افزایش تمرکز کودکان با استفاده از تمبک در کارگاه بازی و ریاضی


افزایش تمرکز کودکان که یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها می باشد با روشهای مختلفی انجام می شود. مناسب ترین روش برای افزایش تمرکز و توجه کودکان استفاده از ابزارهای جذاب و طراحی بازیهایی است که کودک تمایل لازم رابرای همراهی با مربی یا والدین نشان دهد.

در کارگاه بازی و ریاضی کودکان مفهوم شمارش را به صورت یک بازی جذاب انجام می دهیم تا تمرکز کردن کودکان را بر روی حواسشان افزایش دهیم. در این بازی برای آموزشِ مفهوم شمارش، حواس بینایی و شنیداری (شنوایی)  را مورد توجه قرار می دهیم.

در کارگاه با استفاده از تمیک مفهوم شمارش را به صورتی زیر آموزش می دهیم.

نحوه انجام بازی با تمبک برای افزایش تمرکز کودکان همراه با مفهوم شمارش

یکی از کودکان را جلوی کلاس آورده و از بقیه فراگیران می خواهیم که چشمان خود را ببندند.

با انگشتان دست تعداد دفعاتی که او باید به تمبک ضربه بزند را نشان می دهیم.

از بقیه می خواهیم که با دقت به صدای تمبک گوش دهند و تعداد ضربه ها را بشمارند و با انگشتان یکی از دستهایشان نشان دهند.

این بازی در منزل بین افراد خانواده و با استفاده از هر وسیله ای ممکن است.

نمونه درخواستهایی که در این بازی می توانید از کودک تمبک به دست داشته باشید، می تواند به صورت زیر باشد:

  • با دست راست به تمبک ضربه بزن. ( مفهوم دست راست و چپ)
  • من با انگشتان کدام دستم تعداد ضربه ها را به تو نشان دادم؟ ( مفهوم چپ و راست مخالف)
  • ضربه ها را با سرعتهای متفاوت به تمبک بزند. ( نکته: مهم است که کودک بتواند ضربه ها را با سرعتهای متفاوت بزند تا کودکان دیگر مرحله مرحله دقت شنیداری خود را بالا ببرند.)

هر چه این بازی را بیشتر انجام دهید، شاهد افزایش تمرکز کودکان در کلاس خواهید بود و دقت شنیداری آنها بالاتر خواهد رفت.

نحوه انجام دادن بازی به روشی دیگر برای افزایش تمرکز کودکان

بازی را به صورت زیر می توانید مرحله به مرحله سخت تر کنید تا حافظه دیداری و کوتاه مدت ضربه زننده و دقت شنیداری و حافظه کوتاه مدت کودکان داخل کلاس را افزایش دهید:

به عنوان مثال قرار است رضا ضربه زننده به تمبک باشد.

ابتدا برای رضا توضیحات زیر را بیان می کنید.

من در دو مرحله انگشتان دستم را به تو نشان می دهم. باید آنها را به یاد داشته باشی. وقتی گفتم ضربه زدن را شروع کن باید به تعداد دفعه اول که انگشتاتم را نشانت دادم ضربه بزنی و بعد کمی مکث کنی( صبر کنی). بعد از چند لحظه دوباره به تعداد انگشتانی که دفعه دوم به تو نشان دادم به تمبک ضربه می زنی ولی دفعه دوم ضربه های تو آرام تر باشد.

برای فراگیران داخل کلاس به صورت زیر توضیح می دهید.

بچه ها دقت کنید که رضا دفعه اول یک تعداد ضربه به تمبک میزند. شما باید آن را در ذهن خود نگه دارید. بعد از کمی مکث کردن، رضا دوباره به تمبک ضربه می زند. شما باید بتوانید با چشمان بسته، تعداد ضربه ها را در هر دو مرحله بشمارید و بعد از تمام شدن ضربه های رضا تعداد آنها را بگویید.

شروع بازی توسط مربی 

انگشتان دست راست خود را به تعداد 3 انگشت باز می کند. ( رضا باید متوجه شود که در ابتدا باید سه ضربه به تمبک بزند.)

سپس انگشتان دست چپ خود را به تعداد 4 انگشت باز می کند. ( رضا باید متوجه شود که بعد از کمی مکث، 4 ضربه به تمبک بزند.)

در ابتدا فقط جهت اینکه افزایش تمرکز کودکان را در کلاس برای شمارش ضربه ها متوجه شوید، سوالات زیر را می پرسید.

  1. دفعه اول رضا چند ضربه به تمبک زد؟
  2. در مرتبه دوم رضا چند ضربه به تمبک زد؟
  3. رضا در کدام مرتبه، ضربه های آرامتر به تمبک زد؟ جواب: مرتبه اول

سوالاتی که از رضا می توانید بپرسید به صورت زیر است:

  1. دفعه اول با کدام دستم تعداد ضربه ها را نشانت دادم؟ ( جهت بررسی حافظه دیداری و کوتاه مدت رضا)
  2. تعداد ضربه های دفعه دوم را با انگشتان دست چپ خود نشان بده. ( مفهوم شمارش و مفهوم چپ و راست)
  3. تعداد ضربه های محکمتر تو چند تا بود؟

سوالات به گونه ای مطرح می شود که درک مطلب کودک نیز افزایش یابد و پاسخ سوالات را بتواند به درستی بیان کند.

بدهند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید