ریبازی معتقد است که می توان مفاهیم اولیه ریاضی را  با برگزاری کارگاههای ریاضی با بازی( بازی و ریاضی)، به صورت جذاب به دانش آموزان آموزش داد.

موضوع شمارش، یکی از موضوعات مفاهیم اولیه ریاضی است.

این موضوع در کارگاههای بازی و ریاضی به گونه ای آموزش داده می شود که کودک به ریاضی علاقمند شود و از طرفی مهارتی به مهارتهای او افزوده شود.

شمارش در کارگاه ریاضی با بازی

شمارش در کتاب ” کودکان و ریاضی ” که  ان شاءالله به زودی به چاپ خواهد رسید، با  بازیهای متفاوت آموزش داده شده است.

وسایل مورد نیاز:مهره های دومینو، مهره های فلزی

آموزش شمارش برای پیش دبستانی ها در لینک بالا ( با کلیک روی ” بازیهای متفاوت …..” ) می توانید مطالعه کنید.

نمونه ای بازیها: ساخت پلکان ساده، یکطرفه و دو طرفه، ساخت برج هیجانی و …

آموزش شمارش به دوره اول ابتدایی در کارگاه ریاضی با بازی

نکته 1: می توانید سازه هایی بسازید که این سازه ها هم نیاز به تمرکز داشته باشد و هم برای شمارش مهره های آن، دقت و توجه کافی مورد نیاز باشد.

 

نکته2: می توانید این موضوع را برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی به صورت معما مطرح کنید تا برای دانش آموز لذت بخش تر باشد.

مثال: سازه زیر ساخته شده است. از منظر بالا به آن نگاه شده و از دانش آموز خواسته می شود که تعداد مهره ها را به دست آورد.

نکته: می توانید از قبل نقشه سازه را فراهم کنید و از دانش آموز بخواهید که آن را بسازد تا تمرکز و دقت او افزایش یابد.

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تصویر 1: سازه خلاقانه

جواب: از بالا نگاه کنید یک سازه دو طبقه می بینید.

طبقه اول، مهره ها به صورت عمودی در 4 ستون پنج تایی قرار داده شده و دو طرف سقف زده شده است.

بنابراین 20 مهره در طبقه اول به صورت عمودی قرار داده شده است.

طبقه اول دو دسته 5 تایی برای سقف زدن استفاده شده است. بنابراین 10 مهره برای سقف استفاده کرده ایم.

در کل طبقه اول، 30 مهره استفاده شده است.

در طبقه دوم، دو ستون عمودی و یک سقف داریم. پس سه دسته 5 تایی داریم که جمعاً 15 مهره می شود.

روی سقف طبقه دوم سه مهره آبی قرار داده شده است.

بنابراین:

48=30+15+3

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تصویر 2

 

تصویر 2 به شما ساخت سازه را آموزش داده و از این زاویه بهتر می توانید برای دانش آموز توضیح دهید.

 

مثال شمارش در کارگاه بازی و ریاضی ( بازی و ریاضی)

مثال 1: با توجه به تصویر زیر، تعداد مهره ها را به دست آورید.

ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تصویر 3

جواب:

ردیف جلو 4 تامهره وجود دارد. ( یکی آبی، یکی سفید، یکی قرمز و یکی سبز)

ردیف پشتی: 4 تا و 5 تا که جمعاً 9 مهره می شود.

ردیف آخر: 5 تا و 7 تا که جمعاً 12 مهره می شود.

در نتیجه تعداد کل مهره ها برابر است با:

25=4+9+12

توصیه ریبازی:

دانش آموز مطابق مثالهای فوق، سازه هایی را طراحی کند. سپس آنها را بسازد و در نهایت بنابر استدلال تعداد مهره های استفاده شده برای ساخت سازه ها به دست آورد.

نمونه تصویر برای ایده گرفتن

ریاضی با بازی (بازی و ریاضی)

ریبازی با برگزاری کارگاههای ریاضی با بازی، تجربه کرده است که برای بعضی از دانش آموزان، ساختن تقارن کمی سخت تر است تا رسم کردن بر روی کاغذ. ادامه مطلب …

ریبازی معتقد است هر مساله ای که دانش آموز با آن درگیر شود، بهتر و عمیق تر یاد می گیرد.

مثالهای ریبازی برای پیش دبستانی ها در کارگاه ریاضی با بازی:

مثال1: شکل اعداد را نشان آنها دهید و از آنها بخواهید به ازای عدد نشان داده شده، مهره های دومینو را از رنگی که شما می گویید برای شما بیاورند.

