مفاهیم اولیه ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

سوالات شما هم زمان با انجام فعالیتهای عملی که توسط دانش آموز صورت می گیرد بیان گردد تا آموزش، جذابیت خاص خود را پیدا کند.

فعالیتهای عملی برای ارزیابی مفاهیم اولیه ریاضی

این سوالات با ابزارهای داخل کیت ریبازی طراحی می شود.

 • چهارگوشی رسم کنند. یک سه گوش داخل چهارگوش بکشند. داخل چهارگوش ۵ مهره بکشند که سه تای آن داخل سه گوش و دوتای آن خارج سه گوش باشد.
  چهار مهره خارج سه گوش قرار دهند که دوتای آنها داخل چهارگوش و دوتای دیگر خارج چهارگوش باشد.
 • آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

  تصویر1: آموزش مفاهیم پایه ای با کیت ریبازی

فعالیت 2:

با چوبهای داخل کیت، یک جاده درست کنند.
سمت راست جاده یک برج بسازند.
سمت چپ جاده یک برج کوتاهتر از برج سمت راست جاده بسازند.
در پایان داخل جاده یکی برج بسازند که بلندترین برج باشه.

سوالات متنوع دیگر را می توان با این فعالیتی که انجام داده اند، طراحی کرد.

 • جاده را خراب کنند ( چوبها را بردارند). سپس بگویند برجی که بین دو برج است، چه رنگی دارد؟ سبز
 • برج سمت راست برجی که با مهره های قرمز ساخته شده است، چه رنگی دارد؟ برج سبز
 • برج سمت چپ برج زرد رنگ چه برجی است؟ هر دو برج سمت چپ برج زرد رنگ ساخته شده اند.

 

آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

تصویر 2: آموزش مفاهیم ریاضی به صورت عملی

 

ابتدا توضیحی در مورد آموزش مفهوم قبل و بعد که اشکالاتی را به بار آورده یا خواهد آورد‌، بیان می کنیم.

مفهوم قبل و بعد یکی از مفاهیم سخت و سنگین برای دانش آموزان دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

متاسفانه این مفهوم به طرق مختلف آموزش داده می شود و باعث سر در گمی حتی بعضی از مربیان و دانش آموزان شده است.

جنبه زمانی و مکانی قبل و بعد

آموزش مفهوم قبل و بعد از دو جنبه قابل بررسی است.

۱:  زمانی

۲: مکانی

جنبه زمانی برای کودکان و حتی بعضی بزرگسالان کمی سخت است که خواسته باشید برای آنها توضیح دهید.

موسساتی که از لحاظ زمانی این مفهوم را آموزش می دهند  ولی بُعد مکانی را از دانش آموز می خواهند، باعث سر در گمی دانش آموز می شوند.

مثلا 6 اردک در یک ردیف که روی آنها به سمت چپ است، را می کشند.

از آنها می خواهند که یک چهارگوش را قبل از اردک سوم بکشد.

جای چهارگوش را جلوی اردک مشخص می کنند و این واقعا گیج کننده است که چهارگوش جلوی اردک، قبل از اردک قرار داشته باشد.

برای این مثال توجیه زمانی وجود دارد ولی تدریس به این نحو واقعا لزومی ندارد.

بعضی ها،  مثال صف نانوایی را برای قبل و بعد بیان می کنند که اینجا بررسی مفهوم قبل و بعد از جنبه زمانی است.

در صف نانوایی، کسی که جلوتر است قبل از کسی که عقب تر است، آمده است.

این جمله مناسب نیست که بگوئیم  نفر جلویی قبل از نفر عقبی قرار دارد. باید بگوئیم قبل از او آمده است.

البته به نظر ما بهتر است این مثال برای مفهوم جلوتر و عقب تر زده شود نه مفهوم قبل و بعد.

 

تدریس مفهوم قبل و بعد از نگاه ریبازی

در آموزش قبل و بعد مهم ترین چیز ، معرفی جهت است.

با توجه به جهت مشخص شده، هر چیزی که از آن رد شده ایم قبل از ما قرار دارد و

هر چیزی که به آن نرسیده ایم بعد از ما قرار دارد.

برای چیزهای قبل از ما، باید نگاه کنیم به پشت سر. هر چیزی که پشت سر ما قرار دارد، قبل از  ماست و ما از آنها رد شده ایم.

هر چیزی که جلوی روی خود می بینیم بعد ما قرار دارد یعنی هنوز  به آنها نرسیده ایم.

حال همین مفهوم را برای اعداد قبل و بعد توضیح می دهیم.

با مفهوم قبل و بعد مکانی بسیار راحت می توان به دانش آموز قبل و بعد اعداد را یاد داد.

مثلا آموزش قبل و بعد اعداد با محور:

دانش آموزان محور اعداد را می کشند.

در دوره ابتدایی، جهت محور  همیشه از چپ به راست است.

برای دانش آموز توضیح میدهید که از صفر به سمت راست حرکت می کنیم تا به 3 برسیم.

رسیدیم به ۳، بایستید.

چه اعدادی قبل از ۳ قرار دارند؟

نگاه کن پشت سر، چه اعدادی می بینی؟

۲، ۱ و ۰.

این سه عدد قبل از ۳ قرار دارند.

اگربپرسند که عدد قبل از ۳: چون فقط یک عدد می خواهد: جواب ۲ است زیرا درست پشت سر 3 قرار دارد.

در همین مثال، متوجه شود قبل از ۳، هم ۲ است هم ۱ و هم صفر

ولی اگر بپرسید عدد قبل ۳ را بگو ، باید فقط ۲ را بگوید.

روش آموزش مفهوم قبل و بعد در کارگاه ریاضی با بازی

با ابزار کیت ریبازی مطابق تصویر زیر، سازه را بسازید.

با استفاده از این سازه می توان مفاهیم مختلفی از قبیل پهن و باریک، شمارش، تقارن، الگو، بلند و کوتاه و …. آموزش داد.

آموزش مفهوم قبل و بعد

بعد از ساخت کل سازه، جهت حرکت رو به فراگیر میگیم و از او می خواهیم با فلش برای ما درست کند.( فلش مشکی داخل تصویر).

همراه با قصه او رو از منزل بیرون آورده ( مهره زرد) و میگیم روی پل بایسته .

از او پرسیده می شود:  روی پل که ایستادی نگاه تو به چه سمتی است؟ ( در اینجا مجدداً، جهت را یادآوری می کنیم )

چه چیزهایی،  قبل تو قرار دارد؟

چه چیزهایی، بعد تو قرار دارد؟

اینجا به فراگیر توضیح  داده می شود که:

هر چیزی که باید چشمات رو برگردونی و نگاه کنی قبل از تو قرار دارند چون از اونها رد شدی.

و هر چیزی که باید به جلو نگاه کنی و ببینی بعد تو قرار دارند.

در این جهت که مشخص کرده:

بچه ها میگن : خونه؛ پله ها قبل من قرار داره

و

بعد من برج و پله های جلویی قرار دارد.

برای آموزش شمارش به همراه افزایش دقت دیداری می توان تمرینهایی زیبایی را طراحی نمود.

ریبازی اکثر فعالیتها و موضوعات آموزشی خود ( مثلا  آموزش شمارش ) را به صورت شهودی و عملی به دانش آموزان آموزش می دهد.

به عنوان مثال آموزش عدد دو رقمی 12 در کارگاه بازی و ریاضی در تصویر زیر می توانید مشاهده نمائید.

در تصویر زیر، مفهوم  عدد 12 که نیاز به 1دسته ده تایی و 2 یکی دارد، با خلاقیت دانش آموز ساخته شده است. ( البته دانش آموزان ساخت برج را قبلا در کارگاه بازی و ریاضی آموخته اند و از آن برای ساخت دسته های ده تایی استفاده کرده اند.)

آموزش عدد دو رقمی

تصویر1: ساخت عدد دو رقمی 12 با خلاقیت دانش آموز

 

تمرینهای مربوط به موضوع شمارش و دیگر مفاهیم پایه ای

نکته: تمرین زیر، آموزش شمارش و دقت دیداری را می طلبد.

تمرین 1: شکلهای مرتبط سمت چپ و راست را به هم وصل کنند.
در ابتدا برای دانش آموز توضیح ندهید که هر یکی از شکل های سمت راست، با استفاده از شمارش اشکال سمت چپ، مرتب شده است. بگذارید خود فراگیر این رابطه را پیدا کند.

آموزش شمارش

تصویر 2: آموزش شمارش با بالا بردن دقت دیداری

 

نکته: با توجه به اینکه در کارگاه بازی و ریاضی، تصویر 3 توسط خود دانش آموز ساخته می شود، می تواند به تمرین 2 پاسخ دهد. در تصویر تعداد مهره ها به وضوح مشخص نیست و شمارش آنها به دقت بسیار بالایی نیاز دارد.

تمرین 2: ( تصویر 3 کاملا با ابزار کیت آموزشی ریبازی ساخته شده است)

 • در برج هیجانی خارج از چهارگوش، از چه رنگهایی استفاده شده است؟
 • تعداد مهره های رنگ قرمز آن را بگو.
 • تعداد سه گوشهایی که داخل چهارگوش ساخته شده است را بگو؟
آموزش داخل و خارج

تصویر3: آموزش شمارش به همراه مفهوم داخل و خارج

 

تمرین 3 ( مخصوص پیش دبستانی ها):

 • اشکال داخل تصویر 4، شما را به یاد چه شکلهایی می اندازد؟ جواب: سه گوش و چهارگوش
 • در سه گوش چند مهره قرمز رنگ به کار رفته است؟ جواب: 4 تا
 • تعداد مهره های قرمز را که در ساخت سه گوش و چهارگوش به کار رفته، بگو. (در اینجا باید شمارش مهره های قرمز را از سه گوش شروع کند و سپس شمارش مهره های داخل چهارگوش را ادامه دهد.) جواب: بعد از 4 باید برود سراغ مهره های قرمز چهارگوش و بشمارد 5، 6 و 7
آموزش شمارش همراه با اشکال هندسی

تصویر4: آموزش شمارش همراه با اشکال هندسی

ریبازی معتقد است که مفهوم “قبل و بعد” یکی از مهم ترین مطالب کاربردی در آموزش ریاضی دوره های پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

برای اشنایی با این مفاهیم  ابتدا پیش نیازها را با دانش آموزان کار کنید.

لینک آموزش مفهوم ” قبل و بعد” از لحاظ مکانی را مطالعه فرموده تا بتوانید تمرینات زیر را برای فراگیران به راحتی آموزش دهید.

نکات بسیار مهم در مفهوم قبل و بعد

 • جهت حرکت
 • جهت نگاه کردن به پشت سر یا جلو

با مشاهده تصویر سوالات زیر را برای فراگیر طراحی کنید.

قبل و بعد

فعالیت 1: 

آموزش مفهوم جهت، شمارش، قبل و بعد:

 • از فراگیر بخواهید با 4 مهره زرد، فلش را به گونه ای بسازد که جهت چپ به راست را نشان دهد. ( فلش زرد رنگ مطابق تصویر)
 • مهره ها را مطابق تصویر بچیند.

با توجه به جهت مشخص شده، سوالات زیر پرسیده شود.

 •  مهره چهارم چه رنگی است؟  سبز رنگ
 • در چینش، چه رنگی بیشتر از همه استفاده شده است؟ قرمز و آبی
 • قبل از مهره پنجم، چه رنگهایی وجود دارد؟ سبز، قرمز، سفید و آبی
 • قبل از مهره سبز، چند مهره وجود دارد؟ 3 تا
 • مهره های قبل و بعد از مهره سفید را نشان بده.

سوال زیر برای اولی ها:

 • تعداد مهره های چیده شده را بگو. چهار مهره سیاه قبل از مهره آبی اولی قرار بده وحساب کن تعداد کل مهره ها چندتا می شود؟

فعالیت2:

جهت حرکت را با فلش از راست به چپ با چهار مهره سیاه نشان دهد.

 چهار مهره دومینو با رنگهای قرمز، سبز، آبی و زرد به فراگیر تحویل دهید.

حال از او بخواهید فعالیتهای زیر را با توجه به جهتی که شما مشخص کرده اید، انجام دهد.

