ریبازی مفهوم اضافه و کم شدن را در کتاب کودکان و ریاضی آموزش داده شده است.

در اینجا سعی داریم مفهوم اضافه و کم شدن را همراه با مفاهیم قبل و بعد به صورت فعالیتهای عملی و انجام بازیهایی به دانش آموزان اول ابتدایی آموزش دهیم

کودک باید مفهوم قبل و بعد را از دوره پیش دبستانی به درستی درک کرده باشد تا بتواند مطلب بیان شده را خوب فرا بگیرد.

نکته زیر را در اینجا لازم می بینیم که بیان کنیم.

نکته: برای آموزش مفهوم قبل و بعد، ذکر این نکته لازم است که هر چه که مجبور شویم به پشت سر نگاه کنیم و ببینیم، قبل از ما قرار دارد و هر چه که نیاز به چنین کاری نباشد بعد از ما قرار دارد.

فعالیتهای عملی به صورت بازی برای آموزش مفاهیم

فراگیر ابتدا با مهره های دومینو داخل کیت آموزشی ریبازی پلکان یکطرفه زیر را بسازند.

آموزش اضافه و کم شدن

پلکان یک طرفه

 

ریبازی ابتدا مفاهیم مورد نیاز را به صورت عملی و همزمان با بازی به  دانش آموز آموزش می دهد.

به عنوان مثال

 • جهت ساخت پله ها را به دانش آموز آموزش می دهد ( از چپ به راست)
 •  پله اول با یک مهره می سازیم. سپس پله دوم با دو مهره و …….
 • شمارش مهره های هر پله و رنگ آنها آموزش داده می شود.
 • مفهوم اضافه و کم شدن
 •  مفهوم قبل و بعد با پرسیدن از فراگیران مرور می شود.

نمونه سوالات اضافه و کم شدن همراه با قبل و بعد

 1. پله چهارم با چند مهره ساخته شده است؟
 2. پله قبل از پله سوم کدام است؟ چه رنگی دارد؟ با چند مهره ساخته شده است؟ اگر یک مهره روی مهره های آن قرار دهیم مهره ها چندتا می شوند؟
 3. پله بعد از پله چهارم با چه رنگی ساخته شده است؟ تعداد مهره های آن چند تاست؟ اگر دو مهره از روی آن برداریم، تعداد مهره های آن چندتا می شود؟

و ……….

این مطلب جهت ایده دادن به مریبان عزیز است که می توان ریاضی را همراه با فعالیتهای عملی و بازی به دانش آموزان آموزش داد.

 

تصویر شاخص مطلب، قطعاتی از کیت آموزشی ریبازی را نشان می دهد که در آن برای آموزش مفاهیم پایه ای از تمرکز و خلاقیت دانش آموز بسیار بهره می گیریم.

ریبازی سعی دارد در سبک تدریس خود، علاوه بر آموزش مفاهیم ریاضی (به صورت عملی و شهودی)، خلاقیت دانش آموزان را نیز بروز دهد.

نمونه ای از فعالیتهای کارگاه بازی و ریاضی تیم ریبازی را در زیر می توانید مطالعه کنید.

فعالیت برای پیش دبستانی ها و اول ابتدایی ها:

 • پنج مهره دومینو از دو رنگ متفاوت به دانش آموز  بدهید. رنگ آبی دو تا و رنگ قرمز سه تا به دانش آموز گفته شود که مهره های قرمز و آبی رو طوری بچیند که فقط مهره های آبی روی مهره های قرمز باشند.

نکته: بگذارید از همان ابتدا فکر کردن را یاد بگیرد و روشی را برای چینش انتخاب کند.

در تصویر زیر می توانید دو طریقِ چیدنِ مهره ها را که مهره های آبی روی مهره های قرمز باشد،  مشاهده کنید.

حالا از دانش آموز بخواهید چند روش دیگر را خودش انتخاب کند و مهره ها را روی هم بچیند.

ریبازی برای خلاقیت و تفکر دانش آموز ارزش زیادی قائل است.

جواب فعالیت را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

خلاقیت

 

فعالیت برای دوم ابتدایی ها:

 • در سه ردیف مهره ها را روی هم چیده ایم.

اگر ردیف وسطی با ۸ مهره چیده شده باشد و یک مهره از ردیف پایینی خودش کمتر و یک مهره از ردیف بالایی خودش بیشتر داشته باشد، تعداد کل مهره ها را به دست آورید.

