ضعف دیکته و ارتباط آن با حافظه دیداری دانش آموز


یکی از عوامل ضعف دیکته، ضعف حافظه دیداری دانش آموز می باشد و مسلما با تقویت حافظه دیداری ضغف او پوشش داده خواهد شد. آن چه واضح و بدیهی است تقویت دیکته دانش آموزان با نوشتن مکرر لغات غلط یک امری نادرست می باشد. ضعیف بودن دیکته دانش آموز به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از آن عوامل، حافظه دیداری کودک می باشد. توصیه می شود که مریبان  راجع به اختلالات و ضعف دیکته دانش آموزان مطالعاتی داشته باشند. مربی باید بتواند با نگاه کردن به لغات اشتباه دانش آموز، دلیل ضعف دیکته او را تشخیص دهد.

اشتباه نوشتن چه نوع لغاتی به ضعف حافظه دیداری ارتباط پیدا می کند؟ اگر لغاتی مشابه با لغات زیر را اشتباه بنویسد مربی باید حدس بزند که حافظه دیداری کودک ضعیف می باشد.

لغات مرتبط برای ضعف دیکته که مربوط به حافظه دیداری می باشد:

طبل :تبل

اصحاب: عصحاب یا اسحاب

بهار: بحار

منظم: منزم

علت عمده این نوع غلطهای املایی، ضعف حافظه دیداری است. زیرا کودک نمی تواند شکل درست حرف مورد استفاده در کلمه را به خاطر بیاورد و به همین علت دچار ضعف دیکته است.

رونویسی کردن درست این واژه ها می تواند به دانش آموز برای همین واژه ها کمک کند اما این کمک به سایر واژه ها انتقال نمی یابد. بنابراین بهتر است به فکر تقویت حافظه دیداری کودک باشیم.

سبک تدریس ریبازی به گونه ای است که با یک تیر چند هدف را نشانه رود. بنابراین علاوه بر رفع ضعف دیکته و تقویت حافظه دیداری دانش آموز به آموزش مفاهیم ریاضی نیز توجه ویژه ای دارد.

ریبازی محتواهای خود را به گونه ای تولید می کند تا در زمانی که مهارت کودکان را افزایش می دهد، یادگیری ریاضی آنها را نیز تقویت کند. تصویر زیر یکی از فعالیتهای کارگاه ریاضی با بازی می باشد.

ضعف دیکته
رفع ضعف دیکته با تقویت حافظه دیداری

برای افزایش مهارتهای دست ورزی دانش آموز ابتدا بخواهید که تصویر را نگاه کنند و آن را بسازند. دقت کنند که تمام سازه هایی که ساخته می شود در یک خط راست و با فاصله ی یکسان ساخته شود. ساختن این سازه ها باعث می شود که اجزای بدن کودک بخصوص دست و چشم او هماهنگ تر شده که این خود عاملی بر افزایش یادگیری او است.

سوالات مربوط به تقویت حافظه دیداری برای رفع ضعف دیکته همراه با آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی

بعد از اینکه ساخت سازه ها تمام شد از او بخواهید برای چند لحظه تصویر را نگاه کند و به سوالات شما پاسخ دهد. سوالاتی مشابه با سوالات زیر برای او مطرح کنید ولی در نظر داشته باشید که دیگر نباید تصویر را مشاهده کنند.

  1. آیا چیزی که ساخته بودید یک الگو بود یا نه؟
  2. هر قسمت تکرار شونده الگو از چند مهره تشکیل شده بود؟
  3. الگو چند قسمت تکرار شونده داشت؟
  4. چه رنگهایی در الگو به کار رفته بود؟

حال بخواهید که با استفاذه از ابزار کیت آموزشی ریبازی سازه های دیگری را بسازند و برای آنها سوالاتی دیگر مطرح کنید. به نمونه فعالیت زیر توجه کنید که هم زمان مهارتی به مهارتهای کودک اضافه می کند و از طرفی باعث تقویت حافظه دیداری او می شود و مهم تر اینکه مرور آموزش مفاهیم پایه ای ریاضی نیز صورت می گیرد.

مثال: با شش مثلث تصویر زیر را بسازید. ( می توانید ابزار پکیج آموزشی ریبازی را از قسمت فروشگاه خریداری کنید.)

 

اشکال هندسی

برای پر کردن شش ضلعی بالا با مثلثها بهتر است از  چند مثلث با رنگهای متفاوت استفاده کنید. مثلا سه مثلث آبی، دو مثلث زرد و یک مثلث قرمز استفاده کنید. تصویر را با مثلثها پر کنند و سپس به آن خوب نگاه کنند و بعد از چند لحظه بدون تصویر به سوالات زیر پاسخ دهند.

  1. کدام رنگ کمترین تعداد را داشت؟
  2. تعداد رنگهای آبی بیشتر بود یا زرد؟ چندتا؟
  3. تعداد رنگ های آبی و قرمز روی هم چندتا بودند؟

تمرین : تصویر زیر را بسازند و سپس چند سوال برای تقویت حافظه دیداری آنها طرح کنید تا بدان وسیله ضعف دیکته آنها را برای کلماتی که مربوط به حافظه دیداری می باشد.

ضعف دیکته و تقویت حافظه دیداری
تقویت حافظه دیداری برای رفع ضعف دیکته دانش آموز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید