مطالب توسط دکتر رسولی

آموزش اعداد دو رقمی و شمارش با شکل به دانش آموزان دوم ابتدایی

دانش آموز در کلاس اول ابتدایی با اعداد دو رقمی و شمارش آشنا می شود. مهم ترین عامل برای ریبازی در آموزش، این است که نوع تفکر و دیدگاه دانش آموز نسبت به مسائل ریاضی عوض شود. در کلاس دوم، در ابتدای درس ریاضی، اعداد دو رقمی و شمارش اشیا یا اشکالی که تعداد آنها […]

,

آموزش تقارن برای اول ابتدایی ها با ابزار آموزشی ریبازی

ریبازی مفهوم تقارن را برای اول ابتدایی ها (به کمک ابزار کیت آموزشی)، به گونه ای یاد می دهد که خلاقیت آنها نیز بروز کند. آموزش مفهوم تقارن برای اول ابتدایی ها لینک ریبازی و تقارن را برای شروع آموزش تقارن مطالعه کنید. برای اول ابتدایی ها می توان با کمک کیت ریبازی سوالات زیر […]

,

آموزش کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها به همراه تقارن به سبک ریبازی

مفاهیم کمتر و بیشتر برای اول ابتدایی ها از مفاهیم پایه ای در ریاضی است که فراگیر باید به درستی آن ر ا درک کند تا در ریاضی مفاهیم مرتبط با آن را به درستی یاد بگیرد. سعی کنید این مفاهیم را با فعالیتهای عملی به دانش آموزان آموزش دهید. آموزش کمتر و بیشتر مقدماتی […]

, ,

تمرینات محیط و مساحت برای سوم و چهارم ابتدایی با استفاده از ابزار کیت آموزشی

ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی با استفاده از ابزار کیت، مسائل محیط و مساحت را به صورت فعالیتهای عملی طراحی می نماید. قبل از مطالعه این مطلب می توانید لینک های زیر را نیز مطالعه کنید. آموزش محیط در کارگاه بازی و ریاضی تمرین سانتی متر، محیط و مساحت کارگاه بازی و ریاضی محیط […]

, ,

آموزش کسرها برای ابتدایی ها در کارگاه ریاضی با بازی با کیت ریبازی

آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی، ، با استفاده از کیت آموزشی ریبازی صورت می گیرد. این آموزش، خلاقیت دانش آموز را در طرح مساله نمایان می کند. لینک های زیر را قبل از تمرینات زیر مطالعه نمایید. کارگاه ریاضی با بازی و آموزش کسرها آموزش کسرها در کارگاه ریاضی با بازی کسرها و […]

,

آموزش جمع و تفریق به کمک محور اعداد به سبک ریبازی

قبل از مطالعه این مطلب، سعی کنید مطالب دیگر را در مورد آموزش جمع و تفریق به سبک ریبازی مطالعه فرمایید. نحوه آموزش مفهوم جمع در کارگاه بازی و ریاضی آموزش جمع برای اول ابتدایی ها در کارگاه بازی و ریاضی ریبازی سعی دارد در کارگاه بازی و ریاضی تمام مفاهیم را در صورت امکان […]

آموزش جمع برای اول ابتدایی ها و معرفی پیش نیازهای آن

پیش نیازهای آموزش جمع برای اول ابتدایی آموزش مفهوم جمع برای اول ابتدایی ها نیاز به موارد زیر دارد: آشنایی با عمل انتقال اشنایی با نماد مساوی آشنایی با واژه کم و زیاد شدن ( کمتر و یشتر(ترین)) آشنایی با نماد جمع در کارگاه بازی و ریاضی، اکثر فعالیتها به صورت عملی انجام می شود. […]

قسمت دوم از گزارش فعالیتهای کارگاه بازی و ریاضی تیم ریبازی از بدو تاسیس

شروع فعالیتهای ریبازی و سبک آن برای برگزاری کارگاه بازی و ریاضی را قبلا توضیح دادیم. در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد چگونگی فعالیتهای ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی می پردازیم. قبل از شروع فعالیتها، تچربیاتی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد با برگزاری کلاسهای کمک آموزشی کسب کرده و بعد از […]

, ,

مفاهیم “قبل و بعد” برای فراگیران پیش دبستانی و اول ابتدایی

ریبازی معتقد است که مفهوم “قبل و بعد” یکی از مهم ترین مطالب کاربردی در آموزش ریاضی دوره های پیش دبستانی و اول ابتدایی است. برای اشنایی با این مفاهیم  ابتدا پیش نیازها را با دانش آموزان کار کنید. لینک آموزش مفهوم ” قبل و بعد” از لحاظ مکانی را مطالعه فرموده تا بتوانید تمرینات […]

, ,

آموزش مقایسه اعداد دو رقمی در کارگاه بازی و ریاضی

درک اعداد دو رقمی برای دانش آموز بسیار مهم است. پیرو مبحث قبلی اعداد دو رقمی برای اول ابتدایی، مواردی را برای آشنایی با مقایسه این اعداد به دانش آموز آموزش می دهیم. نکته بسیار مهم: برداشت مربی از این مطلب، باید به گونه ای بیان شود که دانش آموز به بهترین و ساده ترین […]