جواب را با استفاده از ابزار داخل کیت ریبازی همراه با خلاقیت خود بسازند.

تصویر زیر، خلاقیت دانش آموزی را در فعالیت عملی حل مساله نشان می دهد.

خلاقیت

آموزش الگوهای خطی برای اول ابتدایی ها کمی سخت و دشوار است.

اگر بتوانیم قبل از این که این رسم الگوها را روی صفحه شطرنجی به آنها آموزش دهیم، به صورت عملی آنها را با الگوها آشنا کنیم، کار تدریس کمی راحت تر خواهد شد.

یکی از الگوهایی که دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در رسم آن دچار مشکل می شوند، رسم الگوهای خطی در صفحات شطرنجی می باشد.

 

تجربه ریبازی:

ما به تجربه دریافتیم که یکی از اشتباهاتی که دانش آموزان اول ابتدایی آن را انجام می دهند، فاصله گذاری بین خانه های شطرنجی است.

آموزش الگوهای خطی را با مهره های دومینو انجام دهید و رعایت فاصله گذاری را در ساخت الگوها به آنها آموزش دهید.

این سبک تدریس در کارگاههای بازی و ریاضی تیم ریبازی صورت می گیرد.

مثال: ابتدا الگویی با چیدن مهره های دومینو به صورت زرد و سبز مطابق با تصویر زیر بسازید.

آموزش الگوهای خطی

بین این دو ردیف الگویی با مهره های قرمز و آبی بسازند.

دقت کنید که برای ساخت هر کدام از شکلهای الگو از ابتدای مهره های زرد رنگ شروع می کنیم.

نکته:

سعی کنید خلاقیت دانش آموزان را در ایجاد الگوها ارزیابی کنید و بگذارید با تفکر این الگوها را طراحی و خلق کنند.

تصویر زیر ساخت الگویی دیگر را نشان می دهد.

الگوی خطی

تجربه : بهتر است برای ارزیابی دانش آموز، الگویی را بسازید و از او بخواهید ساخت الگو را ادامه دهد.

شاید در نگاه اول ساخت این الگوها آسان به چشم آید ولی نیاز به دقت و توجه بسیار زیادی دارد.

نکات مهم در ساخت الگوهای خطی:

 • چیدن مهره های سبز و زرد در یک خط راست
 • رعایت فاصله ها و نوع قرار دادن مهره ها
 •  تنظیم فاصله بین دو ردیف ( برای این که بتوانید مهره های آبی و قرمز را بین دو ردیف قرار دهید.)

 

تمرین:

الگوی خطی را بسازید که با سه رنگ درست شده باشد و از دانش آموز بخواهید که آن را ادامه دهد. قسمت تکرار شونده الگو را برای شما مشخص کند.

 

نکته: با ابزار داخل کیت ریبازی بی نهایت الگو را می توان طراحی کرد.

ریاضی را با ریبازی برای دانش آموزان جذاب کنید.

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم است.

این مفهوم در کارگاه بازی و ریاضی برای بالا بردن دقت و تمرکز به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو، اشکال هندسی

آموزش شمارش با سازه پلکان یکطرفه

فعالیت1:

 • پنج رنگ را انتخاب کن. ( سفید، قرمز، آبی، سبز و زرد)
 • از رنگ اول، 1 مهره، رنگ دوم 2 مهره، رنگ سوم 3 مهره، رنگ چهارم 4 مهره و رنگ پنجم 5 مهره بردارد.
 • یک پلکان مطابق تصویر زیر درست کند.

 

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها

سازه پلکان برای آموزش شمارش

 

سوالات مرتبط با موضوع به طریق زیر پرسیده شود:

قرارداد: جهت شمارش از چپ به راست ( پله اول با یک مهره، پله دوم با دو مهره و …. پله پنجم با پنج مهره ساخته شده است.)

 

 • کدام رنگ بیشترین تعداد را دارد و تعداد آن را با انگشتان دست راستت نشان بده.
 • تعداد کمترین رنگ چندتاست و با انگشتان دست چپ خود آن را نشان بده.
 • اگر به تعداد مهره­ های پله­ ی چهارم، یک مهره اضافه کنیم، بگو مهره­ های پله چهارم چندتا می­شود؟ با انگشتان دست چپ خود نشان بده
 • اگر به تعداد مهره­ های پله­ ی دوم، دو مهره اضافه کنیم، تعداد مهره های آن چندتا می­شود؟ با انگشتان دست راست نشان بده.

