آموزش بازی جفت چین برای افزایش دقت و تمرکز کودکان


افزایش دقت و تمرکز کودکان یکی از پیش نیازهای یادگیری مفاهیم ریاضی است. یکی از راههایی که می توان به این هدف دست یافت و دقت و توجه کودکان را افزایش داد، استفاده از اسباب بازیهای جواب است. یکی از مشکلات حال حاضر این است که اگر اسباب بازی آموزشی برای کودکان تهیه کنیم به دلیل حس تنوع طلبی کودکان خیلی زود از اسباب بازی خسته می شوند. مهم این است که بتوانیم با خلاقیت خود، استفاده چند منظوره از اسباب بازیها را برای خانواده ها فراهم و محتوای جذابی برای آنها تولید کنیم تا باعث شود که کودکان بسیار دیرتر از اسباب بازی خود خسته شوند.

گروه آموزشی ریبازی در کارگاه های ریاضی با بازی با استفاده از اسباب بازی های گوناگون نه تنها به افزایش دقت و تمرکز کودکان توجه دارد بلکه نگاه ویژه ای به جذاب نمودن آموزش مفاهیم ریاضی دارد. بازی جفت چین یکی از این بازیهایی است که بدین منظور استفاده شده است و شما می توانید خلاقیت و نوآوری سبک ما را در تولید محتوا با استفاده از اسباب بازیها مطالعه کنید. خلاقیت ما در کاربردی تر کردن این اسباب بازیها در آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان دوره ابتدایی است.

معرفی بازی«جفت چین»

محتویات بازی: این بازی شامل 10 پازل نارنجی، 10 پازل آبی، کیف پازل، برشور روش بازی، پایه نگه دارنده کارت ها و چهل کارت بازی به همراه راه حل می باشد.

سطوح بازی:

  • ساده
  • متوسط
  • کمی دشوار
  • دشوار

بازی جفت چین به منظور افزایش دقت و تمرکز کودکان، شکوفایی استعداد، افزایش خلاقیت، اعتماد به نفس و لذت و هوش هیجانی ساخته شده است. توضیح بازی جفت چین به شرح زیر است:

این بازی یک بازی فکری تک نفره است و به ترتیب از کارت های ساده تا دشوار انجام می شود. در یک طرف هر کارت، قطعات لازم برای درست کردن اشکال و در طرف دیگر راه حل صحیح چیدمان قطعات آمده است. از طرفی کارتها حالت معما دارند. حل معما به این صورت است که ابتدا بازیکن یکی از کارت‌ها را انتخاب می‌کند و سپس قطعات آبی و نارنجی روی کارت را طوری کنار یکدیگر قرار می‌دهد که دو شکل کاملا شبیه به هم بسازد به طوریکه شکل ها بعد از ساخته شدن بر هم منطبق شوند.

ریاضی با بازی

در کارگاههای ریاضی با بازیِ گروه آموزشی ریبازی برای این بازی به گونه ای محتوا تولید می شود که علاوه بر دستیابی به اهداف ساخت بازی، مفاهیم پایه ای ریاضی را نیز به صورت جذاب به فراگیران آموزش داده شود. برای اینکه از این بازی استفاده های گوناگونی داشته باشیم، بازیهای دیگری نیز برای آن طراحی می کنیم.

 افزایش دقت و تمرکز کودکان همراه با آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی

ریبازی در کارگاههای بازی و ریاضی مفاهیم پایه ای ریاضی را با استفاده از ابزار به صورت شهودی و عملی به دانش آموزان آموزش می دهد. از اسباب بازی های مختلف برای طراحی سوالات مفاهیم پایه ای استفاده می کند و باعث می شود کودکان از این ابزار به صورت مستمر استفاده کنند. با استفاده از اسباب بازی جفت چین مفاهیم پایه ای را به صورت ملموس و با استفاده از مثالهای زیر به فراگیران آموزش می دهیم.

در کارگاه تصاویرمختلف توسط مربی برای دانش آموزان رسم می شود و از آنها خواسته می شود که با پازلها، تصاویر داده شده را بسازند. مربی می تواند خلاقیت خود و نوآموز را در این زمینه بررسی کند. ابتدا با استفاده از چسباندن پازلها به یکدیگر شکلهای متفاوتی بسازید تا بتوانید سوالات مختلفی طراحی کنید. سپس دور تا دور تصویری را که ساخته اید برای خود رسم کنید و تصویر حاصل را به فراگیر داده و از او بخواهید که با استفاده از پازلها تصویر را برای شما بسازند.

مثال1: با قطعات پازل داخل اسباب بازی تصویر زیر را بسازید.