 • ابتدا مهره قرمز، سپس سبز و آبی و در پایان زرد را در روی یک خط راست به صورت تاپلینگ ( آموزش در کتاب کودکان و ریاضی ) بچیند.
 • حال مهره های قبل از مهره آبی را بگوید.
 • مهره های بعد از مهره ی قرمز را بگوید.
 • مهره قبل و بعد مهره ی سبز را بگوید. ( جواب: مهره قبل: قرمز    مهره بعد: آبی )

سوال زیر برای اولی ها:

 • سه مهره سبز را  قبل از مهره قرمز قرار بده و تعداد کل مهره ها را محاسبه کن. توضیح: ابتدا چند مهره داشتیم: 4 تا، چند مهره اضافه کردید؟ 3 تا پس تعدادشون چندتا میشه؟ 7=3+4

 

آموزش اشکال هندسی همراه با مفهوم قبل و بعد

اشکال هندسی و قبل و بعد

نکته: در مفهوم قبل و بعد  تعیین نمودن جهت برای فراگیر بسیار مهم است.

فعالیت 3:

با توجه به فلش سیاه رنگ به سوالات زیر پاسخ دهد.

 • قبل از چهارگوش آبی چند چهارگوش وجود دارد؟ جواب : هیچ تا
 • قبل از چهارگوش زرد، چه شکلهایی می بینی؟ جواب:  سه گوش و چهارگوش ( جواب مرتبط با سوال را برای او توضیح دهید تا در آینده مسائل را بهتر درک کند. در اینجا فقط نام شکلها را می خواهد.)
 • بعد از چهارگوش قرمز چند شکل وجود دارد؟ جواب: سه شکل ( مساله تعداد را می خواهد. اگر گفت دوتا سه گوش و یکی چهارگوش؛ بپرسید: پس چندتاست؟ 3 تا)

سوال برای اولی ها:

اگر به شکل، یک دسته شش تایی سه گوش اضافه کنیم، کل سه گوشهای در شکل چندتا می شوند؟ جواب: 8=6+2

نکته: سعی کنید در آموزش مفاهیم ریاضی، سوالات به گونه ای طرح گردد که مفاهیم قبلی نیز مرور گردد.

ریبازی و کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تیم ریبازی درنظر دارد با کیت آموزشی ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی تمریناتی را برای دانش آموزان در دوره اول ابتدایی طراحی کند و از آنها به صورتی بازیهای زیبا آزمونهایی به عمل آورد.

کافی است فایل زیر را دانلود کرده و با فرزندان پیش دبستانی خود کار کنید.

عزیزانی که قبلا کیت آموزشی ریبازی را تهیه کرده اند این آزمونها می تواند باعث افزایش مهارت آنها شود.

نمونه ای از شکلهایی که با کیت آموزشی ساخته اند.

ریاضی با بازی

کافی است روی لینک زیر کلیک کرده و فایل رو باز کرده و آن را با نوآموزان کار کنید.

 

سوالات ریبازی برای پیش دبستانی ها

فایل بالا نمونه سوالاتی برای پیش دبستانی هاست که با آن می توانند به صورت عملی کار کنند.

لازم به ذکر است که کتاب کودکان و ریاضی خیلی می تواند به شما کمک می کند.

ادامه دارد……..

تیم ریبازی معتقد است که ریاضی را باید در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) به صورت عملی و تحلیلی آموزش دهد.

در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) آموزش مفاهیم ریاضی با بازی به گونه ای صورت می گیرد که تحلیل کودک را افزایش دهد.

آموزش مفهوم کم و زیاد

نکته: ریبازی معتقد است که مفاهیم کم و زیاد را به صورت مشاهده ای و همراه با فعالیت عملی آموزش دهید.

 

کافی است تعدادی وسیله کاملا مثل هم را روبروی فراگیر قرار دهید.

ریاضی با بازی

تعدادی دیگر از آن وسیله را به آنها اضافه کنید.

از آنها سوال بپرسید:

 • چه اتفاقی افتاد؟

جواب: تعداد آنها زیاد شد.

به طریق مشابه مفوم کم شدن را به آنها آموزش دهید.

