مفهوم دسته بندی یکی از مفاهیم پرکاربرد در ریاضی است و این مفهوم ارتباط مستقیم با اعمال حسابی دارد.

مفهوم دسته بندی را در کارگاههای ریبازی همراه با ساخت سازه ها به دانش آموز آموزش می دهیم.

بروز خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز دانش آموز از اهداف ریبازی در آموزش مفاهیم پایه ای است.

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر 1: خلاقیت دانش آموز در ساخت دسته های 3 تایی

اغلب اوقات، فعالیتهای عملی در کلاس، خستگی تدریس و یادگیری را کاهش می دهد و باعث افزایش بازدهی کلاس می شود.

مفهوم دسته بندی و تجربیات ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی

  • با اشکال و وسایل مختلف، مفهوم دسته بندی را به دانش آموزان آموزش دهید.
  • وسایل را به گونه ای انتخاب کنید که خلاقیت دانش آموز در نوع دسته بندی بروز پیدا کند و از طرفی باعث افزایش دقت و تمرکز او گردد.

نمونه تمرینات دسته بندی در کارگاه ریاضی با بازی

آموزش مفهوم دسته بندی

تصویر2: ساخت دسته های 7 تایی با ابزار کیت ربیازی

با مشاهده تصویر در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.
شکل به ما ………. دسته ……. تایی و …… یکی نشان می دهد که همه مهره ها روی هم می شود: ………..

حال اگر همه این مهره ها را به صورت دسته چهارتایی دسته بندی کنیم:
۳۱ می شود: …….. دسته ۴ تایی و …….. تا یکی

 

نکته: چینش مهره ها به صورت عمودی برای افزایش تمرکز دانش آموز بسیار موثر است.

در کارگاههای ریاضی با بازی، سوالات به صورت متنوع و همراه با ساخت سازه های خلاقانه طراحی می گردد.

نمونه ای از فعالیت ریبازی در کارگاه بازی و ریاضی

تمرین: اگر 38 مهره داشته باشیم و خواسته باشیم با آن دسته های ده تایی بسازیم، دسته های ده تایی را چگونه می سازید و در پایان چند یکی برای شما باقی می ماند؟ با مهره های یکی هر سازه ای که دوست دارید بسازید.

منتظر کتاب ریبازی برای مقطع اول ابتدایی باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.