ریبازی معتقد است که آموزش اشکال هندسی برای پیش دبستانی ها باید به صورت شهودی و همراه با فعالیتهایی که دقت و تمرکز کودک را افزایش می دهد، انجام گیرد.

بدین منظور با استفاده از ابزار داخل کیت ریبازی مفاهیم به گونه ای آموزش می پذیرد که این اهداف دست یافتنی باشد.

آموزش اشکال هندسی به پیش دبستانی ها

 • چهارقطعه چوب از اندازه های مختلف را برداشته و از نوآموز بخواهید که با استفاده از آنها یک چهارگوش را برای شما درست کند.
 • مکان گوشه ها را با مهره های دومینو نمایش دهند و تعداد آنها را با انگشتان دست خود نمایش دهند.
 • با استفاده از پیچ و مهره ها و قطعات چوب یک سه گوش بسازند.
نکته مهم در طراحی سوالات این است که:

به گونه ای باید آموزش اشکال هندسی به پیش دبستانی ها صورت گیرد که:

 1. مفاهیم آموخته شده، یادگیری نوآموز را برای مباحث بعدی راحت تر کند.
 2.  با استفاده از ابزار در آموزش، نقاط ضعفهای مهارتی کودک را تشخیص داده یا نقاط قوت او را تقویت کنید. ( مزیت تدریس به سبک ریبازی)

 اشکال هندسی پیش دبستانی

ابزار باید به گونه ای انتخاب شود که :

 • اعتماد به نفس کودک تضعیف نشود.
 • علاقه او را به یادگیری بیشتر کند.
تمرینات اشکال هندسی:
 • با استفاده از ابزار داخل کیت آموزشی یک سه گوشی بسازید که دو تا از لبه های آن هم اندازه و اندازه لبه ی سوم از آنها کمتر یاشد.
 • با استفاده از ابزار داخل کیت یک چهارگوش بسازید که هر چهار لبه آن هم اندازه باشد.

و ……

تجربه ریبازی: محتوی ریبازی به ابزار کیت ارزش می دهند. 

به کانال تلگرامی ریبازی بپیوندید.

یکی از مفاهیم ریاضی پیش دبستانی ها، الگوی پیش دبستانی است.

بهتر است آن را به گونه ای آموزش دهید که هوش بینایی و حرکتی کودک تقویت شود.

رسم الگوها در صفحه شطرنجی که با اشکال هندسی همراست، برای فراگیران کمی سخت است.

ابتدا با ابزار موجود در کارگاه بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آن را به کودک آموزش می دهیم.

هم زمان با آموزش ساخت الگوها از آنها می خواهیم که مطابق با فعالیتی که در حال انجام آن هستند روی کاغذ نیز ببینند.

نمونه فعالیتهای عملی الگوی پیش دبستانی

تجربه ریبازی:

با ابزار ریبازی فقط ساخت الگوها را برای پیش دبستانی ها آموزش دهید و برای اول ابتدایی ها هم زمان با ساخت الگوها با خلاقیت خود دانش آموز رسم آنها را نیز در صفحه شطرنجی آموزش دهید.

طریقه توضیح ساخت الگوها برای پیش دبستانی ها:

 • یک دسته سه تایی از چهارگوش های قرمز و یک دسته سه تایی از چهارگوش های آبی بردارید.
 • چهارگوشهای قرمز را سمت راست و چهارگوشهای آبی را سمت چپ  خود قرار دهید.
 • یکی از چهارگوشهای قرمز را بردارید. بگویید مثل شما قرار بدهد. سپس سوالاتی را بپرسید که مفهوم کم شدن را نیز برای او یادآوی کرده باشید.
 • حالا یکی از چهارگوشهای آبی بردارید و پایین تر چهارگوش قرمز مثل من قرار دهید.
 • دوباره یک چهارگوش قرمز برداشته و مثل من قرار دهید.
 • حالا نوبت چه چهارگوشی است؟ کجا باید قرار دهیم؟ قرمز و بالاتر ازآبی ( سعی کنید جمله ای را بگوید که که منظور مکان قرار دادن چهارگوش را برساند اگر نتوانست بگوید برای او بگویید.)
تجربه ریبازی:
 1. بعضی فراگیران با اشاره پاسخ می دهند و بعضی از آنها هم می گویند: اینجا.
 2. سعی کنید ازشون بپرسید که اینجا رو چی می تونیم بگیم؟
 3. سعی کنید جملاتی را به کار ببرید که در آینده یادگیری برای او راحت تر و آسانتر باشد و برای رسم آماده شود.

نمونه جملات: یک خونه جلو چهارگوشِ قرمز، خالی می مونه یا چهارگوش قرمز را بالاترِ چهارگوش آبی قرار میدیم.

 • الان نوبیت چه چهارگوشی است و کجا باید قرار دهیم؟
 • چی در الگو همین جوری تکرار میشه؟ یکی چهارگوش قرمز بالا، یکی چهارگوش آبی پایین

نکات بسیار مهم:

 • مربی خلاق باید بتواند با زبان عامیانه و با استفاده از جملات ساده مفاهیم را به گونه ای آموزش دهد که فراگیر در کلاس اول ابتدایی براحتی این الگوها را رسم کند.
 • برای پیش دبستانی ها قسمت های تکراری الگو را جدا کنید و به آنها مثل هم بودن یا تکرار شدن را آموزش دهید.
 • برای اول ابتدایی ها از دانش آموز بخواهید علاوه بر رسم الگو که در تصویر زیر می بینید، قسمت تکرار شونده الگو را نیز در سمت راست برای شما بسازد و رسم کند.

الگوی پیش دبستانی

 

تمرین: نمونه های زیر را به طریق مشابه برای فراگیران به صورت عملی و شهودی آموزش دهید.

الگوی ریاضی پیش دبستانی

الگوی ریاضی اول ابتدایی

یادآوری ریبازی:

با ابزار داخل کیت ریبازی بیش از هزاران الگو با خلاقیت دانش آموز می تواند ساخته شود.

ریبازی سبکی متفاوت برای تدریس مفاهیم پایه ای ریاضی

مثالهای بیشتر را در کانال تلگرامی ریبازی دنبال کنید.

آموزش ریاضی پیش دبستانی به صورت عملی و شهودی با استفاده از بازیهای مهارت افزا، نه تنها دید دانش آموز را نسبت به ریاضی تغییر داده بلکه یادگیری مفاهیم آینده را نیز راحت تر می کند.

نمونه ای از مفاهیم پایه ای ریاضی پیش دبستانی

نمونه ای از فعالیتهای ترکیبی برای مفاهیم پایه ای

در فعالیت زیر فراگیر رنگها، شمارش، اضافه شدن، ردیف و ستون، کمتر(ترین) و بیشتر(ترین)، برابر بودن را مرور می کند.
دوست داریم سه ردیف بچینیم.
در ردیف اول
دو مهره سبز، یک مهره آبی و سه مهره قرمز باشد.

در ردیف دوم
سه مهره آبی، دو مهره قرمز و یک مهره سبز باشد.

در ردیف سوم
دو مهره آبی، یک مهره سبز و سه مهره قرمز باشد.

تصویر زیر، فعالیت بالا را نشان می دهد که با کمک شما توسط فراگیران ساخته می شود.

مفاهیم پایه ای ریاضی پیش دبستانی

بعد از چیدن ( به صورت تاپلینگ : چینش مهره ها به صورتی که با ریزش مهره اول هر ردیف بقیه مهره های آن ردیف نیز بریزد)، نمونه سوالاتی مشابه با سوالات زیر را طرح کنید.
۱: تعداد مهره های رنگ آبی را با انگشتان دست راست خود نشان بده.

۲: در ردیف اول، مهره های آبی و سبز روی هم چندتا میشن؟ با انگشتان دست چپ خود نشان بده.

۳: تعداد مهره های سبز داخل کدام ردیف بیشترین تعداد رو دارد؟
ردیف اول: ۲
ردیف دوم: ۱
ردیف سوم: 1
پس داخل ردیف اول تعداد مهره های سبز  از همه بیشتر است یا بیشترین تعداد رو دارد.

۴: تعداد مهره های قرمز ردیف اول را انگشتان دست راست و تعداد مهره های قرمز ردیف سوم را با انگشتان دست چپ نشان بده. این دو تا با هم چی هستند؟ میگیم با هم برابر هستند.

 

نکته : نحوه بیان مربی در توضیح این گونه مفاهیم بسیار مهم است.

نکته: فعالیت چیدن توسط دانش آموز نیاز به توضیحاتی دارد که مربی باید بتواند به گونه ای آن را آموزش دهد که تمرکز فراگیر افزایش یابد نه اینکه اعتماد به نفس او کاهش یابد.

تصویر شاخص مطلب، به شما ایده بسیار زیادی خواهد داد.

 

تدریس با سبک ریبازی، بروز خلاقیت و افزایش تمرکز را به همراه خواهد داشت.

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی باید به صورت عملی و شهودی در کارگاههای بازی و ریاضی صورت گیرد.

ریبازی سعی دارد  مهارتهای دانش آموزان را همراه با درک مفاهیم ریاضی در طراحی تمرینات افزایش دهد.

ریبازی علم را با تجربه در هم آمیخته است.

تمرینات مفاهیم پایه ای ریاضی برای پیش دبستانی ها با کیت ریبازی

تجربه ریبازی: فراگیران در کارگاههای بازی و ریاضی تمرینات ریاضی را به صورت عملی و شهودی انجام می دهند.

اگر فراگیری نتواند آنها را انجام دهد با تمرین و تکرار سرانجام این مفاهیم را متوجه می شود.

نمونه ای از فعالیتها را با کیت آموزشی ریبازی در تصویر زیر می بینید.

مفاهیم پایه ای ریاضی

آموزش اشکال هندسی همراه با دیگر مفاهیم پایه ای

نمونه ای از تمریناتی که دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی در کارگاههای بازی و ریاضی  انجام می دهند، در زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه ای از فعالیتهای عملی پیش دبستانی ها در کارگاه بازی و ریاضی
 • یک دسته سه تایی از سه گوش های آبی داخل کیت را بردارید.
 • یک دسته از چهارگوشهای قرمز را بردارید که یکی بیشتر از سه گوش های آبی باشد.

در اینجا باید مفهوم کمتر و بیشتر و بخصوص مفهوم سنگین چندتا بیشتر را آموزش دیده باشد.

 • چوب سبز رنگی که درازای آن از همه بزرگتر است را از داخل کیت ریبازی برداشته و به صورت ستونی قرار دهد.
 • سپس سه گوشها را سمت چپ چوب به صورت ردیفی و چهارگوشها را سمت راست چوب به صورت ستونی قرار دهد.
 • چه شکلی به صورت ردیفی چیده شده است؟
 • کدام شکل به صورت ستونی چیده شده است؟
 • تعداد سه گوشها بیشتر است یا چهارگوشها؟
 • چهارگوشها چندتا بیشتر از سه گوشها هستند؟

تجربه ریبازی: اکثرا در اینجا جواب می دهند چهارتا. به مرور و با سبک ریبازی این مفهوم به آنها آموزش داده می شود تا این سوال را به راحتی پاسخ دهند.

نمونه فعالیتهای عملی اول ابتدایی ها در کارگاه بازی و ریاضی

از کیت آموزشی ریبازی

 • از مهره های دومینو دو دسته چهارتایی آبی، دو دسته چهارتایی زرد و یک دسته چهارتایی سفید را بردارید.
 • از مهره های دومینو، دو دسته 5 تایی قرمز و دو دسته 5 تایی سبز را بردارید.
 • یک دسته چهارتایی سه گوش زرد، یک دسته چهارتایی سه گوش آبی، یک دسته چهارتایی سه گوش قرمز و یک دسته چهارتایی سه گوش سبز را بردارید.
 • با مهره های دومینویی که برداشتید مطابق تصویر یک جدولی درست کنید که چهار ردیف و چهار ستون داشته باشد.

نکته: در کارگاه بازی و ریاضی با دستورات مشخص از طرف مربی این جدول را می سازند نه با استفاده از تصویر.

 • با دسته های چهارتایی از سه گوشهایی که برداشتید، جدول زیر را به گونه ای کامل کنید که یک جدول شگفت انگیز داشته باشیم.

 نکته: در کارگاه بازی و ریاضی  ابتدا تا یک مرحله ای، خانه ها را با دستورات مربی پر می کنند و از یک مرحله ای به بعد، باید فراگیران به تنهایی جدول را کامل کنند.

 

جدول شگفت انگیز

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی با کیت ریبازی

 

ریبازی، شمارش یرای پیش دبستانی ها را با سازه های مختلف به آنها آموزش می دهد. یکی از این سازه ها پلکان است. نام این سازه به فراگیر گفته می شود و تفاوت پلکان و پله را با جملات ساده برای او توضیح می دهیم.

شمارش برای پیش دبستانی ها

تصویر1: آموزش شمارش برای پیش دبستانی ها با سازه پلکان

قاعده­ سازه پلکان در دومینو:

 • در ساخت پلکان دقت کنید که آرم مهره ­های رویی هر پله، مشخص نباشد .

فراگیر، مهره ­ها را با دستور شما آماده کند. به عنوان مثال با دستور شما ، یک مهره مشکی، دو مهره زرد، سه مهره سبز، چهار مهره قرمز و پنج مهره آبی را بیاورد.

پلکان را مطابق با تصویر 1 برای شما بسازد.

بعد از ساخت پلکان سوالات متنوعی را به صورت زیر بپرسید.

 • این پلکان چند پله دارد؟ 5 پله
 • پله اول با چند مهره ساخته شده است؟ یک مهره مشکی
 • پله دوم با چند مهره ساخته شده است؟ دو مهره زرد
 • پله چهارم چه رنگی است و با چند مهره ساخته شده است؟ قرمز رنگ و با 4 مهره
 • پله سوم چه رنگی است؟ سبز رنگ

سوال مهم:

روی پله سوم یک مهره هم رنگ با خودش به صورت ایستاده قرار دهد. در اینجا باید به او آموزش دهید که مهره هم رنگ با پله سوم یعنی باید رنگ سبز را بردارد و به صورت ایستاده روی پله سوم قرار دهد.

تجربه ریبازی:

این سوالات در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت های متنوع پرسیده می شود تا فراگیر از درک مطلب بالایی برخوردار گردد

و مهم تر از همه به گونه ی به او آموزش داده می شود که خلاقیت او نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تمرین به سبک ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی:

نکته: آموزش این تمرین نیاز به بیان بسیار ساده و قشنگ دارد.

 • پلکانی با سه پله بسازد که

الف:  پله اول با یک مهره، پله دوم با 3 مهره و پله سوم با پنج مهره ساخته شود.

ب: روی پله دوم یک مهره هم رنگ با پله اول قرار داده شود

مفاهیم اولیه ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

سوالات شما هم زمان با انجام فعالیتهای عملی که توسط دانش آموز صورت می گیرد بیان گردد تا آموزش، جذابیت خاص خود را پیدا کند.

فعالیتهای عملی برای ارزیابی مفاهیم اولیه ریاضی

این سوالات با ابزارهای داخل کیت ریبازی طراحی می شود.

 • چهارگوشی رسم کنند. یک سه گوش داخل چهارگوش بکشند. داخل چهارگوش ۵ مهره بکشند که سه تای آن داخل سه گوش و دوتای آن خارج سه گوش باشد.
  چهار مهره خارج سه گوش قرار دهند که دوتای آنها داخل چهارگوش و دوتای دیگر خارج چهارگوش باشد.
 • آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

  تصویر1: آموزش مفاهیم پایه ای با کیت ریبازی

فعالیت 2:

با چوبهای داخل کیت، یک جاده درست کنند.
سمت راست جاده یک برج بسازند.
سمت چپ جاده یک برج کوتاهتر از برج سمت راست جاده بسازند.
در پایان داخل جاده یکی برج بسازند که بلندترین برج باشه.

سوالات متنوع دیگر را می توان با این فعالیتی که انجام داده اند، طراحی کرد.

 • جاده را خراب کنند ( چوبها را بردارند). سپس بگویند برجی که بین دو برج است، چه رنگی دارد؟ سبز
 • برج سمت راست برجی که با مهره های قرمز ساخته شده است، چه رنگی دارد؟ برج سبز
 • برج سمت چپ برج زرد رنگ چه برجی است؟ هر دو برج سمت چپ برج زرد رنگ ساخته شده اند.

 

آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

تصویر 2: آموزش مفاهیم ریاضی به صورت عملی

 

ابتدا توضیحی در مورد آموزش مفهوم قبل و بعد که اشکالاتی را به بار آورده یا خواهد آورد‌، بیان می کنیم.

مفهوم قبل و بعد یکی از مفاهیم سخت و سنگین برای دانش آموزان دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

متاسفانه این مفهوم به طرق مختلف آموزش داده می شود و باعث سر در گمی حتی بعضی از مربیان و دانش آموزان شده است.

جنبه زمانی و مکانی قبل و بعد

آموزش مفهوم قبل و بعد از دو جنبه قابل بررسی است.

۱:  زمانی

۲: مکانی

جنبه زمانی برای کودکان و حتی بعضی بزرگسالان کمی سخت است که خواسته باشید برای آنها توضیح دهید.

موسساتی که از لحاظ زمانی این مفهوم را آموزش می دهند  ولی بُعد مکانی را از دانش آموز می خواهند، باعث سر در گمی دانش آموز می شوند.

مثلا 6 اردک در یک ردیف که روی آنها به سمت چپ است، را می کشند.

از آنها می خواهند که یک چهارگوش را قبل از اردک سوم بکشد.

جای چهارگوش را جلوی اردک مشخص می کنند و این واقعا گیج کننده است که چهارگوش جلوی اردک، قبل از اردک قرار داشته باشد.

برای این مثال توجیه زمانی وجود دارد ولی تدریس به این نحو واقعا لزومی ندارد.

بعضی ها،  مثال صف نانوایی را برای قبل و بعد بیان می کنند که اینجا بررسی مفهوم قبل و بعد از جنبه زمانی است.

در صف نانوایی، کسی که جلوتر است قبل از کسی که عقب تر است، آمده است.

این جمله مناسب نیست که بگوئیم  نفر جلویی قبل از نفر عقبی قرار دارد. باید بگوئیم قبل از او آمده است.

البته به نظر ما بهتر است این مثال برای مفهوم جلوتر و عقب تر زده شود نه مفهوم قبل و بعد.

 

تدریس مفهوم قبل و بعد از نگاه ریبازی

در آموزش قبل و بعد مهم ترین چیز ، معرفی جهت است.

با توجه به جهت مشخص شده، هر چیزی که از آن رد شده ایم قبل از ما قرار دارد و

هر چیزی که به آن نرسیده ایم بعد از ما قرار دارد.

برای چیزهای قبل از ما، باید نگاه کنیم به پشت سر. هر چیزی که پشت سر ما قرار دارد، قبل از  ماست و ما از آنها رد شده ایم.

هر چیزی که جلوی روی خود می بینیم بعد ما قرار دارد یعنی هنوز  به آنها نرسیده ایم.

حال همین مفهوم را برای اعداد قبل و بعد توضیح می دهیم.

با مفهوم قبل و بعد مکانی بسیار راحت می توان به دانش آموز قبل و بعد اعداد را یاد داد.

مثلا آموزش قبل و بعد اعداد با محور:

دانش آموزان محور اعداد را می کشند.

در دوره ابتدایی، جهت محور  همیشه از چپ به راست است.

برای دانش آموز توضیح میدهید که از صفر به سمت راست حرکت می کنیم تا به 3 برسیم.

رسیدیم به ۳، بایستید.

چه اعدادی قبل از ۳ قرار دارند؟

نگاه کن پشت سر، چه اعدادی می بینی؟

۲، ۱ و ۰.

این سه عدد قبل از ۳ قرار دارند.

اگربپرسند که عدد قبل از ۳: چون فقط یک عدد می خواهد: جواب ۲ است زیرا درست پشت سر 3 قرار دارد.

در همین مثال، متوجه شود قبل از ۳، هم ۲ است هم ۱ و هم صفر

ولی اگر بپرسید عدد قبل ۳ را بگو ، باید فقط ۲ را بگوید.

روش آموزش مفهوم قبل و بعد در کارگاه ریاضی با بازی

با ابزار کیت ریبازی مطابق تصویر زیر، سازه را بسازید.

با استفاده از این سازه می توان مفاهیم مختلفی از قبیل پهن و باریک، شمارش، تقارن، الگو، بلند و کوتاه و …. آموزش داد.

آموزش مفهوم قبل و بعد

بعد از ساخت کل سازه، جهت حرکت رو به فراگیر میگیم و از او می خواهیم با فلش برای ما درست کند.( فلش مشکی داخل تصویر).

همراه با قصه او رو از منزل بیرون آورده ( مهره زرد) و میگیم روی پل بایسته .

از او پرسیده می شود:  روی پل که ایستادی نگاه تو به چه سمتی است؟ ( در اینجا مجدداً، جهت را یادآوری می کنیم )

چه چیزهایی،  قبل تو قرار دارد؟

چه چیزهایی، بعد تو قرار دارد؟

اینجا به فراگیر توضیح  داده می شود که:

هر چیزی که باید چشمات رو برگردونی و نگاه کنی قبل از تو قرار دارند چون از اونها رد شدی.

و هر چیزی که باید به جلو نگاه کنی و ببینی بعد تو قرار دارند.

در این جهت که مشخص کرده:

بچه ها میگن : خونه؛ پله ها قبل من قرار داره

و

بعد من برج و پله های جلویی قرار دارد.

برای آموزش شمارش به همراه افزایش دقت دیداری می توان تمرینهایی زیبایی را طراحی نمود.

ریبازی اکثر فعالیتها و موضوعات آموزشی خود ( مثلا  آموزش شمارش ) را به صورت شهودی و عملی به دانش آموزان آموزش می دهد.

به عنوان مثال آموزش عدد دو رقمی 12 در کارگاه بازی و ریاضی در تصویر زیر می توانید مشاهده نمائید.

در تصویر زیر، مفهوم  عدد 12 که نیاز به 1دسته ده تایی و 2 یکی دارد، با خلاقیت دانش آموز ساخته شده است. ( البته دانش آموزان ساخت برج را قبلا در کارگاه بازی و ریاضی آموخته اند و از آن برای ساخت دسته های ده تایی استفاده کرده اند.)

آموزش عدد دو رقمی

تصویر1: ساخت عدد دو رقمی 12 با خلاقیت دانش آموز

 

تمرینهای مربوط به موضوع شمارش و دیگر مفاهیم پایه ای

نکته: تمرین زیر، آموزش شمارش و دقت دیداری را می طلبد.

تمرین 1: شکلهای مرتبط سمت چپ و راست را به هم وصل کنند.
در ابتدا برای دانش آموز توضیح ندهید که هر یکی از شکل های سمت راست، با استفاده از شمارش اشکال سمت چپ، مرتب شده است. بگذارید خود فراگیر این رابطه را پیدا کند.

آموزش شمارش

تصویر 2: آموزش شمارش با بالا بردن دقت دیداری

 

نکته: با توجه به اینکه در کارگاه بازی و ریاضی، تصویر 3 توسط خود دانش آموز ساخته می شود، می تواند به تمرین 2 پاسخ دهد. در تصویر تعداد مهره ها به وضوح مشخص نیست و شمارش آنها به دقت بسیار بالایی نیاز دارد.

تمرین 2: ( تصویر 3 کاملا با ابزار کیت آموزشی ریبازی ساخته شده است)

 • در برج هیجانی خارج از چهارگوش، از چه رنگهایی استفاده شده است؟
 • تعداد مهره های رنگ قرمز آن را بگو.
 • تعداد سه گوشهایی که داخل چهارگوش ساخته شده است را بگو؟
آموزش داخل و خارج

تصویر3: آموزش شمارش به همراه مفهوم داخل و خارج

 

تمرین 3 ( مخصوص پیش دبستانی ها):

 • اشکال داخل تصویر 4، شما را به یاد چه شکلهایی می اندازد؟ جواب: سه گوش و چهارگوش
 • در سه گوش چند مهره قرمز رنگ به کار رفته است؟ جواب: 4 تا
 • تعداد مهره های قرمز را که در ساخت سه گوش و چهارگوش به کار رفته، بگو. (در اینجا باید شمارش مهره های قرمز را از سه گوش شروع کند و سپس شمارش مهره های داخل چهارگوش را ادامه دهد.) جواب: بعد از 4 باید برود سراغ مهره های قرمز چهارگوش و بشمارد 5، 6 و 7
آموزش شمارش همراه با اشکال هندسی

تصویر4: آموزش شمارش همراه با اشکال هندسی

ریبازی معتقد است که مفهوم “قبل و بعد” یکی از مهم ترین مطالب کاربردی در آموزش ریاضی دوره های پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

برای اشنایی با این مفاهیم  ابتدا پیش نیازها را با دانش آموزان کار کنید.

لینک آموزش مفهوم ” قبل و بعد” از لحاظ مکانی را مطالعه فرموده تا بتوانید تمرینات زیر را برای فراگیران به راحتی آموزش دهید.

نکات بسیار مهم در مفهوم قبل و بعد

 • جهت حرکت
 • جهت نگاه کردن به پشت سر یا جلو

با مشاهده تصویر سوالات زیر را برای فراگیر طراحی کنید.

قبل و بعد

فعالیت 1: 

آموزش مفهوم جهت، شمارش، قبل و بعد:

 • از فراگیر بخواهید با 4 مهره زرد، فلش را به گونه ای بسازد که جهت چپ به راست را نشان دهد. ( فلش زرد رنگ مطابق تصویر)
 • مهره ها را مطابق تصویر بچیند.

