ریبازی سعی دارد در کارگاه های بازی و ریاضی، آموزش اعداد دو رقمی را با بازیهای مهارتی که دقت و تمرکز را افزایش می دهد به دانش آموزان آموزش دهد.

فعالیت1:

آموزش اعداد دو رقمی

20 تا مهره سبز رنگ و 4 تا مهره آبی رنگ را بردارید.

تصویر زیر را بسازند.( دو برج هیجانی با دسته های ده تایی و 4 یکی)

دقت کنید که برج های هیجانی سمت چپ و یکی ها سمت راست قرار داده شود.

آموزش اعداد دو رقمی

حال از او بخواهید بگوید چند مهره را برداشته است؟ 24 تا

از او بپرسید که 24 چند دسته ده تایی دارد و چند یکی؟ 2 دسته ده تایی و 4 تا یکی

پس در عدد دو رقمی، رقم سمت راست تعداد یکی ها و رقم سمت چپ تعداد دسته های ده تایی را نشان می دهد.

تمرینات و مسائل مربوط به اعداد دو رقمی:

  1. با رقم های 4 و 6 چند عدد دو رقمی می­توان نوشت؟ اعداد را به ترتیب از بزرگترین تا کوچکترین بنویسید.
  2. چند عدد دو رقمی می توان نوشت که 3، رقم دهگان آن باشد؟
  3. چند عدد دو رقمی کمتر از 40 می توان نوشت که رقم دهگان آن 2 تا کمتر از رقم یکان آن باشد؟ 13؛ 24 و 35
  4. یک عدد دو رقمی بنویسید که رقم دهگان آن 8 و رقم یکان آن 3 تا کمتر از رقم دهگان باشد.
  5. علی با 8 مهره یک برج هیجانی ساخت. اگر 4 مهره دیگر روی برج بچیند و رضا دوتا از آنها را بردارد، برج با چند مهره ساخته شده است؟
  6. با مهره­ های دومینو، سه برج با دسته های ده تایی ساختیم. اگر دو برج دیگر با دسته­های ده تایی بسازیم و 7 مهره هم به آنها اضافه کنیم، روی هم چند مهره داریم؟ یکان و دهگان آن را مشخص کنید.
  7. علی 23 کتاب را داخل سه ردیف از قفسه کتابخانه خود چید. اگر در ردیف اول 8 کتاب و در ردیف دوم 10 کتاب چیده باشد، او در ردیف سوم چند کتاب چیده است؟

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.