1 آموزش جذاب عدد و رقم برای کلاس اولی ها در کارگاههای ریاضی با بازی (ریبازی)


از نگاه گروه آموزشی ریبازی، عدد و رقم و آشنایی با این دو واژه بسیار مهم است که به صورت مفهومی در اواخر سال تحصیلی برای پایه اول ابتدایی آموزش داده شود. تفاوت دو واژه عدد و رقم و چگونگی ساخته شدن عدد از رقم را باید با زبان کودکانه برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی آموزش داد. مربی باید بتواند مثالهایی بزند که کودک آنها را درک کند و از همه مهم تر که به صورت عملی و شهودی این مفاهیم را آموزش دهد.

تفاوت عدد و رقم و چگونگی آموزش آن به اول ابتدایی ها

در پایان این مبحث دانش آموز این توانایی را خواهد داشت که به سوالات تئوری زیر پاسخ دهد.

 1. در ریاضی چند رقم داریم؟
 2. در ریاضی اعداد چگونه ساخته می شوند؟
 3. کدام جمله ی زیر درست و کدام جمله ی زیر غلط است؟

الف: با کنار هم گذاشتن رقم ها عدد درست می شود.

ب: با کنار هم گذاشتن عددها رقم درست می شود.

چگونگی شروع آموزش تفاوت عدد و رقم برای اول ابتدایی ها

 

عدد و رقم
ساخت عدد دو رقمی با مهره های دومینو

ابتدا از بچه ها می پرسید که چه اعدادی را یاد گرفتید؟ چند تا از آنها را بگویید.

نکته : بعضی از دانش آموزان عدد یک رقمی و بعضی دیگر عدد دو رقمی را خواهند گفت.به عنوان مثال فرض کنید که دو عدد زیر گفته شده باشد:

عدد اول: 8

عدد دوم: 13

اینجا توجه کودک را به تفاوت دو عددی که گفته شده است جلب می کنید. عدد اول با یکی و عدد دومی با دوتا چیز نوشته شده. درسته؟   کی میدونه بگه اسمک اینها چیه؟ اینجا باید به آنها آموزش دهید که هر عدد با رقم ها ساخته می شوند پس به صورت زیر پاسخ آنها را بدهید و مکث کنید ببینید که کسی پاسخ آن را می دهد یا نه.

اولی با یک رقم و دومی با دو رقم نوشته شده است.  پس 8 یک عدد یک رقمی و 13 یک عدد دو رقمی است. حالا در ادامه سوال زیر را بپرسید:

بچه ها می دانید که در ریاضی چند تا رقم داریم؟ برای آنها توضیح می دهید که 0، 1 تا 9 فقط رقم هستند.

سوال: 8 چند رقم دارد؟ یک رقم پس به آن عدد یک رقمی می گویند. حالا چند عدد یک رقمی دیگر را بگویید. در ادامه از آنها بپرسید که 13 چند رقم دارد؟ قطعا خواهند گفت که دو رقم. رقم ها را از راست به چپ برای شما بخوانند. جواب: 3 و 1

حالا سوال زیر را بپرسید:

وقتی رقم ها کنار هم قرار می دهید، چی ساخته می شود؟ آفرین: عدد ساخته می شود. پس با کنار هم قرار دادن رقم ها، ما عدد درست می کنیم.

حالا همه اگر دو رقم را کنار هم قرار دهند، عدد چند رقمی ساخته می شود؟ دو رقمی

برای ساختن یک عدد سه رقمی نیاز به چند رقم داریم؟ آفرین سه تا

در پایه های بالاتر به شما عدد با رقم های بیشتر توضیح داده خواهد شد.

در این مرحله برگردید سمت عدد دو رقمی که مثال زده بودند و با سبک پرسشی مفهوم رقم ها را به کودک آموزش دهید.

گفتید که 13 چند تا رقم دارد؟

رقم سمت راست چند است؟

رقم سمت چپ چند است؟

رقم سمت راست تعداد چی را نشان می دهد؟ تعداد یکی ها پس 13 چندتا یکی دارد؟ آفرین سه تا یکی دارد.

رقم سمت چپ تعداد چی را نشان می دهد؟ تعداد دسته های ده تایی پس 13 یک دسته ده تایی دارد.

حالا بگویید که رقم سمت راست و رقم سمت چپ چی رو معرفی می کنند؟ رقم سمت راست تعداد یکی ها و رقم سمت چپ تعداد دسته های ده تایی را نشان می دهد. پیشنهاد می کنیم مقاله چگونگی آموزش عدد دو رقمی به دانش آموزان اول ابتدایی را نیز مطالعه کنید.

در پایانِ آموزش عدد و رقم سوالات زیررا بپرسید.

 1. تفاوت عدد و رقم را بگویید؟
 2. تعداد رقم ها در ریاضی چند تا است؟ آنها را بنویسید.
 3. بچه ها به نظر شما چند عدد می توانیم داشته باشیم؟ این جا باید بگویند خیلی زیاد یا بعضی ها کلمه پر هم میگن.

 

تمرین: عدد 23 را پای تابلو بنویسید و سپس از آنها سوالات زیر را بپرسید.

 1. تفاوت عدد و رقم را بگویید.
 2. این عدد چند رقمی است و  با چه رقم هایی ساخته شده است؟
 3. کدام رقم تعداد یکی ها را نشان می دهد؟ این رقم سمت راست عدد نوشته می شود یا سمت چپ؟
 4. رقم سمت چپ عدد برابر با چند است؟ این رقم تعداد یکی ها را نشان می دهد یا تعداد دسته های ده تایی؟
 5. این عدد را با ابزار کیت آموزشی ریبازی بسازید و درباره آن صحبت کنید. نکته مهم این است که این مفاهیم را به گونه ای آموزش دهید که مهارتهای دست ورزی کودکان نیز افزایش یابد.
آموزش عدد و رقم کلاس اولی ها
آموزش عدد و رقم همراه با تقویت مهارت دست ورزی

نمونه سوالات عدد و رقم برای کلاس اولی ها:

 1.  کوچکترین عدد یک رقمی را بنویسید.
 2. کوچکترین عدد دو رقمی چندتا یکی دارد؟
 3. علی یک عدد یک رقمی را در نظر گرفت و گفت سه عدد بعد از آن 12 است. رقمی که علی در نظر گرفته است را بگویید.
 4. عدد قبل از کوچکترین عدد دو رقمی، یک رقمی است یا دو رقمی؟

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید