آموزش شمارش به اول ابتدایی ها یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم است.

این مفهوم در کارگاه بازی و ریاضی برای بالا بردن دقت و تمرکز به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو، اشکال هندسی

آموزش شمارش با سازه پلکان یکطرفه

فعالیت1:

 • پنج رنگ را انتخاب کن. ( سفید، قرمز، آبی، سبز و زرد)
 • از رنگ اول، 1 مهره، رنگ دوم 2 مهره، رنگ سوم 3 مهره، رنگ چهارم 4 مهره و رنگ پنجم 5 مهره بردارد.
 • یک پلکان مطابق تصویر زیر درست کند.

 

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها

سازه پلکان برای آموزش شمارش

 

سوالات مرتبط با موضوع به طریق زیر پرسیده شود:

قرارداد: جهت شمارش از چپ به راست ( پله اول با یک مهره، پله دوم با دو مهره و …. پله پنجم با پنج مهره ساخته شده است.)

 

 • کدام رنگ بیشترین تعداد را دارد و تعداد آن را با انگشتان دست راستت نشان بده.
 • تعداد کمترین رنگ چندتاست و با انگشتان دست چپ خود آن را نشان بده.
 • اگر به تعداد مهره­ های پله­ ی چهارم، یک مهره اضافه کنیم، بگو مهره­ های پله چهارم چندتا می­شود؟ با انگشتان دست چپ خود نشان بده
 • اگر به تعداد مهره­ های پله­ ی دوم، دو مهره اضافه کنیم، تعداد مهره های آن چندتا می­شود؟ با انگشتان دست راست نشان بده.

 

آموزش شمارش برای اول ابتدایی ها با استفاده از ابزار کیت ریبازی به گونه ای صورت می گیرد که خلاقیت دانش آموز نیز بروز گردد.

 نمونه فعالیتهای آموزش شمارش با اشکال هندسی

فراگیر با 4 سه گوش، 3 چهارگوش و 2 چهارگوش کشیده، یک طرح دلخواهی را با خلاقیت خود ایجاد کند. سپس بگوید:

 • تعداد کدام شکل از همه بیشتر است؟ جواب: چهارگوش
 • تعداد کدام شکل از همه کمتر است؟جواب: چهارگوش کشیده
 • تعداد سه گوش ها بیشتر است یا تعداد چهارگوشهای کشیده؟ جواب: سه گوش

سعی کنید فراگیر طرحهای متفاوتی با اشکال هندسی ایجاد کند.

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی باید به صورت عملی و شهودی در کارگاههای بازی و ریاضی صورت گیرد.

ریبازی سعی دارد  مهارتهای دانش آموزان را همراه با درک مفاهیم ریاضی در طراحی تمرینات افزایش دهد.

ریبازی علم را با تجربه در هم آمیخته است.

تمرینات مفاهیم پایه ای ریاضی برای پیش دبستانی ها با کیت ریبازی

تجربه ریبازی: فراگیران در کارگاههای بازی و ریاضی تمرینات ریاضی را به صورت عملی و شهودی انجام می دهند.

اگر فراگیری نتواند آنها را انجام دهد با تمرین و تکرار سرانجام این مفاهیم را متوجه می شود.

نمونه ای از فعالیتها را با کیت آموزشی ریبازی در تصویر زیر می بینید.

مفاهیم پایه ای ریاضی

آموزش اشکال هندسی همراه با دیگر مفاهیم پایه ای

نمونه ای از تمریناتی که دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی در کارگاههای بازی و ریاضی  انجام می دهند، در زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه ای از فعالیتهای عملی پیش دبستانی ها در کارگاه بازی و ریاضی
 • یک دسته سه تایی از سه گوش های آبی داخل کیت را بردارید.
 • یک دسته از چهارگوشهای قرمز را بردارید که یکی بیشتر از سه گوش های آبی باشد.

در اینجا باید مفهوم کمتر و بیشتر و بخصوص مفهوم سنگین چندتا بیشتر را آموزش دیده باشد.