مثال 2: چوب قرمز را به صورت ردیفی روی تخته قرار دهند. با 5 مهره آبی، برج انشعاب را بالای چوب بسازند. به تعداد مهره های پایین تخته، از مهره های برج انشعاب کم کنند. عددی که تعداد مهره های بالا را بعد از کم شدن نشان می دهد، با مهره ها بسازند.

جواب:

ریبازی

مثالهای ریبازی برای اولی ها در کارگاه ریاضی با بازی:

علاوه بر مثالهای فوق، مثالهای زیر را نیز انجام دهند.

مثال 3:

 • تصویر زیر را بسازند.

ریبازی

 • با مشاهده تصویر بالا، الگویی رو کشف کنند.

جواب:

…. – 9 – 6 – 3

 • یک طرحی بسازند که الگوی سه تایی را نشان دهد.

جواب: دو طرح زیر را برای بالا بردن تمرکز و توجه خود بسازند و طرحهای دیگر را با خلاقیت خود خلق کنند.

ریبازی

 

تمرینات ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی:

 

ریبازی

با توجه به تصویر پلکان فوق، به تمرینات زیر جواب دهید.

تمرین 1 ( پیش و اولی ها): به تعداد مهره های سبز رنگ، انگشتان دست راستت را باز کن.

تمرین2 ( پیش و اولی ها): تعداد مهره های زرد بیشتر است یا آبی؟

تمرین 2 ( اولی ها): اگر تعداد مهره های زرد را با تعداد مهره های آبی روی هم بریزیم، چند مهره می شود؟

تمرین 2 را به صورت زیر نیز بپرسید.

مهره های زرد را به مهره های آبی اضافه کنیم، همه مهره ها چندتا می شوند؟

با انگشتان دست این عمل را نشان دهند.

تمرین3 ( اولی ها) : یک جمع برای مهره های سفید، قرمز و سبز بنویسید.

تمرین4 ( پیش دبستانی و اولی ها): اگر از مهره های آبی 2 تا برداریم، مهره های آبی چندتا می شود؟ تعداد مهره های آبی با مهره های کدام رنگ مثل هم یا برابر می شود؟

تمرین 5 ( پیش و اولی ها): پله اول، دوم و سوم روی هم با چند مهره ساخته شده اند؟

نکته ریبازی: مربی باید با استفاده از معلومات خود، تمرینات و مثالها را متناسب با درک کودک یا دانش آموز از او بپرسد.

ریبازی معتقد است:  هر مفهومی را که به دانش آموز، آموزش دادید، سوالاتی جذاب و کاربردی با وسایل و ابزار برای او طرح نمایید.

زیرا باعث می شود، ماندگاری موضوعات آموزشی شما در ذهن فراگیر بیشتر گردد.

چگونگی آموزش “مفهوم بین و وسط” را توضیح دادیم.

حال به طراحی سوالات جذاب برای این رده ها می پردازیم.

تمرینهایی برای پیش دبستانی ها:

وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو داخل کیت آموزشی ریبازی

با مهره های دومینو، یک پلکان ساده و یکطرفه ساخته ایم. ( برای آشنایی با این سازه به تصویر زیر نگاه کنید.)

ریبازی

تصویر1: پلکان ساده و یکطرفه

چینش پلکان از سمت چپ به راست، از کمترین تا بیشترین صورت گرفته است.

سوال 1: اگر پلکان ما 5 پله داشته باشد و رنگ هر پله با یکدیگر فرق داشته باشد، بین پله اول و آخر از چند رنگ دیگر استفاده شده است؟

جواب: واضح است که باید عدد 3 را بگوید.

پله اول سفید، پله آخر آبی پس پله دوم، سوم و چهارم بین این دو پله است که رنگهای زرد، سبز و قرمز دارند. پس جواب 3 است.

 

سوالاتی مشابه با سوالات زیر از او بپرسید:

سوال 2: پله ای که بین پله سوم و پنجم ساخته می شود، چند مهره دارد؟ 4 مهره

جواب: بین پله سوم و پله پنجم پله چهارمی هست. پله چهارمی هم که با چهار مهره ساخته شده است.

سوال 3: کدام پله فاصله اش تا پله اول و آخر به یک اندازه است؟ پله سوم

جواب: از روی تصویر یا سازه ای که می سازید برای او خوب توضیح دهید که فقط پله سوم از هر دو طرف یکی پله با اول و آخر فاصله دارد. به عبارتی بین پله سوم و پنجم و بین پله سوم و اول فقط یک پله وجود دارد و بقیه پله ها این ویژگی را ندارند.