با توجه به جهت مشخص شده، سوالات زیر پرسیده شود.

 •  مهره چهارم چه رنگی است؟  سبز رنگ
 • در چینش، چه رنگی بیشتر از همه استفاده شده است؟ قرمز و آبی
 • قبل از مهره پنجم، چه رنگهایی وجود دارد؟ سبز، قرمز، سفید و آبی
 • قبل از مهره سبز، چند مهره وجود دارد؟ 3 تا
 • مهره های قبل و بعد از مهره سفید را نشان بده.

سوال زیر برای اولی ها:

 • تعداد مهره های چیده شده را بگو. چهار مهره سیاه قبل از مهره آبی اولی قرار بده وحساب کن تعداد کل مهره ها چندتا می شود؟

فعالیت2:

جهت حرکت را با فلش از راست به چپ با چهار مهره سیاه نشان دهد.

 چهار مهره دومینو با رنگهای قرمز، سبز، آبی و زرد به فراگیر تحویل دهید.

حال از او بخواهید فعالیتهای زیر را با توجه به جهتی که شما مشخص کرده اید، انجام دهد.

 • ابتدا مهره قرمز، سپس سبز و آبی و در پایان زرد را در روی یک خط راست به صورت تاپلینگ ( آموزش در کتاب کودکان و ریاضی ) بچیند.
 • حال مهره های قبل از مهره آبی را بگوید.
 • مهره های بعد از مهره ی قرمز را بگوید.
 • مهره قبل و بعد مهره ی سبز را بگوید. ( جواب: مهره قبل: قرمز    مهره بعد: آبی )

سوال زیر برای اولی ها:

 • سه مهره سبز را  قبل از مهره قرمز قرار بده و تعداد کل مهره ها را محاسبه کن. توضیح: ابتدا چند مهره داشتیم: 4 تا، چند مهره اضافه کردید؟ 3 تا پس تعدادشون چندتا میشه؟ 7=3+4

 

آموزش اشکال هندسی همراه با مفهوم قبل و بعد

اشکال هندسی و قبل و بعد

نکته: در مفهوم قبل و بعد  تعیین نمودن جهت برای فراگیر بسیار مهم است.

فعالیت 3:

با توجه به فلش سیاه رنگ به سوالات زیر پاسخ دهد.

 • قبل از چهارگوش آبی چند چهارگوش وجود دارد؟ جواب : هیچ تا
 • قبل از چهارگوش زرد، چه شکلهایی می بینی؟ جواب:  سه گوش و چهارگوش ( جواب مرتبط با سوال را برای او توضیح دهید تا در آینده مسائل را بهتر درک کند. در اینجا فقط نام شکلها را می خواهد.)
 • بعد از چهارگوش قرمز چند شکل وجود دارد؟ جواب: سه شکل ( مساله تعداد را می خواهد. اگر گفت دوتا سه گوش و یکی چهارگوش؛ بپرسید: پس چندتاست؟ 3 تا)

سوال برای اولی ها:

اگر به شکل، یک دسته شش تایی سه گوش اضافه کنیم، کل سه گوشهای در شکل چندتا می شوند؟ جواب: 8=6+2

نکته: سعی کنید در آموزش مفاهیم ریاضی، سوالات به گونه ای طرح گردد که مفاهیم قبلی نیز مرور گردد.

ریبازی و کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تیم ریبازی درنظر دارد با کیت آموزشی ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی تمریناتی را برای دانش آموزان در دوره اول ابتدایی طراحی کند و از آنها به صورتی بازیهای زیبا آزمونهایی به عمل آورد.

کافی است فایل زیر را دانلود کرده و با فرزندان پیش دبستانی خود کار کنید.

عزیزانی که قبلا کیت آموزشی ریبازی را تهیه کرده اند این آزمونها می تواند باعث افزایش مهارت آنها شود.

نمونه ای از شکلهایی که با کیت آموزشی ساخته اند.

ریاضی با بازی

کافی است روی لینک زیر کلیک کرده و فایل رو باز کرده و آن را با نوآموزان کار کنید.

 

سوالات ریبازی برای پیش دبستانی ها

فایل بالا نمونه سوالاتی برای پیش دبستانی هاست که با آن می توانند به صورت عملی کار کنند.

لازم به ذکر است که کتاب کودکان و ریاضی خیلی می تواند به شما کمک می کند.

ادامه دارد……..