 

آموزش شمارش برای اول ابتدایی ها با استفاده از ابزار کیت ریبازی به گونه ای صورت می گیرد که خلاقیت دانش آموز نیز بروز گردد.

 نمونه فعالیتهای آموزش شمارش با اشکال هندسی

فراگیر با 4 سه گوش، 3 چهارگوش و 2 چهارگوش کشیده، یک طرح دلخواهی را با خلاقیت خود ایجاد کند. سپس بگوید:

 • تعداد کدام شکل از همه بیشتر است؟ جواب: چهارگوش
 • تعداد کدام شکل از همه کمتر است؟جواب: چهارگوش کشیده
 • تعداد سه گوش ها بیشتر است یا تعداد چهارگوشهای کشیده؟ جواب: سه گوش

سعی کنید فراگیر طرحهای متفاوتی با اشکال هندسی ایجاد کند.

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی باید به صورت عملی و شهودی در کارگاههای بازی و ریاضی صورت گیرد.

ریبازی سعی دارد  مهارتهای دانش آموزان را همراه با درک مفاهیم ریاضی در طراحی تمرینات افزایش دهد.

ریبازی علم را با تجربه در هم آمیخته است.

تمرینات مفاهیم پایه ای ریاضی برای پیش دبستانی ها با کیت ریبازی

تجربه ریبازی: فراگیران در کارگاههای بازی و ریاضی تمرینات ریاضی را به صورت عملی و شهودی انجام می دهند.

اگر فراگیری نتواند آنها را انجام دهد با تمرین و تکرار سرانجام این مفاهیم را متوجه می شود.

نمونه ای از فعالیتها را با کیت آموزشی ریبازی در تصویر زیر می بینید.

مفاهیم پایه ای ریاضی

آموزش اشکال هندسی همراه با دیگر مفاهیم پایه ای

نمونه ای از تمریناتی که دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی در کارگاههای بازی و ریاضی  انجام می دهند، در زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه ای از فعالیتهای عملی پیش دبستانی ها در کارگاه بازی و ریاضی
 • یک دسته سه تایی از سه گوش های آبی داخل کیت را بردارید.
 • یک دسته از چهارگوشهای قرمز را بردارید که یکی بیشتر از سه گوش های آبی باشد.

در اینجا باید مفهوم کمتر و بیشتر و بخصوص مفهوم سنگین چندتا بیشتر را آموزش دیده باشد.

 • چوب سبز رنگی که درازای آن از همه بزرگتر است را از داخل کیت ریبازی برداشته و به صورت ستونی قرار دهد.
 • سپس سه گوشها را سمت چپ چوب به صورت ردیفی و چهارگوشها را سمت راست چوب به صورت ستونی قرار دهد.
 • چه شکلی به صورت ردیفی چیده شده است؟
 • کدام شکل به صورت ستونی چیده شده است؟
 • تعداد سه گوشها بیشتر است یا چهارگوشها؟
 • چهارگوشها چندتا بیشتر از سه گوشها هستند؟

تجربه ریبازی: اکثرا در اینجا جواب می دهند چهارتا. به مرور و با سبک ریبازی این مفهوم به آنها آموزش داده می شود تا این سوال را به راحتی پاسخ دهند.

نمونه فعالیتهای عملی اول ابتدایی ها در کارگاه بازی و ریاضی

از کیت آموزشی ریبازی

 • از مهره های دومینو دو دسته چهارتایی آبی، دو دسته چهارتایی زرد و یک دسته چهارتایی سفید را بردارید.
 • از مهره های دومینو، دو دسته 5 تایی قرمز و دو دسته 5 تایی سبز را بردارید.
 • یک دسته چهارتایی سه گوش زرد، یک دسته چهارتایی سه گوش آبی، یک دسته چهارتایی سه گوش قرمز و یک دسته چهارتایی سه گوش سبز را بردارید.
 • با مهره های دومینویی که برداشتید مطابق تصویر یک جدولی درست کنید که چهار ردیف و چهار ستون داشته باشد.

نکته: در کارگاه بازی و ریاضی با دستورات مشخص از طرف مربی این جدول را می سازند نه با استفاده از تصویر.

 • با دسته های چهارتایی از سه گوشهایی که برداشتید، جدول زیر را به گونه ای کامل کنید که یک جدول شگفت انگیز داشته باشیم.

 نکته: در کارگاه بازی و ریاضی  ابتدا تا یک مرحله ای، خانه ها را با دستورات مربی پر می کنند و از یک مرحله ای به بعد، باید فراگیران به تنهایی جدول را کامل کنند.

 

جدول شگفت انگیز

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی با کیت ریبازی

 

جدول شگفت انگیز یکی از مباحث زیبای ریاضی است که دانش آموزان دوره اول ابتدایی با آن ارتباط زیادی دارند.

دانش آموزان باید بتوانند مسائل مرتبط با آن را حل کنند.

برای توضیح جدول شگفت انگیز، ردیف و ستون از ارزش زیادی برخوردار می­باشد. ابتدا این مفاهیم را برای یادآوری از دانش آموزان بپرسید.

آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها با کیت آموزشی ریبازی

سپس با ساختن یک جدول،  به دانش آموز مفهوم جدول شگفت انگیز را توضیح می­دهید و با مثال دیگر نشان دهید که اگر در یک ردیف یا ستون جدول ، دو چیز کاملا مثل هم وجود داشت آن جدول اشتباه کامل شده است.

تصویر زیر ساخت یک جدول شگفت انگیز 3 در 3 ساده را با ابزار کیت آموزشی ریبازی به دانش آموز آموزش می­دهد.

جدول شگفت انگیز

ساخت جدول شگفت انگیز با ابزار کیت آموزشی ریبازی

نکته بسیار مهم:

داخل کارگاههای ریبازی با تجربه ای که کسب شده است، مفاهیم را با استفاده از جملات بسیار روان و نوع سوالاتی که در زیر مشاهده می کنید، به دانش آموز آموزش داده می شود.

نمونه سوالاتی را که از جدول فوق می توانید بپرسید عبارتند از :

 • جدول بالا چند ردیف و چند ستون دارد؟ 3 ردیف و 3 ستون
 • ردیف اول جدول، چند خانه دارد؟ 3 تا
 • تعداد خانه های ردیف اول و دوم جدول را بشمارید. 1، 2، 3، 4، 5، 6. پس ردیف اول و دوم روی هم چند خانه دارند؟ 6 تا
 • رنگ چهارگوش های داخل ردیف اول را از چپ به راست نام ببرید؟ قرمز، سبز و آبی
 • برای کامل کردن این جدول، از هر رنگی چندتا باید داشته باشیم؟ از هر رنگی 3 تا
 • ردیفها را به چند صورت می­توانیم بشماریم و آنها را بگویید؟ دو صورت. از بالا به پایین یا از پایین به بالا
 • رنگ چهارگوشهای داخل ستون سوم را از پایین به بالا نام ببر. سبز، قرمز و آبی

 

تمرین: با استفاده از تصویر شاخص متن، سوالاتی را برای دانش آموزان طراحی کنید.

آموزش الگو در دوره اول ابتدایی یکی از آموزشهای مهم و اساسی است.

مفهوم الگو یکی از راهبردهای حل بعضی از مسائل ریاضی در مقاطع مختلف است.

ریبازی این موضوع را به صورت شهودی و عملی به دانش آموز، آموزش می دهد به گونه ای که مربی بتواند روی تمرکز، دقت و خلاقیت دانش آموز نیز نظارت داشته باشد.

سوالات زیر برای فراگیران کارگاه بازی و ریاضی که با ابزار کیت ریبازی آشنایی دارند، طراحی شده است.

نمونه سوال آموزش الگو الگو برای اول ابتدایی:

 • با ابزار کیت ریبازی، محوری بسازید که الگوی دوتا دوتا را نشان دهد و سپس شمارش اعداد فرد و اعداد زوج را از دانش آموز بخواهید.( نیاز به ذکر اعداد فرد و زوج نیست.)
 • الگوی شمارش 4 تا 4 تا را با ساخت یک برج نشان و سپس شمارش معکوس آن را نیز انجام دهید.

نکته: الگوی شمارش چندتا چندتا را به گونه ای آموزش دهید که هم زمان مفاهیم مختلف را مرور کند.

آموزش الگوی عددی با محور

تصویر 1: آموزش الگو با محور

 

نمونه سوال آموزش الگو برای دوم ابتدایی:

1: با خلاقیت خود و به وسیله ابزار کیت آموزشی ریبازی، یک الگویی بسازید که در هر قسمت تکرار شونده، دو مثلث و یک مربع وجود داشته باشد.