نکته: سوال دوم را خیلی خوب و روان برای فراگیر توضیح دهید. این مفهوم بسیار مهم است و کاربرد زیادی دارد.

تجربه ریبازی:

در کارگاههای ریاضی با بازی به این تجربه دست یافته ایم که:

کودک توانایی بسیار بالایی برای یادگیری دارد.

فقط باید مطالب را با زبان بازی برای او توضیح داده و به صورت مشاهده ای و عملی از او بخواهید.

تمرینهایی برای اولی ها:

سوالی که همه اولی ها باید بتوانند حل کنند:

تمرین 1: اعدادی که بین عدد 3 و 7 هستند را بنویس.

جواب:

7 – 6 – 5 – 4- 3

سوال مختص دانش آموزان خوب

تمرین2: عددی هستم دو رقمی. با توضیحات زیر، جمع رقم های من را بنویسید.

رقم یکان من یکی از اعداد بین دو عدد 3 و 9 است . برای اینکه  رقم یکان من را پیدا کنید، بدانید که اگر آن را از عدد بزرگتری ( 9 ) کم کنید جواب آن برابر با زمانی است که عدد کوچکتری ( 3 ) را از آن کم کنید.

رقم دهگان من، سه تا کمتر از رقم دهگان بزرگترین عدد دو رقمی است.

 

جواب: عددی دو رقمی هستم پس مرتبه یکان و دهگان دارم.

یکان من بین 3 و 9 است پس می تواند 4، 5، 6، 7 و 8 باشد. حال داریم

3 –  ————- = ————- – 9

بنابراین در جای خالی فقط عدد 6 می توان قرار داد. پس یکان آن 6 است.

بزرگترین عدد دو رقمی 99 است. پس رقم دهگان این عدد 9 است. رقم دهگان من سه تا از 9 کمتر است پس 6 است.

پس من 66 هستم. چون جمع رقم های من را می خواهد در نتیجه:

12=6+6

تمرین 3: تصویر زیر ( تصویر 2) را بسازد. سپس مشخص کند که کدام مهره ، فاصله اش با مهره اول و مهره آخر ( هر دو سفید رنگ هستند) برابر است؟

ریبازی

تصویر2: مفهوم فاصله برای اعداد

تمرین بالا را با معرفی تصویر به صورت محور اعداد، انجام دهید.

توضیح: مهره سفید اول عدد صفر محور، مهره سبز عد 3 محور، سفید آخری عدد 6 محور باشد.

تمرین4: کدام عدد فاصله اش با عدد صفر و عدد شش یکسان است؟

تمرین5: محوری بسازند و عدد میانی محور را مشخص کنند. ( تمام اعداد محور را بگویند)

توصیه مهم ریبازی:

سعی کنید تحلیل یک مساله را به صورت گام به گام برای او تشریح کنید.

نیاز است که مرحله به مرحله برداشت هایی که از فرضیات مساله به دست می آید را به او آموزش دهید.

سعی داریم در کارگاههای ریاضی با بازی ( در ترمهای پیشرفته) به این نحو با دانش آموزان کار کنیم که تحلیل مسائل را خوب بیاموزند.

در ترمهای مقدماتی فقط درک و مشاهده مفاهیم برای تیم ریبازی مهم است که با خرید و طراحی وسایل به این مهم دست یافته است.

ریبازی سعی کرده است در کارگاههای ریاضی با بازی مفاهیم را به صورت عملی و مشاهده ای آموزش دهد و سپس سوالاتی را طرح کند که کاربرد آن مفاهیم در ریاضی را نیز مشاهده کند.

یکی از مفاهیمی را که برای دانش آموزان توضیح دادیم “مفهوم پایه ای بین و وسط”است.

نحوه آموزش بین اعداد به پیش دبستانی ها

برای کودکان پیش دبستانی اصلا نباید با رقم و عدد مفهوم بین را توضیح داد.

باید با بازی به گونه ای کار کرد که نوآموز مفهوم “بین” همراه با اعداد را یاد بگیرد.

مثال: یک مهره از رنگ سفید، دو مهره از رنگ زرد، سه مهره از رنگ قرمز، چهار مهره از رنگ سبز و پنج مهره از رنگ آبی توسط نوآموز آورده شود.

دستور مربی:

از سمت چپ، مهره سفید که تعدادش یکی است، سپس مهره زرد که 2 تا است و در نهایت مهره قرمز رنگ که سه تا است را بچینید.