 • چوب سبز رنگی که درازای آن از همه بزرگتر است را از داخل کیت ریبازی برداشته و به صورت ستونی قرار دهد.
 • سپس سه گوشها را سمت چپ چوب به صورت ردیفی و چهارگوشها را سمت راست چوب به صورت ستونی قرار دهد.
 • چه شکلی به صورت ردیفی چیده شده است؟
 • کدام شکل به صورت ستونی چیده شده است؟
 • تعداد سه گوشها بیشتر است یا چهارگوشها؟
 • چهارگوشها چندتا بیشتر از سه گوشها هستند؟

تجربه ریبازی: اکثرا در اینجا جواب می دهند چهارتا. به مرور و با سبک ریبازی این مفهوم به آنها آموزش داده می شود تا این سوال را به راحتی پاسخ دهند.

نمونه فعالیتهای عملی اول ابتدایی ها در کارگاه بازی و ریاضی

از کیت آموزشی ریبازی

 • از مهره های دومینو دو دسته چهارتایی آبی، دو دسته چهارتایی زرد و یک دسته چهارتایی سفید را بردارید.
 • از مهره های دومینو، دو دسته 5 تایی قرمز و دو دسته 5 تایی سبز را بردارید.
 • یک دسته چهارتایی سه گوش زرد، یک دسته چهارتایی سه گوش آبی، یک دسته چهارتایی سه گوش قرمز و یک دسته چهارتایی سه گوش سبز را بردارید.
 • با مهره های دومینویی که برداشتید مطابق تصویر یک جدولی درست کنید که چهار ردیف و چهار ستون داشته باشد.

نکته: در کارگاه بازی و ریاضی با دستورات مشخص از طرف مربی این جدول را می سازند نه با استفاده از تصویر.

 • با دسته های چهارتایی از سه گوشهایی که برداشتید، جدول زیر را به گونه ای کامل کنید که یک جدول شگفت انگیز داشته باشیم.

 نکته: در کارگاه بازی و ریاضی  ابتدا تا یک مرحله ای، خانه ها را با دستورات مربی پر می کنند و از یک مرحله ای به بعد، باید فراگیران به تنهایی جدول را کامل کنند.

 

جدول شگفت انگیز

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی با کیت ریبازی

 

جدول شگفت انگیز یکی از مباحث زیبای ریاضی است که دانش آموزان دوره اول ابتدایی با آن ارتباط زیادی دارند.

دانش آموزان باید بتوانند مسائل مرتبط با آن را حل کنند.

برای توضیح جدول شگفت انگیز، ردیف و ستون از ارزش زیادی برخوردار می­باشد. ابتدا این مفاهیم را برای یادآوری از دانش آموزان بپرسید.

آموزش ردیف و ستون به اول ابتدایی ها با کیت آموزشی ریبازی

سپس با ساختن یک جدول،  به دانش آموز مفهوم جدول شگفت انگیز را توضیح می­دهید و با مثال دیگر نشان دهید که اگر در یک ردیف یا ستون جدول ، دو چیز کاملا مثل هم وجود داشت آن جدول اشتباه کامل شده است.

تصویر زیر ساخت یک جدول شگفت انگیز 3 در 3 ساده را با ابزار کیت آموزشی ریبازی به دانش آموز آموزش می­دهد.

جدول شگفت انگیز

ساخت جدول شگفت انگیز با ابزار کیت آموزشی ریبازی

نکته بسیار مهم:

داخل کارگاههای ریبازی با تجربه ای که کسب شده است، مفاهیم را با استفاده از جملات بسیار روان و نوع سوالاتی که در زیر مشاهده می کنید، به دانش آموز آموزش داده می شود.

نمونه سوالاتی را که از جدول فوق می توانید بپرسید عبارتند از :

 • جدول بالا چند ردیف و چند ستون دارد؟ 3 ردیف و 3 ستون
 • ردیف اول جدول، چند خانه دارد؟ 3 تا
 • تعداد خانه های ردیف اول و دوم جدول را بشمارید. 1، 2، 3، 4، 5، 6. پس ردیف اول و دوم روی هم چند خانه دارند؟ 6 تا
 • رنگ چهارگوش های داخل ردیف اول را از چپ به راست نام ببرید؟ قرمز، سبز و آبی
 • برای کامل کردن این جدول، از هر رنگی چندتا باید داشته باشیم؟ از هر رنگی 3 تا
 • ردیفها را به چند صورت می­توانیم بشماریم و آنها را بگویید؟ دو صورت. از بالا به پایین یا از پایین به بالا
 • رنگ چهارگوشهای داخل ستون سوم را از پایین به بالا نام ببر. سبز، قرمز و آبی

 

تمرین: با استفاده از تصویر شاخص متن، سوالاتی را برای دانش آموزان طراحی کنید.

آموزش الگو در دوره اول ابتدایی یکی از آموزشهای مهم و اساسی است.

مفهوم الگو یکی از راهبردهای حل بعضی از مسائل ریاضی در مقاطع مختلف است.

ریبازی این موضوع را به صورت شهودی و عملی به دانش آموز، آموزش می دهد به گونه ای که مربی بتواند روی تمرکز، دقت و خلاقیت دانش آموز نیز نظارت داشته باشد.

سوالات زیر برای فراگیران کارگاه بازی و ریاضی که با ابزار کیت ریبازی آشنایی دارند، طراحی شده است.

نمونه سوال آموزش الگو الگو برای اول ابتدایی:

 • با ابزار کیت ریبازی، محوری بسازید که الگوی دوتا دوتا را نشان دهد و سپس شمارش اعداد فرد و اعداد زوج را از دانش آموز بخواهید.( نیاز به ذکر اعداد فرد و زوج نیست.)
 • الگوی شمارش 4 تا 4 تا را با ساخت یک برج نشان و سپس شمارش معکوس آن را نیز انجام دهید.

نکته: الگوی شمارش چندتا چندتا را به گونه ای آموزش دهید که هم زمان مفاهیم مختلف را مرور کند.

آموزش الگوی عددی با محور

تصویر 1: آموزش الگو با محور

 

نمونه سوال آموزش الگو برای دوم ابتدایی:

1: با خلاقیت خود و به وسیله ابزار کیت آموزشی ریبازی، یک الگویی بسازید که در هر قسمت تکرار شونده، دو مثلث و یک مربع وجود داشته باشد.

2: با خلاقیت خود و با استفاده از مهره های دومینو یک سازه ای درست کنید که الگوی عددی زیر را نشان دهد.

1,2,3,4,5

راهنمایی: دیوار نوع اول با پایه 5 یکی از سازه هایی است که دانش آموز می تواند با ساخت آن این الگو را توضیح دهد.

در آینده نزدیک می توانید کتاب “کودکان و ریاضی، تکنیکهای خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه” را از طریق سایت ریبازی تهیه نمایید.

مفهوم دسته بندی یکی از مفاهیم پرکاربرد در ریاضی است و این مفهوم ارتباط مستقیم با اعمال حسابی دارد.

مفهوم دسته بندی را در کارگاههای ریبازی همراه با ساخت سازه ها به دانش آموز آموزش می دهیم.

بروز خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز دانش آموز از اهداف ریبازی در آموزش مفاهیم پایه ای است.

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر 1: خلاقیت دانش آموز در ساخت دسته های 3 تایی

اغلب اوقات، فعالیتهای عملی در کلاس، خستگی تدریس و یادگیری را کاهش می دهد و باعث افزایش بازدهی کلاس می شود.

مفهوم دسته بندی و تجربیات ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی

 • با اشکال و وسایل مختلف، مفهوم دسته بندی را به دانش آموزان آموزش دهید.
 • وسایل را به گونه ای انتخاب کنید که خلاقیت دانش آموز در نوع دسته بندی بروز پیدا کند و از طرفی باعث افزایش دقت و تمرکز او گردد.

نمونه تمرینات دسته بندی در کارگاه ریاضی با بازی

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر2: ساخت دسته های 7 تایی با ابزار کیت ربیازی

با مشاهده تصویر در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.
شکل به ما ………. دسته ……. تایی و …… یکی نشان می دهد که همه مهره ها روی هم می شود: ………..

حال اگر همه این مهره ها را به صورت دسته چهارتایی دسته بندی کنیم:
۳۱ می شود: …….. دسته ۴ تایی و …….. تا یکی

 

نکته: چینش مهره ها به صورت عمودی برای افزایش تمرکز دانش آموز بسیار موثر است.

