یکی از مفاهیم ریاضی پیش دبستانی ها، الگوی پیش دبستانی است.

بهتر است آن را به گونه ای آموزش دهید که هوش بینایی و حرکتی کودک تقویت شود.

رسم الگوها در صفحه شطرنجی که با اشکال هندسی همراست، برای فراگیران کمی سخت است.

ابتدا با ابزار موجود در کارگاه بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آن را به کودک آموزش می دهیم.

هم زمان با آموزش ساخت الگوها از آنها می خواهیم که مطابق با فعالیتی که در حال انجام آن هستند روی کاغذ نیز ببینند.

نمونه فعالیتهای عملی الگوی پیش دبستانی

تجربه ریبازی:

با ابزار ریبازی فقط ساخت الگوها را برای پیش دبستانی ها آموزش دهید و برای اول ابتدایی ها هم زمان با ساخت الگوها با خلاقیت خود دانش آموز رسم آنها را نیز در صفحه شطرنجی آموزش دهید.

طریقه توضیح ساخت الگوها برای پیش دبستانی ها:

 • یک دسته سه تایی از چهارگوش های قرمز و یک دسته سه تایی از چهارگوش های آبی بردارید.
 • چهارگوشهای قرمز را سمت راست و چهارگوشهای آبی را سمت چپ  خود قرار دهید.
 • یکی از چهارگوشهای قرمز را بردارید. بگویید مثل شما قرار بدهد. سپس سوالاتی را بپرسید که مفهوم کم شدن را نیز برای او یادآوی کرده باشید.
 • حالا یکی از چهارگوشهای آبی بردارید و پایین تر چهارگوش قرمز مثل من قرار دهید.
 • دوباره یک چهارگوش قرمز برداشته و مثل من قرار دهید.
 • حالا نوبت چه چهارگوشی است؟ کجا باید قرار دهیم؟ قرمز و بالاتر ازآبی ( سعی کنید جمله ای را بگوید که که منظور مکان قرار دادن چهارگوش را برساند اگر نتوانست بگوید برای او بگویید.)
تجربه ریبازی:
 1. بعضی فراگیران با اشاره پاسخ می دهند و بعضی از آنها هم می گویند: اینجا.
 2. سعی کنید ازشون بپرسید که اینجا رو چی می تونیم بگیم؟
 3. سعی کنید جملاتی را به کار ببرید که در آینده یادگیری برای او راحت تر و آسانتر باشد و برای رسم آماده شود.

نمونه جملات: یک خونه جلو چهارگوشِ قرمز، خالی می مونه یا چهارگوش قرمز را بالاترِ چهارگوش آبی قرار میدیم.

 • الان نوبیت چه چهارگوشی است و کجا باید قرار دهیم؟
 • چی در الگو همین جوری تکرار میشه؟ یکی چهارگوش قرمز بالا، یکی چهارگوش آبی پایین

نکات بسیار مهم:

 • مربی خلاق باید بتواند با زبان عامیانه و با استفاده از جملات ساده مفاهیم را به گونه ای آموزش دهد که فراگیر در کلاس اول ابتدایی براحتی این الگوها را رسم کند.
 • برای پیش دبستانی ها قسمت های تکراری الگو را جدا کنید و به آنها مثل هم بودن یا تکرار شدن را آموزش دهید.
 • برای اول ابتدایی ها از دانش آموز بخواهید علاوه بر رسم الگو که در تصویر زیر می بینید، قسمت تکرار شونده الگو را نیز در سمت راست برای شما بسازد و رسم کند.

الگوی پیش دبستانی

 

تمرین: نمونه های زیر را به طریق مشابه برای فراگیران به صورت عملی و شهودی آموزش دهید.

الگوی ریاضی پیش دبستانی

الگوی ریاضی اول ابتدایی

یادآوری ریبازی:

با ابزار داخل کیت ریبازی بیش از هزاران الگو با خلاقیت دانش آموز می تواند ساخته شود.

ریبازی سبکی متفاوت برای تدریس مفاهیم پایه ای ریاضی

مثالهای بیشتر را در کانال تلگرامی ریبازی دنبال کنید.

می توان گفت مفاهیم و نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی ، پایه و فوندانسیونی برای کلاسهای بالاتر هستند و هر چه  این پایه محکم تر نصب گردد، دانش آموز مشکلات کمتری خواهد داشت.

در این مطلب، مفاهیم ردیف و ستون و کم و اضافه شدن را با نمونه سوالاتی مرور می کنیم.

یادگیری این مفاهیم به سبک ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی تاثیر بسیار زیادی روی خلاقیت و تمرکز دانش آموز دارد.

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی مربوط به مفهوم ردیف، ستون، کم و اضافه شدن
ریاضی اول ابتدایی

آموزش ردیف و ستون

نمونه سوالات مقدماتی ردیف و ستون

فعالیت 1:

نکات مهم:

1: حتما باید جهت شمارش ردیفها و ستونها را به  دانش آموز آموزش داده باشید.

2: بعضی ها قرارداد می کنند که ردیفها را از بالا به پایین و ستونها را از چپ به راست می شماریم ولی تجربه ما نشان داده که در همین زمان چگونگی شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش آموز می توان توضیح داد.

سپس سوالات زیر را طرح کنید.

 • در تصویر چند ردیف دیده می شود؟
 • اگر ردیفها را از بالا به پایین بشماریم، در ردیف سوم چند مهره قرمز قرار دارد؟
 • در ردیف دوم تعداد مهره های آبی و سبز روی هم چند تا می شود؟

سوالاتی مشابه با سوالات بالا را برای دانش آموزان طرح کنید تا تسلط کافی به موضوع پیدا کنند.

 

فعالیت 2:

جدول شگفت انگیز اول ابتدایی

 

نمونه سوالات پیشرفته تر:
 • جدول بالا چند ردیف دارد؟
 • اگر ردیفها را از بالا به پایین بشماریم ردیف سوم چند خانه خالی دارد؟
 • اگر ردیفها را از پایین به بالا بشماریم، در ردیف اول جدول، چند چهارگوش داریم؟
 • اگر ستونها را از سمت چپ به راست بشماریم، ستون چهارم چند خانه خالی داد؟ اگر دو چهارگوش دیگر در ستون چهارم قرار دهیم، روی هم چندچهارگوش داخل ستون قرار دارد؟

مشابه با سوالات بالا، سوالات زیادی طرح کنید تا دانش آموز به جدول و ردیف و ستون مسلط شود.

آموزش ریاضی پیش دبستانی به صورت عملی و شهودی با استفاده از بازیهای مهارت افزا، نه تنها دید دانش آموز را نسبت به ریاضی تغییر داده بلکه یادگیری مفاهیم آینده را نیز راحت تر می کند.

نمونه ای از مفاهیم پایه ای ریاضی پیش دبستانی

نمونه ای از فعالیتهای ترکیبی برای مفاهیم پایه ای

در فعالیت زیر فراگیر رنگها، شمارش، اضافه شدن، ردیف و ستون، کمتر(ترین) و بیشتر(ترین)، برابر بودن را مرور می کند.
دوست داریم سه ردیف بچینیم.
در ردیف اول
دو مهره سبز، یک مهره آبی و سه مهره قرمز باشد.

در ردیف دوم
سه مهره آبی، دو مهره قرمز و یک مهره سبز باشد.

در ردیف سوم
دو مهره آبی، یک مهره سبز و سه مهره قرمز باشد.

تصویر زیر، فعالیت بالا را نشان می دهد که با کمک شما توسط فراگیران ساخته می شود.

مفاهیم پایه ای ریاضی پیش دبستانی

بعد از چیدن ( به صورت تاپلینگ : چینش مهره ها به صورتی که با ریزش مهره اول هر ردیف بقیه مهره های آن ردیف نیز بریزد)، نمونه سوالاتی مشابه با سوالات زیر را طرح کنید.
۱: تعداد مهره های رنگ آبی را با انگشتان دست راست خود نشان بده.

۲: در ردیف اول، مهره های آبی و سبز روی هم چندتا میشن؟ با انگشتان دست چپ خود نشان بده.

۳: تعداد مهره های سبز داخل کدام ردیف بیشترین تعداد رو دارد؟
ردیف اول: ۲
ردیف دوم: ۱
ردیف سوم: 1
پس داخل ردیف اول تعداد مهره های سبز  از همه بیشتر است یا بیشترین تعداد رو دارد.

۴: تعداد مهره های قرمز ردیف اول را انگشتان دست راست و تعداد مهره های قرمز ردیف سوم را با انگشتان دست چپ نشان بده. این دو تا با هم چی هستند؟ میگیم با هم برابر هستند.

 

نکته : نحوه بیان مربی در توضیح این گونه مفاهیم بسیار مهم است.

نکته: فعالیت چیدن توسط دانش آموز نیاز به توضیحاتی دارد که مربی باید بتواند به گونه ای آن را آموزش دهد که تمرکز فراگیر افزایش یابد نه اینکه اعتماد به نفس او کاهش یابد.

تصویر شاخص مطلب، به شما ایده بسیار زیادی خواهد داد.

 

تدریس با سبک ریبازی، بروز خلاقیت و افزایش تمرکز را به همراه خواهد داشت.

ریبازی مفهوم اضافه و کم شدن را در کتاب کودکان و ریاضی آموزش داده شده است.

در اینجا سعی داریم مفهوم اضافه و کم شدن را همراه با مفاهیم قبل و بعد به صورت فعالیتهای عملی و انجام بازیهایی به دانش آموزان اول ابتدایی آموزش دهیم

کودک باید مفهوم قبل و بعد را از دوره پیش دبستانی به درستی درک کرده باشد تا بتواند مطلب بیان شده را خوب فرا بگیرد.

نکته زیر را در اینجا لازم می بینیم که بیان کنیم.

نکته: برای آموزش مفهوم قبل و بعد، ذکر این نکته لازم است که هر چه که مجبور شویم به پشت سر نگاه کنیم و ببینیم، قبل از ما قرار دارد و هر چه که نیاز به چنین کاری نباشد بعد از ما قرار دارد.

فعالیتهای عملی به صورت بازی برای آموزش مفاهیم

فراگیر ابتدا با مهره های دومینو داخل کیت آموزشی ریبازی پلکان یکطرفه زیر را بسازند.

آموزش اضافه و کم شدن

پلکان یک طرفه

 

ریبازی ابتدا مفاهیم مورد نیاز را به صورت عملی و همزمان با بازی به  دانش آموز آموزش می دهد.

به عنوان مثال

 • جهت ساخت پله ها را به دانش آموز آموزش می دهد ( از چپ به راست)
 •  پله اول با یک مهره می سازیم. سپس پله دوم با دو مهره و …….
 • شمارش مهره های هر پله و رنگ آنها آموزش داده می شود.
 • مفهوم اضافه و کم شدن
 •  مفهوم قبل و بعد با پرسیدن از فراگیران مرور می شود.

نمونه سوالات اضافه و کم شدن همراه با قبل و بعد

 1. پله چهارم با چند مهره ساخته شده است؟
 2. پله قبل از پله سوم کدام است؟ چه رنگی دارد؟ با چند مهره ساخته شده است؟ اگر یک مهره روی مهره های آن قرار دهیم مهره ها چندتا می شوند؟
 3. پله بعد از پله چهارم با چه رنگی ساخته شده است؟ تعداد مهره های آن چند تاست؟ اگر دو مهره از روی آن برداریم، تعداد مهره های آن چندتا می شود؟

و ……….

این مطلب جهت ایده دادن به مریبان عزیز است که می توان ریاضی را همراه با فعالیتهای عملی و بازی به دانش آموزان آموزش داد.

 

تصویر شاخص مطلب، قطعاتی از کیت آموزشی ریبازی را نشان می دهد که در آن برای آموزش مفاهیم پایه ای از تمرکز و خلاقیت دانش آموز بسیار بهره می گیریم.

ریبازی سعی دارد در سبک تدریس خود، علاوه بر آموزش مفاهیم ریاضی (به صورت عملی و شهودی)، خلاقیت دانش آموزان را نیز بروز دهد.

نمونه ای از فعالیتهای کارگاه بازی و ریاضی تیم ریبازی را در زیر می توانید مطالعه کنید.

فعالیت برای پیش دبستانی ها و اول ابتدایی ها:

 • پنج مهره دومینو از دو رنگ متفاوت به دانش آموز  بدهید. رنگ آبی دو تا و رنگ قرمز سه تا به دانش آموز گفته شود که مهره های قرمز و آبی رو طوری بچیند که فقط مهره های آبی روی مهره های قرمز باشند.

نکته: بگذارید از همان ابتدا فکر کردن را یاد بگیرد و روشی را برای چینش انتخاب کند.

در تصویر زیر می توانید دو طریقِ چیدنِ مهره ها را که مهره های آبی روی مهره های قرمز باشد،  مشاهده کنید.

حالا از دانش آموز بخواهید چند روش دیگر را خودش انتخاب کند و مهره ها را روی هم بچیند.

ریبازی برای خلاقیت و تفکر دانش آموز ارزش زیادی قائل است.

جواب فعالیت را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

خلاقیت

 

فعالیت برای دوم ابتدایی ها:

 • در سه ردیف مهره ها را روی هم چیده ایم.

اگر ردیف وسطی با ۸ مهره چیده شده باشد و یک مهره از ردیف پایینی خودش کمتر و یک مهره از ردیف بالایی خودش بیشتر داشته باشد، تعداد کل مهره ها را به دست آورید.

جواب را با استفاده از ابزار داخل کیت ریبازی همراه با خلاقیت خود بسازند.

تصویر زیر، خلاقیت دانش آموزی را در فعالیت عملی حل مساله نشان می دهد.

خلاقیت

آموزش الگوهای خطی برای اول ابتدایی ها کمی سخت و دشوار است.

اگر بتوانیم قبل از این که این رسم الگوها را روی صفحه شطرنجی به آنها آموزش دهیم، به صورت عملی آنها را با الگوها آشنا کنیم، کار تدریس کمی راحت تر خواهد شد.

یکی از الگوهایی که دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در رسم آن دچار مشکل می شوند، رسم الگوهای خطی در صفحات شطرنجی می باشد.

 

تجربه ریبازی:

ما به تجربه دریافتیم که یکی از اشتباهاتی که دانش آموزان اول ابتدایی آن را انجام می دهند، فاصله گذاری بین خانه های شطرنجی است.

آموزش الگوهای خطی را با مهره های دومینو انجام دهید و رعایت فاصله گذاری را در ساخت الگوها به آنها آموزش دهید.

این سبک تدریس در کارگاههای بازی و ریاضی تیم ریبازی صورت می گیرد.

مثال: ابتدا الگویی با چیدن مهره های دومینو به صورت زرد و سبز مطابق با تصویر زیر بسازید.

آموزش الگوهای خطی

بین این دو ردیف الگویی با مهره های قرمز و آبی بسازند.

دقت کنید که برای ساخت هر کدام از شکلهای الگو از ابتدای مهره های زرد رنگ شروع می کنیم.

نکته:

سعی کنید خلاقیت دانش آموزان را در ایجاد الگوها ارزیابی کنید و بگذارید با تفکر این الگوها را طراحی و خلق کنند.

تصویر زیر ساخت الگویی دیگر را نشان می دهد.