 

ریبازی

تصویر1: آموزش بین به پیش دبستانی ها

 • کدام رنگ بین دو رنگ دیگر قرار دارد؟ زرد بین سفید و قرمز قرار دارد.

نکته: ریبازی معتقد است که در اینجا باید برای کودک پیش دبستانی به گونه ای توضیح داد که متوجه شود که 2 بین 1 و 3 است.

می توان با بیان اینکه زرد بین سفید و قرمز است و بیان تعداد هر کدام از این رنگها، این مطلب را توضیح داد.

تصویر 2 را نگاه کنید.

ریبازی

تصویر 2: آموزش مفهوم بین اعداد

با ساخت این اشکال بهشون یاد می دهید که سه بین دو و چهار ( زرد، قرمز و سبز) و 4 بین 3 و 5 ( قرمز، سبز و آبی ) است.

ریبازی

تصویر 3: آموزش مفاهیم بین اعداد

با ساخت تصویر 3، به آنها آموزش دهید که بین رنگهای سفید و آبی، رنگهای زرد، قرمز و سبز قرار دارد.

سپس به آنها آموزش دهید که بین 1 و 5 اعداد 2، 3، و 4 وجود دارد. ( نیاز نیست از کلمه اعداد استفاده کنید.)

برای این که متوجه شوید که مفهوم را درک کرده اند یا نه، چینش هایی انجام دهید و از آنها بپرسید که کدام درست است؟

ریبازی

تصویر 4: صحیح بودن چینش

تصویر 4 را نگاه کنید.

 • از او بپرسید که کدام یک درست چیده شده است؟

نکته: سعی کنید با شمارش از او بپرسید که کدام درست است؟

 • سپس بپرسید که بین 1 و 3 کدام است؟

توصیه ریبازی:

بسیار مهم است که مربی چگونه این مفاهیم را توضیح دهد.

مربی نباید خیلی حالت ریاضی را به این مساله بدهد.

با زبان خود کودک یعنی با زبان بازی باید به او بفهمانید که کدام چینش درست است و با این زبان نیز متوجه  شود که 2 بین 1 و 3 است.

3 بین 2 و 4 است.

4 بین 3 و 5 است.

 • بین 2 و 5 مهره ها را بچیند.
ریبازی

تصویر 5: چیدن بین مهره ها

 

تمرینات:

 • بین 1 و 4 مهره ها را بچیند.
 • بین 3 و 6 مهره ها را بچیند.
 • بین 3 و 5 مهره ها را بچیند.

نکته: سپس بتواند اعداد بین 1 و 4 و به همین ترتیب 3 و 6 و … را بگوید.

به ریبازی اعتماد کنید تا کودکان شما به طور عمقی ریاضی را یاد بگیرند.

 

 

ریبازی معتقد است هر مفهومی را به صورت عملی و مشاهده ای به دانش آموز آموزش دهید،  میزان یادگیری و ماندگاری آن مفهوم بسیار افزایش می یابد.

یکی از مفاهیمی که بسیاری از دانش آموزان ابتدایی در ریاضی با آن مشکل دارند و مسائل مرتبط با آن را نمی توانند جواب دهند، مفهوم بین و وسط است.

ابتدا باید دانش آموزان با این مفهوم از لحاظ هندسی آشنا شوند و سپس کاربرد آن را در ریاضی مشاهده کنند.

آموزش مفاهیم بین و وسط با کیت ریبازی

با مراجعه به کتاب “کودکان و ریاضی ” که در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید، می توانید مثالها و بازیهای گوناگون را برای آموزش این مفهوم به دانش آموزان مشاهده کنید.

در اینجا یک بازی با ابزار کیت آموزشی ریبازی معرفی می شود که در لابلای آن  مفهوم بین و وسط آموزش داده می شود.

وسایل مورد نیاز:

تخته 40 در 40 سانتی متر با ضخامت 0.5 سانتی متر؛ دو قطعه چوب رنگی 20 سانتی متری؛ مهره های دومینو.

نحوه بازی:

ابتدا با قرار دادن چوب 20سانتی متری، مکانی که دو برج باید ساخته شد، مشخص کنید. ( ابتدا و انتهای چوب برجها ساخته می شوند.)

سمت راست با مهره های قرمز یک برج هیجانی بسازید.

سمت چپ نیز با مهره های آبی یک برج هیجانی بسازید.

بعد از ساخت برجها، دو قطعه چوب مطابق تصویر قرار دهید.

ریبازی

تصویر1: نمایش ناحیه بین دو برج

بعد از اینکه چوبها را قرار دادید، برای او ناحیه بین دو برج را توضیح دهید.