افزایش دقت و تمرکز کودکان

با استفاده از سه قطعه پازل بازی می توان شکل را به صورت زیر ساخت.

دقت و تمرکز کودکان 

بعد از ساخته شدن تصویر توسط فراگیر برای مرور مفاهیم پایه ای ریاضی سوالات زیر را از فراگیر بپرسید:

1: در تصویر چند قطعه پازل از اسباب بازی را برداشته اید؟

2: تعداد آنها را با انگشتان دست راست خود نشان دهید.

 

مثال 2:  قطعات پازل داخل اسباب بازی مطابق با تصویر زیر را به فراگیر داده و از او بخواهید که با چسباندن تمام آنها به یکدیگر شکلی درست کند که یک چهارگوش را نشان دهد.

بازی جفت چین

قبل از ساخت تصویر سوالات زیر را از فراگیر بپرسید.

1: رنگ قطعات داخل تصویر چیست؟

2: تعداد قطعات پازل را با انگشتان دست راست خود نشان دهید.

3: چهارگوش چند گوشه دارد؟

4: تعداد لبه های چهارگوش را با انگشتان دست چپ خود نشان دهید.

فراگیر برای ساختن چهارگوش با قطعات پازل ابتدا باید شکل چهارگوش را در ذهن خود تداعی نموده و با استفاده از این پازلها آن را بسازد. تصویر زیر ساخت یک چهارگوش را با کنار هم قرار دادن پازلها نمایش می دهد. می توانید با رسم دور تا دور شکلی که ساخته شده است، چهارگوش را روی سطح ( کاغذ) به فراگیر نشان دهید. از او بخواهید که مکان گوشه ها را نشان دهد و تعداد آنها را با انگشتان دست چپ یا راست خود نشان دهد.

افزایش دقت کودکان با استفاده از بازی جفت چین

با استفاده از قطعات پازل بازی جفت چین می توانید سوااتی برای تقارن مطرح کنید و خلاقیت دانش آموزان را برای ساخت طرحهای متقارن بررسی کنید.

مثال 3: کدام یک از شکلهای داخل تصویر زیر تقارن ندارد؟

افزایش تمرکز کودکان با استفاده از بازی جفت چین

اگر خطهای وسطی را به عنوان محور تقارن در نظر بگیریم واضح است که شکل بالایی داخل تصویر تقارن ندارد و شکلهای سمت راست و سمت چپ آن با یکدیگر تفاوت دارند و اگر تا کنیم روی یکدیگر قرار نمی گیرند. برای تقارن داشتن فاصله ی شکل های سمت چپ و سمت راست از خط تقارن و مثل هم بودن آنها از هر نظر مهم است. در آموزش مفهوم تقارن حتما این دو نکته را در نظر بگیرید و از این نکات برای پاسخ دادن دانش آموز استفاده کنید.

مثال4: ابتدا تصویر زیر را نگاه کنند. سپس با دقت پازلهای استفاده شده را از اسباب بازی بردارند و با دقت سازه را بسازند.

بازی جفت چین برای افزایش دقت کودکان پیش دبستانی

بعد از ساختن تصویر، سوالات زیر را از فراگیر بپرسید. سعی کنید سوالات متناسب با مفاهیمی که آموزش دیده اند طرح شود.

1: از چند پازل نارنجی استفاده شده است؟ تعداد آنها را با انگشتان دست چپ نمایش دهید.

2: از چند پازل آبی استفاده شده است؟ تعداد آنها را با انگشتان دست راست نماشی دهید.

3: تعداد قطعات پازل آبی چندتا بیشتر از تعداد قطعات پازل نارنجی است؟

مثال 5: تصویر زیر را به فراگیر نشان دهید و از آنها بخواهید که قطعات پازل را برداشته و تصویر دقیق مثل آن بسازند. در ادامه از آنها سوالات زیر را بپرسید:

1:قطعات پازل آبی را بشمارند و تعداد آنها را با انگشتان دست راست نمایش دهند.

2: قطعات پازل نارنجی را بشمارند و تعداد آنها را با انگشتان دست چپ نمایش دهند.

3: جمله را کامل کنند: تعداد قطعات پازل آبی و تعداد قطعات پازل نارنجی با یکدیگر ………. هستند.

افزایش دقت و تمرکز کودکان

نکته مهم این است که بتوانید این اسباب بازی را در آموزش مفاهیم دیگر نیز استفاده کنید. با توجه به اینکه باید مفاهیم پایه ای ریاضی را به صورت جذاب و بازی به دانش آموزان آموزش داد تمام اهداف گروه آموزشی ریبازی استفاده از ابزار برای آموزش دادن مفاهیم ریاضی به صورت ملموس و عملی است.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید