آموزش الگو در دوره اول ابتدایی یکی از آموزشهای مهم و اساسی است.

مفهوم الگو یکی از راهبردهای حل بعضی از مسائل ریاضی در مقاطع مختلف است.

ریبازی این موضوع را به صورت شهودی و عملی به دانش آموز، آموزش می دهد به گونه ای که مربی بتواند روی تمرکز، دقت و خلاقیت دانش آموز نیز نظارت داشته باشد.

سوالات زیر برای فراگیران کارگاه بازی و ریاضی که با ابزار کیت ریبازی آشنایی دارند، طراحی شده است.

نمونه سوال آموزش الگو الگو برای اول ابتدایی:

 • با ابزار کیت ریبازی، محوری بسازید که الگوی دوتا دوتا را نشان دهد و سپس شمارش اعداد فرد و اعداد زوج را از دانش آموز بخواهید.( نیاز به ذکر اعداد فرد و زوج نیست.)
 • الگوی شمارش 4 تا 4 تا را با ساخت یک برج نشان و سپس شمارش معکوس آن را نیز انجام دهید.

نکته: الگوی شمارش چندتا چندتا را به گونه ای آموزش دهید که هم زمان مفاهیم مختلف را مرور کند.

آموزش الگوی عددی با محور

تصویر 1: آموزش الگو با محور

 

نمونه سوال آموزش الگو برای دوم ابتدایی:

1: با خلاقیت خود و به وسیله ابزار کیت آموزشی ریبازی، یک الگویی بسازید که در هر قسمت تکرار شونده، دو مثلث و یک مربع وجود داشته باشد.

2: با خلاقیت خود و با استفاده از مهره های دومینو یک سازه ای درست کنید که الگوی عددی زیر را نشان دهد.

1,2,3,4,5

راهنمایی: دیوار نوع اول با پایه 5 یکی از سازه هایی است که دانش آموز می تواند با ساخت آن این الگو را توضیح دهد.

در آینده نزدیک می توانید کتاب “کودکان و ریاضی، تکنیکهای خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه” را از طریق سایت ریبازی تهیه نمایید.

مفهوم دسته بندی یکی از مفاهیم پرکاربرد در ریاضی است و این مفهوم ارتباط مستقیم با اعمال حسابی دارد.

مفهوم دسته بندی را در کارگاههای ریبازی همراه با ساخت سازه ها به دانش آموز آموزش می دهیم.

بروز خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز دانش آموز از اهداف ریبازی در آموزش مفاهیم پایه ای است.

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر 1: خلاقیت دانش آموز در ساخت دسته های 3 تایی

اغلب اوقات، فعالیتهای عملی در کلاس، خستگی تدریس و یادگیری را کاهش می دهد و باعث افزایش بازدهی کلاس می شود.

مفهوم دسته بندی و تجربیات ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی

 • با اشکال و وسایل مختلف، مفهوم دسته بندی را به دانش آموزان آموزش دهید.
 • وسایل را به گونه ای انتخاب کنید که خلاقیت دانش آموز در نوع دسته بندی بروز پیدا کند و از طرفی باعث افزایش دقت و تمرکز او گردد.

نمونه تمرینات دسته بندی در کارگاه ریاضی با بازی

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر2: ساخت دسته های 7 تایی با ابزار کیت ربیازی

با مشاهده تصویر در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.
شکل به ما ………. دسته ……. تایی و …… یکی نشان می دهد که همه مهره ها روی هم می شود: ………..

حال اگر همه این مهره ها را به صورت دسته چهارتایی دسته بندی کنیم:
۳۱ می شود: …….. دسته ۴ تایی و …….. تا یکی

 

نکته: چینش مهره ها به صورت عمودی برای افزایش تمرکز دانش آموز بسیار موثر است.

در کارگاههای ریاضی با بازی، سوالات به صورت متنوع و همراه با ساخت سازه های خلاقانه طراحی می گردد.

نمونه ای از فعالیت ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین: اگر 38 مهره داشته باشیم و خواسته باشیم با آن دسته های ده تایی بسازیم، دسته های ده تایی را چگونه می سازید و در پایان چند یکی برای شما باقی می ماند؟ با مهره های یکی هر سازه ای که دوست دارید بسازید.

منتظر کتاب ریبازی برای مقطع اول ابتدایی باشید.

مفاهیم اولیه ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود.

سوالات شما هم زمان با انجام فعالیتهای عملی که توسط دانش آموز صورت می گیرد بیان گردد تا آموزش، جذابیت خاص خود را پیدا کند.

فعالیتهای عملی برای ارزیابی مفاهیم اولیه ریاضی

این سوالات با ابزارهای داخل کیت ریبازی طراحی می شود.

 • چهارگوشی رسم کنند. یک سه گوش داخل چهارگوش بکشند. داخل چهارگوش ۵ مهره بکشند که سه تای آن داخل سه گوش و دوتای آن خارج سه گوش باشد.
  چهار مهره خارج سه گوش قرار دهند که دوتای آنها داخل چهارگوش و دوتای دیگر خارج چهارگوش باشد.
 • آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

  تصویر1: آموزش مفاهیم پایه ای با کیت ریبازی

فعالیت 2:

با چوبهای داخل کیت، یک جاده درست کنند.
سمت راست جاده یک برج بسازند.
سمت چپ جاده یک برج کوتاهتر از برج سمت راست جاده بسازند.
در پایان داخل جاده یکی برج بسازند که بلندترین برج باشه.

سوالات متنوع دیگر را می توان با این فعالیتی که انجام داده اند، طراحی کرد.

 • جاده را خراب کنند ( چوبها را بردارند). سپس بگویند برجی که بین دو برج است، چه رنگی دارد؟ سبز
 • برج سمت راست برجی که با مهره های قرمز ساخته شده است، چه رنگی دارد؟ برج سبز
 • برج سمت چپ برج زرد رنگ چه برجی است؟ هر دو برج سمت چپ برج زرد رنگ ساخته شده اند.

 

آموزش مفاهیم اولیه ریاضی

تصویر 2: آموزش مفاهیم ریاضی به صورت عملی

 

 جدول شگفت انگیز یکی از موضوعات مهم در کلاس های دوره اول ابتدایی است و رابطه مستقیمی با ردیف و ستون دارد.

ریبازی این موضوع را به سبک زیر در کارگاههای ریاضی با بازی آموزش می دهد.

مثال: به جدول زیر نگاه کنید.

جدول شگفت انگیز

تصویر1: جدول شگفت انگیز

دقت کنید: در ابتدا جهت شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش آموز معرفی می کنیم.

شمارش ردیف:  از بالا به پایین

شمارش ستون: از چپ به راست

سوالاتی که از دانش آموز می­پرسید:

 • این جدول چند ردیف و چند ستون دارد؟ ج: 9 ردیف و 9 ستون
 • تعداد خونه ­های این جدول چندتاست؟ ج: 81 ( سعی کنید خونه ها را 9 تا 9 تا شمارش کنند)
 • ردیف چندم، تمام خانه هایش پر است؟ ج: فقط ردیف چهارم
 • کدام ردیف فقط یک خانه خالی دارد؟ ج: فقط ردیف هفتم. ( دقت کنید در هر مرحله جهت شمارش ردیف را یادآوری کنید.)
 • این جدول چند پنجره دارد؟ ج: 9 تا
 • پنجره­ هایی که فقط یک خانه خالی را دارند نشان دهند. سه تا از پنجره­ ها فقط یک خانه خالی دارند که باید بتوانند آنها را نمایش دهند.

توضیح چگونگی کامل کردن جدول شگفت انگیز

ابتدا سراغ پنجره­ هایی که فقط یک خونه خالی دارند، می رویم. کدام پنجره هاست؟ نشون بدید.

نکته: پنجره­ ها را فقط نشان دهند. آدرس دهی که ما در اینجا میدهیم نیازی نیست.

از سه پنجره بالا، پنجره سمت راستی، فقط یک خونه خالی دارد. از او بپرسید که این پنجره کدام عدد را ندارد؟ 9. پس 9 را داخل خونه خالی پنجره بنویس.

دو پنجره دیگر نیز که یک خانه خالی را دارد، پر کند. اعداد را با رنگ قرمز نوشتیم تا مشخص شود که در ابتدا کدام اعداد داخل جدول قرار داده شده اند.

در این مرحله، به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم.

ردیف سوم، پنجم، ششم و نهم

اعداد موزد نیاز این ردیفها را با رنگ آبی پر می­ کنیم تا اعداد تکمیل شده در مرحله دوم مشخص باشد.

در این مرحله مجددا نگاه می­ کنیم که کدام پنجره فقط یک خانه خالی دارد.

چهارتا از پنجره­ ها یک خانه خالی دارند. اعداد مورد نیاز آنها را با رنگ سبز پر می­کنیم.

دوباره به سراغ ردیفهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. فقط ردیف دوم. عدد مورد نیاز این ردیف را با رنگ قهوه­ ای پر می کنیم.

زمان بسیار مهم: رسیدیم به جایی که پنجره و ردیفی با یک خونه خالی نداریم.

در این زمان به سراغ ستونهایی که فقط یک خانه خالی دارند، می رویم. ستون دوم، سوم، هفتم و هشتم.

به راحتی اعداد مورد نیاز این خونه را با رنگ صورتی پر می کنیم.

سوالات مختلف برای ارزیابی ردیف و ستون

حال سوالات زیر را بپرسید.

 • دو تا 9 قرمز داریم. یکی از آنها را به او نشان دهید و از او بپرسید که این 9 در ردیف چندم است؟ ردیف سوم یا ردیف دوم ( بستگی دارد که کدام 9 را نشان دانش آموز داده اید.)
 • 5 صورتی رنگ در کدام ردیف و کدام ستون قرار دارد؟ ردیف اول و ستون سوم
 • 4 آبی رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف پنجم و ستون ششم.
 • 4 سبز رنگ در کدام ردیف و ستون قرار دارد؟ ردیف هشتم و ستون سوم.
جدول سودوکو

تصویر2: جدول شگفت انگیز تکمیل شده

سوالات متنوعی بپرسید تا به صورت ترکیبی مفاهیم را آموزش دهید و ارزیابی کنید.

 • هر پنجره­ای چند خانه دارد؟ 9 خانه
 • دو پنجره روی هم چند خانه دارد؟ 9+9=18  خانه

ردیف و ستون یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در دوره اول ابتدایی است که این مبحث ارتباط زیادی با مطالب دیگر ریاضی در دوره های بعدی دارد.

برای ردیف و ستون مقدماتی لینک زیر را مطالعه کنید.

آموزش ردیف و ستون مقدماتی

آموزش ردیف و ستون با ابزار کیت ریبازی

وسایل مورد نیاز: دو دسته چهارتایی از مهره های آبی رنگ، دو دسته ۴ تایی از مهره های زرد رنگ، یک دسته چهارتایی از مهره های سفید رنگ، دو دسته ۵ تایی از مهره های  قرمزرنگ ، دو دسته ۵ تایی از مهره های سبزرنگ و سه گوشهای رنگی

با مهره ها جدول زیر را بسازید.

ردیف و ستون

ساخت جدول 4 در 4

 

شمارش ردیفها را به دو صورت

1: از بالا به پایین

2: از پایین به بالا

می توان انجام داد.

شمارش ستونها را به دو صورت

1: از راست به چپ

2: از چپ به راست

می توان انجام داد.

 

 

ابتدا از دانش آموز بخواهید که

اگر ردیفها را از بالا به پایین بشماریم، فلشی که جهت بالا به پایین را نشان میدهد درست کند یا رسم کند.

فعالیت 1: با سه گوشهای رنگی داخل کیت فعالیتهای زیر را از او بخواهید.

 • همه خونه های ردیف اول را به گونه ای پر کند که رنگ هیچ کدام از سه گوش ها در ردیف اول مثل هم نباشد.
 • سه گوش سبز را داخل خونه اول ردیف دوم قرار بده. ( بیان این مفاهیم بسیار مهم است که دانش آموز به خوبی متوجه شود. تعیین جهت شمارش در هر مرحله باید گفته شود.)
 • کدام یک از خانه های ردیف دوم پر است؟ خانه اول و چهارم.
 • کدام ردیف، سه تا از خانه های آن پر شده است؟

جدول شگفت انگیز

آموزش ردیف و ستون با ابزار کیت ریبازیتمرین برای ستونها:

اگر ستونها را از چپ به راست بشماریم، فلشی که جهت شمارش را نشان میدهد بسازند.

تمرین: همه ی خونه های ستون سوم رو با سه گوشها به گونه ای پر کند که هیچ کدام از سه گوشها مثل هم نباشد.

 

تمرین:

 • جدولی بکشید که هر ردیف ۶ خونه و هر ستون هم ۶ خونه داشته باشد.
 • اگر جهت شمارش ردیف ها از پایین به بالا باشد همه خونه های ردیف اول و ردیف پنجم را اعداد 1 تا 6 پر کنند.
 • اگر جهت شمارش ستونها از راست به چپ باشد همه خونه های ستون اول و  ستون چهارم را با چهارگوشهای رنگی پر کنندکه هیچ رنگی مثل هم نباشد.

ادامه دارد……

ابتدا توضیحی در مورد آموزش مفهوم قبل و بعد که اشکالاتی را به بار آورده یا خواهد آورد‌، بیان می کنیم.

مفهوم قبل و بعد یکی از مفاهیم سخت و سنگین برای دانش آموزان دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی است.

متاسفانه این مفهوم به طرق مختلف آموزش داده می شود و باعث سر در گمی حتی بعضی از مربیان و دانش آموزان شده است.

جنبه زمانی و مکانی قبل و بعد

آموزش مفهوم قبل و بعد از دو جنبه قابل بررسی است.

۱:  زمانی

۲: مکانی

جنبه زمانی برای کودکان و حتی بعضی بزرگسالان کمی سخت است که خواسته باشید برای آنها توضیح دهید.

موسساتی که از لحاظ زمانی این مفهوم را آموزش می دهند  ولی بُعد مکانی را از دانش آموز می خواهند، باعث سر در گمی دانش آموز می شوند.

مثلا 6 اردک در یک ردیف که روی آنها به سمت چپ است، را می کشند.

از آنها می خواهند که یک چهارگوش را قبل از اردک سوم بکشد.

جای چهارگوش را جلوی اردک مشخص می کنند و این واقعا گیج کننده است که چهارگوش جلوی اردک، قبل از اردک قرار داشته باشد.

برای این مثال توجیه زمانی وجود دارد ولی تدریس به این نحو واقعا لزومی ندارد.

بعضی ها،  مثال صف نانوایی را برای قبل و بعد بیان می کنند که اینجا بررسی مفهوم قبل و بعد از جنبه زمانی است.

در صف نانوایی، کسی که جلوتر است قبل از کسی که عقب تر است، آمده است.

این جمله مناسب نیست که بگوئیم  نفر جلویی قبل از نفر عقبی قرار دارد. باید بگوئیم قبل از او آمده است.

البته به نظر ما بهتر است این مثال برای مفهوم جلوتر و عقب تر زده شود نه مفهوم قبل و بعد.

 

تدریس مفهوم قبل و بعد از نگاه ریبازی

در آموزش قبل و بعد مهم ترین چیز ، معرفی جهت است.

با توجه به جهت مشخص شده، هر چیزی که از آن رد شده ایم قبل از ما قرار دارد و

هر چیزی که به آن نرسیده ایم بعد از ما قرار دارد.