سپس با مهره های سیاه و سفید یک برج هیجانی بین دو برج بسازید.

ریبازی

تصویر 2: آموزش بین و وسط با برج هیجانی

نکته: برای دانش آموز توضیح دهید که اگر فاصله برج سیاه وسفید با برج آبی تا فاصله آن با برج قرمز برابر باشد، برج سیاه و سفید وسط ( میان) دو برج قرار دارد.

 

آموزش ترکیبی اشکال هندسی و مفهوم بین و وسط

سه تا از اشکال هندسی رنگی داخل کیت ریبازی ( مثلث، مستطیل و مربع) به دانش آموز دهید.

تمرینات با دستورات مربی

 • از او بخواهید اشکال را به گونه ای قرار دهد که مثلث بین دو چهارگوش باشد.
ریبازی

تصویر 3: آموزش بین همراه با آموزش اشکال هندسی

 • همین سوال را به گونه ای بپرسید که مثلث وسط ( میان) دو چهارگوش باشد.

تمرین: چهارگوشهای زرد، آبی و قرمز را به گونه ای قرار بده که چهارگوش قرمز بین آبی و زرد باشد.

آموزش مفهوم “بین” مرتبط با اعداد

چوب سبز رنگ داخل کیت را به عنوان محور در نظر بگیرید. مهره ها را روی محور بچینید.

ریبازی

تصویر 4: آموزش مفهوم بین مرتبط با اعداد

 

نکته: حتماً بیان شود که ریاضی از چپ به راست نوشته می شود.

مرتب نکته بالا تکرار گردد.

مهره آبی به عنوان صفر محور، مهره های قرمز به عنوان اعداد 1 تا 4 و 6 تا 9 و مهره های سفید اعداد 5 و 10 هستند.

برای دانش آموز توضیح دهید که بین صفر و 5 چه اعدادی هستند. 1، 2، 3، 4

از او بپرسید بین 5 و 10 چه اعدادی هستند؟ باید بتواند که اعداد 6، 7 ، 8 و 9 را بگوید.

سپس نکته زیر را برای دانش آموزان بگویید.

اگر از شما بپرسند یک عددی بین 2 عدد بگویید. باید عددی گفته شود که از عدد کمتری، بیشتر و از عدد بیشتری، کمتر باشد.

مثال: عددی بین عدد 3 و 10 بگویید.

باید عددی را بگویید که از 3 بیشتر و از 10 کمتر باشد. پس هر عددی که این ویژگی را داشته باشد بین این دو عدد است مثل 4، 5، ….و 9

توصیه ریبازی:

این مفاهیم را به طور اساسی به دانش آموز، آموزش دهید تا هر نوع سوالی مرتبط با این مفاهیم را بتواند پاسخ دهد.

 

 

ریبازی معتقد است هر تمرینی که طراحی می کنید به گونه ای باشد که در حین آموزش، مهارتی نیز به دانش آموز اضافه کند.

داش آموز اول ابتدایی قبل از انجام فعالیتهای زیر، باید مقدمات روش جمع کردن را به خوبی آموخته باشد.

درک مفهوم جمع با کیت آموزشی ریبازی

وسایل مورد نیاز: تخته 40 در 40 سانتی متری با ضخامت 0.5 سانتی متری، قطعات چوب آبی 15 سانتیمتری و سبز 30 سانتیمتری و مهره های دومینو

مثال1: 

دستورات مربی:

ریبازی

تصویر1: تقسیم کردن ناحیه به چپ و راست، بالا و پایین

مربی در قسمت بالای سمت چپ، دو مهره زرد و در قسمت پایین سمت چپ سه مهره آبی قرار دهد.

 • دانش آموز تعداد مهره های قسمت بالا را با انگشتان دست راست و تعداد مهره های قسمت پایین را با انگشتان دست چپ نشان دهد.
 • دانش آموز جواب دهد که این دو شکل روی هم چند مهره دارد و آن را بسازد.

تصویر زیر چگونگی فعالیت را به شما نشان می دهد.

ریبازی

تصویر2: مفهوم جمع همراه با افزایش مهارت

دقت شود که مهره ها چگونه روی هم قرار داده شده و دانش آموز برای بالا بردن تمرکز خود، به همین نحو مهره ها را روی هم بچیند.