آموزش مفهوم کم و زیاد شدن

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

نکته: دقت کنید که برای آموزش مفاهیم کمتر و بیشتر یک حالت مقایسه ای وجود دارد. البته مقایسه در این حالت بین دو چیز اتفاق می افتد.

مثال: تعدادی مهره زرد رنگ در سمت راست و تعدادی مهره قرمز رنگ در سمت چپ قرار می دهید.

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

از فراگیر سوال می پرسید:

الف: تعداد مهره های کدام رنگ کمتر است؟

جای خالی را با عبارت مناسب بعد از خواندن شما بگوید.

ب: تعداد مهره های قرمر از تعداد مهره های زرد ……… است.

بعد از آموزش مفاهیم پایه ای باید بتواند به سوال زیر پاسخ دهد:

ج: تفاوت سمت چپ و سمت راست را بگوید.

 

تمرین1: فراگیر با استفاده از ابزار کیت آموزشی ریبازی، اشکالی بسازد. سپس با اشکال ساخته شده توسط فراگیر، سوالاتی مربوط به مفهوم کمتر و بیشتر طراحی شود.

آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

 

 بعد از اینکه شکل بالا را ساخت، از او بپرسید:

الف: تعداد مهره های زرد رنگ کمتر است یا آبی رنگ؟

ب: تعداد مهره های قرمز رنگ بیشتر است یا زرد رنگ؟

مشابه این سوال برای کودکان پیش دبستانی و اول ابتدایی طراحی کنید.

تمرین 2: برای شکل زیر سوالات را طراحی کنید و از آنها بپرسید.

 

تمرین 3 : با کیت آموزشی ریبازی، شکل زیر را بسازند و سوالات زیر را پاسح دهند.

الف: سه گوش آبی بیشتر است یا قرمز؟

ب: سه گوش سبز کمتر است یا زرد؟

 

سوال زیر فقط مخصوص فکر کردن و درست دیدن

در تصویر بالا، چند سه گوش دیده می شود؟

 

ادامه دارد….

تیم ریبازی معتقد است که کارگاههای ریاضی با بازی او توانسته است در دل کودکان جا باز کند و باعث علاقه مند شدن کودکان به یادگیری درس ریاضی شود.

ریبازی در کارگاههای ریاضی با بازی اکثر مفاهیم اولیه ریاضی را به صورت عملی و مشاهده ای به نوآموز با انجام بازیهای متفاوت آموزش می دهد.

تمرینهای مفهوم کلفت و نازک در کارگاههای ریاضی با بازی

تمرین 1 : کودک باید در کارگاه، با استفاده از محیط دو چیز نشان دهد که بتوان آنها را  از لحاظ کلفت و نازکی مقایسه کرد.

جواب:

 • میله پنکه و لوله بخاری
 • شلنگ گاز متصل به بخاری و لوله بخاری

تذکر : نمونه های دیگر را از محیط مشاهده کند و برای شما بیاورد.

تمرین 2: با بیان دو مثال تفاوت ضخیم بودن با کلفت بودن را از نظر تیم ریبازی، بیان کنید.

جواب: ریبازی معتقد است کلفتی یا نازکی از نظر قطر با هم مقایسه می شود و ضخامت از لحاظ بعد ارتفاع یک جسم سه بعدی.

مثال1:

 • دو کتاب از نظر ضخامت
 • دو استوانه از نظر کلفتی یا نازکی

تمرین 3 : دو چوب مکعبی شکل از نظر ضخامت با یکدیگر مقایسه می شوند یا از نظر کلفتی؟؟؟

تمرین 4: دو چیز را از محیط پیدا کنید که بتوان از لحاظ ضخامت با یکدیگر مقایسه کرد.

 

نکته1: البته مفاهیم ضخامت و کلفتی، در بیشتر کتابها با یکدیگر هم معنا می باشند.

ولی ریبازی معتقد است که برای  آموزش این مفاهیم باید تفاوت قائل شد و مثالهایی درست و بجا برای کودک بیان شود تا در آینده بتواند مسائل ریاضی را بهتر درک کند.

نکته2: نیازی برای بیان واژه ضخامت در پیش دبستانی نیست ولی کلفتی و نازکی را با مثالهایی که فقط قطر تغییر می کند بیان کنید.

نکته3: اصلا نیازی به معرفی قطر در پیش دبستانی نیست فقط دو شیئی را نشان او دهید که از لحاظ کلفتی مقایسه کمد. مثل لوله پولیکا

نکته4: در کلاسهای بالاتر تفاوت دو واژه کلفتی و ضخامت را به او آموزش دهید.

 

فعالیت عملی تیم ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی

 • بازی برج سازی

مثال2: سازه ای در دومینو داریم که به برج سطح مقطع گرد معروف است. این برج را به نوآموزان و دانش آموزان، آموزش می دهیم.

از آنها می خواهیم دو برج بسازند که یکی از دیگری کلفت تر باشد.

ریاضی با بازی

ساخت برج برای آموزش مفهوم کلفت و نازک

نکته5: ساخت این برج در کتاب “کودکان و ریاضی ” و کاربرده ای دیگر آن توضیح داده شده است.

بازی و ریاضی

برج سطح مقطع گرد

 

 

ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) با ابزار ساده و جذاب، کودک را درگیر آموزش کرده و بدین وسیله آموزش را برای او جذاب و دوست داشتنی می کند.

آموزش “قبل و بعد” برای پیش دبستانی ها در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مواد مورد نیاز داخل کیت آموزشی ریبازی:

یک دسته ۵ تایی رنگ سبز، دو دسته پنج تایی از رنگ آبی، دو دسته دوتایی از رنگ مشکی، یک دسته دوتایی از رنگ سفید، یکی مهره زرد، یکی مهره قرمز و کوچکترین چوب سبز.

وسیله مورد نیاز اضافی : تخته 50 در  50 سانتی متر با ضخامت سه میلی متر

انجام فعالیت در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی):

با 5 مهره سبز یک خانه سمت چپ تخته بسازند. سمت چپ خانه یک پلکان با پل بسازند.

طرفین پل را به صورت خیابان درست کنند به عبارتی جدول گذاری کنند‌ یکی سفید یکی مشکی یکی سفید یکی مشکی. طرف دیگر نیز به همین ترتیب تا یک خیابان درست شود.

برای او داستانی بسازید که مهره های زرد، قرمز و سفید به ترتیب نقش خودش و دو دوستش علی و رضا را بازی می کنند.

داستان به این صورت تعریف کنید.
تو و علی و رضا برای خرید از خونه بیرون آمدید. الان سه نفر شما روی پل ایستاده اید.

در کارگاه ریاضی با بازی، تمام مطالب بالا به صورت تصویر زیر توسط نوآموز ساخته شود.

ریاضی با بازی

تصویر1: آموزش مفهوم قبل و بعد

نکته: در آموزش مفهوم قبل و بعد از لحاظ مکانی، نگاه به پشت سر کردن و نگاه به جلو داشتن یک نکته کلیدی مهم است.

بعد از ساخت تصویر در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) سوالات زیر از نوآموز پرسیده می شود:

 • قبل از رضا چه کسی ایستاده است؟
 • آیا بعد از تو کسی ایستاده است؟
 • خانه قبل از شماهاست یا بعد از شماها؟ چرا؟
 • مهره ها را طوری قرار بده که بتوان گفت رضا بین تو و علی است.
 • حال اگر در حال برگشت به خانه باشید، سوالات را جواب دهید.

تمرین کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

تصویر زیر را بسازیدو با توجه به آن یک داستانی بیان کند. مهره قرمز در داستان نقش نوآموز را بازی می کند. سپس با توجه به داستان بیان شده از مقهوم قبل و بعد سوال پرسیده شود.

بازی و ریاضی

تصویر 2: تمرین قبل و بعد

 

ریبازی معتقد است که کودک باید در کارگاه ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی ) مفاهیم را درک کرده و سپس با استفاده از درک آن مفهوم، مسائل ریاضی را حل کند.

برای شما قبلاً توضیح دادیم که چگونه مفهوم ” بین و وسط” و تفاوت آنها را به کودک آموزش دهید.

همچنین ارزیابی مفهوم “بین و وسط” را به شما آموختیم.