الگوی خطی

تجربه : بهتر است برای ارزیابی دانش آموز، الگویی را بسازید و از او بخواهید ساخت الگو را ادامه دهد.

شاید در نگاه اول ساخت این الگوها آسان به چشم آید ولی نیاز به دقت و توجه بسیار زیادی دارد.

نکات مهم در ساخت الگوهای خطی:

 • چیدن مهره های سبز و زرد در یک خط راست
 • رعایت فاصله ها و نوع قرار دادن مهره ها
 •  تنظیم فاصله بین دو ردیف ( برای این که بتوانید مهره های آبی و قرمز را بین دو ردیف قرار دهید.)

 

تمرین:

الگوی خطی را بسازید که با سه رنگ درست شده باشد و از دانش آموز بخواهید که آن را ادامه دهد. قسمت تکرار شونده الگو را برای شما مشخص کند.

 

نکته: با ابزار داخل کیت ریبازی بی نهایت الگو را می توان طراحی کرد.

ریاضی را با ریبازی برای دانش آموزان جذاب کنید.

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم است.

این مفهوم در کارگاه بازی و ریاضی برای بالا بردن دقت و تمرکز به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو، اشکال هندسی

آموزش شمارش با سازه پلکان یکطرفه

فعالیت1:

 • پنج رنگ را انتخاب کن. ( سفید، قرمز، آبی، سبز و زرد)
 • از رنگ اول، 1 مهره، رنگ دوم 2 مهره، رنگ سوم 3 مهره، رنگ چهارم 4 مهره و رنگ پنجم 5 مهره بردارد.
 • یک پلکان مطابق تصویر زیر درست کند.

 

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها

سازه پلکان برای آموزش شمارش

 

سوالات مرتبط با موضوع به طریق زیر پرسیده شود:

قرارداد: جهت شمارش از چپ به راست ( پله اول با یک مهره، پله دوم با دو مهره و …. پله پنجم با پنج مهره ساخته شده است.)

 

 • کدام رنگ بیشترین تعداد را دارد و تعداد آن را با انگشتان دست راستت نشان بده.
 • تعداد کمترین رنگ چندتاست و با انگشتان دست چپ خود آن را نشان بده.
 • اگر به تعداد مهره­ های پله­ ی چهارم، یک مهره اضافه کنیم، بگو مهره­ های پله چهارم چندتا می­شود؟ با انگشتان دست چپ خود نشان بده
 • اگر به تعداد مهره­ های پله­ ی دوم، دو مهره اضافه کنیم، تعداد مهره های آن چندتا می­شود؟ با انگشتان دست راست نشان بده.

 

آموزش شمارش برای اول ابتدایی ها با استفاده از ابزار کیت ریبازی به گونه ای صورت می گیرد که خلاقیت دانش آموز نیز بروز گردد.

 نمونه فعالیتهای آموزش شمارش با اشکال هندسی

فراگیر با 4 سه گوش، 3 چهارگوش و 2 چهارگوش کشیده، یک طرح دلخواهی را با خلاقیت خود ایجاد کند. سپس بگوید:

 • تعداد کدام شکل از همه بیشتر است؟ جواب: چهارگوش
 • تعداد کدام شکل از همه کمتر است؟جواب: چهارگوش کشیده
 • تعداد سه گوش ها بیشتر است یا تعداد چهارگوشهای کشیده؟ جواب: سه گوش

سعی کنید فراگیر طرحهای متفاوتی با اشکال هندسی ایجاد کند.

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی باید به صورت عملی و شهودی در کارگاههای بازی و ریاضی صورت گیرد.

ریبازی سعی دارد  مهارتهای دانش آموزان را همراه با درک مفاهیم ریاضی در طراحی تمرینات افزایش دهد.

ریبازی علم را با تجربه در هم آمیخته است.

تمرینات مفاهیم پایه ای ریاضی برای پیش دبستانی ها با کیت ریبازی

تجربه ریبازی: فراگیران در کارگاههای بازی و ریاضی تمرینات ریاضی را به صورت عملی و شهودی انجام می دهند.