درک مفهوم تقریق با کیت آموزشی ریبازی

وسایل مورد نیاز: تخته 40 در 40 سانتی متری با ضخامت 0.5 سانتی متری، مهره های دومینو، قطعه چوب یزرگ سبزرنگ

مثال 2:

دستورات مربی:

 • چوب را به صورت ردیفی روی تخته قرار بدهید.
 • 3 مهره آبی، یک مهره سبز، یک مهره زرد و یک مهره قرمز در قسمت بالای چوب به صورت تاپلینگ بچینید.
 • در قسمت پایین، دو مهره زرد، یک مهره آبی، یک مهره سبز و یک مهره قرمز به صورت برج انشعابی بسازید.
 • با انگشتان دست راست تعداد مهره های قسمت بالا را نشان دهید. اگر مهره های هم رنگ ریخته شود، چند مهره ایستاده باقی می ماند؟
 • با انگشتان دست چپ تعداد مهره های قسمت پایین را نشان دهید. اگر مهره هایی که رنگ مثل هم دارند را برداریم، چند مهره باقی می ماند؟
  ریبازی

  تصویر 3 : مفهوم تفریق

   

  تمرینی از فعالیتهای کارگاه ریاضی با بازی:

با دستورات مربی سازه پلکان متقاطع زیر ساخته شود.

ریبازی

تصویر 4 : پلکان و سوالات جذاب

سوالاتی که می توان از دانش آموز پرسید، عبارتند از:

 • تعداد مهره های آبی سمت چپ پلکان را با انگشتان دست چپ نشان بده.
 • تعداد مهره های زرد سمت راست  پلکان را با انگشتان دست راست نشان بده.
 • مانند نمونه برای بقیه رنگهای پلکان (یعنی زرد و قرمز )جمع بنویس.

جمع برای رنگ آبی: 2=1+1

 • تعداد مهره های روی پل را با انگشتان دست راست خود نشان دهید.
 • اگر مهره های هم رنگ روی پل بریزند، چند مهره روی پل باقی می ماند؟

 

توصیه ریبازی: به ریبازی اعتماد کنید و لذت ریاضی را به فرزندان خود بچشانید.

 

ریبازی معتقد است هر موضوعی که به دانش آموز یا کودک آموزش داده می شود، دقایقی در مورد آن با کودک صحبت شود.

از طبیعت و محیط اطراف برای آموزش الگو استفاده شود. حتماً رابطه ی الگو را بیان کنند.

در کارگاههای ریاضی با بازی ( ریبازی) برای ارزیابی از دانش آموزان، تمریناتی داده می شود که همزمان با آموزش الگو، هماهنگی چشم و دست یا به طور کلی مهارتهای آنها نیز افزایش یابد.

تمرینات الگو با کیت ریبازی

با کیت آموزشی ریبازی، تمرینات بسیار زیادی را می توان برای آموزش الگو طراحی کرد.

با سازه های دومینو می توان الگوها را آموزش داد و از طرفی دقت و توجه کودک را نیز افزایش داد.

یکی از این سازه ها، برج هیجانی است که می توان با آن هم الگو را به کودک آموزش داد هم تمرکز کودک او را بالا برد.

ریبازی

تصویر 1: آموزش الگو با برج هیجانی

در کتاب “کودکان و ریاضی” که به همراه خود یک CD آموزشی نیز دارد و ان شاءالله در سال آینده به چاپ خواهد رسید، ساخت این برج و نمونه الگوهای متفاوت توضیح داده شده است.

کودک الگوی بالا را به این صورت می تواند بیان کند:

دو تا قرمز دو تا زرد، دوتا قرمز دوتا زرد و به همین ترتیب ادامه می دهیم.

می توانید از دانش آموز با توجه به مهره های داخل کیت آموزشی ریبازی ( ریاضی با بازی) طرحهای خلاقانه را درخواست کنید.

ریبازی

تصویر2: آموزش الگو

 

در ساخت این الگو نکات بسیار زیادی می توانید مطرح کنید که دقت و توجه کودک افزایش یابد.

اگر به تصویر 2 خوب نگاه کنید، نحوه قرار  دادن مهره ها یکسان است. یکسان چیدن مهره ها با توجه به خاصیتی که مهره های استاندارد دومینو دارند، امکان پذیر است.

این نکته باعث می شود که کودک در هر مرحله، برای قرار دادن مهره تمرکز کند.

تصاویر زیر ایده هایی برای طراحی سوالات با استفاده از کیت آموزشی ریبازی به شما خواهد داد.

ریبازی

تصویر 3

 • از او بخواهید که تصویر فوق (3) را نگاه کند و بگوید الگو هست یا نه؟

اکنون تصویر زیر را نگاه کند و تفاوت آن را با تصویر بالا مشاهده کند. مهره ی آخر هر دو تصویر، الگو بودن یا نبودن را مشخص می کند.

