آموزش اشکال هندسی ایتدایی از آن جهت مهم است که دانش آموزان با این مفهوم در تمام دوره ها سر و کار دارند.

محتوی ریبازی به ابزار آن ارزش می دهد.

اشکال هندسی

محتواهای زیادی فقط در این تصویر پنهان است.

آموزش باید به گونه ای صورت گیرد که علاوه بر اشنایی با خواص و کاربرد آنها، دقت و مهارتهای کودک را نیز افزایش دهیم و جذابیت خاصی برای یادگیری ایجاد کنیم.

نمونه فعالیتهای ریبازی برای آمورش اشکال هندسی در کارگاههای بازی و ریاضی

1: قطعات چوبی رنگی داخل کیت آموزشی ریبازی را بردارید. ( معرفی رنگ به عهده مربی مثلا سبز، قرمز و آبی )

 تصویر زیر قطعات چوب داخل کیت ریبازی و کاربرد آن در مقاطع بالاتر را نیز نمایش می دهد.

  • محیط و مساحت با ابزار ریبازی
  • از فراگیر بخواهید که با برداشتن چوبها یک سه گوش بسازد که لبه های آن هم اندازه باشد.
  • با مهره های داخل کیت آموزشی ریبازی مکان گوشه ها را نمایش دهد.
  • سه مهره دومینوی قرمز را روی لبه آبی رنگ بچیند.
  • دو مهره دومینوی آبی را روی لبه سبز رنگ بچیند.
  • روی کدام از لبه ها مهره چیده نشده است؟
  • یک جمع برای مهره های دومینوی روی لبه ها بنویسد.
  • یک سه گوشی بسازد که دو لبه ی آن هم اندازه و اندازه لبه ی سوم از آن دوتا کمتر باشد.

و ………

نکته: با استفاده از ابزار ریبازی فعالیتهای بسیار متنوع همراه با محتواهای عالی را می توان برای آموزش اشکال هندسی به دانش آموزان ارائه داد.

تجربه ریبازی:

تصویر زیر نمونه ای از فعالیتهای تجربه شده ریبازی را نمایش می دهد.

آموزش اشکال هندسی

این فعالیتها باعث می شود که خواص و نام اشکال هندسی را در مقاطع بالاتر با ذهنیت بهتری آموزش ببیند.

به عنوان مثال وقتی از فراگیر می خواهید که سه گوشی را بسازد که دو لبه ی آن هم اندازه و … به عبارتی در حال آشنا شدن با خواص مثلث متساوی الساقین است که در آینده یاد می گیرد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.