اگر فراگیری نتواند آنها را انجام دهد با تمرین و تکرار سرانجام این مفاهیم را متوجه می شود.

نمونه ای از فعالیتها را با کیت آموزشی ریبازی در تصویر زیر می بینید.

مفاهیم پایه ای ریاضی

آموزش اشکال هندسی همراه با دیگر مفاهیم پایه ای

نمونه ای از تمریناتی که دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی در کارگاههای بازی و ریاضی  انجام می دهند، در زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه ای از فعالیتهای عملی پیش دبستانی ها در کارگاه بازی و ریاضی
 • یک دسته سه تایی از سه گوش های آبی داخل کیت را بردارید.
 • یک دسته از چهارگوشهای قرمز را بردارید که یکی بیشتر از سه گوش های آبی باشد.

در اینجا باید مفهوم کمتر و بیشتر و بخصوص مفهوم سنگین چندتا بیشتر را آموزش دیده باشد.

 • چوب سبز رنگی که درازای آن از همه بزرگتر است را از داخل کیت ریبازی برداشته و به صورت ستونی قرار دهد.
 • سپس سه گوشها را سمت چپ چوب به صورت ردیفی و چهارگوشها را سمت راست چوب به صورت ستونی قرار دهد.
 • چه شکلی به صورت ردیفی چیده شده است؟
 • کدام شکل به صورت ستونی چیده شده است؟
 • تعداد سه گوشها بیشتر است یا چهارگوشها؟
 • چهارگوشها چندتا بیشتر از سه گوشها هستند؟

تجربه ریبازی: اکثرا در اینجا جواب می دهند چهارتا. به مرور و با سبک ریبازی این مفهوم به آنها آموزش داده می شود تا این سوال را به راحتی پاسخ دهند.

نمونه فعالیتهای عملی اول ابتدایی ها در کارگاه بازی و ریاضی

از کیت آموزشی ریبازی

 • از مهره های دومینو دو دسته چهارتایی آبی، دو دسته چهارتایی زرد و یک دسته چهارتایی سفید را بردارید.
 • از مهره های دومینو، دو دسته 5 تایی قرمز و دو دسته 5 تایی سبز را بردارید.
 • یک دسته چهارتایی سه گوش زرد، یک دسته چهارتایی سه گوش آبی، یک دسته چهارتایی سه گوش قرمز و یک دسته چهارتایی سه گوش سبز را بردارید.
 • با مهره های دومینویی که برداشتید مطابق تصویر یک جدولی درست کنید که چهار ردیف و چهار ستون داشته باشد.

نکته: در کارگاه بازی و ریاضی با دستورات مشخص از طرف مربی این جدول را می سازند نه با استفاده از تصویر.

 • با دسته های چهارتایی از سه گوشهایی که برداشتید، جدول زیر را به گونه ای کامل کنید که یک جدول شگفت انگیز داشته باشیم.

 نکته: در کارگاه بازی و ریاضی  ابتدا تا یک مرحله ای، خانه ها را با دستورات مربی پر می کنند و از یک مرحله ای به بعد، باید فراگیران به تنهایی جدول را کامل کنند.

 

جدول شگفت انگیز

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی با کیت ریبازی

 

جدول شگفت انگیز یکی از مباحث زیبای ریاضی است که دانش آموزان دوره اول ابتدایی با آن ارتباط زیادی دارند.

دانش آموزان باید بتوانند مسائل مرتبط با آن را حل کنند.

برای توضیح جدول شگفت انگیز، ردیف و ستون از ارزش زیادی برخوردار می­باشد. ابتدا این مفاهیم را برای یادآوری از دانش آموزان بپرسید.

آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها با کیت آموزشی ریبازی

سپس با ساختن یک جدول،  به دانش آموز مفهوم جدول شگفت انگیز را توضیح می­دهید و با مثال دیگر نشان دهید که اگر در یک ردیف یا ستون جدول ، دو چیز کاملا مثل هم وجود داشت آن جدول اشتباه کامل شده است.