برای چیزهای قبل از ما، باید نگاه کنیم به پشت سر. هر چیزی که پشت سر ما قرار دارد، قبل از  ماست و ما از آنها رد شده ایم.

هر چیزی که جلوی روی خود می بینیم بعد ما قرار دارد یعنی هنوز  به آنها نرسیده ایم.

حال همین مفهوم را برای اعداد قبل و بعد توضیح می دهیم.

با مفهوم قبل و بعد مکانی بسیار راحت می توان به دانش آموز قبل و بعد اعداد را یاد داد.

مثلا آموزش قبل و بعد اعداد با محور:

دانش آموزان محور اعداد را می کشند.

در دوره ابتدایی، جهت محور  همیشه از چپ به راست است.

برای دانش آموز توضیح میدهید که از صفر به سمت راست حرکت می کنیم تا به 3 برسیم.

رسیدیم به ۳، بایستید.

چه اعدادی قبل از ۳ قرار دارند؟

نگاه کن پشت سر، چه اعدادی می بینی؟

۲، ۱ و ۰.

این سه عدد قبل از ۳ قرار دارند.

اگربپرسند که عدد قبل از ۳: چون فقط یک عدد می خواهد: جواب ۲ است زیرا درست پشت سر 3 قرار دارد.

در همین مثال، متوجه شود قبل از ۳، هم ۲ است هم ۱ و هم صفر

ولی اگر بپرسید عدد قبل ۳ را بگو ، باید فقط ۲ را بگوید.

روش آموزش مفهوم قبل و بعد در کارگاه ریاضی با بازی

با ابزار کیت ریبازی مطابق تصویر زیر، سازه را بسازید.

با استفاده از این سازه می توان مفاهیم مختلفی از قبیل پهن و باریک، شمارش، تقارن، الگو، بلند و کوتاه و …. آموزش داد.

آموزش مفهوم قبل و بعد

بعد از ساخت کل سازه، جهت حرکت رو به فراگیر میگیم و از او می خواهیم با فلش برای ما درست کند.( فلش مشکی داخل تصویر).

همراه با قصه او رو از منزل بیرون آورده ( مهره زرد) و میگیم روی پل بایسته .

از او پرسیده می شود:  روی پل که ایستادی نگاه تو به چه سمتی است؟ ( در اینجا مجدداً، جهت را یادآوری می کنیم )

چه چیزهایی،  قبل تو قرار دارد؟

چه چیزهایی، بعد تو قرار دارد؟

اینجا به فراگیر توضیح  داده می شود که:

هر چیزی که باید چشمات رو برگردونی و نگاه کنی قبل از تو قرار دارند چون از اونها رد شدی.

و هر چیزی که باید به جلو نگاه کنی و ببینی بعد تو قرار دارند.

در این جهت که مشخص کرده:

بچه ها میگن : خونه؛ پله ها قبل من قرار داره

و

بعد من برج و پله های جلویی قرار دارد.

جدول شگفت انگیز برای اول ابتدایی با مثالهای ساده 3 در 3 و آموزش آن با استفاده از رنگ ها آغاز می شود.

این جدول با توجه به اینکه نیاز به توجه و دقت بالا دارد، ذهن را بسیار تقویت می کند.

در زیر یک جدول سودوکو 4 در 4 که با ابزار کیت ریبازی ساخته شده است و مفاهیم متفاوتی را برای اول ابتدایی ها آموزش می دهد، مشاهده می کنید.

جدول شگفت انگیز اول ابتدایی

تصویر1: جدول شگفت انگیز با ابزار کیت ریبازی

 

تمرین:

 • جدول سودوکو داخل تصویر 1 را کامل کنید.
 • برای تکمیل کردن جدول سودوکو 4 در 4 (رنگی)  روی هم به چند چیز نیاز داریم؟ 16 تا ( 4 تا رنگ متفاوت و از هر رنگی باید چهارتا داشته باشیم.)

ابزاری که مورد نیاز است داخل تصویر داده شده است.

آموزش جدول شگفت انگیز برای اول ابتدایی ها، نیاز به معرفی ردیف، ستون و خانه های آنها و از طرفی معرفی پنجره جداول می باشد.

در فایلی که به صورت لینک زیر برای شما ارسال می شود، یک جدول سودوکو 6 در 6 و مراحل تکمیل کردن آن را  به صورت یک فرآیند برای مربیان اول ابتدایی توضیح داده ایم.

طریقه تکمیل کردن جدول سودوکو برای اول ابتدایی

در لینک بالا، ریبازی جدول شگفت انگیز را  در کارگاه بازی و ریاضی به گونه ای تدریس می کند که در آینده بتواند محور مختصات و پیدا کردن مختصات نقاط را برای دانش آموزان به راحتی آموزش دهد.

آموزش الگو برای اول ابتدایی ها را می توانید با جملات مناسبی آغاز کنید:

 • الگو را می توانیم با آهنگ مشخصی بخوانیم.
 • هر الگو باید نظم مشخصی داشته باشد.
 • اگر بتوانیم از رابطه هایی که به ما داده اند، رابطه های بعدی را حدس بزنیم یک الگو داریم.
 • در الگو، قسمتهای تکراری داریم و شما باید بتوانید آن قسمتی که تکرار می شود را پیدا کنید.

در کلاس اول الگوهای هندسی ( با شکل ) و الگوهای عددی داریم. در این جا الگوهایی را با ابزار کیت ریبازی برای شما معرفی می کنیم.

ابزار کیت ریبازی به گونه ای هستند که در آموزش هر موضوعی خلاقیت را نیز در نظر می گیرند و باعث بروز خلاقیت دانش آموز می شود.

مثال: تصویر زیر نمونه ای از الگوهایی هستند که با کیت ریبازی ساخته می شوند.

شما می توانید دانش آموز را ارزیابی کنید تا قسمت تکرار شونده الگو را برای شما مشخص کند.

آموزش الگو برای اول ابتدایی

تصویر1: آموزش الگو با استفاده از کیت ریبازی

نکته: الگوهای داخل تصویر هر کدام باعث افزایش دقت و تمرکز کودک می گردد.

توضیح الگوهای داخل تصویر 1

در کارگاه بازی و ریاضی، آموزش الگو برای اول ابتدایی ها به گونه ای صورت می گیرد که دقت و تمرکز مورد توجه قرار گیرد.

در الگوی ساخته شده با مهره های دومینو، علاوه بر رنگها، طریقه قرار دادن مهره ها نیز مهم است.

در الگوی اشکال هندسی، قرار دادن سه گوش در چه راستایی یکی از نکات مهم است.

قسمتی از تصویر که با مهره های فلزی ساخته شده است نیاز به تمرکز دارد.

از طرفی طریقه قرار دادن آنها در هر مرحله متفاوت می باشد.

مثال دیگری از الگوها را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

آموزش الگو برای ابتدایی ها

تصویر2: ساخت الگو با ابزار کیت ریبازی

 

دانش آموزان دوره اول ابتدایی با ابزار کیت ریبازی می توانید بی نهایت الگو خلق کنند و خلاقیت خود را در طراحی افزایش دهند.

ریبازی مفهوم تقارن را برای اول ابتدایی ها (به کمک ابزار کیت آموزشی)، به گونه ای یاد می دهد که خلاقیت آنها نیز بروز کند.

آموزش مفهوم تقارن برای اول ابتدایی ها

لینک ریبازی و تقارن را برای شروع آموزش تقارن مطالعه کنید.

برای اول ابتدایی ها می توان با کمک کیت ریبازی سوالات زیر را طراحی نمود.

نکته: قبل از مطالعه این مطلب  کتاب کودکان و ریاضی؛ تکنیک های خلاق برای آموزش مفاهیم اولیه “ را تهیه نموده و آن را مطالعه نمایید.

تمرین 1: با کمک مهره های دومینو یک پلکان دو طرفه بسازید به گونه ای که:

تقارن داشته باشد و خط تقارن آن عمودی باشد.

آموزش تقارن برای اول ابتدایی

تصویر1: ساخت پلکان دو طرفه برای آموزش تقارن

نکته:دلیل جذاب بودن سبک ریبازی

 • طراحی سازه ها توسط دانش آموز و برزو خلاقیت او
 • مشاهده سوالات متنوع در یک لحظه از کلاس

 

نمونه سوالات برای  پرسیدن مفاهیم پایه ای

 • کدام رنگ بیشترین تعداد را دارد؟ سبز
 • اگر مهره های پله آبی رنگ سمت چپ با سمت راست جمع کنیم تعداد آنها چند می شود؟ 6=3+3
 • یک جمع برای مهره های قرمز و آبی سمت چپ بنویس.
 • یک جمع برای مهره های قرمز و آبی سمت راست بنویس.

نکته: در اینجا توضیح دهید که:

چون شکل، خط تقارن دارند، پس تعداد مهره های قرمز و آبی سمت راست و چپ با هم برابر هستند. پس اگر جمع یک طرف به دست آوریم، طرف دیگر نیز همان می باشد.

 • تعداد مهره های قرمز رنگ سمت راست را با انگشتان دست راست و تعداد مهره های زرد رنگ سمت چپ را با انگشتان دست چپ نشان دهید.

نکته: مفاهیم ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی بسیار متنوع با دانش آموزان تمرین می شود تا به آنها نشان دهیم که ریاضی دارای جذابیت و زیبایی است.

تقارن با کیت آموزشی ریبازی

تصاویر زیر با ابزار داخل کیت آموزشی ریبازی ساخته شده است.

تمرین2: تصویر زیر را به گونه ای کامل کنید که شکل متقارن شود. خط تقارن شکل عمودی است یا افقی؟

آموزش تقارن اول ابتدایی

تصویر2: ساخت اشکال متقارن با کیت آموزشی ریبازی

سوالات مرتبط با تصویر 2:

 • اگر شکلی خط تقارن داشته باشد، 5 تا سه گوش سمت چپ داشته باشد، کل شکل چندتا سه گوش داشته باشد؟
 • خط تقارن آن عمودی است یا افقی؟
 • وقتی شکل متقارن شود، تعداد کل اشکال هندسی چندتاست؟

تمرین3: شکل زیر را به گونه ای کامل کنید که شکل متقارن شود. خط تقارن عمودی است یا افقی؟ سوالات پایه ای برای آن طرح کنید.

آموزش تقارن

تصویر3: ساخت شکل متقارن با کیت ریبازی

 

نکته: دانش آموزان با کیت آموزشی ریبازی تصاویر خلاقانه متنوعی را می توانند طراحی نمایند.

 

مفاهیم کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها از مفاهیم پایه ای در ریاضی است که فراگیر باید به درستی آن ر ا درک کند تا در ریاضی مفاهیم مرتبط با آن را به درستی یاد بگیرد.

سعی کنید این مفاهیم را با فعالیتهای عملی به دانش آموزان آموزش دهید.

آموزش کمتر و بیشتر مقدماتی برای دانش آموزان

مفاهیم کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها همراه با مفهوم تقارن را به وسیله کیت ریبازی، آموزش می دهیم.

نکته: مساله بسیار مهم در فعالیتهای عملی این است که قبل از وارد شدن به کلاس، مسائل و ابزار مورد نیاز برای هر دانش آموز مشخص شده باشد.

مثال: طرح زیر را ببینید و سپس سوالات زیر را از دانش آموز بپرسید.