2: با خلاقیت خود و با استفاده از مهره های دومینو یک سازه ای درست کنید که الگوی عددی زیر را نشان دهد.

1,2,3,4,5

راهنمایی: دیوار نوع اول با پایه 5 یکی از سازه هایی است که دانش آموز می تواند با ساخت آن این الگو را توضیح دهد.

در آینده نزدیک می توانید کتاب “کودکان و ریاضی، تکنیکهای خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه” را از طریق سایت ریبازی تهیه نمایید.

مفهوم دسته بندی یکی از مفاهیم پرکاربرد در ریاضی است و این مفهوم ارتباط مستقیم با اعمال حسابی دارد.

مفهوم دسته بندی را در کارگاههای ریبازی همراه با ساخت سازه ها به دانش آموز آموزش می دهیم.

بروز خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز دانش آموز از اهداف ریبازی در آموزش مفاهیم پایه ای است.

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر 1: خلاقیت دانش آموز در ساخت دسته های 3 تایی

اغلب اوقات، فعالیتهای عملی در کلاس، خستگی تدریس و یادگیری را کاهش می دهد و باعث افزایش بازدهی کلاس می شود.

مفهوم دسته بندی و تجربیات ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی

 • با اشکال و وسایل مختلف، مفهوم دسته بندی را به دانش آموزان آموزش دهید.
 • وسایل را به گونه ای انتخاب کنید که خلاقیت دانش آموز در نوع دسته بندی بروز پیدا کند و از طرفی باعث افزایش دقت و تمرکز او گردد.

نمونه تمرینات دسته بندی در کارگاه ریاضی با بازی

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر2: ساخت دسته های 7 تایی با ابزار کیت ربیازی

با مشاهده تصویر در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.
شکل به ما ………. دسته ……. تایی و …… یکی نشان می دهد که همه مهره ها روی هم می شود: ………..

حال اگر همه این مهره ها را به صورت دسته چهارتایی دسته بندی کنیم:
۳۱ می شود: …….. دسته ۴ تایی و …….. تا یکی

 

نکته: چینش مهره ها به صورت عمودی برای افزایش تمرکز دانش آموز بسیار موثر است.

در کارگاههای ریاضی با بازی، سوالات به صورت متنوع و همراه با ساخت سازه های خلاقانه طراحی می گردد.

نمونه ای از فعالیت ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین: اگر 38 مهره داشته باشیم و خواسته باشیم با آن دسته های ده تایی بسازیم، دسته های ده تایی را چگونه می سازید و در پایان چند یکی برای شما باقی می ماند؟ با مهره های یکی هر سازه ای که دوست دارید بسازید.

منتظر کتاب ریبازی برای مقطع اول ابتدایی باشید.

مفاهیم اولیه ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

سوالات شما هم زمان با انجام فعالیتهای عملی که توسط دانش آموز صورت می گیرد بیان گردد تا آموزش، جذابیت خاص خود را پیدا کند.

فعالیتهای عملی برای ارزیابی مفاهیم اولیه ریاضی

این سوالات با ابزارهای داخل کیت ریبازی طراحی می شود.

 • چهارگوشی رسم کنند. یک سه گوش داخل چهارگوش بکشند. داخل چهارگوش ۵ مهره بکشند که سه تای آن داخل سه گوش و دوتای آن خارج سه گوش باشد.
  چهار مهره خارج سه گوش قرار دهند که دوتای آنها داخل چهارگوش و دوتای دیگر خارج چهارگوش باشد.
 • آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

  تصویر1: آموزش مفاهیم پایه ای با کیت ریبازی

فعالیت 2:

با چوبهای داخل کیت، یک جاده درست کنند.
سمت راست جاده یک برج بسازند.
سمت چپ جاده یک برج کوتاهتر از برج سمت راست جاده بسازند.
در پایان داخل جاده یکی برج بسازند که بلندترین برج باشه.

سوالات متنوع دیگر را می توان با این فعالیتی که انجام داده اند، طراحی کرد.

 • جاده را خراب کنند ( چوبها را بردارند). سپس بگویند برجی که بین دو برج است، چه رنگی دارد؟ سبز
 • برج سمت راست برجی که با مهره های قرمز ساخته شده است، چه رنگی دارد؟ برج سبز
 • برج سمت چپ برج زرد رنگ چه برجی است؟ هر دو برج سمت چپ برج زرد رنگ ساخته شده اند.

