ریبازی معتقد است: در آموزش ریاضی باید خلاقیت دانش آموز بروز کند. کارگاههای ریاضی با بازی (بازی و ریاضی) تدریس خلاقانه ای برای مفاهیم ریاضی دارد.

یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی، الگوها هستند و یک نوع از این الگوها، الگوی عددی است.

آموزش الگوهای عددی در کارگاه ریاضی با بازی

ریبازی در کارگاههای ریاضی با بازی، الگوهای عددی را نیز با اشکال آموزش می دهد.

خلاقیت در ایجاد این اشکال نیز نقش بسزایی دارد.

تصاویر زیر را مشاهده کنید.

ریاضی با بازی

تصویر1: آموزش الگو با سک ریبازی

ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی، از مهره های دومینو بسیار زیاد استفاده می کند.

در سمت چپ تصویر 1، طبقه اول از چینش مهره ها را مشاهده می کنید.

در مرحله اول الگویی مشخص نمی شود.

ولی اگر خوب به تصویر سمت راست نگاه کنید، یک اتفاقی می افتد.

می توانید که طبقه سوم را حدس بزنید.

حال از این سازه، سوالات زیر را طرح می کنیم.

  • اولین طبقه ای که از رنگ آبی برای چینش استفاده نمی شود، کدام طبقه است؟
  • تعداد کل مهره های آبی برای ساختن این سازه چند عدد می باشد؟
  • الگویی عددی از این سازه را به دست آورید.

تصویر 2، تصویر کامل سازه را به شما نشان می دهد.

کارگاه ریاضی با بازی نگاه ویژه ای به فعالیتهای دست ورزی دارد.

ریاضی با بازی

تصویر2: الگوی عددی با سازه ای خلاقانه

اگر به تصویر 2 نگاه کنید، در هر طبقه ای یکی از تعداد مهره های رنگ آخری کم می شود.

یعنی در طبقه دوم  یکی از مهره های نارنجی کم می شود.

در طبقه سوم یکی دیگر از مهره های نارنجی کم شده و فقط نیاز به یک مهره نارنجی است.

پس کل مهره های نارنجی در این سازه 6 تاست.

طبقه چهارم، کلاً مهره نارنجی حذف می شود و سه مهره قرمز، مهره آخر است.

طبقه پنجم، دو مهره و طبقه ششم یک مهره قرمز داریم.

پس در طبقه هفتم، مهره قرمز نخواهیم داشت.

بنابراین اگر الگو را ادامه دهیم در طبقه دهم اصلاً مهره آبی نخواهیم داشت.

حال به محاسبه مهره های آبی می پردازیم:

در هر طبقه تا زمانی که رنگی شروع به کم شدن نکند، سه مهره در آن طبقه است.

پس تا طبقه هفتم، مهره های آبی کم نمی شود. لذا 21 مهره تا اینجا استفاده شده است.

طبقه هشتم 2 مهره آبی و طبقه نهم 1 مهره آبی استفاده می شود. بنابراین:

24=21+2+1

مثال ریبازی در کارگاه ریاضی با بازی( بازی و ریاضی):

  • کلا چند طبقه مهره روی هم چیده می شود؟

جواب: واضح است که بعد از هر سه طبقه، یکی از رنگها تمام می شود. چون 4 رنگ داریم پس کل طبقات 12 می شود.

  • تعداد کل مهره ها روی هم چند است؟( کلاس دومی ها به بالا جواب دهند)

جواب:

78=6+15+24+33

  • الگوی عددی را از این سازه پیدا کنید.

تعداد مهره های رنگ نارنجی 6، رنگ قرمز 15، رنگ آبی 24 و رنگ زرد 33 است بنابراین 9 تا 9 تا درحال اضافه شدن می باشد.

33 – 24 – 15 – 6

تمرینات ریبازی برای بازی و ریاضی

تمرین 1: با تصاویر زیر هر نوع الگویی را که دانش آموز می تواند، بیان کند.

ریاضی با بازی

تصویر3: الگوی عدی با چینش تاپلینگ

 

تمرین 2: سازه زیر، یک سازه خلاقانه برای آموزش الگومی باشد.

دو نوع الگو را با این سازه، می توان به کودک آموزش داد.

الگوی شکل که دو تا دو تا در حال تکرار شدن می باشد و با همین دانش آموز می تواند شمردن دو دوتا را انجام دهد.

ریاضی با بازی

تصویر4 : الگوی عددی همراه با ساخت شکل خلاقانه

 

دانش آموز به ساخت سازه ادامه دهد و سپس با رنگ مهره ها، 4 تا 4تا بشمارد.

ریبازی

تصویر : سازه ای برای الگوی 4 تا 4 تا

 

توصیه ریبازی:

طرز بیان این مفاهیم، بسیار مهم است.

مهم است که چگونه به دانش آموز توضیح دهید تا این مفاهیم را خوب متوجه شود.

در کارگاههای ریاضی با بازی، این مفاهیم به زیبایی هر چه تمام به دانش آموز آموزش داده می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.