ریبازی و نحوه آموزش کلفت و نازک

کلفت و نازک از مفاهیم پایه ای ریاضی هستند.

از جمله مسائلی که به این مفاهیم ارتباط داشته باشند، می توان اشکال هندسی استوانه ای شکل و مسائل  محاسبه ای مربوط به آنها را نام برد.

ریبازی معتقد است که کلفت و نازکی با واژه قطر ارتباط دارد. برای آموزش این مفهوم از مثالهایی استفاده کنید که قطر و ارتفاع نقش اساسی در آن داشته باشند.

به عنوان مثال، از لوله های پولیکا با قطرهای متفاوت، استفاده کنید.

ریبازی

آموزش مفاهیم پایه ای

 

نکته: در آموزش مفاهیم کلفت و نازک در نظر داشته باشید، مثالهایی بزنید که فقط قطر تغییر کند و هیچ بعد دیگری تغییر نکند.

تصویر فوق را نگاه کنید، از لوله هایی با قطر متفاوت ولی بلندی یکسان استفاده شده و از نوآموز خواسته می شود که از کلفت ترین تا نازکترین برای ما مرتب کند.

پیچ های متری نیز وسیله خوبی برای آموزش این مفهوم است زیرا بلندی همه آنها یکسان است ولی قطر آنها تغییر می کند.

دلیل اینکه بیان می شود فقط قطر تغییر کند به این جهت است که فراگیر درک کند که کلفتی و نازکی فقط به قطر بستگی دارد.

اگر دو لوله پولیکا به فراگیر نشان دادید و تفاوت آنها را خواستید به این دلیل که هیچ بُعد این دو لوله تغییر نکرده جز قطر بنابراین توقع داریم که فراگیر به کلفتی و نازکی اشاره کند.

پیچ های متری کابرد زیادی در آموزش مفاهیم اولیه دارند و از آنها به گونه ای استفاده می شود که مهارت دست ورزی کودک نیز افزایش یابد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.