 

آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

تصویر 2: آموزش مفاهیم ریاضی به صورت عملی

 

 جدول شگفت انگیز یکی از موضوعات مهم در کلاس های دوره اول ابتدایی است و رابطه مستقیمی با ردیف و ستون دارد.

ریبازی این موضوع را به سبک زیر در کارگاههای ریاضی با بازی آموزش می دهد.

مثال: به جدول زیر نگاه کنید.

جدول شگفت انگیز

تصویر1: جدول شگفت انگیز

دقت کنید: در ابتدا جهت شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش آموز معرفی می کنیم.

شمارش ردیف:  از بالا به پایین

شمارش ستون: از چپ به راست

سوالاتی که از دانش آموز می­پرسید:

 • این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ ج: 9 ردیف و 9 ستون
 • تعداد خونه ­های این جدول چندتاست؟ ج: 81 ( سعی کنید خونه ها را 9 تا 9 تا شمارش کنند)
 • ردیف چندم، تمام خانه هایش پر است؟ ج: فقط ردیف چهارم
 • کدام ردیف فقط یک خانه خالی دارد؟ ج: فقط ردیف هفتم. ( دقت کنید در هر مرحله جهت شمارش ردیف را یادآوری کنید.)
 • این جدول چند پنجره دارد؟ ج: 9 تا
 • پنجره­ هایی که فقط یک خانه خالی را دارند نشان دهند. سه تا از پنجره­ ها فقط یک خانه خالی دارند که باید بتوانند آنها را نمایش دهند.

توضیح چگونگی کامل کردن جدول شگفت انگیز

ابتدا سراغ پنجره­ هایی که فقط یک خونه خالی دارند، می رویم. کدام پنجره هاست؟ نشون بدید.

نکته: پنجره­ ها را فقط نشان دهند. آدرس دهی که ما در اینجا میدهیم نیازی نیست.

از سه پنجره بالا، پنجره سمت راستی، فقط یک خونه خالی دارد. از او بپرسید که این پنجره کدام عدد را ندارد؟ 9. پس 9 را داخل خونه خالی پنجره بنویس.

دو پنجره دیگر نیز که یک خانه خالی را دارد، پر کند. اعداد را با رنگ قرمز نوشتیم تا مشخص شود که در ابتدا کدام اعداد داخل جدول قرار داده شده اند.

در این مرحله، به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم.

ردیف سوم، پنجم، ششم و نهم

اعداد موزد نیاز این ردیفها را با رنگ آبی پر می­ کنیم تا اعداد تکمیل شده در مرحله دوم مشخص باشد.

در این مرحله مجددا نگاه می­ کنیم که کدام پنجره فقط یک خانه خالی دارد.

چهارتا از پنجره­ ها یک خانه خالی دارند. اعداد مورد نیاز آنها را با رنگ سبز پر می­کنیم.

دوباره به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. فقط ردیف دوم. عدد مورد نیاز این ردیف را با رنگ قهوه­ ای پر می کنیم.

زمان بسیار مهم: رسیدیم به جایی که پنجره و ردیفی با یک خونه خالی نداریم.

در این زمان به سراغ ستونهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. ستون دوم، سوم، هفتم و هشتم.

به راحتی اعداد مورد نیاز این خونه را با رنگ صورتی پر می کنیم.

سوالات مختلف برای ارزیابی ردیف و ستون

حال سوالات زیر را بپرسید.

 • دو تا 9 قرمز داریم. یکی از آنها را به او نشان دهید و از او بپرسید که این 9 در ردیف چندم است؟ ردیف سوم یا ردیف دوم ( بستگی دارد که کدام 9 را نشان دانش آموز داده اید.)
 • 5 صورتی رنگ در کدام ردیف و کدام ستون قرار دارد؟ ردیف اول و ستون سوم
 • 4 آبی رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف پنجم و ستون ششم.
 • 4 سبز رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف هشتم و ستون سوم.
جدول سودوکو

تصویر2: جدول شگفت انگیز تکمیل شده

سوالات متنوعی بپرسید تا به صورت ترکیبی مفاهیم را آموزش دهید و ارزیابی کنید.

 • هر پنجره­ای چند خانه دارد؟ 9 خانه
 • دو پنجره روی هم چند خانه دارد؟ 9+9=18  خانه