آموزش مفهوم جمع به پیش دبستانی ها را در مرحله بعد سخت تر کنید.

به عبارتی می توانید مثالهایی بزنید که 3 تیله و 2 تیله و 4 تیله را با هم جمع کنند.

با استفاده از تصویر زیر برای دانش آموز توضیح دهید.

ریبازی

دانش آموز در این روش بسیار مشتاق است تا تمرین را همراه با مربی  انجام دهد.

نکته: مهم این است که بداند جمع سه شیء در سه مرحله انجام می شود.

تمرین: با این ابزار جمع 3+2+1 را انجام دهند و در نهایت تعداد کل را به دست بیاورند.

بعد از این که دانش آموز توانست مثالهایی را بیاورد که در آن مفهوم جمع گنجانده شده است، لینک زیر را مطالعه کرده و جمع را با او تمرین کنید.

 

آموزش مفهوم جمع برای اول ابتدایی ها و پیش نیازهای آن