تصویر زیر ساخت یک جدول شگفت انگیز 3 در 3 ساده را با ابزار کیت آموزشی ریبازی به دانش آموز آموزش می­دهد.

جدول شگفت انگیز

ساخت جدول شگفت انگیز با ابزار کیت آموزشی ریبازی

نکته بسیار مهم:

داخل کارگاههای ریبازی با تجربه ای که کسب شده است، مفاهیم را با استفاده از جملات بسیار روان و نوع سوالاتی که در زیر مشاهده می کنید، به دانش آموز آموزش داده می شود.

نمونه سوالاتی را که از جدول فوق می توانید بپرسید عبارتند از :

 • جدول بالا چند ردیف و چند ستون دارد؟ 3 ردیف و 3 ستون
 • ردیف اول جدول، چند خانه دارد؟ 3 تا
 • تعداد خانه های ردیف اول و دوم جدول را بشمارید. 1، 2، 3، 4، 5، 6. پس ردیف اول و دوم روی هم چند خانه دارند؟ 6 تا
 • رنگ چهارگوش های داخل ردیف اول را از چپ به راست نام ببرید؟ قرمز، سبز و آبی
 • برای کامل کردن این جدول، از هر رنگی چندتا باید داشته باشیم؟ از هر رنگی 3 تا
 • ردیفها را به چند صورت می­توانیم بشماریم و آنها را بگویید؟ دو صورت. از بالا به پایین یا از پایین به بالا
 • رنگ چهارگوشهای داخل ستون سوم را از پایین به بالا نام ببر. سبز، قرمز و آبی

 

تمرین: با استفاده از تصویر شاخص متن، سوالاتی را برای دانش آموزان طراحی کنید.

آموزش الگو در دوره اول ابتدایی یکی از آموزشهای مهم و اساسی است.

مفهوم الگو یکی از راهبردهای حل بعضی از مسائل ریاضی در مقاطع مختلف است.

ریبازی این موضوع را به صورت شهودی و عملی به دانش آموز، آموزش می دهد به گونه ای که مربی بتواند روی تمرکز، دقت و خلاقیت دانش آموز نیز نظارت داشته باشد.

سوالات زیر برای فراگیران کارگاه بازی و ریاضی که با ابزار کیت ریبازی آشنایی دارند، طراحی شده است.

نمونه سوال آموزش الگو الگو برای اول ابتدایی:

 • با ابزار کیت ریبازی، محوری بسازید که الگوی دوتا دوتا را نشان دهد و سپس شمارش اعداد فرد و اعداد زوج را از دانش آموز بخواهید.( نیاز به ذکر اعداد فرد و زوج نیست.)
 • الگوی شمارش 4 تا 4 تا را با ساخت یک برج نشان و سپس شمارش معکوس آن را نیز انجام دهید.

نکته: الگوی شمارش چندتا چندتا را به گونه ای آموزش دهید که هم زمان مفاهیم مختلف را مرور کند.

آموزش الگوی عددی با محور

تصویر 1: آموزش الگو با محور

 

نمونه سوال آموزش الگو برای دوم ابتدایی:

1: با خلاقیت خود و به وسیله ابزار کیت آموزشی ریبازی، یک الگویی بسازید که در هر قسمت تکرار شونده، دو مثلث و یک مربع وجود داشته باشد.

2: با خلاقیت خود و با استفاده از مهره های دومینو یک سازه ای درست کنید که الگوی عددی زیر را نشان دهد.

1,2,3,4,5

راهنمایی: دیوار نوع اول با پایه 5 یکی از سازه هایی است که دانش آموز می تواند با ساخت آن این الگو را توضیح دهد.

در آینده نزدیک می توانید کتاب “کودکان و ریاضی، تکنیکهای خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه” را از طریق سایت ریبازی تهیه نمایید.