آموزش کمتر و بیشتر

تصویر1: آموزش کمتر و بیشتر با خلاقیت

الف: تعداد مهره های هر رنگ را بگوید.
جواب:زرد : ۸ تا؛ آبی و سبز: ۶ تا؛ قرمز و سفید: ۴ تا

ب: تعداد مهره های رنگ سفید با تعداد مهره های کدام رنگ برابر است؟
جواب: قرمز؛

اگر دانش آموز با نمادهای مساوی، کمتر و بیشتر آشنا شده باشد، برای او توضیح می دهید که

داریم: 4=4

ج: تعداد مهره های سفید از تعداد کدام رنگها کمتر است؟
جواب: زرد (8 تا) ، آبی و سبز ( هر دو 6 تا ) 

به همین ترتیب برای دانش آموز توضیح دهید که: 8 > 4  و 6 > 4

د: آیا ستون سفید، شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است یا نه؟

جواب: بله

در کارگاه بازی و ریاضی از دانش آموز، خواسته می شود که با مهره ها طرحهای دیگری را به گونه ای بسازد که سمت چپ و راست، تقارن داشته باشد.

خلاقیت دانش آموز را در ایجاد طرحهای زیبا، محک بزنید.

از این سازه ها، سوالات متنوع زیادی را می توانید طرح کنید و دانش آموز را به همکاری با خود، تشویق کنید.

نمونه ای از طرحهای دیگر

کمتر و بیشتر و تقارن

تصویر2: طرحهایی برای آموزش ومفاهیم پایه ای

 

با استفاده از کیت آموزشی ریبازی می توان مفاهیم پایه ای را به دانش آموزان همراه با بروز خلاقیت و افزایش تمرکز آموزش داد.

تصاویر زیر با وسایل داخل کیت آموزشی ریبازی ساخته شده اند.

نمونه سوالات تصویر3:

 • در تصویر زیر،سه گوشهای شکل سمت راست بیشتر است یا شکل سمت چپ؟
 • دو شکل داخل تصویر روی هم چند چهارگوش دارد؟
 • چهارگوشهای سمت راست، چندتا بیشتر از چهارگوشهای سمت چپ هستند؟
کمتر و بیشتر

تصویر3: آموزش کمتر و بیشتر با اشکال هندسی کیت ریبازی

 

ساخت تصاویر زیر علاوه بر بالا بردن تمرکز دانش آموز، به شما ایده می دهد که سوالات متنوعی برای دانش آموز طراحی کنید.

نمونه سوالات تصویر 4:

 • نام رنگی که بیشترین تعداد را دارد بگو. جواب: قرمز
 • تعداد کدام رنگ برابر با 3 است؟ جواب: آبی
 • نام رنگها را از کمترین تعداد تا بیشترین تعداد بگو. جواب: مشکی (یکی)؛ زرد ( دو تا)؛ آبی(سه تا) و قرمز ( 4 تا)
 • و ……..
آموزش کمتر و بیشتر

تصویر4: استفاده از مهره های فلزی برای آموزش کمتر و بیشتر اول ابتدایی ها

 

تمرین: با تصویر زیر سوالات متنوعی برای مفاهیم کوتاه و بلند، کمتر و بیشتر، جمع اعداد طراحی نمایید.

کمتر و بیشتر اول ابتدایی ها

تصویر5: آموزش مفاهیم پایه در کارگاه بازی و ریاضی

 

سوالات مقایسه برای ارزیابی دانش آموزان وقتی با علامتهای کمتر و بیشتر و مساوی اشنا شده باشند:

تمرینات تئوری

تمرین 1: در جاهای خالی علامت مناسب ( < = > ) قرار دهید:

الف: 3+6 …… 5+4         ب: 6-9 ……. 7-9      ج: 5-10+20 …….. 15+10+5

و: شش دسته ده تایی و 7 یکی ……  پنج دسته ده تایی و 9 یکی

ی:  4 دسته ده تایی ……. سه دسته ده تایی و 9 یکی

تمرین 2: یک شکل برای هر دو عبارت زیر بکشید و سپس آنها را با هم مقایسه کنید.

الف: 3 دسته ده تایی و 7یکی

ب: 8 دسته 5 تایی