ریبازی

تصویر4: ساخت الگو با مهره های دومینو

تصویر 5، نمونه ای از الگوهایی است که با اشکال هندسی داخل کیت ریبازی می توان ساخت. می توانید طرحهای ساده تر یا سخت تر متناسب با توانایی دانش آموزان طراحی کرد.

ریبازی

تصویر6: ساخت الگو با اشکال هندسی کیت ریبازی

توصیه ریبازی:

سوالات فوق را برای هر مقطعی می توانید طرح کنید. بستگی به توانایی دانش آموز دارد. سعی کنید ابتدا با استفاده از وسایل داخل کیت آموزشی ریبازی، تمرینات ساده و سپس تمرینات سخت تر طرح نمایید.

 

 

 

با توجه به ابزار داخل کیت آموزشی ریبازی ( ریاضی با بازی)، طراحی سوال برای مفاهیم گوناگون  ریاضی بسیار راحت است.

در این جلسه با استفاده از کیت آموزشی به طراحی نمونه سوالات مرتبط با مفهوم داخل و خارج ( بیرون) می پردازیم.

سوالات به گونه ای مطرح می گردند که کودک مفهوم را به طور عمیق درک کند و به صورت کامل بر آن موضوع مسلط گردد.

در عین سادگی مفاهیم داخل و خارج برای کودکان پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی، می توان سوالات را به گونه ای مطرح نمود که متوجه شوید که درک این مفاهیم به این راحتی که شما فکر می کنید، نیست.

نمونه سوال با کیت ریبازی ( ریاضی با بازی)

 • ابتدا از دانش آموز خواسته شود که با قطعات چوبی داخل کیت آموزشی یک چهارگوش و یک سه گوش داخل چهارگوش بسازد.
 • سه گوش را به گونه ای بسازد که دو لبه آن هم اندازه و اندازه لبه سوم از آن دو لبه کوچکتر باشد.

 

ریبازی

تصویر1

 • از او خواسته شود که یک مهره آبی و یک مهره قرمز، داخل سه گوش قرار دهد.
 • از او خواسته شود 2 مهره زرد و یک مهره مشکی به گونه ای قرار دهد که داخل چهارگوش و خارج سه گوش باشد.
 • بعد از انجام این فعالیتها سوالات زیر را بپرسید.
 1. داخل سه گوش چند مهره روی هم وجود دارد؟

جواب: 2 مهره.

اگر کلمه “روی هم ” داخل سوال 1 وجود نداشت، کودک پیش دبستانی جواب را به صورت یک مهره آبی و یک مهره قرمز گفت، کاملاً صحیح است.

  2 . داخل چهارگوش روی هم چند مهره وجود دارد؟

جواب: 5 مهره.

تجربه ریبازی:

بسیاری از دانش آموزان جواب سوال 2 را سه مهره می گویند.

زیرا داخل سه گوش را داخل چهارگوش نمی دانند.

ولی باید برای آنها توضیح دهید که منطقه داخل چهارگوش چه ناحیه ای می شود.

سپس برای او بگویید که مهره های داخل سه گوش، داخل چهارگوش هم هست.

  3: اگر مهره های هم رنگ را از داخل چهارگوش به داخل سه گوش انتقال دهیم، چند تا از مهره های داخل چهارگوش کم می شود؟

جواب: هیچ تغییری نمی کند. زیرا داخل سه گوش، داخل چهارگوش هم هست.

4: اگر مهره هایی که داخل سه گوش است به خارج ( بیرون) چهارگوش انتقال دهیم، چند مهره داخل چهارگوش باقی می ماند؟

ریبازی معتقد است که :

 • شما فعالیت سوال 4 را برای دانش آموز پیش دبستانی انجام داده تا مشاهده نموده و پاسخ دهد.
 • فعالیت سوال 4 توسط اولی ها انجام شود و سپس از آنها خواسته شود تفریق مربوط به آن فعالیت را بگوید.

جواب توسط دانش آموزان اولی باید به صورت زیر بیان کنند:

5 مهره داخل چهارگوش بوده و اگر 2تایی که داخل سه گوش بوده به بیرون چهارگوش انتقال داده شود پس 3 تا مهره داخل چهارگوش باقی می ماند.

از طرفی برای تفریق باید بگوید:

3=5-2

 

    5: اگر دو مهره زرد را داخل سه گوش قرار دهیم، مهره های داخل سه گوش روی هم چندتا می شود؟

فعالیت تمرین 5 مطابق با تمرین 4 برای پیش دبستانی ها و اولی ها انجام شود.

