مطالب توسط دکتر رسولی

الگوی هندسی را همراه با بروز خلاقیت به دانش آموز آموزش دهید

الگوی هندسی یکی از مباحث پرکاربرد در ریاضی اول ابتدایی است و آموزش آن باید به گونه ای صورت گیرد که باعث بروز خلاقیت فراگیر گردد. الگوها را می توان برای دانش آموزان با جملات زیر توضیح داد: الگو را می توانیم با آهنگ مشخصی بخوانیم. هر الگو باید نظم مشخصی داشته باشد. اگر بتوان […]

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها با استفاده از سازه پلکان به سبک ریبازی

آموزش شمارش به اول ابتدایی ها یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم است. این مفهوم در کارگاه بازی و ریاضی برای بالا بردن دقت و تمرکز به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود. وسایل مورد نیاز: مهره های دومینو، اشکال هندسی آموزش شمارش با سازه پلکان یکطرفه فعالیت1: پنج رنگ را انتخاب […]

,

مفاهیم پایه ای ریاضی با استفاده از کیت ریبازی برای فراگیران

آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی باید به صورت عملی و شهودی در کارگاههای بازی و ریاضی صورت گیرد. ریبازی سعی دارد  مهارتهای دانش آموزان را همراه با درک مفاهیم ریاضی در طراحی تمرینات افزایش دهد. ریبازی علم را با تجربه در هم آمیخته است. تمرینات مفاهیم پایه ای ریاضی برای پیش دبستانی ها با کیت […]

آموزش ردیف و ستون همراه با جدول شگفت انگیز به اول ابتدایی ها با ابزار ریبازی

جدول شگفت انگیز یکی از مباحث زیبای ریاضی است که دانش آموزان دوره اول ابتدایی با آن ارتباط زیادی دارند. دانش آموزان باید بتوانند مسائل مرتبط با آن را حل کنند. برای توضیح جدول شگفت انگیز، ردیف و ستون از ارزش زیادی برخوردار می­باشد. ابتدا این مفاهیم را برای یادآوری از دانش آموزان بپرسید. آموزش […]

شمارش برای پیش دبستانی ها با سبک ریبازی به وسیله سازه پلکان

ریبازی، شمارش یرای پیش دبستانی ها را با سازه های مختلف به آنها آموزش می دهد. یکی از این سازه ها پلکان است. نام این سازه به فراگیر گفته می شود و تفاوت پلکان و پله را با جملات ساده برای او توضیح می دهیم. قاعده­ سازه پلکان در دومینو: در ساخت پلکان دقت کنید […]

کارگاه بازی و ریاضی تیم ریبازی و تجربه ای موفق دیگر در اوضاع کرونایی

در تابستانی متفاوت با اوضاع کرونایی، کارگاه بازی و ریاضی تیم ریبازی برای بار دیگر تشکیل شد. برگزاری این کارگاهها برای پیش دبستانی ها و دوره اول ابتدایی با موفقیت و کسب تجربه ای جدید همراه بود. شرایطی را تجربه کردیم که تاکنون با آن شرایط روبرو نشده بودیم. اوضاع کرونایی راهکارهایی را در اختیار […]

,

آموزش الگو و آزمون عملکردی در کارگاه ریاضی با بازی از ابتدایی ها

آموزش الگو در دوره اول ابتدایی یکی از آموزشهای مهم و اساسی است. مفهوم الگو یکی از راهبردهای حل بعضی از مسائل ریاضی در مقاطع مختلف است. ریبازی این موضوع را به صورت شهودی و عملی به دانش آموز، آموزش می دهد به گونه ای که مربی بتواند روی تمرکز، دقت و خلاقیت دانش آموز […]

آموزش مفهوم دسته بندی به اولی ها و تمرینات مرتبط با آن

مفهوم دسته بندی یکی از مفاهیم پرکاربرد در ریاضی است و این مفهوم ارتباط مستقیم با اعمال حسابی دارد. مفهوم دسته بندی را در کارگاههای ریبازی همراه با ساخت سازه ها به دانش آموز آموزش می دهیم. بروز خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز دانش آموز از اهداف ریبازی در آموزش مفاهیم پایه ای است. […]

,

مفاهیم اولیه ریاضی شمارش، کوتاه و بلند و داخل و خارج برای فراگیران پیش دبستانی

مفاهیم اولیه ریاضی در کارگاههای بازی و ریاضی به صورت شهودی و عملی آموزش داده می شود. سوالات شما هم زمان با انجام فعالیتهای عملی که توسط دانش آموز صورت می گیرد بیان گردد تا آموزش، جذابیت خاص خود را پیدا کند. فعالیتهای عملی برای ارزیابی مفاهیم اولیه ریاضی این سوالات با ابزارهای داخل کیت […]

, ,

جدول شگفت انگیز همراه با ارزیابی ردیف و ستون برای ابتدایی ها

 جدول شگفت انگیز یکی از موضوعات مهم در کلاس های دوره اول ابتدایی است و رابطه مستقیمی با ردیف و ستون دارد. ریبازی این موضوع را به سبک زیر در کارگاههای ریاضی با بازی آموزش می دهد. مثال: به جدول زیر نگاه کنید. دقت کنید: در ابتدا جهت شمارش ردیفها و ستونها را برای دانش […]