در کارگاههای ریاضی با بازی، سوالات به صورت متنوع و همراه با ساخت سازه های خلاقانه طراحی می گردد.

نمونه ای از فعالیت ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین: اگر 38 مهره داشته باشیم و خواسته باشیم با آن دسته های ده تایی بسازیم، دسته های ده تایی را چگونه می سازید و در پایان چند یکی برای شما باقی می ماند؟ با مهره های یکی هر سازه ای که دوست دارید بسازید.

منتظر کتاب ریبازی برای مقطع اول ابتدایی باشید.

مفاهیم اولیه ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

سوالات شما هم زمان با انجام فعالیتهای عملی که توسط دانش آموز صورت می گیرد بیان گردد تا آموزش، جذابیت خاص خود را پیدا کند.

فعالیتهای عملی برای ارزیابی مفاهیم اولیه ریاضی

این سوالات با ابزارهای داخل کیت ریبازی طراحی می شود.

 • چهارگوشی رسم کنند. یک سه گوش داخل چهارگوش بکشند. داخل چهارگوش ۵ مهره بکشند که سه تای آن داخل سه گوش و دوتای آن خارج سه گوش باشد.
  چهار مهره خارج سه گوش قرار دهند که دوتای آنها داخل چهارگوش و دوتای دیگر خارج چهارگوش باشد.
 • آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

  تصویر1: آموزش مفاهیم پایه ای با کیت ریبازی

فعالیت 2:

با چوبهای داخل کیت، یک جاده درست کنند.
سمت راست جاده یک برج بسازند.
سمت چپ جاده یک برج کوتاهتر از برج سمت راست جاده بسازند.
در پایان داخل جاده یکی برج بسازند که بلندترین برج باشه.

سوالات متنوع دیگر را می توان با این فعالیتی که انجام داده اند، طراحی کرد.

 • جاده را خراب کنند ( چوبها را بردارند). سپس بگویند برجی که بین دو برج است، چه رنگی دارد؟ سبز
 • برج سمت راست برجی که با مهره های قرمز ساخته شده است، چه رنگی دارد؟ برج سبز
 • برج سمت چپ برج زرد رنگ چه برجی است؟ هر دو برج سمت چپ برج زرد رنگ ساخته شده اند.

 

آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

تصویر 2: آموزش مفاهیم ریاضی به صورت عملی

 

 جدول شگفت انگیز یکی از موضوعات مهم در کلاس های دوره اول ابتدایی است و رابطه مستقیمی با ردیف و ستون دارد.

ریبازی این موضوع را به سبک زیر در کارگاههای ریاضی با بازی آموزش می دهد.

مثال: به جدول زیر نگاه کنید.

جدول شگفت انگیز

تصویر1: جدول شگفت انگیز

دقت کنید: در ابتدا جهت شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش آموز معرفی می کنیم.

شمارش ردیف:  از بالا به پایین

شمارش ستون: از چپ به راست

سوالاتی که از دانش آموز می­پرسید:

 • این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ ج: 9 ردیف و 9 ستون
 • تعداد خونه ­های این جدول چندتاست؟ ج: 81 ( سعی کنید خونه ها را 9 تا 9 تا شمارش کنند)
 • ردیف چندم، تمام خانه هایش پر است؟ ج: فقط ردیف چهارم
 • کدام ردیف فقط یک خانه خالی دارد؟ ج: فقط ردیف هفتم. ( دقت کنید در هر مرحله جهت شمارش ردیف را یادآوری کنید.)
 • این جدول چند پنجره دارد؟ ج: 9 تا
 • پنجره­ هایی که فقط یک خانه خالی را دارند نشان دهند. سه تا از پنجره­ ها فقط یک خانه خالی دارند که باید بتوانند آنها را نمایش دهند.

توضیح چگونگی کامل کردن جدول شگفت انگیز

ابتدا سراغ پنجره­ هایی که فقط یک خونه خالی دارند، می رویم. کدام پنجره هاست؟ نشون بدید.

نکته: پنجره­ ها را فقط نشان دهند. آدرس دهی که ما در اینجا میدهیم نیازی نیست.

از سه پنجره بالا، پنجره سمت راستی، فقط یک خونه خالی دارد. از او بپرسید که این پنجره کدام عدد را ندارد؟ 9. پس 9 را داخل خونه خالی پنجره بنویس.

دو پنجره دیگر نیز که یک خانه خالی را دارد، پر کند. اعداد را با رنگ قرمز نوشتیم تا مشخص شود که در ابتدا کدام اعداد داخل جدول قرار داده شده اند.

در این مرحله، به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم.

ردیف سوم، پنجم، ششم و نهم

اعداد موزد نیاز این ردیفها را با رنگ آبی پر می­ کنیم تا اعداد تکمیل شده در مرحله دوم مشخص باشد.

در این مرحله مجددا نگاه می­ کنیم که کدام پنجره فقط یک خانه خالی دارد.

چهارتا از پنجره­ ها یک خانه خالی دارند. اعداد مورد نیاز آنها را با رنگ سبز پر می­کنیم.

دوباره به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. فقط ردیف دوم. عدد مورد نیاز این ردیف را با رنگ قهوه­ ای پر می کنیم.

زمان بسیار مهم: رسیدیم به جایی که پنجره و ردیفی با یک خونه خالی نداریم.

در این زمان به سراغ ستونهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. ستون دوم، سوم، هفتم و هشتم.

به راحتی اعداد مورد نیاز این خونه را با رنگ صورتی پر می کنیم.

سوالات مختلف برای ارزیابی ردیف و ستون

حال سوالات زیر را بپرسید.

 • دو تا 9 قرمز داریم. یکی از آنها را به او نشان دهید و از او بپرسید که این 9 در ردیف چندم است؟ ردیف سوم یا ردیف دوم ( بستگی دارد که کدام 9 را نشان دانش آموز داده اید.)
 • 5 صورتی رنگ در کدام ردیف و کدام ستون قرار دارد؟ ردیف اول و ستون سوم
 • 4 آبی رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف پنجم و ستون ششم.
 • 4 سبز رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف هشتم و ستون سوم.
جدول سودوکو

تصویر2: جدول شگفت انگیز تکمیل شده

سوالات متنوعی بپرسید تا به صورت ترکیبی مفاهیم را آموزش دهید و ارزیابی کنید.

 • هر پنجره­ای چند خانه دارد؟ 9 خانه
 • دو پنجره روی هم چند خانه دارد؟ 9+9=18  خانه

ردیف و ستون یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در دوره اول ابتدایی است که این مبحث ارتباط زیادی با مطالب دیگر ریاضی در دوره های بعدی دارد.

برای ردیف و ستون مقدماتی لینک زیر را مطالعه کنید.

آموزش ردیف و ستون مقدماتی

آموزش ردیف و ستون با ابزار کیت ریبازی

وسایل مورد نیاز: دو دسته چهارتایی از مهره های آبی رنگ، دو دسته ۴ تایی از مهره های زرد رنگ، یک دسته چهارتایی از مهره های سفید رنگ، دو دسته ۵ تایی از مهره های  قرمزرنگ ، دو دسته ۵ تایی از مهره های سبزرنگ و سه گوشهای رنگی

با مهره ها جدول زیر را بسازید.

ردیف و ستون

ساخت جدول 4 در 4

 

شمارش ردیفها را به دو صورت

1: از بالا به پایین

2: از پایین به بالا

می توان انجام داد.

شمارش ستونها را به دو صورت

1: از راست به چپ

2: از چپ به راست

می توان انجام داد.

 

 

ابتدا از دانش آموز بخواهید که

اگر ردیفها را از بالا به پایین بشماریم، فلشی که جهت بالا به پایین را نشان میدهد درست کند یا رسم کند.

فعالیت 1: با سه گوشهای رنگی داخل کیت فعالیتهای زیر را از او بخواهید.

 • همه خونه های ردیف اول را به گونه ای پر کند که رنگ هیچ کدام از سه گوش ها در ردیف اول مثل هم نباشد.
 • سه گوش سبز را داخل خونه اول ردیف دوم قرار بده. ( بیان این مفاهیم بسیار مهم است که دانش آموز به خوبی متوجه شود. تعیین جهت شمارش در هر مرحله باید گفته شود.)
 • کدام یک از خانه های ردیف دوم پر است؟ خانه اول و چهارم.
 • کدام ردیف، سه تا از خانه های آن پر شده است؟

جدول شگفت انگیز

آموزش ردیف و ستون با ابزار کیت ریبازیتمرین برای ستونها:

اگر ستونها را از چپ به راست بشماریم، فلشی که جهت شمارش را نشان میدهد بسازند.

تمرین: همه ی خونه های ستون سوم رو با سه گوشها به گونه ای پر کند که هیچ کدام از سه گوشها مثل هم نباشد.

 

تمرین:

 • جدولی بکشید که هر ردیف ۶ خونه و هر ستون هم ۶ خونه داشته باشد.
 • اگر جهت شمارش ردیف ها از پایین به بالا باشد همه خونه های ردیف اول و ردیف پنجم را اعداد 1 تا 6 پر کنند.
 • اگر جهت شمارش ستونها از راست به چپ باشد همه خونه های ستون اول و  ستون چهارم را با چهارگوشهای رنگی پر کنندکه هیچ رنگی مثل هم نباشد.

ادامه دارد……

ابتدا توضیحی در مورد آموزش مفهوم قبل و بعد که اشکالاتی را به بار آورده یا خواهد آورد‌، بیان می کنیم.

مفهوم قبل و بعد یکی از مفاهیم سخت و سنگین برای دانش آموزان دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

متاسفانه این مفهوم به طرق مختلف آموزش داده می شود و باعث سر در گمی حتی بعضی از مربیان و دانش آموزان شده است.

جنبه زمانی و مکانی قبل و بعد

آموزش مفهوم قبل و بعد از دو جنبه قابل بررسی است.

۱:  زمانی

۲: مکانی

جنبه زمانی برای کودکان و حتی بعضی بزرگسالان کمی سخت است که خواسته باشید برای آنها توضیح دهید.

موسساتی که از لحاظ زمانی این مفهوم را آموزش می دهند  ولی بُعد مکانی را از دانش آموز می خواهند، باعث سر در گمی دانش آموز می شوند.

مثلا 6 اردک در یک ردیف که روی آنها به سمت چپ است، را می کشند.

از آنها می خواهند که یک چهارگوش را قبل از اردک سوم بکشد.

جای چهارگوش را جلوی اردک مشخص می کنند و این واقعا گیج کننده است که چهارگوش جلوی اردک، قبل از اردک قرار داشته باشد.

برای این مثال توجیه زمانی وجود دارد ولی تدریس به این نحو واقعا لزومی ندارد.

بعضی ها،  مثال صف نانوایی را برای قبل و بعد بیان می کنند که اینجا بررسی مفهوم قبل و بعد از جنبه زمانی است.

در صف نانوایی، کسی که جلوتر است قبل از کسی که عقب تر است، آمده است.

این جمله مناسب نیست که بگوئیم  نفر جلویی قبل از نفر عقبی قرار دارد. باید بگوئیم قبل از او آمده است.

البته به نظر ما بهتر است این مثال برای مفهوم جلوتر و عقب تر زده شود نه مفهوم قبل و بعد.

 

تدریس مفهوم قبل و بعد از نگاه ریبازی

در آموزش قبل و بعد مهم ترین چیز ، معرفی جهت است.

با توجه به جهت مشخص شده، هر چیزی که از آن رد شده ایم قبل از ما قرار دارد و

هر چیزی که به آن نرسیده ایم بعد از ما قرار دارد.

برای چیزهای قبل از ما، باید نگاه کنیم به پشت سر. هر چیزی که پشت سر ما قرار دارد، قبل از  ماست و ما از آنها رد شده ایم.

هر چیزی که جلوی روی خود می بینیم بعد ما قرار دارد یعنی هنوز  به آنها نرسیده ایم.

حال همین مفهوم را برای اعداد قبل و بعد توضیح می دهیم.

با مفهوم قبل و بعد مکانی بسیار راحت می توان به دانش آموز قبل و بعد اعداد را یاد داد.

مثلا آموزش قبل و بعد اعداد با محور:

دانش آموزان محور اعداد را می کشند.

در دوره ابتدایی، جهت محور  همیشه از چپ به راست است.

برای دانش آموز توضیح میدهید که از صفر به سمت راست حرکت می کنیم تا به 3 برسیم.

رسیدیم به ۳، بایستید.

چه اعدادی قبل از ۳ قرار دارند؟

نگاه کن پشت سر، چه اعدادی می بینی؟

۲، ۱ و ۰.

این سه عدد قبل از ۳ قرار دارند.

اگربپرسند که عدد قبل از ۳: چون فقط یک عدد می خواهد: جواب ۲ است زیرا درست پشت سر 3 قرار دارد.

در همین مثال، متوجه شود قبل از ۳، هم ۲ است هم ۱ و هم صفر

ولی اگر بپرسید عدد قبل ۳ را بگو ، باید فقط ۲ را بگوید.

روش آموزش مفهوم قبل و بعد در کارگاه ریاضی با بازی

با ابزار کیت ریبازی مطابق تصویر زیر، سازه را بسازید.

با استفاده از این سازه می توان مفاهیم مختلفی از قبیل پهن و باریک، شمارش، تقارن، الگو، بلند و کوتاه و …. آموزش داد.

آموزش مفهوم قبل و بعد

بعد از ساخت کل سازه، جهت حرکت رو به فراگیر میگیم و از او می خواهیم با فلش برای ما درست کند.( فلش مشکی داخل تصویر).

همراه با قصه او رو از منزل بیرون آورده ( مهره زرد) و میگیم روی پل بایسته .

از او پرسیده می شود:  روی پل که ایستادی نگاه تو به چه سمتی است؟ ( در اینجا مجدداً، جهت را یادآوری می کنیم )

چه چیزهایی،  قبل تو قرار دارد؟

چه چیزهایی، بعد تو قرار دارد؟

اینجا به فراگیر توضیح  داده می شود که:

هر چیزی که باید چشمات رو برگردونی و نگاه کنی قبل از تو قرار دارند چون از اونها رد شدی.

و هر چیزی که باید به جلو نگاه کنی و ببینی بعد تو قرار دارند.

در این جهت که مشخص کرده:

بچه ها میگن : خونه؛ پله ها قبل من قرار داره

و

بعد من برج و پله های جلویی قرار دارد.

جدول شگفت انگیز برای اول ابتدایی با مثالهای ساده 3 در 3 و آموزش آن با استفاده از رنگ ها آغاز می شود.

این جدول با توجه به اینکه نیاز به توجه و دقت بالا دارد، ذهن را بسیار تقویت می کند.

در زیر یک جدول سودوکو 4 در 4 که با ابزار کیت ریبازی ساخته شده است و مفاهیم متفاوتی را برای اول ابتدایی ها آموزش می دهد، مشاهده می کنید.

جدول شگفت انگیز اول ابتدایی

تصویر1: جدول شگفت انگیز با ابزار کیت ریبازی

 

تمرین:

 • جدول سودوکو داخل تصویر 1 را کامل کنید.
 • برای تکمیل کردن جدول سودوکو 4 در 4 (رنگی)  روی هم به چند چیز نیاز داریم؟ 16 تا ( 4 تا رنگ متفاوت و از هر رنگی باید چهارتا داشته باشیم.)

ابزاری که مورد نیاز است داخل تصویر داده شده است.

آموزش جدول شگفت انگیز برای اول ابتدایی ها، نیاز به معرفی ردیف، ستون و خانه های آنها و از طرفی معرفی پنجره جداول می باشد.

در فایلی که به صورت لینک زیر برای شما ارسال می شود، یک جدول سودوکو 6 در 6 و مراحل تکمیل کردن آن را  به صورت یک فرآیند برای مربیان اول ابتدایی توضیح داده ایم.

طریقه تکمیل کردن جدول سودوکو برای اول ابتدایی

در لینک بالا، ریبازی جدول شگفت انگیز را  در کارگاه بازی و ریاضی به گونه ای تدریس می کند که در آینده بتواند محور مختصات و پیدا کردن مختصات نقاط را برای دانش آموزان به راحتی آموزش دهد.