نکته: اولی ها جمع مرتبط با مهره های داخل سه گوش را بنویسند.

4=2+1+1

    6: جمع مرتبط با مهره های داخل و خارج سه گوش را بنویسید.

به دو صورت می توان نوشت:

حالت اول:

5=1+1+2+1

حالت دوم:

5=2+3

توصیه ریبازی:

تمرینهایی مشابه با تمرینات فوق برای او انجام دهید.  در طرح تمرینهای خود خلاقیت داشته باشید.

 

آزمون عملکردی ریبازی برای پیش دبستانی های باران دانش در روز شنبه مورخ 18 اسفند ماه 97 برگزار گردید.

نمونه ای از تصاویر آزمون عملکردی ریبازی رو در زیر می توانید مشاهده نمائید.

ریبازی

تصویر 1: چینش الگو

تصویر 1 مسیری را برای دانش آموز چیده و ز او می خواهد که چینش این مسیر را ادامه دهد.

او باید تشخیص دهد که الگو هست و مرتب زرد و مشکی تکرار می شوند.

 

ریبازی

تصویر 2: اشکال هندسی و شمارش

با تصویر 2 اکثر مفاهیم از کودک پرسیده می شود.

به عنوان مثال یک چهارگوشی به نوآموز داده شده است. از او خواسته می شود، چهارگوشی هم اندازه با چهارگوشی که در دست دارد، بیاورد.

ابتدا باید خوب دقت کند.

بعضی ها معتقدند که این باعث گیج شدن نوآموز می شود ولی ما اعتقاد داریم نوآموز آن قدر توانمند است که بتواند تمرکز کند و این چهارگوش را پیدا کند.

سپس از او می خواهیم یک چهارگوشی بزرگتر از این چهارگوش را برای ما بیاورد.

باید چهارگوشی را بیاورد که هم طول و هم عرض آن بزرگتر شده است.

ریبازی معتقد است که آموزش باید به صورت اساسی صورت بگیرد.

اگر مستطیلی بیاورد که نسبت به مستطیل قبلی فقط پهنای (عرض) آن بزرگتر شده است به او می گوییم این مستطیل فقط پهن تر شده نه بزرگتر یا اگر مستطیلی بیاورد که فقط درازای (طول) آن بزرگتر شده باشد می گوییم این مستطیل فقط درازای آن بیشتر شده است.

ریبازی

تصویر3: ارزیابی شمارش همراه با شباهت و تفاوت

به تصویر 3 نگاه کنید. در ابتدا از نوآموز خواسته شده که سه چهارگوش قرمز و سپس دو چهارگوش سبز بیاورد.

اندازه چهارگوشهای رنگ سبز و قرمز هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

در این پرسش، رنگ، شکل هندسی و شمارش ارزیابی می شود.

چهارگوش سبز در دست چپ، چهارگوش قرمز در دست راست نگه داشته و به او نشان می دهید.

از او می خواهید که بگوید این دو تا چهارگوش چه شباهتی با هم دارند؟

کودک باید با این واژه آشنا شده باشد. ( اگر با واژه شباهت آشنا نیست، برای او توضیح دهید که چه چیز آنها مثل هم است؟)

کودک اشاره می کند که هر دوتاشون چهارتا گوش دارند. اگر بهتر آموخته باشد حتما خواهد گفت هر دو تا چهارتا لبه دارد.

سپس از او می پرسید که چه تفاوتی دارند؟ فقط باید به رنگ اشاره کند.

نکته: در این مورد می توانید مفهوم کمتر و بیشتر نیز سوال بپرسید.

تعداد چهارگوشهای قرمز 3 و تعداد چهارگوشهای سبز  2 تاست.

تعداد کدام چهارگوشها کمتر است؟

تعداد کدام چهارگوشها بیشتر است؟

نکته: اگر از نوآموز بپرسید، چهارگوشهای قرمز چندتا از چهارگوشهای سبز بیشتر است؟

تجربه ما نشان داده شده که اکثر نوآموزان در سن پیش دبستانی، پاسخ این سوال را تعداد چهارگوشهای بیشتر ( یعنی عدد 3 ) را می گویند ولی ما تجربه کرده ایم که می شود به آنها آموخت که جواب را درست پاسخ دهند.

توصیه ریبازی:

 در آموزش موضوع جدید به گونه ای سوال را مطرح کنید که موضوع آموزش قبلی نیز استفاده شده باشد.