ارتباط “بین و وسط” با “اعداد” در ریاضی

ریبازی در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی ) به طرق مختلف این مفاهیم را به کودک آموزش می دهد و او را ارزیابی می کند.

بازی برای پیش دبستانی ها

ساخت پلکان:

وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو از 5 رنگ. ( رنگ اول یکی، رنگ دوم دوتا، رنگ سوم سه تا و ….)

روش بازی: پلکان ساده را با استفاده از این رنگها بسازند. ( مراجعه به کتاب کودکان و ریاضی )

ریاضی با بازی

آموزش بین و وسط با پلکان ساده

سوال1: بین پله اول و پله پنجم، چند پله وجود دارد؟ جواب: سه پله( پله زرد، سبز و قرمز)

سوال2: پله وسطی با چه رنگی ساخته شده است؟ جواب: پله سوم پله وسطی است. چون دوتا پله این طرفش است و دوتا پله طرف دیگرش پس پله زرد رنگ پله وسطی است.

تمرین: مثل بازی قبل پنج رنگ و از رنگ اول یکی مهره، رنگ دوم 2تا مهره، تا رنگ پنجم 5 تا مهره انتخاب کنبد.

رنگها: سفید، سبز، زرد، قرمز و آبی

درخواست شما از نوآموز:

 • پله ها را طوری بساز که اولین پله رنگ قرمز و آخرین پله رنگ آبی باشد.
 • رنگ پله های بین این دو پله چیست؟ جواب: سفید، زرد و سبز
 • اگر پله وسطی من سبز باشد، تعداد مهره های سبز من چندتا باید باشد؟ جواب: 3 تا

نکته:  در هنگام ساختن پلکان، تک تک این سوالات را برایش توضیح داده و سعی کنید در حین انجام دادن جواب آن را به دست آورد.

 

ریبازی معتقد است که ادبیات ریاضی کودکان در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی) باید تقویت شود.

به همین دلیل در کارگاههای ریاضی با بازی( بازی و ریاضی) عموماً از کودکان توضیح مفاهیم خواسته می شود و کودک موظف است که مفاهیم را به صورت توضیحی بیان کند.

آموزش پهن و باریک در کارگاههای ریاضی با بازی ( بازی و ریاضی)

مثال 1 : مخالف کلمه پهن را بیان کنید. سپس مسیری را از بالا به پایین بسازید که به سمت چپ تغییر مسیر داده و پهن تر شود.

نکته: با کیت آموزشی ریبازی چنین مسیری را می توانید با خلاقیت دانش آموز بسازید.

ریاضی با بازی

آموزش مفهوم پهن و باریک با کیت آموزشی ریبازی

نکته: مهم است که در ساخت این جاده ها هماهنگی اجزای بدن کودک افزایش یافته و باید مهره ها روی یک خط راست قرار دهد. از طرفی می توانید، مهره ها را به گونه ای قرار دهند که باعث شود دقت آنها نیز بالا رود.

آموزش مفهوم پهن و باریک با شکل هندسی چهارگوش کشیده

مثال2: اشکالی مطابق با تصویر زیر بسازد. سپس به سوالات زیر پاسخ دهد.

بازی و ریاضی

مقایسه پهن و باریک بودن چهارگوش کشیده

سوال1: پهن ترین چهارگوش را نشان دهد.

سوال2: چهارگوشی را نشان دهد که درازاری آن از همه بیشتر است.

سوال3: دو چهارگوشی که پهنای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 3: دو چهارگوشی که درازای آن با هم برابر است را نشان دهد.

سوال 4: چهارگوشی را بسازید که از همه این چهارگوشها درازتر و پهن تر باشد.

 

تمرینهای کارگاه ریاضی با بازی (بازی و ریاضی)

تمرین1: شکل زیر را بسازند.

ریبازی

ساخت مسیر U شکل

بعد از ساخت مسیر بالا از آنها بخواهید که مسیری به همین شکل و همین اندازه ولی با پهنای

الف: کمتر

ب: بیشتر

بسازند.

تمرین2: سازه ای مطابق با سازه زیر را بسازند و پهن و باریک بودن مسیرها را مقایسه کند.

بازی و ریاضی

ساخت جاده پهن و باریک در یک نگاه